Lee Falk

Här listas vad Lee Falk (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Artiklar

Serietidningen Fantomen

Referenser: Lee Falk.

Tidningen och Lee Falk introduceras.

Publicerad i: Fa 1​/1950.

Fantomn Talar: Lee Falk, Fantomens skapare

Referenser: Lee Falk.

Publicerad i: Fa 25​/1969.

Fantomen presenterar: Lee Falk

Referenser: Lee Falk.

Publicerad i: Fa 24​/1977.

Fantomen presenterar: Samtal med Serieskapare del 1

Referenser: Fantomen, Lee Falk, Mandrake, Phil Davis, Ray Moore.

Lee Falk kommer till skandinavien med orsak av den norska Fantomentidningens 20-års jubileum och Mandrakes 50. Vi får oss till livs ett samtal mellan Redax och Falk om Fantomenmusikalen, Mandrake och hans förebild, tecknarna Phil Davis och Ray Moore, samt färgen på Fantomens dräkt.

Publicerad i: Fa 24​/1984.

Fantomen presenterar: Samtal med Serieskapare del 2

Referenser: Fantomen, Lee Falk.

Redax pratar vidare med Lee Falk, bland annat om Walkers klippa, om tvillingarna och om Bengalikartan som Özcan Eralp tagit fram.

Publicerad i: Fa 25​/1984.

Team Fantomen presenterar: Lee Falk

Referenser: Lee Falk.

Ulf Granberg träffar Lee Falk på hemmaplan på Cape Cod i USA.

Publicerad i: Fa 2​/1986.

Fantomen Fakta: Lee Falk till minne

Referenser: Lee Falk.

Publicerad i: Fa 17​/2009.

Fantomen Talar: Fantomens andlige fader och förfäderna

Referenser: Lee Falk.

Bland annat om Lee Falks – få – egna historiska äventyr.

Publicerad i: Fa 15​/2010.

Fantomen Talar: Fantomens skapare

Referenser: Lee Falk, Ray Moore.

Publicerad i: Fa 6-7​/2016.

Episoder

Fantomen: Den kidnappade Maharadjan

Maharajan av Nembal blir kidnappad från en elefantkaravan. Rajan av Timbal erbjuder maharajans dotter att hjälpa till med sökandet, mot att hon gifter sig med honom!

Referenser: Diana, Elaine av Nembal, Hero, Lakani av Nimpore, Llongo, Nembal, Nimpore.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 28 augusti 1944 - lördag den 24 mars 1945.

Publicerad i Fa 1​/1950 (del 1), Fa 2​/1950 (del 2), Fa 3​/1950 (del 3), Fa 4​/1950 (del 4), Fa 5​/1950 (del 5), Fa 6​/1950 (del 6), Fa 7​/1950 (del 7), Fa 1​/1951 (del 8), Fa 2​/1951 (del 9), Fa 3​/1951 (del 10), Fa 4​/1951 (del 11), Fa 4​/1967, Fa 14​/1982, Fa 21​/2000.

Det står Lee Falk och Ray Moore i vinjettbilden, men det är Wilson McCoy som tecknat detta äventyr. Hero gör debut i del 9.

Fantomen: Sjöguden Lagos

Diana lånar Hero och beger sig ut på en tur ensam i djungeln … Hon räddar en sambiman från att offras åt Sjöguden Lagos, men blir själv nästa offergåva!

Referenser: Diana, Lagos, Sambi.

Av Lee Falk och Wilson McCoy.

Dagstrippar Lago The Lake God måndag den 28 maj 1945 - lördag den 11 augusti 1945.

Publicerad i Fa 5​/1951 (del 1), Fa 6​/1951 (del 2), Fa 7​/1951 (del 3), Fa 8​/1951 (del 4), Fa 2​/1967, Fa 14-15​/2012.

1967 kallas äventyret "Mysteriet med sjöguden", 2012 kallas det "Sjöguden Lago".

Fantomen: Djungelflickan

Domarens son är försvunnen i Djungeln.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy.

Dagstrippar The Wild Girl måndag den 13 augusti 1945 - lördag den 10 november 1945.

Publicerad i Fa 9​/1951 (del 1), Fa 10​/1951 (del 2), Fa 11​/1951 (del 3), Fa 12​/1951 (del 4), Fa 13​/1951 (del 5), Fa 14​/1951 (del 6).

Titel saknas 1951, men 2012 kallas äventyret för Djungelflickan.

Fantomen: Äventyret med sjöjungfrurna

Melosunden har i alla tider varit fruktade av sjöfarande för sina lömska rev och undervattensskär … En rad förlisningar och mystiska försvinnanden understryker farorna – och det viskas i hamnar och på krogar att katastroferna orsakats av sjöjungfrur!

Referenser: Melosunden, Sjöjungfrur, Sjöjungrur.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy.

Publicerad i Fa 15​/1951 (del 1), Fa 16​/1951 (del 2), Fa 17​/1951 (del 3), Fa 18​/1951 (del 4), Fa 19​/1951 (del 5), Fa 20​/1951 (del 6).

Fantomen: Prinsessan Valerie

Referenser: De ludna tvillingarna, Prinsessan Valerie, Volara.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy och Ray Moore.

Dagstrippar Princess Valerie måndag den 18 februari 1946 - lördag den 13 juli 1946.

Publicerad i Fa 21​/1951 (del 1), Fa 22​/1951 (del 2), Fa 23​/1951 (del 3), Fa 24​/1951 (del 4), Fa 25​/1951 (del 5), Fa 26​/1951 (del 6), Fa 1​/1952 (del 7), Fa 2​/1952 (del 8), Fa 3​/1952 (del 9), Fa 22-23​/2012.

Fantomen: Drottning Asta av Trondelay

Ketty Moore kommer till Bengalen för att gifta sig med sin ungdomskärlek, Kapten Mikael Strang. Den blivande maken försvinner dock mystiskt efter att ha fått ett kuvert med en gul fjäder. Moore får tag på en häst och ger sig ut i djugeln – fortfarande i brudklänning – för att söka Fantomens hjälp!

Referenser: Ketty Moore, Mikael Strang, Trondelay.

Av Lee Falk och Wilson McCoy. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar Queen Asta of Trondelay måndag den 15 juli 1946 - lördag den 26 oktober 1946.

Publicerad i Fa 4​/1952 (del 1), Fa 5​/1952 (del 2), Fa 6​/1952 (del 3), Fa 7​/1952 (del 4), Fa 25-26​/2012.

Översättning, redigerin och textning skiljer publiceringen 2012 från 1952.

Fantomen: Mysteriet S/S Vesta

Fantomen vill fria till Diana, men har svår tunghäfta. Kanske blir det lättare om han först skaffar en ring att ge henne? Knappast. I stället råkar han hamna i vägen för en märklig piratliga …

Referenser: Diana, USA.

Av Lee Falk och Wilson McCoy. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar Romance & The Vesta Pirates måndag den 31 mars 1947 - lördag den 29 november 1947.

Publicerad i Fa 8​/1952 (del 1), Fa 9​/1952 (del 2), Fa 10​/1952 (del 3), Fa 11​/1952 (del 4), Fa 12​/1952 (del 5), Fa 13​/1952 (del 6), Fa 14​/1952 (del 6), Fa 5​/1967, Fa 2-3​/2013.

1952 publiceras äventyret utan titel. 1967 kallas det "Diamant-mysteriet". Redigering, översättning och textsättning skiljer mellan olika publiceringar (Janne Eriksson / Reprostugan gäller 2013).

Fantomen: Djävulsvagnarna

Fantomen kommer tillbaks till djungeln och finner en nyanlagd väg tvärs igenom den!

Referenser: Connie Dove, Mr. Dove, Nepa.

Av Lee Falk och Wilson McCoy. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 1 december 1947 - söndag den 1 augusti 1948.

Publicerad i Fa 15​/1952 (del 1), Fa 16​/1952 (del 2), Fa 17​/1952 (del 3), Fa 18​/1952 (del 4), Fa 19​/1952 (del 5), Fa 20​/1952 (del 6), Fa 21​/1952 (del 7), Fa 22​/1952 (del 8), Fa 6-7​/2013.

Fantomen: S/S Lady Luck

Diana väntar otåligt på Fantomen hemma i USA. För att få tiden att gå svarar hon på en annons där Globetrotter AB söker ävertyrslystna kvinnor. Hon blir shanghajad och tvingas arbeta ombord på ett modernt, helt kvinnligt piratskepp!

Referenser: Diana.

Av Lee Falk och Wilson McCoy. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 24 maj 1948 - lördag den 30 oktober 1948.

Publicerad i Fa 22​/1952 (del 1), Fa 23​/1952 (del 2), Fa 24​/1952 (del 3), Fa 25​/1952 (del 4), Fa 26​/1952 (del 5), Fa 1​/1953 (del 6), Fa 2​/1953 (del 7), Fa 10​/1967, Fa 24​/1980.

Fantomen: Maskmiraklet

En proffsboxare som alltid uppträder maskerad har tröttnat på att ingen vet vem han är. Efter att maskmiraklet fått stryk i ett krogslagsmål och för att hjälpa Diana att snabbt komma hem till sin sjuka mor tar Fantomen hans plats i en match …

Referenser: Bartina, Boxning.

Av Lee Falk och Wilson Mc Coy. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 1 november 1948 - lördag den 12 februari 1949.

Publicerad i Fa 3​/1953 (del 1), Fa 4​/1953 (del 2), Fa 5​/1953 (del 3), Fa 6​/1953 (del 4), Fa 7​/1953 (del 5), Fa 13​/1980.

Fantomen: Joe Styx

För 40 år sedan spred banditen Joe Styx skräck bland nordafrikas köpmän genom täta överfall på deras handelskaravaner. Efter 40 år i fägelset blir Stryk åter fri ...

Referenser: Dykning, Joe Styx.

Av Lee Falk.

Publicerad i Fa 8​/1953 (del 1), Fa 9​/1953 (del 2), Fa 10​/1953 (del 3).

Fantomen: Den nyckfulla princessan

Det anrika kungadömet Pathias prinsessa Gwena har lovat bort sig till både hertig Jorge och baron Grant, något som håller på att leda till fullskaligt krig. Situationen blir inte bättre av att hon kärat ner sig i Fantomen ...

Referenser: Gwena, Major Carl, Pathia.

Av Lee Falk.

Publicerad i Fa 11​/1953 (del 1), Fa 12​/1953 (del 2), Fa 13​/1953 (del 3), Fa 14​/1953 (del 4), Fa 15​/1953 (del 5), Fa 10-11​/2013.

Fantomen: Mysteriet med silkessnaran

Fantomen reser till USA för att träffa Diana, men hon har samtidigt rest till Bengali och träffa Fantomen. Innan Diana kommer fram till Bengali blir hennes plan dock kapat, och kaparna kidnappar Diana!

Referenser: Diana, Prins Tydore, Silkessnaran.

Av Lee Falk och Wilson McCoy. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 22 augusti 1949 - lördag den 25 februari 1950.

Publicerad i Fa 16​/1953 (del 1), Fa 17​/1953 (del 2), Fa 18​/1953 (del 3), Fa 19​/1953 (del 4), Fa 20​/1953 (del 5), Fa 21​/1953 (del 6), Fa 22​/1953 (del 7), Fa 23​/1953 (del 8), Fa 24​/1953 (del 9), Fa 25​/1953 (del 10), Fa 26​/1953 (del 11), Fa 14-15​/2013.

Vid publiceringen 1953 är äventyret färglagt och redigerat, 2014 publiceras det svartvitt och orignaltroget. Översättningen skiljer också. Dessutom finns en omtecknad version publicerad som "Dödens gudinna" i Fa 18/1970.

Fantomen: Mysteriet med Ap-guden

När Fantomen återvänder till djungeln efter en tids frånvaro är freden bruten. En urgammal Apgud har vaknat till liv och fått Durufolket att lägga de andra stammarna under sig. Fantomen måste kämpa mot den jättestora apguden!

Referenser: Duru.

Av Lee Falk och Wilson McCoy. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 27 februari 1950 - lördag den 6 maj 1950.

Publicerad i Fa 1​/1954 (del 1), Fa 2​/1954 (del 2), Fa 3​/1954 (del 3), Fa 4​/1954 (del 4), Fa 5​/1954 (del 5), Fa 21​/1983.

Fantomen: Djungelhjälten

Filmstjärnorna Rita Lane och Cary Garr kommer med regissören Mr Napoleon till Morristown för att spela in film i djungeln. Samtidigt har ett par rånare rymt från fängelset …

Referenser: Cary Gary, Film, Rita Lana.

Av Lee Falk och Wilson McCoy. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 8 maj 1950 - lördag den 9 september 1950.

Publicerad i Fa 6​/1954 (del 1), Fa 7​/1954 (del 2), Fa 8​/1954 (del 3), Fa 9​/1954 (del 4), Fa 10​/1954 (del 5), Fa 11​/1954 (del 6), Fa 12​/1954 (del 7), Fa 7​/1960, Fa 18-19​/2013.

Fantomen: Den vita apan

Llongohövdingens son Longa har en vit apa som husdjur, men vita jägare fångar apan för att sälja den i USA.

Referenser: Devil, Falskmyntare, Llongo.

Av Lee Falk och Wilson Mc Coy. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 11 september 1950 - måndag den 27 november 1950.

Publicerad i Fa 13​/1954 (del 1), Fa 14​/1954 (del 2), Fa 15​/1954 (del 3), Fa 16​/1954 (del 4), Fa 8​/1960, Fa 14​/1967, Fa 17​/1980.

1960 kallas äventyret "Falskmyntarligan".

Fantomen: Flykten från fängelset

Diana besöker ett fängelse för att hålla föredrag och visa bilder från djungeln. Plötsligt slocknar projektorn och allt annat ljus, och när det tänds igen är Diana gisslan för några rymlingar!

Referenser: Grå ligan.

Av Lee Falk och Wilson McCoy. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 4 december 1950 - lördag den 24 mars 1951.

Publicerad i Fa 17​/1954 (del 1), Fa 18​/1954 (del 2), Fa 19​/1954 (del 3), Fa 20​/1954 (del 4), Fa 21​/1954 (del 5), Fa 22-23​/2013.

Fantomen: Virvelligan

Diana hoppas bli första kvinna att korsa den fruktade Virvelkanalen. Morbror Dave är övertygad om att hon kommer att klara det, och låter sig luras in på ett vad med en spelare som inte brukar acceptera förluster …

Referenser: Diana, Morbror Dave.

Av Lee Falk och Wilson McCoy. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar lördag den 26 maj 1951 - lördag den 16 juni 1951.

Publicerad i Fa 22​/1954 (del 1), Fa 23​/1954 (del 2), Fa 24​/1954 (del 3), Fa 25​/1954 (del 4), Fa 25-26​/2013.

1954 saknas titel, men 1960 och 2013 kallas äventyret Virvelligan. 1967 kallas det Hajmysteriet.

Fantomen: Grodmanspiraterna

En sällsynt hal liga slår till på öppet hav mot passerande skepp och försvinner språlöst! Fantomen gillrar en fälla … även om själva lockbetet vägrar förstå planen …

Referenser: Dykning.

Av Falk och McCoy. Översättning: Jacob Habinc. Textsättning: Lasse Gärdt och Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 13 oktober 1952 - lördag den 28 februari 1953.

Publicerad i Fa 26​/1955 (del 1), Fa 1​/1956 (del 2), Fa 2​/1956 (del 3), Fa 3​/1956 (del 4), Fa 4​/1956 (del 5), Fa 5​/1956 (del 6), Fa 24​/1983, Fa 18-19​/2021.

Habinc och Gärdt gäller 2021.

Fantomen: Kapten Kidders skatt

Den förste Fantomen besegrade Kapten Kidder och ödelade hans borg Tomas. Nu letar amerikanska arkeologer efter borgen, men professorns assistent har stora spelskulder …

Referenser: Thomas Kidder, Thomas Piratborg.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy.

Publicerad i Fa 14​/1957 (del 1), Fa 15​/1957 (del 2), Fa 16​/1957 (del 3), Fa 17​/1957 (del 4).

*) Äventyret finns även i en av Bertil Wilhelmsson omtecknad version, publicerad i Fa 26/1973.

Fantomen: Fasornas ö

Fantomens far lyckades spränga Singhpiraternas flotta i luften, men det blev det sista han gjorde. Han kom tillbaks dödligt sårad och utan sitt bälte efter att ha blivit huggen i ryggen av en förädare. Många år senare berättar en sjöman att han sett bältet på ön Gullique.

Referenser: Gullique, Rama Singh.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy.

Publicerad i Fa 33​/1958 (del 1), Fa 34​/1958 (del 2), Fa 35​/1958 (del 3), Fa 36​/1958 (del 4), Fa 18​/1965.

Äventyret finns även omtecknad av Kari Leppänen som "Gullique – den dömda ön", publicerad i Fa 17/1995.

Fantomen: Fantomens tolv stordåd

Diana råkar hamna i en skönhetstävling. Naturligtvis vinner hon, och priset visar sig vara att få gifta sig med Prins Pepe av Ptjar. Och det verkar inte gå att vägra ta emot priset …

Referenser: Diana.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Janne Helander. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 37​/1958 (del 1), Fa 38-39​/1958 (del 2), Fa 1​/1959 (del 3), Fa 2​/1959 (del 4), Fa 3​/1959 (del 5), Fa 20​/2004 (del 1), Fa 21​/2004 (del 2), Fa 22​/2004 (del 3), Fa 23​/2004 (del 4).

Fantomen: Äventyret med Lejonkvinnan

Fantomen letar efter en försvunnen ung man och hittar en vacker flicka med ett lejon.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy.

Dagstrippar The Wild Girl måndag den 13 augusti 1945 - lördag den 10 november 1945.

Publicerad i Fa 23​/1959, Fa 19​/1966, Fa 18-19​/2012.

1966 kallas äventyret "Djungelamazonen" och 2012 "Djugelflickan".

Fantomen: Juvelkuppen

Ett par fräcka juveltjuvar utser en syndabock vid varje stöt, och när Diana lämnar en klocka för reparation blir det i hennes väska de smyger ned en klocka …

Referenser: Diana.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy. Översättning: Janne Eriksson.

Dagstrippar måndag den 3 september 1956 - lördag den 17 november 1956.

Publicerad i Fa 24​/1959, Fa 16​/1966, Fa 18-19​/2021.

Eriksson gäller 2021.

Fantomen: Djungelbanditerna

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Hans Jonsson.

Söndagssidor söndag den 3 september 1939 - söndag den 15 oktober 1939.

Publicerad i Fa 8​/1961, Fa 1​/1996, Fa 2​/1996 (del 2), Fa 3​/1996 (del 3).

Två helt olika äventyr i direkt följd.

Fantomen: Alvar

Under en romantisk promenad fantiserar Diana om vad som kan tänkas smugglas i några stora lådor. När hon sedan träffar ägaren till företaget börjar hon snoka, och trampar i ett getingbo. Ett starkt äventyr där Diana inte bara behöver räddas utan även räddar Fantomens liv.

Referenser: Diana, Lily Palmer, Vapensmuggling.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 29 juli 1940 - lördag den 14 december 1940.

Publicerad i Fa 9​/1961 (del 1: Guldmysteriet), Fa 13​/1961 (del 2: I skräckens våld), Fa 4​/1980.

I Fa 4/1980 står det: I Fantomen har [äventyret] inte tidigare publicerats i originalskick – äventyret delades i två delar och gjordes till två separata äventyr och i det ena döptes Alvar om till Alex. Dessa episoder publicerades i fantomen nr 9 och 13 1961.

Fantomen: I Dianas spår

Fantomen kommer för att besöka Diana, men hon och hennes flygplan har försvunnit över centralamerikas djungler.

Referenser: Diana.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar Diana Aviatrix Lost måndag den 16 december 1940 - lördag den 12 juli 1941.

Publicerad i Fa 10​/1961 (Tempelruinens gåta), Fa 12​/1961 (Farlig jakt), Fa 6-7​/2012.

1961 delades äventyret upp i två separata äventyr. Det framgick inte i tidningarna att äventyren hörde ihop.

Fantomen: Jakten på den försvunna skatten

Då Fantomen återvänder till dödskallegrottan är skattkammaren tom och skatten stulen. Guran skäms, då hans egen son, Timo, var med i tjuvligan.

Referenser: Bandarerna, Fantomenskatten, Guran.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar The Phantom's Treasure måndag den 14 juli 1941 - lördag den 31 januari 1942.

Publicerad i Fa 11​/1961 (Den stulna djungelskatten), Fa 10-11​/2012.

1961 - 1962 delades äventyret upp i två separata äventyr. Det framgick inte i tidningarna att äventyren hörde ihop.

Fantomen: Misstänkt för mord

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Hans Jonsson.

Söndagssidor söndag den 13 oktober 1940 - söndag den 29 december 1940.

Publicerad i Fa 8​/1962, Fa 16​/1996 (del 1), Fa 17​/1996 (del 2), Fa 18​/1996 (del 3).

I Fa 8/1962 publiceras Misstänkt för mord och Sabotörerna hopredigerade till ett äventyr, kallat Sabotörerna.

Fantomen: Sabotörerna

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Hans Jonsson.

Söndagssidor söndag den 5 januari 1941 - söndag den 23 februari 1941.

Publicerad i Fa 8​/1962, Fa 19​/1996.

I Fa 8/1962 publiceras Misstänkt för mord och Sabotörerna hopredigerade till ett äventyr, kallat Sabotörerna.

Fantomen: Hamnråttorna

Handlar-Joe har plötsligt fördubblat sina priser, men det är inte han som är skurken, utan Maffian i hamnen ...

Referenser: Handlar-Joe.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar The Wharf Rats måndag den 18 juni 1962 - lördag den 13 oktober 1962.

Publicerad i Fa 16​/1964, Fa 15​/1971, Fa 19​/2001.

Tidigare publicerad i Den vandrande vålnaden 4/1996.

Kallas "Hamnpiraterna" 1964 och 1971. Det finns även en omtecknad version i Fa 6-7/2022. Ej att förväxla med Hamnråttorna i Fa 7/1988.

Fantomen: Krig i djungeln

Den maktgalne generalen Bababu försöker tilltvinga sig makten i Bengali. Han låter skjuta ner en FN-helikopter som skall undsätta Diana, men Fantomen dyker upp …

Referenser: Bababu, Bengali, Diana, Dr. Kirk, Luaga.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry.

Publicerad i Fa 2​/1965.

Fantomen: Tyrannens fall

Luaga är vald till president, men Bababu har med våld tagit hans plats ... Trots Bababus järngrepp fortsätter gerillan att slåss mot honom, och FN utser en speciell ambassadör.

Referenser: Bababu, Bengali, FN, Luaga.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry.

Publicerad i Fa 3​/1965, Fa 3​/1972.

Fantomen: Revets hemlighet

Diana jobbar vid ett FN-sjukhus i karibien. En ledig eftermiddag dyker hon vid ett korallrev och hittar en massa lådor prydligt gömda i en undervattensgrotta …

Referenser: Diana, Karibien, Vapensmuggling.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: Cato Vandrare.

Dagstrippar måndag den 23 mars 1964 - lördag den 27 juni 1964.

Publicerad i Fa 16​/1965, Fa 17​/1972, Fa 2​/1997, Fa 6-7​/2020.

1972 kallas ävetyret "Vapensmugglarna".

Fantomen: Jättegorillan

Fantomen räddar en gorillaunge som råkat illa ut. Så småningom hamnar gorillan hos Wambesi, men Tola som får uppdraget att ta hand om honom gillar inte sitt uppdrag och plågar gorillan, tills han en dag råkar sätta eld på buren och gorillan rymmer …

Referenser: Baldy, Wambesi.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Söndagssidor söndag den 3 november 1963 - söndag den 15 december 1963.

Publicerad i Fa 2​/1966, Fa 21​/1999 (del 1), Fa 22​/1999 (del 2), Fa 23​/1999 (del 3), Fa 24​/1999 (del 4).

Fantomen: Legenden om Djungelpatrullen

Ingen vet hur djungelpatrullen bildades, inte ens dess överste. Men i den 6:e Fatomens krönika kan man läsa om hur han kämpade mot piraten Rödskägg och hans främsta kämpar, och hur han gjorde de fyra till sina adjutanter och grundlade Djungalpatrullen.

Referenser: Bart, Den 6:e Fantomen, Djungelpatrullen, Krossaren, Natala av Navarra, Rödskägg, Salla.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Lennart Allen och Jacob Habinc. Textsättning: Ann Schwenke, Reprostugan och Michael Unge.

Söndagssidor söndag den 5 juli 1964 - söndag den 24 januari 1965.

Publicerad i Fa 4​/1966, Fa 12​/1973, Fa 3​/2000 (del 1), Fa 4​/2000 (del 2), Fa 5​/2000 (del 3), Fa 6​/2000 (del 4), Fa 13​/2021.

1966 kallas äventyret "Den fyrdubbla duellen". Allen/Schwenke gäller 2000, Habinc/Unge/Reprostugan gäller 2021.

Fantomen: Den människoätande tigern

Den skadskjutna tigern kan inte längre jaga gaseller, utan måste söka långsammare byten … människor!

Av Lee Falk, Wilson McCoy och Bill Lignante. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 20 augusti 1961 - söndag den 29 oktober 1961.

Publicerad i Fa 6​/1966, Fa 22​/2010.

Fantomen: I dödens nät

Geologen Mr Eliot råkar ut för en vild storm under en flygtur. Han och hans pilot överlever, men har hamnat långt ur kurs. När de lyckas ta sig tillbaks till civilisationen har Eliot med sig ett foto av ett lejon … som sitter fast i ett spindelnät!

Referenser: Spindelnät.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: Michael Jaatinen. Textsättning: Tina Stuve.

Söndagssidor The Weird Webs of Spidera söndag den 31 januari 1965 - söndag den 27 juni 1965.

Publicerad i Fa 8​/1966, Fa 8​/1974, Fa 22​/2000 (del 1), Fa 23​/2000 (del 2), Fa 24​/2000 (del 3), Fa 4​/2020.

Även publicerad som "De gåtfulla spindelnäten" i Fantomen julalbum 1984.

Fantomen: Den grymma Samaris

För 300 år sedan ville den unga prinsessan Samaris bli vacker, och sedan alltid förbli ung och vacker! Hon tvingade alla häxor i landet att ta sig an uppgiften, och en av dem lyckades faktiskt. Men det finns ett villkor. Hon får aldrig bli förälskad …

Av Lee Falk och Bill Lignante.

Publicerad i Fa 9​/1966, Fa 14​/1977.

1977 kallas äventyret "Samaris – den odödliga".

Fantomen: Märkets hemlighet

Del 1: Den sårade Fantomen. Den unge doktor Carey hämtas av Bandarerna för att hjälpa en sårad Fantomen. När han kommer tillbaks har hans unga syster Jane anlänt för att hjäla honom med sjukhuset. Del 2: Sökandet efter Fantomen. Del 3: Den mystiske Fantomen.

Referenser: Bart Cary, Den 19:e Fantomen, Jane Cary, Lucy Cary.

Av Falk och Barry.

Dagstrippar måndag den 29 juni 1964 - lördag den 12 december 1964.

Publicerad i Fa 10​/1966, Fa 6​/1997, Fa 2-3​/2021.

Äventyret består av tre delar, men både 1966 och 1997 publicerades alla tre delarna direkt efter varandra i samma tidning.

Fantomen: Hanta-häxan

Djupt inne i djungeln ligger en glömd plats, en gång ett mäktigt slott, nu en ruin återerövrad av djungeln. 1675 försökte häxan göra Fantomen till sin make. Nu är Fantomen tillbaks i slottet, och finner att häxan är kvar och väntar på honom!

Referenser: Andra Världskriget, Heloise (Hanta-häxan), Konst.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson. Textsättning: Michael Unge, Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 19 april 1965 - lördag den 31 juli 1965.

Publicerad i Fa 12​/1966, Fa 24​/1973, Fa 14​/1997, Fa 22-23​/2021.

Jonsson och Unge gäller 2021.

Fantomen: Attacken mot dödskallegrottan

Tre skurkar går ihop om en stor kupp – de ska stjäla Fantomenskatten!

Referenser: Fantomenskatten.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Söndagssidor söndag den 20 maj 1962 - söndag den 28 oktober 1962.

Publicerad i Fa 13​/1966, Fa 5​/1974, Fa 13​/1999 (del 1), Fa 14​/1999 (del 2), Fa 15​/1999 (del 3), Fa 16​/1999 (del 4), Fa 5​/2020.

1966 och 1999 kallas äventyret "Attacken mot dödskallegrottan", men 1974 heter det "Guldhunger".

Fantomen: Gisslan för Hero

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 14​/1966, Fa 6​/1976.

Fantomen: Kampen mot djungeljätten

En främling hittar en oslipad diamant i leran invid Itongos gudabild, den sovande jätten, men kan inte leta efter mer på den heliga marken. Men på ett tivoli hittar han en jätte som ser ut precis som gudabilden, och får en idé …

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy. Översättning: Andreas Eriksson och Janne Eriksson. Textsättning: Michael Unge, Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 21 maj 1956 - lördag den 1 september 1956.

Publicerad i Fa 15​/1966, Fa 24​/2021.

1966 kallas äventyred Djungelskräcken, 2021 Den sovande jätten. Uppgiften om översättning och textning gäller 2021.

Fantomen: Den försvunne astronauten

En astronaut rundar för första gången månen, men landar rakt i armarna på en grupp illa utrustade men desperata pirater …

Referenser: Astronauter.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Söndagssidor söndag den 31 mars 1963 - söndag den 12 maj 1963.

Publicerad i Fa 17​/1966, Fa 18​/1974, Fa 17​/1999 (del 1), Fa 18​/1999 (del 2), Fa 19​/1999 (del 3), Fa 20​/1999 (del 4).

Vid publiceringen 1974 kallades äventyret "Astronaut saknad!", men 1966 och 1999 kallades det "Den försvunne astronauten".

Fantomen: Den mystiska vulkanen

Människan utforskar universum och världshaven, men ännu har ingen sett vulkankratern den beslöjade damen innifrån. Dr Love och hennes assistent vill flyga dit med helikopter, och överste Weeks ger motvilligt sitt tillstånd. Det sista man hör från helikopterns radio är: Kan se det nu, det är ett gigantiskt b…

Referenser: Den beslöjade damen, Insekter.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: M. Jaatinen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 3 april 1966 - söndag den 8 maj 1966.

Publicerad i Fa 20​/1966, Fa 13​/1974, Fa 23​/1991, Fa 2​/2001 (del 1), Fa 3​/2001 (del 2), Fa 4​/2001 (del 3), Fa 5​/2001 (del 4).

Kallas "Vulkanens hemlighet" 1974 och 1991, men ska ej förväxlas med Avenell/Vallvés äventyr med den titeln.

Fantomen: Laglös stad

Gangsterkungen Bullets har tröttnat på att ha polisen efter sig, och hittar en övergiven stad i djungeln utanför myndigheternas kontroll. Men han har inte räknat med att Fantomens lag når överallt …

Referenser: Caroline Weeks, Djungelpatrullen, Tjuren, Weeks.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Hans Jonsson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar Bullets' Town måndag den 3 januari 1966 - lördag den 28 maj 1966.

Publicerad i Fa 3​/1967, Fa 10​/1976, Fa 22​/1997, Fa 18-19​/2016.

1976 kallas äventyret Ondskans stad, men 67 och 97 heter det Laglös stad.

Fantomen: Jagad

Moogar från Llongo och den skjutglada "Pretty" kom undan Djungelpatrullens raid mot banditstaden och är på flykt genom djungeln, men de lämnar ett spår av död efter sig …

Referenser: Djungelpatrullen.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Hans Jonsson. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar The Killer måndag den 30 maj 1966 - lördag den 10 september 1966.

Publicerad i Fa 6​/1967, Fa 11​/1976, Fa 26​/1997, Fa 25-26​/2016.

Vid publicering 1967 och 1997 kallas äventyret "Flyktingarna". 1976 är det "Jagad" och 2016 "Mördaren".

Fantomen: Djungelpojken

Jeremiah och Maria på missionsstationen har tagit hand om ett hittebarn. Strax därefter dör de båda missionärerna i Malaria, men barnet överlever! Trots att han har hjälp av Djungelpatrullen lyckas Fantomen inte spåra barnets föräldrar, och pojken växer upp i de djupa skogarna. Fantomen kallar honom Rex King!

Referenser: Djungelpatrullen, Eden, Joomba, Kateena, Rex, Tom-Tom, Weeks.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: M. Jaatinen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 15 maj 1966 - söndag den 11 december 1966.

Publicerad i Fa 9​/1967, Fa 6​/2001 (del 1), Fa 7​/2001 (del 2), Fa 8​/2001 (del 3), Fa 9​/2001 (del 4).

Fantomen: Havsgudens svarta pärlor

Tougandas pärlfiskare skänker svarta pärlor till sin gud Touroo.

Referenser: Pärlfiskare, Svarta pärlor, Touganda, Tougunda, Touroo.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Göran Semb.

Dagstrippar måndag den 12 september 1966 - lördag den 24 december 1966.

Publicerad i Fa 18​/1967, Fa 17​/1976, Fa 2​/1998, Fa 25-26​/2015.

Äventyret kallades Mysteriet med havsguden vid puliceringen 1976. Stammens namn har översatts Touganda, Tougunda och Tougonda (2015) vid olika tillfällen. Översättningen 2015 är gjord av Göran Semb.

Fantomen: Miljonjakten

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 26 december 1966 - lördag den 18 mars 1967.

Publicerad i Fa 19​/1967, Fa 4​/1976, Fa 6​/1998.

Fantomen: Lejonmysteriet

En bergsfurste gillrar en fälla för Fantomen!

Referenser: Bengali, Lejon, Llongo.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: M. Jaatinen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 9 juli 1967 - torsdag den 6 juli 1967.

Publicerad i Fa 1​/1968, Fa 23​/1976, Fa 11​/2001 (del 1), Fa 12​/2001 (del 2), Fa 13​/2001 (del 3).

Fantomen: Gravdjupet

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 6​/1968, Fa 6​/1977.

Vid publiceringen 1968 kallades äventyret "Gangstergraven".

Fantomen: Gangstergraven

Många har bett om Fantomens hjälp, den berömda TV-sångerskan Connie Lou är den första som gör om det via TV. Hennes festman dyker efter en skatt och har försvunnit. Vad hon inte vet är att han har hittat något helt annat ...

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry.

Dagstrippar måndag den 26 juni 1967 - lördag den 30 september 1967.

Publicerad i Fa 6​/1968, Fa 6​/1977, Fa 14​/1998.

Vid publiceringen 1968 kallades äventyret "Gangstergraven", men 1977 fick den heta "Gravdjupet".

Fantomen: Den galna elefanten

Llongo söker Fantomens hjälp då deras land invaderats av tungt beväpnade jägare, men den vandrande vålnaden är på bortrest. Rex rider ut på Joomba, för att "bara ta en promenad", men han är nyfiken på jägarna …

Referenser: Elefanter, Joomba, Llongo, Rex, Weeks.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Göran Semb. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar The rough elephant måndag den 2 oktober 1967 - lördag den 20 januari 1968.

Publicerad i Fa 21​/1968, Fa 10​/1977, Fa 18​/1998, Fa 10-11​/2021.

1968, 1998 och 2021 kallades äventyret "Den galna elefanten", men 1977 kallades det "Joomba – djungelns skräck". I detta äventyr figurerar Weeks för sista gången som överste för Djungelpatrullen. (Semb / Reprostugan gäller 2021.)

Fantomen: Trofétjuvarna

Priset i Djungelolympiaden är Fantomentrofén, med litervis med ädelstenar. Den lockar inte bara idrottsmän.

Referenser: Djungelolympiaden.

Av Falk och Barry.

Publicerad i Fa 25​/1968, Fa 13​/1977.

Fantomen: Hotet mot Bengali

President Luagas son Lon studerar i USA, nu har han försvunnit, anklagad för att ha stulit hemliga dokument!

Referenser: Bababu, Bengali, Lon Luaga, Luaga.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 6 maj 1968 - lördag den 6 juli 1968.

Publicerad i Fa 6​/1969, Fa 26​/1998.

Fantomen: Dödens hus

En taxichafför blir skjuten, till den som kommer till hans hjälp viskar han "Hydra" ... Kan det verkligen vara den urgamla brottsoranisationen som återuppstått?

Referenser: Hydra, USA, Walkers Klippa.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 8 juli 1968 - måndag den 7 oktober 1968.

Publicerad i Fa 12​/1969, Fa 23​/1977, Fa 2​/1999.

I Fa 12/1969 och Fa 2/1999 heter äventyret "Dödens hus", men i Fa 23/1977 kallas det "Hydra".

Fantomen: Jetpiraterna

Moderna pirater rånar flygplan – och hoppar mot en säker död?!? Fantomen undersöker det mystiska brottet.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 24 september 1967 - söndag den 26 november 1967.

Publicerad i Fa 15​/1969, Fa 14​/2001 (del 1), Fa 15​/2001 (del 2).

Fantomen: Klippfästet

"Affärsmannen" Clyde behöver ett gömställe för en del skatter ... Han hittar Walkers Klippa!

Referenser: USA, Walkers Klippa.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 14 oktober 1968 - lördag den 8 februari 1969.

Publicerad i Fa 16​/1969, Fa 1​/1978, Fa 6​/1999.

Fantomen: Oljepiraterna

En oljetanker länsas på 300 000 ton olja mitt på öppet hav. Vilka är piraterna, och hur gör de? Diana är nyfiken, och när Greve Petro erbjuder sig att visa henne en oljetanker tackar hon ja.

Referenser: Diana, Olja.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 24 november 1968 - söndag den 29 december 1968.

Publicerad i Fa 25​/1969, Fa 7​/1978, Fa 20​/2001 (del 1), Fa 21​/2001 (del 2), Fa 22​/2001 (del 3).

Fantomen: Historien om Walkers Klippa

Klippfästet i öknen är Fantomens äldsta tillhåll … Den här historien utspelar sig före den första Fantomens tid.

Referenser: Christopher Columbus, Kapten Walker, Santa Maria, USA, Walkers Klippa.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 16 mars 1969 - söndag den 20 april 1969.

Publicerad i Fa 11​/1970, Fa 23​/2001 (del 1), Fa 24​/2001 (del 2), Fa 25​/2001 (del 3).

Fantomen: Diana kidnappad

En hänsynslös diktator utkräver sin hämnd

Referenser: Diana, General Tara, Grå ligan, Tarakimo, USA.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 17 april 1978 - lördag den 16 september 1978.

Publicerad i Fa 12​/1970, Fa 22​/1978, Fa 26​/2003.

Fantomen: Flygplanskaparna

En bergsfurste är intresserad av att köpa ett flygbolag, om han kan få det billigt ...

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Lennart Allen. Textsättning: Tina Stuve.

Dagstrippar söndag den 15 juni 1969 - söndag den 3 augusti 1969.

Publicerad i Fa 13​/1970, Fa 4​/2002 (del 1), Fa 5​/2002 (del 2).

Här är söndagssidorna något omredigerade för tidningsformatet, vid reprinten i nr 4-5 2002 publiceras de sida för sida.

Fantomen: Maskeraden

Diana övertygar Fantomen att följa med på maskeradbal – klädd som sig själv!

Referenser: Diana, USA.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Cato Vandrare.

Dagstrippar måndag den 10 februari 1969 - lördag den 22 mars 1969.

Publicerad i Fa 13​/1970, Fa 10​/1999, Fa 14​/2006, Fa 6-7​/2020.

Fantomen: Djungelligan

Banditer anropar Fader Morras barnhem och skola. Luaga kan inte skicka militär till djungeln eftersom stammarna där är självbestämmande, men det finns en annan han kan be om hjälp ...

Referenser: Fader Morras barnhem och skola, Lon Luaga.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 14​/1970, Fa 12​/1978, Fa 14​/1999.

Fantomen: Fäktmästaren

Diana ska fäktas på en välgörenhetsgala. Med på galan finns också boxningsmästaren Chesty, en man som är van att få som han vill, och nu vill han ha Diana …

Referenser: Boxning, Diana, Fäktning.

Bild: Özcan Eralp. Efter en originalberättelse av: Lee Falk och Wilson McCoy.

Publicerad i Fa 16​/1970, Fa 1​/2021.

Remake av Ringens mästare, Fa 14/1977.

Fantomen: Miljonsvindlarna

Varje år sätter Fantomen in en annons för att få reda på var Rex kommer ifrån. I år fick han svar, men är det verkligen Rex moster och morbror som svarade?

Referenser: England, London, Rex, Worubu.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar The rich heir måndag den 23 juni 1969 - lördag den 4 oktober 1969.

Publicerad i Fa 17​/1970, Fa 16​/1978, Fa 18​/1999.

I Fa 17/1970 och Fa 18/1999 kallas äventyret "Miljonsvindlarna", i Fa 16/1978 kallas äventyret "Arvingen". I detta äventyr gör överste Worubu sitt första framträdande.

Fantomen: Dödens gudinna

Fantomen reser till USA för att träffa Diana, men vet inte att hon samtidigt är på väg till Bengali. Klassiskt kidnappningsdrama!

Referenser: Diana, Prins Tydore, Silkessnaran.

Text: Lee Falk. Bild: Özcan Eralp.

Publicerad i Fa 18​/1970, Fa 4​/2021.

Det här är en omtecknad och kraftigt förkortad version av dagstripsäventyret "Mysteriet med silkessnaran", som kan läsas i Fa 16/1953 - Fa 26/1953 och i sin helhet i Fa 14-15/2013.

Fantomen: Gladiatorn

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 6 oktober 1969 - lördag den 17 januari 1970.

Publicerad i Fa 20​/1970, Fa 1​/1979, Fa 22​/1999.

Fantomen: Flickan utan minne

En ung kvinna har förlorat minnet. Är greve Pharos verkligen hennes förmyndare?

Referenser: Greve Pharos, Tanger.

Text: Lennart Hartler. Bild: Özcan Eralp. Efter en originalberättelse av: Lee Falk och Ray Moore.

Publicerad i Fa 22​/1970.

En omtecknad och delvis omarbetad version av "Greve Pharos" från 1939 (upphovspersoner enligt Fantomen Talar, Fa 14/1983). Originalet finns publicerat i Fantomen 3, 1983.

Fantomen: Mysteriet med pilringen*

Fantomen blir oskyldigt anklagad för ett mord på ett tåg. Den verklige mördaren har dock lämnat ett spår efter sig – en egendomlig brosh …

Referenser: Paris, Quartier Latin.

Text: Lee Falk. Bild: Özcan Eralp.

Publicerad i Fa 23​/1970, Fa 6-7​/2021.

*) Omtecknad version. Originalet finns i Fa 8/1983.

Fantomen: Pestsmittad

Kvinnan som rymt från isoleringen på epedemisjukhuset är 19 år, blond och 160 centimeter lång. Hon är starkt smittbärande. Allmänheten varnas.

Referenser: Pest.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry.

Dagstrippar måndag den 19 januari 1970 - lördag den 18 april 1970.

Publicerad i Fa 25​/1970, Fa 7​/1979, Fa 26​/1999.

Fantomen: Tjuvarnas stad

Djungelpatrullmän är vältränade, både mentalt och fysiskt. Men kan de två patrullmännen Smythe och Baranda verkligen vara tillräckligt skydd för president Luaga på en inkognito inspektionstur runt landet?

Referenser: Baranda, Djungelpatrullen, Luaga, Smythe, Worubu.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 20 april 1970 - lördag den 25 juli 1970.

Publicerad i Fa 2​/1971, Fa 16​/1979, Fa 2​/2000.

I Fantomen 2 1971 hette äventyret "Banditstaden", men både i Fantomen 16 1979 och i Fantomen 2 2000 fick det heta "Tjuvarnas stad".

Fantomen: Dödens strand

Fantomen, Rex och Tom-Tom besöker den gyllene stranden Keela-Wee, när några guldletare får nys om dess hemlighet.

Referenser: Eden, Keela-Wee, Rex, Tom-Tom.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Lennart Allen, L. Allen, Tina Stuve och T. Stuve. Textsättning: Tina Stuve.

Söndagssidor söndag den 23 augusti 1970 - söndag den 13 september 1970.

Publicerad i Fa 20​/1971, Fa 12​/2002 (del 1: Delfinerna), Fa 13​/2002 (del 2: Delfinerna), Fa 16​/2002 (del 3: Skattsökarna), Fa 17​/2002 (del 4: Skattsökarna), Fa 18​/2002 (del 5: Skattsökarna), Fa 6-7​/2021 (del 1: Delfinerna), Fa 8​/2021 (del 2).

Fantomen: Det mystiska brevet

Fantomen kommer hem till de djupa skogarna, och han har Diana med sig! Men än har Fantomen inte kommit sig för att fria ... Rex och Tom-Tom bestämmer sig för att hjälpa tilL!

Referenser: Diana, Rex, Tom-Tom.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry.

Dagstrippar torsdag den 17 december 1970 - lördag den 13 februari 1971.

Publicerad i Fa 23​/1971, Fa 10​/2000.

Fantomen: Demonernas ö

Flera berömda män dör i olyckor världen runt. Vid Keela-Wee hittar Rex en flaskpost från en atomexpert och en berömd violinist, daterad en vecka efter att de dog!

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 15 februari 1971 - lördag den 8 maj 1971.

Publicerad i Fa 26​/1971, Fa 1​/1980, Fa 14​/2000.

Vid publiceringen 1971 kalldes äventyret ”De levande döda”

Fantomen: Lyxångarens gåta

Morristown har överlevt krig, epidemier, stormar och jordbävningar ... Nu kommer något nytt: turister! Och med dem kommer en liga bankrånare ...

Referenser: Bankrån, Lyxkryssare, Mowibar.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 10 maj 1971 - lördag den 24 juli 1971.

Publicerad i Fa 4​/1972, Fa 8​/1980, Fa 18​/2000, Fa 10-11​/2020.

Vid publiceringen Fa 8/1980 kallades äventyret Skeppsråttorna. Men i Fa 4/1972, Fa 18/2000 och Fa 10-11/2020 kalls det Lyxångarens gåta.

Fantomen: Diamantmysteriet

En liten pojke och hans tyghund blir ofrivilligt huvudpersoner i en diamantsmuggling.

Referenser: Diamanter, Smuggling.

Text: Lee Falk. Bild: Özcan Eralp.

Publicerad i Fa 5​/1972, Fa 12​/2021.

På omslaget 1972 står det "Juvel-mysteriet", men på öppningsbilden står det alltså Diamantmysteriet. Omtecknad version av "Leksakshunden Bobo", Fa 20/1955 - Fa 22/1955.

Fantomen: Gandor – eldfågeln

Det finns fler legender i djungeln än den om Fantomen. En handlar om den jättelika eldfågeln Gandor ...

Referenser: Gandor.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Lennart Allen. Textsättning: Ann Schwenke.

Söndagssidor söndag den 17 maj 1964 - söndag den 28 juni 1964.

Publicerad i Fa 10​/1972, Fa 25​/1999 (del 1), Fa 26​/1999 (del 2), Fa 1​/2000 (del 3), Fa 2​/2000 (del 4).

Fantomen: I Vråkarnas näste

En grupp plundrare verkar dyka upp vid katastrofer över hela världen. Kan det verkligen vara samma grupp som Fantomen mötte redan 1672? Han bestämmer sig för att konfrontera dem!

Referenser: Vråkarna.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 26 juli 1971 - lördag den 6 november 1971.

Publicerad i Fa 13​/1972, Fa 15​/1980, Fa 26​/2000.

I Fa 15/1980 kallas äventyret "Vråkarna". Fantomen läser i krönikan att olika förfäder mött Vråkarna vid en pestdrabbad stad 1672, under franska revolutionen, amerikanska inbördeskriget samt under första världskriget.

Fantomen: Dödsprovet

Gamle Moz berättar om de grymma prov som till slut fick gudarna att förbanna staden Khutan … Många år senare ber Oogaanfolket Fantomen om hjälp med en sårad tiger.

Referenser: Khutan, Oogaan, Tigrar.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar The lost city måndag den 8 november 1971 - lördag den 8 januari 1972.

Publicerad i Fa 18​/1972, Fa 3​/1981, Fa 2​/2001.

1981, i Hans Jonssons översättning, kallas äventyret "Förbannelsen – sagan om ruinstaden Feenix". Staden har alltså bytt namn. Dessutom anges att äventyret publicerats i Fa 19/1972, när det ska vara Fa 18/1972.

Fantomen: Den stulna trofén

Söndagssidor från 1971.

Referenser: Djungelolympiaden, Llongo, Obiju, Olympiad.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: M. Jaatinen och U. Granberg.

Söndagssidor söndag den 4 juli 1971 - söndag den 1 augusti 1971.

Publicerad i Fa 19​/1972, Fa 1​/2003 (del 1), Fa 2​/2003 (del 2), Fa 3​/2003 (del 3).

Publiceringsinfo enligt reprisen 2003.

Fantomen: Under märkets beskydd

Referenser: Det goda märket.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Söndagssidor söndag den 7 november 1971 - söndag den 6 februari 1972.

Publicerad i Fa 19​/1972, Fa 6​/2003.

Fantomen: Den mystiska hundön

Utanför Bengalis kust ligger Hundön, i forna tider tillhåll för vilda hundar, men numera i vanliga fall en öde plats dit sällan någon kommer. Men något har hänt med den lilla ön …

Referenser: Hundön, Janice Helm, Llongo, Weeks.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: Göran Semb.

Dagstrippar måndag den 3 juni 1963 - lördag den 14 december 1963.

Publicerad i Fa 22​/1972 (del 1: Mysteriet på hundön), Fa 23​/1972 (del 2: Dödens sekunder), Fa 2-3​/2021.

1972 publiceras de två delarna utan samanhållande titel, 2021 publiceras hela äventyret som Den mystiska Hundön (Översättare 1972 okänd, Sembs översättning 2021).

Fantomen: Perukens hemlighet

I Fantomens stora skattkammare finns en teaterperuk från 1600-talet. När Rex och Tom-Tom spelar upp en pjäs bestämmer sig Fantomen för att utröna perukens hemlighet

Referenser: Den 3:e Fantomen, London, Rex, Shakespeare, Tom-Tom.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Söndagssidor söndag den 8 augusti 1971 - söndag den 31 oktober 1971.

Publicerad i Fa 22​/1972, Fa 1​/1982, Fa 4​/2003 (del 1), Fa 5​/2003 (del 2), Fa 14​/2006.

Fantomen: Medicinmännens uppror

En epidimi bryter ut i djungeln. President Luaga skickar läkarhjälp, men byarna hotas av sina medicinmän och vägrar ta emot hjälpen.

Referenser: Hoogan, Luaga, Voodo, Ödestoppen.

Av Falk och Barry. Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 25​/1972, Fa 9​/1981, Fa 6​/2001.

Vid publiceringen 1981 kallades äventyret Hoogan Häxdoktorn, och var lite annorlunda redigerat än 1972.

Fantomen: Ödesguldet

Efter 40 år släpps Joe Tucker ut från fängelset. Hans första mål är att plocka upp en last guld från en båt han sänkte innan han åkte fast ...

Referenser: Dave Palmer.

Text: Lee Falk. Bild: Özcan Eralp.

Publicerad i Fa 26​/1972, Fa 5​/2021.

Fantomen: Eldpiraterna

Moderna pirater hotar att sticka oljetankers i brand om inte bolaget betalar miljoner i lösen.

Referenser: Eden, Mori, Olja, Oljetankers.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry.

Publicerad i Fa 4​/1973, Fa 15​/1981, Fa 10​/2001.

Fantomen: Huvudjägarna

Fred har i långa tider rått i djungeln – en fred som upprätthålls av Fantomen genom den gyllene oxens förbund. Men så stundar en dag då freden rivs upp och krigets verktyg åter dryper av blod ...

Referenser: Gyllene Oxen, Tirangi.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 17 juli 1972 - lördag den 14 oktober 1972.

Publicerad i Fa 10​/1973, Fa 21​/1981, Fa 14​/2001.

Detta är inte samma äventyr som Huvudjägarna i Fa 21/1969.

Fantomen: Spökbyn

Helt nära Walkers Klippa ligger ruinerna av en gammal indianby. Det sägs att det spökar där, efter byborna som utplånades år 1838.

Referenser: Indianer, Walkers Klippa.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry.

Söndagssidor söndag den 21 maj 1972 - söndag den 16 juli 1972.

Publicerad i Fa 11​/1973, Fa 14​/1982, Fa 12​/2003 (del 1), Fa 13​/2003 (del 2).

Fantomen: Monstret i Kalugapasset

Fantomen möter ett gåtfullt par på ett fruktat ställe i Bengalis inre.

Av Falk och Barry.

Dagstrippar måndag den 16 oktober 1972 - lördag den 27 januari 1973.

Publicerad i Fa 14​/1973, Fa 8​/1982, Fa 19​/2001.

Fantomen: Den 10:e patrullmannen

Finns det en förädare i Djungelpatrullen? Den frågan ställer många av medlemmarna efter ett skottdrama.

Referenser: Djungelpatrullen.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: H Jonsson.

Dagstrippar måndag den 29 januari 1973 - måndag den 5 maj 1975.

Publicerad i Fa 20​/1973, Fa 17​/1982, Fa 22​/2001.

Fantomen: Hökarnas herre

Hökar fångar guldklädda människor. Fantomen frågar sig varför.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Mats Jonsson.

Söndagssidor söndag den 12 november 1972 - söndag den 11 februari 1973.

Publicerad i Fa 23​/1973, Fa 15​/2003 (del 1), Fa 16​/2003 (del 2).

Fantomen: Kapten Kidders skatt *

Den förste Fantomen besegrade Kapten Kidder och ödelade hans borg Tomas. Nu letar amerikanska arkeologer efter borgen, men professorns assistent har stora spelskulder …

Referenser: Thomas Kidder, Thomas Piratborg.

Text: Lee Falk. Bild: B. Wilhelmsson.

Publicerad i Fa 26​/1973.

*) Äventyret är en omtecknad version efter ett original av Lee Falk och Wilson McCoy, publicerat i Fa 14 - xx 1957.

Fantomen: Vampyrerna

Fantomen har flear gömställen i världen. Slottsruinen i det lilla landet Carpatia är ett av dem. En dag nås han av nyheten att människor i trakten blivit överfallna av vampyrer.

Referenser: Carpatia, Vampyrer.

Av Falk och Barry.

Dagstrippar måndag den 7 maj 1973 - måndag den 18 augusti 1975.

Publicerad i Fa 4​/1974, Fa 24​/1981, Fa 26​/2001.

Mandrake: Falskspelarna

Taxiföraren Harry har ovanan att spela tärning, och är skyldig gangstern "Snyggis" sex tusen dollar.

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 9​/1974.

Fantomen: Diamantgreven

Skum greve limmar på Diana – Fantomen griper in!

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Petter Sjölund.

Söndagssidor söndag den 18 februari 1973 - söndag den 27 maj 1973.

Publicerad i Fa 11​/1974, Fa 17​/2003 (del 1), Fa 18​/2003 (del 2), Fa 19​/2003 (del 3).

Fantomen: Djungelplundrarna

En gammal ruinstad hotas av onda män.

Referenser: Arkeologi, Dr. Cole, Pete Thamos, Zheta-Betau.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry.

Dagstrippar måndag den 20 augusti 1973 - lördag den 24 november 1973.

Publicerad i Fa 12​/1974, Fa 13​/1982, Fa 26​/2001.

Fantomen: Höglandsprinsessan

En mäktig ung kvinna fascineras av Fantomen och är fast besluten att göra honom till sin.

Referenser: Furst Grigor.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 26 november 1973 - lördag den 30 mars 1974.

Publicerad i Fa 15​/1974, Fa 2​/1983, Fa 2​/2002.

Mandrake: Kattkvinnan

En brottsvåg väller över staden och de skyldiga tycks vara – katter!

Av Falk och Davis.

Publicerad i Fa 18​/1974 (del 1), Fa 19​/1974 (del 2).

Fantomen: Rex och småfolket

Gamle Moz berättar ... småfolket bor bortom lavafloden – och dom rider på särskilda jaktfåglar i skyn, fruktade av alla ... Samma natt behöver Prins Oran Rexs hjälp!

Referenser: Rex, Småfolket.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Janne Helander.

Dagstrippar söndag den 3 juni 1973 - söndag den 16 september 1973.

Publicerad i Fa 19​/1974, Fa 19​/2005 (del 1), Fa 20​/2005 (del 2), Fa 21​/2005 (del 3).

Fantomen: Viskande skogens hemlighet

Några mindre nogräknade affärsmän får intresse för Oogaanstammens sniderier i gyllenträ ...

Referenser: Oogaan, Prins Obiju, Viskande skogen.

Av Falk och Barry.

Publicerad i Fa 19​/1974.

Fantomen: Den dödliga talismanen

Tjuvar stjäl Llongos tvehövdade talisman, men den blir snart en börda för gärningsmännen. En ödesdiger börda.

Referenser: Lamanda Luaga, Llongo, Loka Luaga, London.

Av Falk och Barry.

Dagstrippar måndag den 1 april 1974 - lördag den 24 augusti 1974.

Publicerad i Fa 25​/1974, Fa 6​/1983, Fa 6​/2002.

Mandrake: Spökplanet

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 25​/1974.

Fantomen: Lyckobringaren

Av Falk och Barry.

Publicerad i Fa 25​/1974.

Mandrake: Havets barn

Vem är den mystiska flickan som dyker upp mitt i havet?

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 1​/1975.

Mandrake: Den svarta drottningen

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 4​/1975.

Fantomen: Medborgare K. Walker

Det finns tillfällen då Fantomen lämnar djungeln och går omkring på stadens gator som en vanlig man … Den här gången är det inte i jakten på en brottsling, utan för att prova på ett vanligt liv inför ett eventuellt äktenskap med Diana …

Referenser: Morristown.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 26 augusti 1974 - lördag den 28 december 1974.

Publicerad i Fa 7​/1975, Fa 18​/1983, Fa 10​/2002.

Mandrake: Bossen

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 12​/1975.

Fantomen: Det gyllene folket

I skattkammaren finns en guldblomma om vilken inte mycket är känt för dagens Fantomen. Hero och Devil leder honom till dess källa.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Lennart Allen. Textsättning: Tina Stuve.

Dagstrippar söndag den 22 februari 1970 - söndag den 29 mars 1970.

Publicerad i Fa 14​/1975, Fa 7​/2002 (del 1), Fa 8​/2002 (del 2), Fa 9​/2002 (del 3).

Tidigare publicerad i Fantomens julkrönika 1972.

Fantomen: Hotell Wambafallet

Mellan guldfälten och Morristown ligger hotell Wambafallet. Där tar nyrika guldgrävare in på vägen till stan – och försvinner!

Referenser: Djungelpatrullen, Weeks.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Michael Jaatinen och M. Jaatinen. Textsättning: Tina Stuve och T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 19 september 1965 - söndag den 24 oktober 1965.

Publicerad i Fa 14​/1975, Fa 25​/2000 (del 1), Fa 26​/2000 (del 2), Fa 1​/2001 (del 3).

Tidigare publicerad i Fantomens julkrönika 1969.

Mandrake: Taximysteriet

Narda tar en taxi, men föraren är docka och taxin fylls med sömngas! När Narda vaknar är hon dumpad i ett dike utanför stan, utan sina värdesaker. Vem står bakom, och hur går det till?

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 18​/1975.

Fantomen: Moogoo – krymparen

Diana är på besök i de djupa skogarna och träffar en liten man som flyr från någon han är rädd ska krympa honom!

Av Lee Falk och Wilson McCoy.

Publicerad i Fa 19​/1975.

Tidigare publicerad i Fantomens julkrönika 1954.

Fantomen: Den hemlighetsfulla grottan

Referenser: Dr Graham, Grottlandet, Hzz, Tirangi.

Av Falk och Barry.

Publicerad i Fa 20​/1975.

Fantomen: Wambesis drakgud

Referenser: Diana, Drakguden, Ulangi, Wambesi.

Av Lee Falk och Ray Moore.

Publicerad i Fa 20​/1975.

Äventyret har ingen titel angiven i tidningen, men handlar om Wambesis drakgud.

Fantomen: Flickan från ingenstans

Fantomen hittar en flicka drivande i en livbåt utanför Eden. Vem är hon, och vem har satt ut henne i en livbåt på havet?

Referenser: Lavonia.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Översättning: Janne Helander. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 27 april 1975 - söndag den 11 maj 1975.

Publicerad i Fa 23​/1975, Fa 20​/1983, Fa 18​/2006 (del 1), Fa 19​/2006 (del 2), Fa 20​/2006 (del 3), Fa 21​/2006 (del 4).

Mandrake: Spökbacken

En skidåkare som inte lämnar spår. En snögubbe som flyttar sig själv. Vad händer vid den mystiska skidbacken?

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 25​/1975.

Fantomen: T

När Goranda ska sväras in som Fari-Lanas första president sker ett attentat. President Goranda är skjuten, men Fantomen tar upp jakten på förövarna!

Referenser: Fari-Lana, General Asolana, Goranda, Lamanda Luaga, T-ligan.

Av Lee Falk och Sy Barry. Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry.

Publicerad i Fa 25​/1975, Fa 18​/2002.

Mandrake: Derek

Historien om Mandrakes onda tvillingbror.

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 2​/1976.

Mandrake: Förminskningsstrålen

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 4​/1976.

Mandrake: Den fantastiska färgen

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 6​/1976.

Fantomen: Plundrarna vid Keela-Wee

Fantomens gyllene strand invaderas av guldjägare ...

Referenser: Keela-Wee.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 21 september 1975 - söndag den 19 oktober 1975.

Publicerad i Fa 8​/1976, Fa 3​/2007 (del 1), Fa 4​/2007 (del 2), Fa 5​/2007 (del 3), Fa 6​/2007 (del 4).

Mandrake: Samlaren

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 9​/1976.

Mandrake: Rövarstan

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 12​/1976.

Fantomen: Star of Bengali

När en bonde plöjer sin lilla åker stöter han på en diamant. Den största som någonsin skådats!

Referenser: Diamanter, Star Of Bengali.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 1 december 1975 - lördag den 6 mars 1976.

Publicerad i Fa 13​/1976, Fa 14​/2002.

Mandrake: Mörkmannen

En avlägsen del av det avlägsna Cockaigne hemsöks av en trollkarl som kallas Mörkmannen. Nu hotar han även Kunge – Nardas bror Segrid.

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 14​/1976.

Mandrake: Maskmysteriet

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 16​/1976.

Mandrake: Limpmysteriet

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 18​/1976.

Mandrake: Boskapstjuvarna

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 20​/1976.

Fantomen: I skräckens våld

Gangsterbossen Alex försöker oskadliggöra Fantomen, men då tar han sig vatten över huvudet ...

Av Lee Falk och Ray Moore.

Publicerad i Fa 21​/1976.

Fantomen: Dimmornas dal

Fantomen söker efter Kula-Kus häxa i en tabubelagd dal och finner mer än en häxa.

Referenser: Karola av Kula-Ku.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 8 mars 1976 - lördag den 31 juli 1976.

Publicerad i Fa 21​/1976, Fa 22​/2002, Fa 2​/2006.

Mandrake: De flygande tjuvarna

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 25​/1976.

Mandrake: Den mystiska telefonhytten

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 26​/1976.

Mandrake: De huvudlösa rånen

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 1​/1977.

Fantomen: Piratskeppet S/S Blitz

Morristown, vid djungelns rand, har det mesta av modern civilisation. Det enda staden hittils saknat är en stor brottsvåg. Men nu är timmen slagen!

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 3​/1977, Fa 26​/2002.

Mandrake: Tavelstölden

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 5​/1977.

Fantomen: Galärslaven

Kära Läsare! I Fa 17/1990 publicerade vi äventyret ”Den siste kejsaren”, som bl a berättade om den svarte kejsar Joonkars död. Avsnittet som nu följer publicerades för 14 år sen och handlar om hur Joonkar & Fantomen lärde känna varandra – och om deras livslånga vänskap. Detta nummer innehåller alltså två episoder ur den 6:e Fantomens händelserika liv. Håll till godo. Redax

Referenser: Den 6:e Fantomen, Joonkar.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor fredag den 18 april 1975 - fredag den 29 augusti 1975.

Publicerad i Fa 5​/1977, Fa 4​/1991, Fa 14​/2007.

Mandrake: Hypnotisören

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 6​/1977.

Mandrake: Världens herrar

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 10​/1977.

Fantomen: Farligt uppdrag

Diana Palmer, olympisk medaljör, flygare, forskningsresande och medicinsk expert i FN:s tjänst följer med en ambassadör på ett humanitärt uppdrag till Bengalis grannland Farilana – med livet som insats! Ett klassiskt äventyr från tiden innan giftermålet med Fantomen.

Referenser: Diana, Fari-Lana, General Asolana, Goranda, T-ligan.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 1 november 1976 - lördag den 19 februari 1977.

Publicerad i Fa 12​/1977, Fa 2​/2003.

Mandrake: Lerkamelen

Ännu en titt i Mandrakes gangster-galleri! Denna gång handlar det om maskernas mästare

Av Lee Falk, Fred Fredericks och Phil Davis. Översättning: M. Jönsson.

Publicerad i Fa 13​/1977, Fa 6​/1989.

Fantomen: Ringens mästare

Tungviktsmästaren i boxning lägger an på Diana.

Referenser: Boxning, Diana.

Av Lee Falk och Wilson McCoy.

Publicerad i Fa 14​/1977.

Det finns även en remake, Fäktmästaren, i Fa 16/1970.

Mandrake: En perfekt sekreterare

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 15​/1977.

Mandrake: Brottets häxmästare

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 18​/1977.

Fantomen: Frieriet

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 19​/1977.

Mandrake: Cleopatras skatt

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 21​/1977 (del 1), Fa 22​/1977 (del 2).

Fantomen: Mörkrets väktare

200-åriga demondyrkare och slavhandlare återkommer i modern tid som knarklangare.

Referenser: Narkotika, Zaal, Östra Mörkret.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 4 april 1977 - lördag den 13 augusti 1977.

Publicerad i Fa 21​/1977, Fa 14​/2003.

Fantomen: Släktklenoden

Referenser: Det goda märket.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 28 november 1976 - söndag den 19 december 1976.

Publicerad i Fa 22​/1977, Fa 18​/2007 (del 1), Fa 19​/2007 (del 2), Fa 20​/2007 (del 3).

Fantomen: Träskmonstret

Referenser: Eden, Stegy.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 28 november 1976 - söndag den 19 december 1976.

Publicerad i Fa 22​/1977, Fa 21​/2007 (del 1), Fa 22-23​/2007 (del 2), Fa 24​/2007 (del 3).

Mandrake: Turisten

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 25​/1977.

Fantomen: Deltapiraterna

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Henrik Brandendorff.

Söndagssidor söndag den 14 augusti 1977 - söndag den 23 oktober 1977.

Publicerad i Fa 3​/1978, Fa 20​/1990, Fa 9​/2008.

Fantomen: Jägarna

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 26 juni 1977 - söndag den 7 augusti 1977.

Publicerad i Fa 3​/1978, Fa 3​/2008 (del 1), Fa 4​/2008 (del 2), Fa 5​/2008 (del 3), Fa 6-7​/2008 (del 4).

Mandrake: Schackspelarna

En vän till Mandrake, schackspelaren Dr Korr, har fått ett erbjudande som oroar honom! Han berättar om sina bekymmer för Mandrake ...

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 4​/1978.

Fantomen: Bröllop i de djupa skogarna

Fantomen & Diana äntligen gifta!

Referenser: Dave Palmer, Den 21:e Fantomen, Diana, Lily Palmer.

Av Lee Falk och Sy Barry. Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: H. Jonsson och Ulf Granberg.

Söndagssidor söndag den 11 december 1977 - söndag den 5 februari 1978.

Publicerad i Fa 6​/1978, Fa 17​/1991, Fa 16​/2008 (del 1), Fa 17​/2008 (del 2).

Bland gästerna: President Luaga, President Goranda, Llionto av Llongo, Wambatta av Wambesi, prins Obiju av Oongaan, Mugatta av Mori, Dr. Axel, Överste Worubu, bergsfurstarna Tirana, Coran och Molanda, Prins Lothar med sin vän Mandrake, Hzz. Ceremonimästare: Gamle Moz. Ringbärare: Guran.

Fantomen: Uppdrag i Tarakimo

Diana inspekterar diktatur och råkar ordentligt i klistret.

Referenser: Diana.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 15 augusti 1977 - lördag den 29 oktober 1977.

Publicerad i Fa 6​/1978, Fa 18​/2003.

Mandrake: Jätteinsekterna

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 8​/1978.

Mandrake: Veklingen

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 11​/1978.

Mandrake: De nya grannarna

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 14​/1978.

Fantomen: Mördare i djungeln

En livsfarlig uppgift för den vandrande vålnaden!

Referenser: Weeks.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry.

Dagstrippar måndag den 6 februari 1978 - lördag den 15 april 1978.

Publicerad i Fa 15​/1978, Fa 22​/2003.

En direkt fortsättning på bröllopsäventyret

Fantomen: Skatten i grottan

Några äventyrare försöker stjäla fantomenskatten.

Referenser: Bengali Explorers Club, Fantomenskatten.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Janne Helander. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 19 maj 1974 - söndag den 9 juni 1974.

Publicerad i Fa 17​/1978, Fa 4​/2006 (del 1), Fa 5​/2006 (del 2), Fa 6​/2006 (del 3), Fa 7​/2006 (del 4).

Tidigare publicerad i Fantomens Jubileumsbok 1975.

Fantomen: Alexanders diamantbägare

En forskare har funnit belägg för att Alexander den stores diamantbägare existerat, och spårat den genom historien ...

Referenser: Bengali Explorers Club, Diamantbägaren, Fantomenskatten.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 3 januari 1971 - söndag den 7 februari 1971.

Publicerad i Fa 17​/1978, Fa 19​/2002 (del 1), Fa 20​/2002 (del 2), Fa 21​/2002 (del 3), Fa 22​/2002 (del 4).

Tidigare publicerad i Fantomens julalbum 1973.

Mandrake: Dimman från framtiden

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 19​/1978.

Mandrake: Den gåtfulla lådan

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 23​/1978.

Mandrake: "8"

Av Lee Falk och Fred Fredericks.

Publicerad i Fa 23​/1978 (del 1), Fa 24​/1978 (del 2).

Kära läsare! Här är svaret på mångas böner: ett modernt Mandrake-äventyr från 1977.

Fantomen: Svindlaren i Tulana

Bengali har bett FN om stöd, och det har också beviljats, men ingenting har kommit fram till Bengali. President Luaga ber om hjälp, och Fantomen hoppas träffa Diana vid FN-högkvarteret. Hon är dock på humanitärt uppdrag i Tulana …

Referenser: Diana, FN, Lamanda Luaga.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: Cato Vandrare.

Dagstrippar måndag den 27 juli 1970 - lördag den 5 december 1970.

Publicerad i Fa 26​/1978, Fa 6​/2000, Fa 8​/2020.

Mandrake: Filminspelning med förhinder

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 1​/1979.

Mandrake: Den inbilske kungen

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 4​/1979.

Mandrake: Lothar rensar stan

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 6​/1979.

Fantomen: Storstadsdjungeln

En liga i Dianas hemstad överfaller och rånar folk i stadens park – men de begår ett misstag när de överfaller Fantomen!

Referenser: Dave Palmer, USA.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 18 september 1978 - lördag den 16 december 1978.

Publicerad i Fa 8​/1979, Fa 2​/2004.

Mandrake: Lockbetet

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 8​/1979.

Fantomen: Hälaren

Diamanten Star of Bengali, donerad till Doktor Axels djungelsjukhus, blir stulen när den ska säljas.

Referenser: Diamanter, Doktor Axel, Fozza, Star Of Bengali.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H. Jonsson.

Söndagssidor söndag den 30 juli 1978 - söndag den 5 november 1978.

Publicerad i Fa 10​/1979, Fa 5​/1992, Fa 22-23​/2008.

Fantomen: Piraternas Dag

Av Lee Falk och Wilson McCoy.

Publicerad i Fa 10​/1979.

Ett äventyr från 1956 som inte publicerats tidigare i Fantomen.

Mandrake: Den nya radion

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 10​/1979.

Mandrake: Häxan

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 12​/1979.

Mandrake: Uranmysteriet

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 14​/1979.

Fantomen: Tukanligan

Diana har blivit allvarligt sårad i andra världskriget. Fantomen är på väg för att besöka henne när han träffar på Tukanligan, som nyss rymt ur fängelset.

Referenser: Andra Världskriget.

Av Lee Falk och Wilson McCoy.

Dagstrippar måndag den 11 januari 1943 - tisdag den 25 maj 1943.

Publicerad i Fa 18​/1979.

Redax tjuvstartar firandet av att Fantomen fyller 30 år 1980.

Mandrake: Kattkvinnans återkomst

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 19​/1979.

Fantomen: Helikopterligan

En luftburen liga landar mitt i den rika Wambesibyn och stjäl allt de kan komma över ...

Referenser: Helikopter, Wambesi.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 20​/1979, Fa 25​/1979, Fa 6​/2004.

Fantomen: Den 22:e Fantomen

Sedan Fantomen och Diana har gift sig dröjer det inte länge förän den ofrånkomliga frågan dyker upp: "När ska ni ha barn?" En sådan fråga kan göra den starkaste äventyrshjälte brydd ...

Referenser: Den 21:e Fantomen, Den 22:e Fantomen.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Söndagssidor lördag den 8 april 1978 - lördag den 20 maj 1978.

Publicerad i Fa 20​/1979, Fa 24​/2008 (del 1), Fa 25​/2008 (del 2), Fa 26​/2008 (del 3), Fa 1​/2009 (del 4), Fa 2​/2009 (del 5).

Mandrake: Dockmakaren

Han har staden i sitt våld. Den som sätter sig upp mot honom förvandlar han till en liten docka.

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 21​/1979.

Samma story finns i ett äventyr med Modesty Blaise och, med en tvist i Spirouäventyret "Miniatyrerna". Jag misstänker dock att det här är originalet.

Mandrake: Sargassohavets hemlighet

Av Lee Falk och Phil Davis.

Publicerad i Fa 26​/1979.

Mandrake: Det spökar! Det spökar!

Ett meteoritnedslag förstör uppfinnaren Pflugs nya maskin, men maskinen får andra, mystiska, förmågor ...

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Bengt Sahlberg.

Publicerad i Fa 2​/1980.

Fantomen: Troféstölden

Djungelns olympiska spel inträffar vart fjärde år. Priset är en trofé på femton liter, fylld med ädela stenar! Ingen i djungeln skulle drömma om att stjäla den ... men det finns folk utifrån ...

Referenser: Djungelolympiaden, Joomba, Rex.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H. Jonsson och Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 3​/1980, Fa 5​/2009 (del 1), Fa 6​/2009 (del 2).

Fantomen: Den blinde Fantomen

Två fångar rymmer från Bengalis östra straffkoloni och Fantomen tar upp jakten. Men en signalraket gör Fantomen blind!

Referenser: Kvicksand, Ossewey, Wambesi.

Text: Lee Falk. Bild: Bill Lignante. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 3​/1980.

Tidigare publicerad i Agent X9 nr 5 1970.

Jubileumsåret bjuder på flera ovanliga Fantomenäventyr. Det här kommer ursprungligen från den amerikanska tidningen The Phantom, från Gold Key Comics 1965.

Mandrake: Tjuven

Narda vaknar av att en man plötsligt står i hennes sovrum. Han stjäl ett diamanthalsband och försvinner sedan i tomma intet ...

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 4​/1980.

Fantomen: Sångaren

En gangsterboss kallad Sångaren har fått en idé: Han ska använda döskallemärket vid sina kupper, så att Fantomen får skulden!

Referenser: Dödskalleringen, USA.

Av Lee Falk och Wilson Mc Coy. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 22 maj 1944 - måndag den 21 augusti 1944.

Publicerad i Fa 7​/1980.

Mandrake: Fotoautomaten

Folk som besökt en speciell fotoautomat gör märkliga saker, som att ge bort alla sina kläder och smycken ...

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 9​/1980.

Fantomen: Blå Ligan

Ett par affärsmän slår vad om huruvida Fantomen existerar. För att fånga Fantomen och bevisa att han finns arrangerar Cal en kidnappning av Diana. Cal är också ledare för smugglarna Den Blå Ligan.

Referenser: Diana.

Av Lee Falk och Wilson Mc Coy.

Dagstrippar fredag den 23 mars 1945 - lördag den 26 maj 1945.

Publicerad i Fa 10​/1980.

Fantomen: Presidentrovet

En ondskefull figur dyker fram ur historins dunkel och kidnappar Bengalis president Lamanda Luaga i ett försök att åter gripa makten.

Referenser: Bababu, Djungelpatrullen, Luaga.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 11​/1980, Fa 10​/2004.

Mandrake: Pengar till halva priset

Var så goda gott folk! Fördubbla era pengar! Ge mej fem, så ger jag er tio! Köp så mycket ni vill!

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Bengt Sahlberg.

Publicerad i Fa 12​/1980.

Mandrake: Relapassets gåta

Mandrake och Lothar vill resa till Relapasset för att jaga björn, men samtidigt har flera flygplan försvunnit spårlöst över just det passet …

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 15​/1980.

Mandrake: Sömntjuven

Narda och polischefen går på en socitetsfest … plötsligt somnar alla gäster. När de vaknar är deras juveler och plånböcker – och polischefens bricka! – stulna.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 16​/1980 (del 1), Fa 17​/1980 (del 2).

Mandrake: Ett otroligt tv-program

Narda stannar hemma och tittar på TV, men får in en väldigt märklig kanal, som drar henne in i TV-apparaten!

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 19​/1980.

Fantomen: Mr Hog

Än en gång har Dianas mor hittat en mer "passande" man att uppvakta Diana, men den här är en bedragare som skaffar en hållhake för att få in Diana i ett brottssyndikat …

Referenser: Diana, Lily Palmer, USA.

Av Lee Falk och Wilson Mc Coy. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 28 oktober 1946 - måndag den 24 mars 1947.

Publicerad i Fa 20​/1980.

Fantomen: Gravvalvets hemlighet

Dödskallegrottan innehåller många rum. Detta är det mest gåtfulla ... Ett dramatiskt äventyr med den 13:e Fantomen

Referenser: De försvunnas valv, Den 13:e Fantomen, Jean Lafitte, Jeanette Lafitte.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Hans Jonsson och Henrik Brandendorff.

Söndagssidor söndag den 16 december 1979 - söndag den 1 juni 1980.

Publicerad i Fa 21​/1980, Fa 12​/1991, Fa 19-20​/2009.

Fantomen: Heloise

Fantomen och Diana har fått tvillingar. Pojken ska naturligtvis heta Kit, men vad ska flickan heta? Diana söker inspiration i krönikorna …

Referenser: Diana, Heloise, Heloise (Hanta-häxan).

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Hans Jonsson och Henrik Brandendorff.

Söndagssidor söndag den 9 september 1979 - söndag den 9 december 1979.

Publicerad i Fa 22​/1980, Fa 10​/2009, Fa 22-23​/2021.

Översättning Jonsson gäller 1980, Brandendorff 2009 och 2021. Färg reprostugan gäller 2021.

Mandrake: Mästersmugglaren

Tullchefen tar med sin vän Mandrake på luch och träffar "Smugglarkungen", en gammal man som matar fåglar. Tullchefen kan berätta hans historia, om diamantsmuggling, och om duvor.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 22​/1980.

Fantomen: Slottet i djungeln

Vad ska ske med Diana och tvillingarna? Här är svaret på frågan alla ställt. Stort insidesreportage

Referenser: Diana, Repfolket, Trädhuset.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 23​/1980, Fa 14​/2004.

Mandrake: Rena trolleriet

Mitt i vintern dyker en kvinna iförd endast bikini upp utanför Mandrakes tomt. Hennes pappa har uppfunnit en maskin som kan transportera materia – även levande människor – ögonblickligt. Men någon är ute efter uppfinningen –

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 1​/1981.

Mandrake: Trubbelmakaren

Detta är historien om ett stort bolag där två unga män är rivaler om den höga post som är ledig! Den ena ska gifta sig med styrelseordförandens dotter innan styrelsen ska välja. Den andra får ett mystiskt erbjudande, en man kan se till att brölloppet blir uppskjutet för 10 000 dollar …

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 3​/1981.

Fantomen: Tjuvskytteligan

En grupp jägare vill jaga elfenben i djungeln. De får reda på att det är förbjudet, men väljer att trotsa förbudet …

Referenser: Elefanter, Tigrar, Tjuvjakt, Wambesi.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Översättning: Hans Jonsson och Hans Jonson.

Publicerad i Fa 5​/1981, Fa 10​/2005.

Mandrake: Ett medel mot tandvärk

Folk i den här mannens närhet har en märklig tendens att få tandverk … Ofta när det passar honom, eller när det passar dem väldigt illa. Som sångaren eller domaren …

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 6​/1981.

Mandrake: Fjärilssamlaren

En telegrafarbetare högt uppe på en telefonstolpe … Plötsligt, ur tomma intet, kommer ett par ben ner på stolpen. Benen följs av en korpulent liten man med fjärilshov som klättrar ner från stolpen och springer därifrån …

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 9​/1981 (del 1), Fa 10​/1981 (del 2).

Mandrake: Kåkfararen

För 30 år sedan fälldes gangstern Curls i rätten. Nu har han avtjänat sitt straff, men törstar fortfarande efter hämnd på polischefen som satte dit honom, Mandrakes vän …

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 14​/1981.

Fantomen: Dödlig fristad

Brottslingar från hela världen har en fristad i det lilla bergsriket Buzanta vid Bengalis västra gräns. FN ber president Luaga om hjälp att lösa problemet. Buzanta är ett självständigt rike och Bengali kan inte gärna förklara dem krig för att lösa problemet, men Luaga kanske vet ett annat sätt …

Referenser: Buzanta, Furst Buzabal.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson och Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 19 april 1981 - söndag den 24 maj 1981.

Publicerad i Fa 17​/1981, Fa 18​/1991, Fa 24​/2009 (del 1), Fa 25-26​/2009 (del 2), Fa 1​/2010 (del 3).

Översättningen 1981 är av Hans Jonsson.

Fantomen: Droghandlaren

Ingen brottslig verksamhet är främmande för ligaledaren Gooroo som "värvar" medlemmar till sitt band genom att opiumdroga dem. En av de "värvade" är prins Lloni av Llongo…

Referenser: Gooroo, Llongo, Narkotika, Opium.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry.

Dagstrippar måndag den 3 november 1980 - lördag den 4 april 1981.

Publicerad i Fa 20​/1981, Fa 26​/2004.

Mandrake: Bankrånet

Den ökände bankrånaren "Hjärnan" släpps efter ett fängelsestraff och har en ny plan. Han ska råna samma bank som han åkte fast vid, men den här gången ska ha ha en avledande manöver … han ska släppa ut alla djuren från zoo!

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Söndagssidor söndag den 1 oktober 1961 - söndag den 10 december 1961.

Publicerad i Fa 21​/1981, Fa 23​/1981, Fa 22​/1992.

Mandrake: Organisation brott

Två smågangsters, "Apan" och "Muskeln", blir anställda av Laget, en mystisk brottsorganisation. Vem leder dem?

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 4 januari 1965 - lördag den 1 maj 1965.

Publicerad i Fa 22​/1981.

Fantomen: Goola-Goola-häxan

Gamle Moz berättar om den fruktansvärda Goola-Goola-häxan, och hennes sökande efter den perfekta mannen. Den hon hittar är Fantomen, och hon låter sig inte avvisas!

Referenser: Gamle Moz.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 28 mars 1971 - söndag den 9 maj 1971.

Publicerad i Fa 24​/1981, Fa 23​/2002 (del 1), Fa 24​/2002 (del 2).

Tidigare publicerad i Fantomen julkrönika 1973.

Mandrake: Mullvaden

En tjuv genomför en rad helt omöjliga stölder. Tar sig in där det inte borde vara möjligt och lämnar bara ett runt hål efter sig …

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson och Lennart Allen. Textsättning: Tina Stuve.

Söndagssidor söndag den 17 januari 1965 - söndag den 14 mars 1965.

Publicerad i Fa 25​/1981, Fa 25​/2001 (del 1), Fa 26​/2001 (del 2).

Fantomen: Gisslan

Tre livstidsfångar rymmer från fängelset in i djungeln. De tar Diana och tvillingarna som gisslan i trädhuset men Rex lyckas kasta sig ut för att varna Fantomen …

Referenser: Den 22:e Fantomen, Diana, Rex, Trädhuset.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 6 april 1981 - fredag den 26 juni 1981.

Publicerad i Fa 25​/1981, Fa 18​/2005, Fa 12​/2020.

Fantomen: Diamantbägaren

Ryktet om en av Fantomens mest fantasieggande skatter når yttervärlden – och ett gäng skurkar, som vädrar en förmögenhet

Referenser: Diamantbägaren.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson och Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 18 oktober 1981 - söndag den 8 november 1981.

Publicerad i Fa 3​/1982, Fa 19​/1991, Fa 3-4​/2010 (del 1), Fa 5​/2010 (del 2), Fa 6​/2010 (del 3).

Mandrake: Den gåtfulle cyklisten

Narda träffar på en märklig cyklist … Inte nog med att han cyklar väldigt fort utan att ens trampa, han cyklar tvärs över en sjö också!

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 3 maj 1965 - lördag den 14 augusti 1965.

Publicerad i Fa 3​/1982.

Här börjar "nya moderna versionen" av Mandrake.

Mandrake: Den hemliga ligan

Narda ägnar sin fritid åt studier. Hon forskar om en brottsliga från medeltiden, De 8:s Liga. Men någon verkar vilja stoppa hennes forskning … Kan 8 verkligen fortfarande existera?

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar torsdag den 9 december 1965 - lördag den 5 februari 1966.

Publicerad i Fa 5​/1982 (del 1: ... i en dödlig fälla!), Fa 6​/1982 (del 2: Förhörsledaren).

I början av detta äventyr får Mandrake Xanadu som gåva av en tacksam president Andros och hans regering.

Mandrake: Häxorna

Rita Riley – kallad den tokiga arvtagerskan – träffar greve Diablo på en fest. Han lovar visa henne riktiga häxor och håller ord. De gör henne till en av dem, och till en tjuv!

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 7 februari 1966 - lördag den 28 maj 1966.

Publicerad i Fa 8​/1982.

Fantomen: Domaren

En korrumperad jurist frikänner brottslingar eller utdömer bara låga böter. Morristowns poliskår står maktlös …

Referenser: Gooroo, Narkotika, Opium.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson och H. Jonsson.

Dagstrippar fredag den 18 september 1981 - lördag den 16 januari 1982.

Publicerad i Fa 10​/1982, Fa 2​/2005.

Mandrake: UFO!

Oidentifierade Flygande Föremål – besökare från rymden eller masshysteri? Det här UFO:t är i alla fall intresserat av att råna banker!

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 30 maj 1966 - lördag den 17 september 1966.

Publicerad i Fa 11​/1982.

Fantomen: Utflykt i djungeln

Ibland när det är lungt i djungeln kan Fantomen och hans familj unna sig en utflykt till Eden.

Referenser: Eden.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 29 juni 1981 - torsdag den 17 september 1981.

Publicerad i Fa 14​/1982, Fa 18​/2005.

Mandrake: Jakten på den hemliga ligan

Ledaren för UFO-ligan dog i en bilkrasch, men Mandrake lägger märke till en detalj och tror att han blev mördad … för att han hörde till en större liga, som inte tolererar misslyckanden. 8.

Av Falk och Fredericks. Översättning: H Jonsson.

Dagstrippar måndag den 7 november 1966 - tisdag den 14 november 1967.

Publicerad i Fa 16​/1982 (del 1), Fa 17​/1982 (del 2).

Fantomen: Rex

För tolv år sedan hittade Morifiskare ett litet barn i en flotte. De lämnade honom till ett gammalt missionärspar, men de dog och hamnade hos Fantomen. Han är Rex King, men vem är han egentligen? Vad kom flotten ifrån? Rex söker sitt ursprung …

Referenser: Baronkhan, Rex.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Översättning: H Jonsson.

Dagstrippar måndag den 18 januari 1982 - lördag den 24 april 1982.

Publicerad i Fa 16​/1982, Fa 22​/2005.

Fantomen: Baron Grovers piratö

Ombord på "Queen of Suez" … Fröken Trudi är mycket intresserad av den mystiska passageraren i hytten intill. Men fartyget kapas av pirater, och den mystiska passageraren kastar sig överbord! Snart står Fantomen ensam mot hela piratbandet på Baron Grovers ö.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 25 juli 1938 - lördag den 5 november 1938.

Publicerad i Fa 19​/1982.

Mandrake: Cobrans återkomst

Cocaigne, där Nardas bror Segrid styr, är ett lantligt och omodernt land. Där lyckas Cobra skapa en bas och hypnotisera flera nyckelpersoner i samhället medans Segrid besöker USA … Ska Segrid lyckas återställa ordningen när han kommer hem?

Av Falk och Fredericks. Översättning: H Jonsson.

Dagstrippar måndag den 20 mars 1967 - lördag den 3 juni 1967.

Publicerad i Fa 21​/1982 (del 1), Fa 22​/1982 (del 2).

Fantomen: Pärlfiskarna

Samtidigt som Diana anländer till Bengali ljuder trummor i djungeln; Fantomen har återvänt! Diana ber sin hotellvärd Roark ta med henne in i djugenln, i hopp om att hitta Fantomen, men vad hon inte vet att Roarks verkliga jobb är illegalt pärlfiske nattetid i statens pärlodling …

Referenser: Diana, Pärlfiskare, Roark.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: H Jonsson.

Dagstrippar måndag den 7 november 1938 - lördag den 28 januari 1939.

Publicerad i Fa 22​/1982.

Fantomen: Rex hemlighet

Det största och rikaste furstendömet i dimmiga bergen heter Baronkhan. Där lever invånarna i förtryck under en despotisk furste, och där förekommer fortfarande slavari … Finns Rex ursprung här?

Referenser: Baronkhan, Rex.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H Jonsson.

Dagstrippar tisdag den 26 januari 1982 - lördag den 11 september 1982.

Publicerad i Fa 25​/1982, Fa 22​/2005.

Fantomen: Slavhandlarna

Diana tror att Fantomen inte älskar henne längre och tar första fartyg från Bengali. Fartyget hamnar i en våldsam orkan och går under. Diana och löjtnant Byron överlever men hamnar i klorna på slavhandlare! Byron lyckas fly och kontaktar Fantomen …

Referenser: Den 14:e Fantomen, Diana, Slavhandel.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: H Jonsson.

Dagstrippar måndag den 30 januari 1939 - lördag den 6 maj 1939.

Publicerad i Fa 26​/1982.

Det finns en svenskproducerad remake på detta äventyr, Drama i öknen, som publicerats i Fa 21/1971.

Mandrake: Den sovande staden

Dr Oork forskar på ett nytt supervapen som kan söva en hel stad på några sekunder, men lyckas inte intressera varken militär eller polis att finansiera forskningen ...

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 5 juni 1967 - lördag den 23 september 1967.

Publicerad i Fa 2​/1983.

Fantomen: Greve Pharos

Fantomen hjälper en ung kvinna som kommer in i en butik i Alexandria och undrar vad klockan är ... och i vilken stad hon befinner sig. Hennes förmyndare verkar inte ha helt ärliga avsikter!

Referenser: Alexandria, Greve Pharos.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 8 maj 1939 - lördag den 2 september 1939.

Publicerad i Fa 3​/1983.

Det finns även en omarbetad version av det här äventyret, publicerad i Fantomen 22, 1970 under titeln "Flickan utan minne".

Mandrake: Agenter från framtiden

Någon stjäl resultat från en skolas diagnostiska prov. Och inte bara en skola, hela landet är drabbat! Vem står bakom? Och varför?

Av Falk och Fredericks.

Dagstrippar måndag den 25 september 1967 - lördag den 13 januari 1968.

Publicerad i Fa 6​/1983.

Fantomen: Mysteriet med pilringen

Fantomen blir oskyldigt anklagad för ett mord på ett tåg. Den verklige mördaren har dock lämnat ett spår efter sig – en egendomlig brosh …

Referenser: Paris, Quartier Latin.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: H Jonsson.

Dagstrippar måndag den 25 september 1939 - lördag den 20 januari 1940.

Publicerad i Fa 8​/1983.

Detta är originaläventyret från söndagssidor. Det finns även en omtecknad version i Fa 23/1970 och Fa 6-7/2021.

Mandrake: Dr. Dell

Kriminologen Dr. Dell från London besöker Mandrake på Xanadu. Hon blir särskilt faschinerad av 8, och nämner dem på sina föreläsningar … Men 8 föredrar att vara hemlighålla sin existens!

Av Falk och Fredericks.

Dagstrippar måndag den 15 januari 1968 - lördag den 11 maj 1968.

Publicerad i Fa 12​/1983.

Fantomen: Terroristerna

Hänsynslösa terrorister ger sig på FN:s representant i Bengali, Diana Palmer-Walker … utan att ana hur mycket hennes make kommer att invända mot den saken!

Referenser: Den 22:e Fantomen, Diana, Luaga.

Av Falk och Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: H Jonsson och Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar söndag den 18 april 1982 - onsdag den 15 september 1982.

Publicerad i Fa 13​/1983, Fa 20​/2010 (del 1), Fa 21​/2010 (del 2), Fa 5​/2022.

Fantomen: Den röda häxan

Rykten berättar om en gudinna med fyra armar i djungeln. Fantomen beslutar att undersöka ryktet …

Referenser: Prinsessan Valerie, Wogu.

Av Lee Falk, Wilson McCoy och Ray Moore. Översättning: H Jonsson.

Söndagssidor söndag den 11 augusti 1946 - söndag den 22 december 1946.

Publicerad i Fa 13​/1983, Fa 15​/2004 (del 1), Fa 16​/2004 (del 2), Fa 10-11​/2016.

Fantomen: Karola – den grymma drottningen

Än en gång försöker Kula-Kus onda härskarinna få Fantomen i sitt våld ...

Referenser: Karola av Kula-Ku.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Översättning: H Jonsson.

Dagstrippar måndag den 13 september 1982 - lördag den 12 februari 1983.

Publicerad i Fa 14​/1983, Fa 2​/2006.

Mandrake: Guldätaren

Guldbrist orsakar en internationell finanskris, men bristen orsakas inte av dåliga affärer. Något verkar kunna stjäla guld ur hårdbevakade valv genom att borra hål i väggen!

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 13 maj 1968 - lördag den 24 augusti 1968.

Publicerad i Fa 16​/1983.

Mandrake: De Onda

En man söker upp Mandrake efter en show och ber om hjälp. Han säger att han förföljs av demoner eller onda andar, men hans dotter säger att det inte är någon fara …

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 26 augusti 1968 - lördag den 7 december 1968.

Publicerad i Fa 18​/1983.

Mandrake: Striden på Xanadu

Gangsterledaren "Spelarn" vill ha hämnd på Mandrake, och han har råd att kosta på sig ett fullskaligt anfall!

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar fredag den 7 februari 1969 - lördag den 22 mars 1969.

Publicerad i Fa 22​/1983 (del 1), Fa 23​/1983 (del 2).

Fantomen: I dödens klor

En diktator använder mord och tortyr mot folket i sitt land. Diana tänker lägga fram bevis inför FN, men blir tillfångatagen …

Referenser: Diana, Golana.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H Jonsson och Jacob Habinc.

Dagstrippar måndag den 14 februari 1983 - lördag den 2 juli 1983.

Publicerad i Fa 26​/1983, Fa 6​/2006, Fa 14-15​/2020.

Mandrake: Konnässören

Greve Lode är en extremt rik man, med en mycket speciell hobby. Han samlar på framstående personer!

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 24 mars 1969 - lördag den 24 maj 1969.

Publicerad i Fa 27​/1983 (del 1), Fa 1​/1984 (del 2).

Fantomen: Mysteriet i Karapura

Rykten når Fantomen om det gåtfulla landet Karapuras många egendomliga företeelser och han rider ut för att närmare undersöka dessa rykten.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: H Jonsson och Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 17 april 1983 - söndag den 31 juli 1983.

Publicerad i Fa 1​/1984, Fa 15​/2011 (del 1), Fa 16-17​/2011 (del 2).

Fantomen: Sammansvärjningen

Uppe i norr, i Dimmiga Bergen, ligger bergsfurstarnas riken. Det största av bergsrikena är Baronkhan vars tronarvinge är prins Rex, Fantomens fosterson. Riket styrs ännu av Rex morfar, men fursten är gammal och sjuklig och det finns onda krafter som helst skulle se att såväl fursten som tronarvingen försvinner samtidigt. En listig fälla gillras och alla tror att prins Rex omkommit vid en jaktolycka – ända tills Fantomen börjar undersöka de närmare omtändigheterna...

Referenser: Baronkhan, Greve Semon, Rex, Tigrar, Överste Petra.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar fredag den 22 juli 1983 - lördag den 26 november 1983.

Publicerad i Fa 6​/1984, Fa 26​/2005.

Mandrake: Mutan

Åtta har konstaterat att Mandrake och Lothar är för farliga så länge de är tillsammans … Men var för sig bör de gå att döda. Kanske kan Lothar mutas?

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 14 juli 1969 - lördag den 15 november 1969.

Publicerad i Fa 6​/1984.

Mandrake: Tankekristallen

Mandrakes värdefullaste, farligaste och hemligaste ägodel är en kristallkub som som kan förstärka och lagra oerhörd energi. Genom den står han i kontakt med Theron på magikerskolan, som har den andra av de två tankekristallerna. Lucifer, även känd som Cobra, har bestämt sig för att stjäla magikerskolans kristall!

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 17 november 1969 - lördag den 7 mars 1970.

Publicerad i Fa 9​/1984 (del 1), Fa 10​/1984 (del 2).

Här är Lucifer / Cobra inte Mandrakes bror utan en lärare de båda hade på Magikerskolan. Mandrakes bror Derek framställs som sympatisk.

Fantomen: Båtflyktingarna

Fantomen hittar medtagna och rädda människor mitt i djungeln. Hur har de hamnat där, utan vare sig mat, vatten eller utrustning?

Referenser: Flyktingar, Zaal, Östra Mörkret.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson och Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 18 december 1983 - söndag den 29 januari 1984.

Publicerad i Fa 12​/1984, Fa 24​/2011 (del 1), Fa 25-26​/2011 (del 2), Fa 1​/2012 (del 3).

Fantomen: Guldkragen

Prins Wommo av Wambesi tar med sig sin stams heliga skatt, en guldkrage som kunga Salomo en gång skänkte till drottningen av Saba till stan för att imponera på en flicka, men guldkragen blir stulen …

Referenser: Fozza hälaren, Tala, Wambesi.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 28 november 1983 - lördag den 26 maj 1984.

Publicerad i Fa 15​/1984, Fa 10​/2006.

Tidigare publicerad i Fantomen Betapocket 1993.

Mandrake: Prinsessan Karma

Lothars syssling, Princessan Karma, kommer till Xanadu på besök. Mandrake och Theron försöker finna Cobra på magisk väg, samtidigt som några skurkar försöker komma åt Mandrake på ett vardagligare sätt: De kidnappar Karma!

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 9 mars 1970 - lördag den 25 juli 1970.

Publicerad i Fa 17​/1984.

Mandrake: Rymdmonstren

Det … det jag såg måste ha varit en synvilla! Jag måste ha inbillat mig det! Fyra lemmar … och två ögon … hu! Nåt sånt kan inte finnas! Ändå såg jag det … med mitt egna öga!

Text: Lee Falk. Bild: Phil Davis. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 28 september 1953 - lördag den 12 december 1953.

Publicerad i Fa 24​/1984.

Hallå, alla vänner i Sverige! Redax har bett mig välja 3 favoritäventyr med mandrake för att fira seriens 50-årsjubileum. Som första äventyr väljer jag "Rymdmonstren" från 1953. En liten moralitet som ställer frågan: Vilka är monstren, egentligen? Mycket nöje ... /Lee Falk 1984

Mandrake: Skönhetstävlingen

Över hela världen annonseras det om en skönhetstävlning med fantastiska priser: Första pris är allt du önskar, andra prise evig ungdom och tredje pris alla pengar du behöver!

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar söndag den 18 november 1956 - söndag den 9 juni 1957.

Publicerad i Fa 25​/1984.

Hallå, alla vänner i Sverige! Redax har bett mig välja 3 favoritäventyr med mandrake för att fira seriens 50-årsjubileum. Det andra äventyret jag valt heter "Skönhetstävlingen" från 1957. Här möter Mandrake och Narda för första gången Magnon, universums mäktigaste varelse. Have a good time, kids! /Lee Falk 1984

Mandrake: Toppmötet

Fyra utomjordiska delegater från olika planeter, som i flera hundra år legat i krig med varandra, kommer till neutral mark för att hålla ett toppmöte om fred.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Mats Fierras.

Söndagssidor söndag den 12 februari 1961 - söndag den 28 maj 1961.

Publicerad i Fa 26​/1984, Fa 14​/2001.

Väl mött igen, svenska Mandrakevänner! Av de tre jubileumsäventyr redax bett om, tycker jag det kan vara lämpligt att avsluta med episoden "Toppmötet" från 1961 – en mild parodi på toppmötet usa-sovjet samma år, men som ställer den allvarliga frågan: "Varför strider ni?" Hope to see you soon again in "Fantomen". /Lee Falk 1984

Fantomen: Kimberleykuppen

En tjugo år gammal diamantstöld får sin dramatiska upplösning, då en frigiven fånge söker upp Fantomen – för att hämnas!

Referenser: Diamanter, Djungelsjukhuset, Doktor Axel.

Av Lee Falk och Sy Barry. Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: H Jonsson.

Dagstrippar måndag den 28 maj 1984 - lördag den 8 september 1984.

Publicerad i Fa 1​/1985, Fa 18​/2006.

Fantomen: Terrorligan

President Goranda besöker Bengali. En grupp terrorister angriper mottagningsbalen för att kräva att deras fängslade kumpaner friges, bland gisslan finns stora delar av Morristowns diplomatkår, två presidenter, och Diana!

Referenser: Diana, Fari-Lana, Goranda, Lamanda Luaga, Luaga, Morristown.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H. Jonsson och Jacob Habinc.

Dagstrippar måndag den 10 september 1984 - lördag den 22 december 1984.

Publicerad i Fa 6​/1985, Fa 3​/2007, Fa 13​/2020.

Mandrake: Den gåtfulla flickan

Xanadu är omgivet på alla sidar av höga murar och grindar. Enda vägen in är kantad av svåra hinder. En dag står en liten flicka plötsligt där i trädgården …

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 27 juli 1970 - lördag den 31 oktober 1970.

Publicerad i Fa 6​/1985.

Mandrake: Lerkamelens återkomst

Maskeringarnas mästare, Lerkamelen, lyckas rymmar från fängelset. Han har lovat att hämnas på den som satte honom där … Mandrake.

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 2 november 1970 - lördag den 6 mars 1971.

Publicerad i Fa 9​/1985.

Fantomen: Legenden om diamantbägaren

Därför förorsakade den fiendskap mellan den 3:e Fantomen och sultanen Mamoud Ben al'Lina – så hamnade den i dödskallegrottan!

Referenser: Den 3:e Fantomen, Diamantbägaren, Mamoud Ben Al'lina, Prinsessan Pura.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 26 augusti 1984 - söndag den 17 februari 1985.

Publicerad i Fa 11​/1985, Fa 14-15​/2012 (del 1), Fa 16​/2012 (del 2), Fa 17​/2012 (del 3).

Mandrake: Världen herrar

Nardas katt Nefertiti smiter ut mitt i natten … Narda följer efter, och får uppleva ett fantastiskt äventyr!

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 8 mars 1971 - lördag den 29 maj 1971.

Publicerad i Fa 11​/1985.

Mandrake: Bankkuppen

Mandrake har en show i fängelset och hamnar mitt i en rymning! Gangstern Kappon har sett Mandrakes magi och vill tvinga honom att hjälpa till med ett bankrån.

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 13 september 1971 - lördag den 18 december 1971.

Publicerad i Fa 13​/1985.

Fantomen: En djävulsk fälla

Två presidenter mordhotas samtidigt av agenter i varandras länder! En satanisk komplott ...

Referenser: Bababu, Goranda, Luaga, Mr Panama.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 24 december 1984 - lördag den 1 juni 1985.

Publicerad i Fa 17​/1985, Fa 18​/2006.

Mandrake: Mullvaden dyker upp igen!

Cobra vill ha kristallkuben, men Mandrake förvarar den väl skyddad på Xanadu. Mullvaden kan vara den nya tjänare han behöver.

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 20 december 1971 - lördag den 1 april 1972.

Publicerad i Fa 19​/1985.

Fantomen: Viskande skogen

En man som stulit en snidad mask och en bit gyllenträ hos Oogaan skaffar sällskap och kommer tillbaks för att stjäla hela träd …

Referenser: Oogaan, Viskande skogen.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 24 februari 1985 - söndag den 9 juni 1985.

Publicerad i Fa 20​/1985, Fa 18-19​/2012.

Fantomen: Keela-Wee

Några skurkar hittar den gyllene stranden, och får höra ett gammalt talesätt: "Den som kommer till Keela-Wee utan kärlek … han dör här."

Referenser: Joonkar, Keela-Wee.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 15 april 1984 - söndag den 6 maj 1984.

Publicerad i Fa 20​/1985, Fa 2-3​/2012 (del 1), Fa 4​/2012 (del 2).

Mandrake: Uppdraget

Flera vittnen har sett märkliga personer som inte rör vid marken. Syskonen Ard och Drake är från framtiden, och behöver Mandrakes hjälp …

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 3 april 1972 - lördag den 1 juli 1972.

Publicerad i Fa 24​/1985.

Fantomen: Het snö

Dianas kusin, Don Palmer, kommer till Bengali med ett kryssningsfartyg, men fastnar i tullen med heroin i väskorna ... Fantomen går ombord för att få fast de verkliga smugglarna!

Referenser: Don Palmer, Goranda, Heroin, Narkotika.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Dagstrippar måndag den 3 juni 1985 - lördag den 7 september 1985.

Publicerad i Fa 1​/1986, Fa 10-11​/2007.

Mandrake: Langaren

Varje vecka lämnar Lothar Xanadu för att besöka sina vänner i gänget The Mighty Brutes i slumkvarteren. Gänget har problem med knarklangare, och spåret leder till 8!

Av Lee Falk och Fred Fredericks.

Dagstrippar måndag den 3 juli 1972 - lördag den 21 oktober 1972.

Publicerad i Fa 1​/1986.

Mandrake: Dr. XOZ

Är doktor Xoz en galning eller ett geni? Med sina syntetiska dofter kan han kontrollera djur och hota staden!

Av Lee Falk och Fred Fredericks.

Dagstrippar måndag den 23 oktober 1972 - lördag den 13 januari 1973.

Publicerad i Fa 5​/1986.

Mandrake: Råttmännen

Ett kapat rymdskepp landar i havet. Kaparnas krav: ofantligt mycket pengar och en planet – Jorden!

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 15 januari 1973 - lördag den 5 maj 1973.

Publicerad i Fa 9​/1986.

Fantomen: Striden mot jättarna

Efter en brand i trädhuset beger sig Fantomen till repfolket för att be om hjälp med reparationer. Men de har egna problem …

Referenser: Repfolket, Trädhuset.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 29 september 1985 - söndag den 5 januari 1986.

Publicerad i Fa 13​/1986, Fa 24​/2012 (del 1), Fa 25-26​/2012 (del 2).

Mandrake: Den fantastiske tjuven

Varför somnar inte tjuven av sin egen sömngas? Hur kan han vara så otroligt stark? Och är det verkligen samma tjuv med tre olika huvuden?

Av Lee Falk och Fred Fredericks.

Dagstrippar måndag den 7 maj 1973 - torsdag den 8 september 1983.

Publicerad i Fa 13​/1986.

Fantomen: Sirenen

En underskön varelse i Månsjön lockar män i fördärvet ...

Referenser: Abour-Doun, Slavhandel.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Fia Fox.

Dagstrippar måndag den 9 september 1985 - lördag den 1 mars 1986.

Publicerad i Fa 14​/1986, Fa 22​/2006.

Mandrake: Mastermind

På polisens "knasavdelning" berättar folk om hur deras dammsugare, tvättmaskiner, kylskåp och telefoner överfaller dem! Samtidigt ska en ny fantistisk dator invigas ...

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 21 januari 1974 - lördag den 30 mars 1974.

Publicerad i Fa 17​/1986.

Fantomen: Vulkanens hemlighet

Fantomen har varit där förr ... men aldrig kunnat ana att denna gåtfulla vulkans giftiga ångor också påverkar människor!

Referenser: Den beslöjade damen, Okapi, Tez.

Av Lee Falk och Sy Barry. Text: Don Avenell. Bild: Jaime Vallvé.

Söndagssidor söndag den 31 oktober 1965 - söndag den 8 maj 1966.

Publicerad i Fa 19​/1986.

Äventyret "Den mystiska vulkanen" av Falk/Barry kallas Vulkanens hemlighet i Fa 13/1974 och Fa 23/1991.

Fantomen: Sagan om Fantomenklippan

Hur det gick till. När – och varför ... Lyssna till gamle Moz fascinerande berättelse!

Referenser: Fantomenklippan, Joonkar.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H Jonsson och Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 12 januari 1986 - söndag den 2 mars 1986.

Publicerad i Fa 22​/1986, Fa 8​/2013 (del 1), Fa 9​/2013 (del 2).

Mandrake: Trollkvinnan

Aleena var en av de få kvinnliga eleverna vid magikerskolan, och Mandrakes vän ... Nu kontaktar hon Mandrake för att ... ja, varför?

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 10 september 1973 - lördag den 19 januari 1974.

Publicerad i Fa 23​/1986.

Fantomen: Furst Rex

- Den gamla härskaren i Baronkhan dör och Rex ärver tronen ...

Referenser: Baronkhan, Rex.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 3 mars 1986 - lördag den 5 juli 1986.

Publicerad i Fa 25​/1986, Fa 18​/2007.

Mandrake: Bimannen

Narda väcks av ett bi stort som en melon. Mandrake tror att hon har drömt, men dagen därpå ringer polischefen: en juvelaffär har rånats av jättebin!

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 1 april 1974 - lördag den 3 augusti 1974.

Publicerad i Fa 25​/1986.

Mandrake: Haj i sikte

En story med bett! En vän till trollkarlen får besvär med en haj som skulle fått "Jaws" att verka sömnig.

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 1​/1987.

Fantomen: Attentat

FN:s Bengalikontor för mänskliga rättigheter firar åttaårs­jubileum, men när president Luaga anländer sprängs en bomb i hans bil! Attentatsmännen flyr flyr ut i djungeln och undkommer både polisen och djungelpatrullen. Ska Fantomen kunna hitta terroristernas träningsläger? Och vad kan han i så fall göra mot hundra välutrustade terrorister?

Referenser: Diana, FN, Luaga.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Fia Fox.

Dagstrippar måndag den 7 juli 1986 - lördag den 22 november 1986.

Publicerad i Fa 2​/1987, Fa 22-23​/2007.

Mandrake: Fällan

Mandrake är känd som lagens (och polischefens!) vän, men efter ett rån i en juvelaffär pekar både vittnen och finger­avtryck på att han är den skyldiga!

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 17 november 1975 - lördag den 14 februari 1976.

Publicerad i Fa 7​/1987.

Fantomen: Drama på Eden

En mysig familjeutflykt till Eden förvadlas till dödligt allvar när Rex och ”Farbror Walker” hittar en medvetslös flicka på revets utsida. Hon har dykutrustning, men luftslangen är avskuren …

Referenser: Eden.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H. Jonsson.

Söndagssidor söndag den 7 september 1986 - söndag den 21 december 1986.

Publicerad i Fa 8​/1987.

Äventyren Skatten på havets botten (Fa 10-11/2013, Fa 12/2013) och Rymlingarna (Fa 24/2013), hopredigerade till ett äventyr.

Mandrake: Tvillingarnas kamp

Mandrake och Derek är enäggstvillingar … Men Derek väljer att bryta med magikerskolan och använda sina krafter för att vinna på roulette och stjäla diamanter …

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 16 februari 1976 - lördag den 19 juni 1976.

Publicerad i Fa 11​/1987.

Fantomen: Terrornästet

Mördarna är fast, men vem gav dem order att angripa Luaga? Fantomen söker den skyldige.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 24 november 1986 - lördag den 11 april 1987.

Publicerad i Fa 12​/1987, Fa 26​/2007.

Mandrake: Shejken

Narda råkar ut för en rik och hänsyslös beundrare

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: Fia Fox.

Dagstrippar måndag den 21 juni 1976 - lördag den 18 september 1976.

Publicerad i Fa 13​/1987.

Mandrake: Chefen

Brottsorganisationen "8" hotar att tillintetgöra InterIntel! Mandrakes kock Hojo blir misstänkt ...

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: Hasse Jonsson.

Dagstrippar måndag den 20 september 1976 - lördag den 11 december 1976.

Publicerad i Fa 16​/1987.

Mandrake: Den mystiska kvinnan

En framgångsrik yrkesmördare anställs för att göra slut på Mandrake ...

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson och M. Jönsson.

Dagstrippar onsdag den 15 mars 1978 - lördag den 8 juli 1978.

Publicerad i Fa 19​/1987 (del 1), Fa 20​/1987 (del 2: Släckaren).

Mandrake: Hotet från havet

Mandrake har mardrömar om okända varelser i havet. Har de något samband med verkligheten?

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 10 juli 1978 - lördag den 16 december 1978.

Publicerad i Fa 23​/1987.

Mandrake: Demon-dansaren

Det finns mer än ett sätt att hypnotisera – det får vår magiska bekant erfara i detta äventyr.

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 18 december 1978 - lördag den 27 januari 1979.

Publicerad i Fa 26​/1987.

Mandrake: Kobrans hämnd

Mandrakes ärkefiende Kobran är död – det tror alla. Men snart börjar det hända saker som får magikern att tvivla.

Av Falk och Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 6 augusti 1979 - lördag den 19 januari 1980.

Publicerad i Fa 4​/1988.

Mandrake: Hojo kidnappad

Superkocken Hojo – hemlig chef för Inter-Intel – kidnappas. Ska Mandrake hinna hjälpa honom innan bovarna får veta vem Hojo är?

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 22 december 1980 - fredag den 14 mars 1980.

Publicerad i Fa 9​/1988.

Fantomen: Farlig flykt

I diktaturens Zaba hamnar man lätt i fängelse ... som Dianas kusin! En viss Mr. Walker måste ingripa.

Referenser: Zabadabah.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 14 september 1987 - lördag den 16 januari 1988.

Publicerad i Fa 12​/1988, Fa 22-23​/2008.

Detta är ett annat äventyr än "Farlig Flykt" i Fa 15/2011.

Fantomen: Kuppmakaren

Underliga bilar kör genom djungeln med hemlig last.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 18 januari 1988 - lördag den 21 maj 1988.

Publicerad i Fa 21​/1988, Fa 3-4​/2009.

Mandrake: Mandrakes gangster-galleri

En serie miniporträtt av magikerns ärkefiender. Vi börjar med "Mullvaden".

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: M. Jönsson.

Dagstrippar måndag den 29 januari 1979 - måndag den 12 mars 1979.

Publicerad i Fa 23​/1988.

Mandrake: De onda i Godhem

Staden är i gangsterhänder, polisen är maktlös – och så kommer Mandrake. Men här är det inte nog med några magiska gester ... det blir en hård kamp!

Av Falk och Fredericks.

Dagstrippar måndag den 21 mars 1983 - lördag den 18 juni 1983.

Publicerad i Fa 24​/1988.

Mandrake: Gangsterskeppet

En oskyldig promenad i hamnen blir upphuv till ett livsfarligt äventyr till sjöss.

Av Falk och Fredericks. Översättning: M. Jönsson.

Dagstrippar måndag den 20 juni 1983 - lördag den 13 augusti 1983.

Publicerad i Fa 25​/1988.

Fantomen: Jaktfalken från Rhua

Det stjäls boskap i djungeln, Fantomen hittar tjuven, men tror knappt sina ögon ...

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 23 maj 1988 - lördag den 3 september 1988.

Publicerad i Fa 4​/1989, Fa 12-13​/2011.

Mandrake: Kriminell kryssning

Ständiga stölder på kryssningsfartyget! Ingen begriper hur det går till förrän Mandrake och Lothar kommer ombord

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 15 augusti 1983 - lördag den 12 november 1983.

Publicerad i Fa 7​/1989.

Mandrake: Den osynlige spionen

En man som bara syns när han så vill ställer till det för både Narda och försvaret

Av Falk och Fredericks. Översättning: M. Jönsson.

Dagstrippar måndag den 14 november 1983 - lördag den 3 mars 1984.

Publicerad i Fa 10​/1989.

Mandrake: Molnmysteriet

Vad gör man med ett moln som rör sig MOT vinden?

Av Falk och Fredericks. Översättning: M. Jönsson.

Dagstrippar måndag den 5 mars 1984 - lördag den 12 maj 1984.

Publicerad i Fa 13​/1989.

Fantomen: Knarkbaronerna

I Chasamba hotar knarkmaffian att ta över ... och Diana är där i ett hemligt ärende.

Referenser: Diana, Narkotika.

Av Falk och Barry.

Dagstrippar måndag den 5 september 1988 - fredag den 20 januari 1989.

Publicerad i Fa 14​/1989, Fa 16-17​/2011.

Mandrake: Skrämmande skoldag

Mandrake ska ha föreställning på en skola i slummen, men vägen dit går genom en hord av brottslingar ...

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 14 maj 1984 - lördag den 18 augusti 1984.

Publicerad i Fa 17​/1989.

Mandrake: Flygkaparna

Hur kommer vapnen ombord på de kapade planen? Ren trolleriet, säger polisen – så man kallar in magikern ...

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 20​/1989.

Mandrake: Mandrakes gangstergalleri

I vår presentation av Mandrakes bizarra motståndare har vi nu kommit till "Hästtjuven".

Av Falk och Fredericks. Översättning: M. Jönsson.

Publicerad i Fa 22​/1989 (del 3).

Mandrake: Dödens dörrar

Magikern råkar ut för en gammal ärkefiende och tvinga välja mellan dörrar som alla döljer döden.

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar fredag den 21 september 1984 - lördag den 2 februari 1985.

Publicerad i Fa 24​/1989.

Fantomen: Prins Rex

Baronkhans illasinnade grannfurste smider dödliga planer mot Rex ... men prinsen har en pålitlig vän.

Referenser: Baronkhan, Rex.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 6 februari 1989 - lördag den 5 augusti 1989.

Publicerad i Fa 26​/1989, Fa 21-22​/2011.

Mandrake: Den galne grevens ö

Av Falk och Fredericks. Översättning: Henrik Nilsson.

Dagstrippar måndag den 13 maj 1985 - lördag den 21 september 1985.

Publicerad i Fa 1​/1990.

Mandrake: Lothars promenad

Av Falk och Fredericks. Översättning: Henrik Nilsson.

Dagstrippar måndag den 16 december 1985 - lördag den 22 februari 1986.

Publicerad i Fa 3​/1990.

Mandrake: ”8” betyder döden!

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Henrik Nilsson.

Publicerad i Fa 7​/1990.

Fantomen: Djävulstecknet

Walkers klippa har blivit tillhåll för en makaber sekt.

Referenser: USA, Walkers Klippa.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 7 augusti 1989 - lördag den 11 november 1989.

Publicerad i Fa 11​/1990.

Fantomen: Piratdrottningen*

Den 15:e Fantomen i dödlig duell!

Referenser: Den 15:e Fantomen, Juliet Adams Walker.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar söndag den 30 juli 1989 - söndag den 7 januari 1990.

Publicerad i Fa 12​/1990.

*) Detta äventyr handlar inte om Kate Sommerset.

Mandrake: Fallet med den huvudlöse mannen

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 2 juni 1986 - lördag den 27 september 1986.

Publicerad i Fa 15​/1990.

Mandrake: ALEENA och smugglarna

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 6 oktober 1986 - lördag den 24 januari 1987.

Publicerad i Fa 18​/1990.

Fantomen: Mördarligan

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 13 november 1989 - lördag den 24 mars 1990.

Publicerad i Fa 20​/1990.

Fantomen: Hotet mot Eden

Av Falk och Barry. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 26 mars 1990 - lördag den 16 juni 1990.

Publicerad i Fa 21​/1990.

Mandrake: Octons bödel

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 7 september 1987 - lördag den 9 januari 1988.

Publicerad i Fa 3​/1991.

Mandrake: Ard & Drak

Av Falk och Fredericks.

Dagstrippar måndag den 11 april 1988 - fredag den 10 juni 1988.

Publicerad i Fa 8​/1991.

Fantomen: Stryparsekten

Fantomen kämpar mot ett hemligt sällskap som utför sina bestialiska riter ...

Av Falk och Barry. Översättning: H. Jonsson.

Söndagssidor söndag den 20 maj 1990 - söndag den 6 januari 1991.

Publicerad i Fa 9​/1991.

Mandrake: Uppfinnaren

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 24 april 1989 - lördag den 8 juli 1989.

Publicerad i Fa 12​/1991.

Fantomen: Döda Dr. Axel

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: Elisabeth Brus.

Dagstrippar måndag den 18 juni 1990 - lördag den 13 oktober 1990.

Publicerad i Fa 13​/1991.

Mandrake: Madame Sir-See

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 12 december 1988 - lördag den 22 april 1989.

Publicerad i Fa 14​/1991.

Fantomen: Elfenbensligan

Tvåbenta rovdjur sprider död och förintelse i djungeln ...

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar måndag den 15 oktober 1990 - lördag den 2 februari 1991.

Publicerad i Fa 14​/1991.

Mandrake: Mysteriet med eldpärlorna

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson och H. Jonsson.

Söndagssidor söndag den 8 februari 1942 - söndag den 12 april 1942.

Publicerad i Fa 23​/1991 (del 1: Attentatet), Fa 26​/1991 (del 2: Magnetön), Fa 7​/1992 (del 3: Amazonernas ö), Fa 9​/1992 (del 4: Dödens sund), Fa 11​/1992 (del 5: Häxan på Tago-ön), Fa 12​/1992 (del 6: Jättarnas ö), Fa 17​/1992 (del 7: Det brinnande vattnet).

Kära läsare! Här följer det första avsnittet i ett klassiskt Mandrake-äventyr som många menar tillhör det bästa Lee Falk skrivit. Det har över 50 år på nacken, men det spelar ingen roll – eller gör det det?

Mandrake: Den förhäxade skogen

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 13 juni 1988 - lördag den 1 oktober 1988.

Publicerad i Fa 23​/1991.

Fantomen: Generalernas kupp

Bengali hotas av diktaturens kreatur!

Referenser: Togana.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Söndagssidor söndag den 13 januari 1991 - söndag den 11 augusti 1991.

Publicerad i Fa 25​/1991.

Fantomen: Ormar i paradiset

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 4 februari 1991 - lördag den 8 juni 1991.

Publicerad i Fa 5​/1992.

Fantomen: Heroinfällan

Ett drogsyndikat beslutar att sätta Djungelpatrullen ur spel ... överste Worubu drogas ...

Referenser: Narkotika, Worubu.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 10 juni 1991 - lördag den 2 november 1991.

Publicerad i Fa 16​/1992.

Fantomen: Då hämndens timme slår!

Den 13:e Fantomens första uppdrag – att finna sin faders baneman!

Av Falk och Barry. Översättning: H. Jonsson.

Söndagssidor söndag den 18 augusti 1991 - söndag den 17 maj 1992.

Publicerad i Fa 23​/1992.

Fantomen: Rex & Alicia

Två tonåriga härskare i varsitt rike hotas till livet av skrupellösa banditer ...

Referenser: Alicia, Rex.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 3 februari 1992 - lördag den 25 april 1992.

Publicerad i Fa 26​/1992.

Fantomen: Svarte Felix

Fantomen adopterar en panterunge som får en fristad på ön Eden ...

Referenser: Eden, Småfolket.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 27 april 1992 - lördag den 18 juli 1992.

Publicerad i Fa 26​/1992.

Mandrake: Mysteriet med de rödhåriga flickorna

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 4​/1993.

Mandrake: Voodoo

Karma besöker en karibisk ö och en voodoshow med sin bror Willy, men när trollkarlen lägger an på Karma och Willy försvarar henne börjar en vendetta. Willy ligger illa till, för svart magi fungerar verkligen … med rätt hjälp.

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 19 mars 1990 - lördag den 7 juli 1990.

Publicerad i Fa 6​/1993.

Mandrake: Terroristerna

Av Falk och Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar fredag den 21 juni 1991 - lördag den 20 juli 1991.

Publicerad i Fa 9​/1993 (del 1), Fa 10​/1993 (del 2).

Fantomen: Slavarbetarnas uppror

Ett shejkdöme norr om Bengali utnyttjar slavarbetare på sina oljefält, men en natt får man en "slavarbetare" på halsen som man helst vill slippa ... Diana försöker övertala shejkdömets härskare Attilo att släppa slavarna, men hamnar själv i en livsfarlig situation

Referenser: Attilan.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 10​/1993.

Uppenbarligen ett nyprocuderat dagstrippäventyr, men datum framgår inte.

Mandrake: Doktor Lokko

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 23 september 1991 - lördag den 16 november 1991.

Publicerad i Fa 14​/1993 (del 1), Fa 15​/1993 (del 2).

Mandrake: Octons levande bomber

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 18​/1993 (del 2).

Fantomen: Tigerkungen

Tigrar sprider åter skräck i Bengalis djungler ...

Referenser: Tigrar.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Söndagssidor söndag den 24 maj 1992 - söndag den 6 december 1992.

Publicerad i Fa 19​/1993.

Mandrake: Magikernas Kamp

Mandrake vs. Derek

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 21​/1993.

Fantomen: Samaris

Vad händer då en 300-årig häxa möter en 400-årig vålnad?

Text: Falk. Bild: Ferri och Felmang.

Publicerad i Fa 25​/1993.

Fantomen: Dinosauriejägarna

En forskare har hittat djur i Bengali som man trodde inte längre fanns ...

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 26​/1993.

Mandrake: Spegelmysteriet

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 18 november 1991 - lördag den 18 april 1992.

Publicerad i Fa 4​/1994.

Mandrake: Nardas dröm

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks.

Publicerad i Fa 11​/1994.

Mandrake: Dubbelgångaren

Av Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 1 mars 1993 - lördag den 17 juli 1993.

Publicerad i Fa 16​/1994.

Fantomen: Gullique – den dömda ön

Då en dubbel regnbåge visar sig över Gullique kommer Fantomen för att hämnas ...

Referenser: Gullique, Rama Singh.

Text: Lee Falk. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Björn Ihrstedt.

Publicerad i Fa 17​/1995.

En nytecknad version av Lee Falks och Wilson McCoys klassiska äventyr från 1954, publicerad som "Fasornas Ö" från Fa 32/1958.

Mandrake: Monstertjuven

Av Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 9 januari 1995 - lördag den 25 mars 1995.

Publicerad i Fa 23​/1995.

Mandrake: Diamanthandlaren

Magikerskolan är fantastisk, men hur betalar den för sin mat? Hemligheten är en diamantgruva, och om den läcker ut är det stor risk att skolan blir invaderad av skurkar ...

Av Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 21 mars 1994 - lördag den 20 augusti 1994.

Publicerad i Fa 26​/1995.

Fantomen: Sjöjungfrurna i Melosunden

Melosunden har i alla tider varit fruktade av sjöfarande för sina lömska rev och undervattensskär ... En rad förlisningar och mystiska försvinnanden understryker farorna – och det viskas i hamnar och på krogar att katastroferna orsakats av sjöjungfrur!

Referenser: Melosunden, Sjöjungfrur.

Text: Lee Falk. Bild: Ferri och Felmang.

Publicerad i Fa 26​/1995.

Omteckning av ett äventyr från 1945

Mandrake: Flygkapningen

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 23 september 1985 - lördag den 14 december 1985.

Publicerad i Fa 2​/1996.

Fantomen: Överste Winns hemlighet

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Hans Jonsson.

Söndagssidor söndag den 28 januari 1940 - söndag den 10 mars 1940.

Publicerad i Fa 4​/1996 (del 1), Fa 5​/1996 (del 2), Fa 6​/1996 (del 3).

Fantomen: Eldgudinnan

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Hans Jonsson.

Söndagssidor söndag den 16 juni 1940 - söndag den 21 juli 1940.

Publicerad i Fa 13​/1996 (del 1), Fa 14​/1996 (del 2), Fa 15​/1996 (del 3).

Mandrake: Universell kärlek

En meteorit slår ner på en ö och Mandrake, Lothar och Narda blir vittnen till något ytterst märkligt.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Ola Jameson.

Söndagssidor söndag den 29 maj 1955 - söndag den 7 augusti 1955.

Publicerad i Fa 1​/1997.

Mandrake: Med raket till Jupiter

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 27 november 1955 - söndag den 12 februari 1956.

Publicerad i Fa 4​/1997.

Fantomen: De flygande ormarnas land

"Moz berättade för mig om de flygande ormarnas land. Red dit. Såg inga, men såg mycket annat. För mycket som jag borde glömma..." – en underlig passus i Fantomens fars krönika som leder fantomen in i ett märkligt äventyr.

Referenser: Medusa, Ormar.

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks och George Olesen. Översättning: H. Jonsson. Textsättning: M. Zackariasson.

Publicerad i Fa 5​/1997.

Mandrake: Spökvalen

Några överlevande från havet berättar en fantastisk historia för Mandrake om hur en enorm "glänsande" val har tillintentgjort alla deras fiskefartyg.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 11 juni 1950 - måndag den 27 augusti 1951.

Publicerad i Fa 5​/1997.

Mandrake: Väktaren

Mandrake och Narda åker upp i bergen för att åka skidor och besöka vännen dr Tate, men det blir inte så mycket skidåkning.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 22 mars 1959 - söndag den 5 juli 1959.

Publicerad i Fa 7​/1997.

Mandrake: Hästtjuven

Hästtjuvar har man hört talas om, men ingen som denna!

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor The Horse Thief söndag den 6 september 1959 - söndag den 15 november 1959.

Publicerad i Fa 11​/1997.

Mandrake: Demonfotografen

Befolkningen vid berget Arat är rädda för kameror och det finns också en anledning varför de inte vill bli fotograferade.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor The Demon Photographer söndag den 8 maj 1960 - söndag den 24 juli 1960.

Publicerad i Fa 13​/1997.

Mandrake: Magnetön

Företaget Ocean Wind med Mandrake, Narda och Lothar ombord har ankrat upp vid en mystisk svart ö. Plötsligt börjar fartyget oförklarligt att röra sig mot ön.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 14 augusti 1955 - söndag den 20 november 1955.

Publicerad i Fa 15​/1997.

Mandrake: Rymdskeppet

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 27 maj 1951 - söndag den 28 oktober 1951.

Publicerad i Fa 19​/1997.

Mandrake: På resa i vilda västern

På en resa genom Grand Canyon möter Mandrake, Lothar och Narda en indianstam och deras åskgud som vredgats.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 27 april 1958 - söndag den 6 juli 1958.

Publicerad i Fa 26​/1997.

Mandrake: Mästaren i vattnet

Mandrake blir uppvaktad av en skrytsam typ vid poolkanten och Mandrake antar ett vad.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 14 juni 1953 - söndag den 5 juli 1953.

Publicerad i Fa 1​/1998.

Mandrake: Födelsedagsfesten

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 13 juli 1958 - söndag den 30 november 1958.

Publicerad i Fa 4​/1998.

Mandrake: Den osynlige tjuven

Precis före stängningsdags försvinner tjugotusen dollar från en bank, men ingen har sett rånaren.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: M. Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 7 december 1958 - söndag den 15 mars 1959.

Publicerad i Fa 5​/1998.

Mandrake: Det vandrande berget

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: M. Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 11 april 1954 - söndag den 23 maj 1954.

Publicerad i Fa 8​/1998.

Mandrake: Vattenpirater

Plötsligt försvinner vattnet från floder, sjöar och hav. Kvar finns endast torrlagda flodfåror och sjöbottnar och havsnivåer som sjunker. Men vart tar vattnet vägen?

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: M. Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 31 juli 1960 - måndag den 23 maj 1960.

Publicerad i Fa 10​/1998.

Fantomen: Förbrytarskolan

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry.

Publicerad i Fa 10​/1998.

Mandrake: Kasinot

"Hederlige John" annonserar över hela staden att ett kasino ska öppnas, men det är bara det att spel är olagligt i delstaten.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 16 juni 1957 - söndag den 4 augusti 1957.

Publicerad i Fa 14​/1998.

Mandrake: Den blyge sångaren

Mandrake kan med sina magiska krafter få elefanter och pianon att flyga, men kan ha få olycklig kärlek att lyfta?

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 4 oktober 1953 - söndag den 22 november 1953.

Publicerad i Fa 15​/1998.

Mandrake: Husen som försvann

Polischefen tycker att det är det dummaste han hört, när en man kommer och anmäler att hans hus blivit stulet medan han varit på semester. Men det okmmer snart fler anmälningar om försvunna hus.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 18 mars 1951 - söndag den 20 maj 1951.

Publicerad i Fa 17​/1998.

Mandrake: De sovande skönheternas hus

När Mandrake, Narda och Lothar flyger över landskapet ser de ett underbart palats som glittrar likt en juvel.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 21 januari 1951 - söndag den 11 mars 1951.

Publicerad i Fa 18​/1998.

Fantomen: Djungelolympiaden

Referenser: Djungelolympiaden.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 22​/1998.

Från 1968

Mandrake: Häxtoppen

Mandrakes syster Lenore, som är berömd upptäcktsresande, är på safari i Afrika. Där får hon höra talas om en mystisk plats som är tabu för lokalbefolkningen.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: M. Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 10 juni 1956 - söndag den 11 november 1956.

Publicerad i Fa 24​/1998.

Mandrake: Porten till Z

Den ser ut som en vanlig port i metall, porten till ingenstans – eller till en annan värld

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: M. Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 13 juli 1952 - söndag den 16 november 1952.

Publicerad i Fa 3​/1999.

Mandrake: En plats kallad X

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 11 augusti 1957 - söndag den 29 december 1957.

Publicerad i Fa 7​/1999.

Mandrake: Backen från djungeln

Ryktet sprids om det amerikanska fotbollslagets nya stjärna, en klippa i försvaret, en virvelvind i anfallet.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 23 december 1951 - söndag den 17 februari 1952.

Publicerad i Fa 21​/1999.

Mandrake: Den levande fossilen

Mandrake får syn på ett enormt fotavtryck inne i Afrikas sumpmarker. Det ser ut att vara från en jättelik ödla. Men så stora ödlor finns ju inte. Eller?

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 29 november 1953 - söndag den 4 april 1954.

Publicerad i Fa 25​/1999.

Fantomen: Fantomens ring

En varm dag i djungeln tar Fantomen sig ett dopp. En fågel får syn på ett glittrande föremål på en sten vid strandkanten. Den dyker ner, tar det och lyfter med Fantomens välkända dödskallering i näbben.

Referenser: Dödskalleringen.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy.

Söndagssidor söndag den 29 oktober 1950 - måndag den 11 juni 1951.

Publicerad i Fa 26​/1999.

Tidigare publicerad i Fantomen pocket nr 39 1976.

Fantomen: Tigerflickan

Rykten om en vit flicka i tigerskinn som ”dansar med tigrar” florerar i djungeln. Är ryktena sanna?

Referenser: Tigrar.

Text: Lee Falk och Ulf Granberg. Bild: Ferri och Felmang.

Publicerad i Fa 1​/2000.

Detta äventyr är en bearbetning och omteckning av ett äventyr som publicerades med början i Fa 26/1954.

Mandrake: Glömskans land

Sju dödliga faror väntar er, kanske fler. Varje ny fara är värre än den föregående!

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen. Textsättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 25 december 1949 - söndag den 4 juni 1950.

Publicerad i Fa 2​/2000.

Fantomen: Drottning Pera

I det fjärran och rika kungadömet Korola, avskuret från omvärlden av höga berg, regerar en ung och vacker drottning som söker den perfekta mannen.

Av Falk, Felmang och Ulf Granberg. Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 9​/2000.

Mandrake: Kaktusligan

Ett gangstergäng tar över Willowbend, en liten stad som fortfarande ser ut som den gjorde på vilda västerns dagar.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen.

Publicerad i Fa 9​/2000.

Mandrake: Tabuland

Djupt inne i Anderna finns ett land fyllt av mysterier och enligt ryktena ska en vit drottning finnas där ...

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen. Textsättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 24 februari 1952 - söndag den 6 juli 1952.

Publicerad i Fa 10​/2000.

Mandrake: Besökarna

Under ett spaningsuppdrag över en dimhöljd dal får en flygare syn på två enorma huvuden som sticker upp ur dimman. Mandrake, Narda och Lothar beger sig till dalen för att lösa mysteriet.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen. Textsättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 25 januari 1953 - söndag den 7 juni 1953.

Publicerad i Fa 13​/2000.

Mandrake: Juveltjuvarna

Mandrake och Narda träffar några riktigt fula fiskar på sin semester vid havet.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen. Textsättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor lördag den 22 november 1952 - söndag den 18 januari 1953.

Publicerad i Fa 18​/2000.

Mandrake: Kentauren

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen. Textsättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 25 juli 1954 - söndag den 5 september 1954.

Publicerad i Fa 21​/2000.

Fantomen: Lady Luck

Diana är fånge hos ett gäng kvinnliga pirater på en ö omgivet av ett rev. De hotar att döda henne om hon inte samarbetar ...

Text: Lee Falk och Ulf Granberg. Bild: Felmang. Översättning: A. Tjernlund. Textsättning: A. Schwenke.

Publicerad i Fa 1​/2001 (del 1), Fa 2​/2001 (del 2).

Mandrake: Zeppelinpiraterna

Mandrake och hans vänner är gäster ombord på Sir Harrys Ocean Wind. Plötsligt faller ett stort nät ner från molnen och sluter sig kring skonaren.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen. Textsättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 12 september 1954 - söndag den 10 oktober 1954.

Publicerad i Fa 6​/2001.

Mandrake: Valdomptören

Mandrake och hans vänner semestrar ombort på Sir Harrys skonare ”Ocean Wind”. Efter en häftig storm och när dimman lättar får de se en märklig syn.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen. Textsättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 17 oktober 1954 - söndag den 12 december 1954.

Publicerad i Fa 9​/2001.

Fantomen: Den gyllene strandens gåta

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: M. Jaatinen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 18 december 1966 - söndag den 2 april 1967.

Publicerad i Fa 10​/2001.

Mandrake: Besök på Olympen

Mandrake följer med en expedition till Himalaya för att söka efter den mystiska och gåtfulla ”snömannen”.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen. Textsättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor söndag den 22 november 1959 - söndag den 1 maj 1960.

Publicerad i Fa 10​/2001.

Mandrake: Räd i luften

Narda tycker att de skäggiga passagerarna bakom henne ser skumma ut och henne iaktagelse visar sig vara riktig. Under tiden väntar Mandrake och Lothar oroligt vid flygplatsen.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Michael Jaatinen. Textsättning: Michael Jaatinen.

Söndagssidor onsdag den 14 december 1960 - söndag den 5 februari 1961.

Publicerad i Fa 13​/2001.

Fantomen: Guldtörst

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 21 januari 1968 - söndag den 24 mars 1968.

Publicerad i Fa 16​/2001 (del 1), Fa 17​/2001 (del 2).

Mandrake: Andros

Ett litet lands ambassad vill ha fram alla upplysningar som finns om Mandrake och söker sedan kontakt med honom av en speciell orsak.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Publicerad i Fa 16​/2001.

Mandrake: Parasiten

En gång trodde människan att jorden var Universums mittpunkt. Idag vet vi att vårt solsystem är ett bland miljarder andra. Men hur kan en stjärna plötsligt försvinna?

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 4 juni 1961 - söndag den 24 september 1961.

Publicerad i Fa 17​/2001.

Fantomen: Småfolket

Referenser: Småfolket.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 19 maj 1968 - söndag den 11 augusti 1968.

Publicerad i Fa 18​/2001 (del 1), Fa 19​/2001 (del 2).

Mandrake: Museimysteriet

Ovärderliga tavlor stjäls från kända muséer världen runt ... i samtliga fall lämnas konstiga pärlor kvar.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Lennart Allen. Textsättning: Tina Stuve.

Söndagssidor söndag den 17 december 1961 - söndag den 29 april 1962.

Publicerad i Fa 20​/2001.

Mandrake: Ambassadörerna

Operation Ozma, ett statligt amerkanskt projekt, inleddes 1960 ... med hjälp av ett radioteleskop skulle inteligenta signaler från rymden fångas upp. Fyra år senare tystnade den.

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor fredag den 16 februari 1962 - söndag den 10 mars 1963.

Publicerad i Fa 22​/2001.

Fantomen: Apmannen

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Lennart Allen. Textsättning: Tina Stuve.

Söndagssidor söndag den 10 augusti 1969 - söndag den 5 oktober 1969.

Publicerad i Fa 1​/2002 (del 1), Fa 2​/2002 (del 2).

Mandrake: En helt vanlig söndag

Mandrake har ett ovanligt fritidsnöje. Varje söndag tar han en promenad genom stadens värsta kvarter – för att locka fram skurkar som sedan kan lämnas över till rättvisan!

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Lennart Allen. Textsättning: Tina Stuve.

Dagstrippar måndag den 29 november 1993 - lördag den 19 mars 1994.

Publicerad i Fa 3​/2002.

Mandrake: Luciphor

Mandrake har en bror med magiska krafter, men ett mörkt hjärta. Det hat Luciphor, även kallad Cobra, hyser mot sin bror tycks aldrig sina.

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Lennart Allen. Textsättning: Tina Stuve.

Dagstrippar måndag den 30 oktober 1995 - fredag den 9 februari 1996.

Publicerad i Fa 4​/2002.

Mandrake: Grodmännen

En äldre dam säger sig ha sett en groda stor som en karl. Polischefen är skeptisk och låter Mandrake ta sig an fallet. Tillsammans med Lothar ger sid den mäktige magikern ut på grodjakt!

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Lennart Allen. Textsättning: Ann Schwenke.

Dagstrippar tisdag den 13 februari 1996 - fredag den 24 maj 1996.

Publicerad i Fa 9​/2002.

Mandrake: Framtidens Xanadu

Mandrake kidnappas av en mystisk kvinna och förs till ett fjärran mål där hans hem Xanadu återuppbyggts. Vad har hon för planer för honom och vilka hemligheter känner hon till?

Av Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Lennart Allen. Textsättning: Ann Schwenke.

Dagstrippar måndag den 30 september 1996 - lördag den 25 januari 1997.

Publicerad i Fa 15​/2002.

Mandrake: Lerkamelens återkomst & Fallet med det vattentäta alibit

Mandrake har ett pris på sitt huvud – maffian är ute efter honom. Samtidigt släpps skurken Lerkamelen ut ur fängelset och en synnerligen knepig rånare har tagit sig över atlanten. Två mysterier och många förvecklingar väntar för den store magikern.

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: L. Allen. Textsättning: A. Schwenke.

Dagstrippar måndag den 10 juni 1996 - lördag den 28 september 1996.

Publicerad i Fa 5​/2003.

Fantomen: Hzz - Grottmonstret

Referenser: Hzz.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry.

Publicerad i Fa 6​/2003.

Fantomen: Narkotikasmugglarna

Av Lee Falk och Sy Barry.

Söndagssidor söndag den 9 april 1972 - söndag den 14 maj 1972.

Publicerad i Fa 8​/2003 (del 1), Fa 9​/2003 (del 2).

Fantomen: Helvetesänglarna

Fantomen löser samhällsproblemet med motorcykel­entusiaster.

Referenser: Motorcykel.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Mats Jonsson.

Söndagssidor söndag den 3 september 1972 - söndag den 5 november 1972.

Publicerad i Fa 15​/2003.

Fantomen: Fantomens barndom

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Mats Fierras.

Söndagssidor söndag den 19 november 1944 - söndag den 7 januari 1945.

Publicerad i Fa 21​/2003 (del 1), Fa 22​/2003 (del 2), Fa 23​/2003 (del 3).

Fantomen: Den gyllene princessan

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Mats Fierras.

Söndagssidor söndag den 14 januari 1945 - söndag den 24 juni 1945.

Publicerad i Fa 2​/2004 (del 1), Fa 3​/2004 (del 2), Fa 4​/2004 (del 3).

Fantomen: Den 22:a Fantomen

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: Anette Salmelin.

Publicerad i Fa 6​/2004.

Fantomen: Fiskaren

Av Lee Falk och Ray Moore.

Publicerad i Fa 7​/2004 (del 1), Fa 8​/2004 (del 2), Fa 9​/2004 (del 3).

Mandrake: Fången i cell 13

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Ann Schwenke.

Dagstrippar måndag den 4 februari 2002 - lördag den 11 maj 2002.

Publicerad i Fa 9​/2004.

Jubileumsäventyr: Mandrake 70 år!

Fantomen: Djurens Konung

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Janne Helander.

Publicerad i Fa 12​/2004 (del 1), Fa 13​/2004 (del 2), Fa 14​/2004 (del 3).

Fantomen: Ön med två regnbågar

Ombord på domedagsarken har Fantomen träffat Dalida, styvdotter till Rama Singh, piraten som mördat hans far och som han svurit att ta hämnd på. Dalida avslöjar att Rama Singhs bas finns på en ö utanför Bengali. Den 21:e Fantomen känner att han närmar sig målet...

Referenser: Rama Singh.

Text: Lee Falk och Ulf Granberg. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 2​/2005.

Fantomen: Systrarna Marshall

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Janne Helander.

Publicerad i Fa 5​/2005 (del 1), Fa 6​/2005 (del 2), Fa 7​/2005 (del 3), Fa 8​/2005 (del 4), Fa 9​/2005 (del 5).

Mandrake: Djävulsvägen

Referenser: Fantomen, Nepa.

Av Lee Falk och Fred Fredericks. Översättning: H. Brandendorff. Textsättning: Ann Schwenke.

Söndagssidor söndag den 19 maj 2002 - söndag den 29 december 2002.

Publicerad i Fa 12​/2005.

Det sista söndagsäventyret med Mandrake, en crossover med Fantomen.

Fantomen: Den viskande skogen

Referenser: Oogaan, Viskande skogen.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Janne Helander. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 18 november 1973 - söndag den 23 december 1973.

Publicerad i Fa 25​/2005 (del 1), Fa 26​/2005 (del 2), Fa 1​/2006 (del 3), Fa 2​/2006 (del 4).

Fantomen: Sagan om Joomba

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Janne Helander. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 24 november 1974 - söndag den 29 december 1974.

Publicerad i Fa 9​/2006 (del 1), Fa 10​/2006 (del 2), Fa 11​/2006 (del 3), Fa 12​/2006 (del 4), Fa 13​/2006 (del 5).

Fantomen: Äventyr i Alger

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor måndag den 20 juni 1938 - lördag den 23 juli 1938.

Publicerad i Fa 14​/2006.

Fantomen: Bröderna Gibs

Det finns nätter då Fantomen lämnar djungeln och går på stadens gator som en vanlig man … Han går in på en bar och beställer ett glas mjölk, varpå tuffingarna ser ett lätt offer för att ha lite skoj. Men när ryktet går att bröderna Gibs är på väg dit får tuffingarna bråttom därifrån …

Referenser: Bröderna Gibs.

Av Lee Falk och Wilson McCoy. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 6 mars 1955 - söndag den 3 april 1955.

Publicerad i Fa 14​/2006, Fa 22-23​/2016.

Fantomen: Mannen från havet

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 20 juli 1975 - söndag den 10 augusti 1975.

Publicerad i Fa 25​/2006 (del 1), Fa 26​/2006 (del 2), Fa 1​/2007 (del 3).

Fantomen: Singhpiraterna

Den berömda äventyrerskan och arvtagaren Diana Palmer återvänder till New York efter en forskningsresa. Med sig har hon en last värdefull ambra. Singhpiraterna följer hennes spår för att stjäla ambran, men i deras spår följer Fantomen! En mäktig uppgörelse följer i piraternas undervattensbas Krakatan.

Referenser: Ahmed Singh, Diana, Kabai Singh, Kapten Melville Horton, Luntok, Sala, Singhpiraterna.

Av Lee Falk och Ray Moore. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 17 februari 1936 - lördag den 7 november 1936.

Publicerad i Fa 26​/2006, Fa 6-7​/2016.

Det första fantomenäventyret. Diana debuterar i första strippen, Fantomen först i femte.

Fantomen: Den blå jätten

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor fredag den 7 mars 1975 - fredag den 11 april 1975.

Publicerad i Fa 9​/2007 (del 1), Fa 10-11​/2007 (del 2), Fa 12​/2007 (del 3).

Fantomen: Mördaren i djungeln

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Ulf Granberg.

Söndagssidor söndag den 12 februari 1978 - söndag den 16 april 1978.

Publicerad i Fa 18-19​/2008.

Fantomen: Hzz hemlighet

Hzz löper amok och lämnar eden. Varför?

Referenser: Hzz.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Ulf Granberg.

Söndagssidor söndag den 2 juli 1978 - söndag den 23 juli 1978.

Publicerad i Fa 20​/2008 (del 1), Fa 21​/2008 (del 2).

Fantomen: Äventyr på Eden

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 8 juni 1980 - söndag den 7 september 1980.

Publicerad i Fa 22​/2009 (del 1), Fa 23​/2009 (del 2).

Fantomen: Kit och Småfolket

Referenser: Kit, Småfolket.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 27 december 1981 - söndag den 11 april 1982.

Publicerad i Fa 15​/2010 (del 1), Fa 16​/2010 (del 2).

Fantomen: Fången i Himalaya

Dianas mamma tjatar om att Diana borde gifta sig, och friare är det ingen brist på. Samtidigt är ett par engelska agenter på jakt efter Fantomen för att be honom om hjälp med ett delikat ärende i Indien, maharajan av Barogar vägrar tala med någon och hans son är försvunnen.

Referenser: Barogar, Diana.

Av Lee Falk och Ray Moore.

Dagstrippar måndag den 7 februari 1938 - lördag den 18 juni 1938.

Publicerad i Fa 22​/2010.

Fantomen: Djurhandlaren

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 5 december 1982 - måndag den 16 januari 1984.

Publicerad i Fa 24​/2010 (del 1), Fa 25-26​/2010 (del 2), Fa 1​/2011 (del 3).

Fantomen: Luftpiraternas återkomst

Clipperplan tvingas ned till havs, rånas och lämnas satta ur funktion. En främmande ubåt och en kidnappad Överste, och klassisk misogyni är andra inslag i historien.

Referenser: Andra Världskriget, Flyg, Luftpiraterna, Sala.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Janne Eriksson.

Söndagssidor Return of the Sky Band söndag den 2 mars 1941 - söndag den 22 februari 1942.

Publicerad i Fa 25-26​/2010.

Tidigare publicerad tarkt förkortad 1962, julalbum 1950 och seriepocket nr 79. Hela serien gick i VeckoRevyn 1943-44.

Fantomen: Djungels farligaste djur

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 22 juli 1984 - söndag den 19 augusti 1984.

Publicerad i Fa 12​/2012 (del 1), Fa 13​/2012 (del 2).

Fantomen: Skatten på havets botten

En mysig familjeutflykt till Eden förvadlas till dödligt allvar när Rex och ”Farbror Walker” hittar en medvetslös flicka på revets utsida. Hon har dykutrustning, men luftslangen är avskuren …

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 13 juli 1986 - söndag den 31 augusti 1986.

Publicerad i Fa 10-11​/2013 (del 1), Fa 12​/2013 (del 2).

Tidigare publicerad som del av "Drama på Eden", Fa 8/1987.

Fantomen: Rymlingarna

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 7 september 1986 - söndag den 21 december 1986.

Publicerad i Fa 24​/2013.

Tidigare publicerad som del av "Drama på Eden", Fa 8/1987.

Fantomen: Luftens rövare

Fantomen har hjält till att utplåna Singhpiraterna, men var det bara för att undanröja konkurrens? Om han har fritagit Sala, hör han i själva verket till luftens rövare han också? Kanske är han till och med deras ledare? Kapten Horton och Diana har en hel del att fundera över, och Baronessan och Sala kämpar bittert om Fantomens gunst …

Referenser: Calcutta, Diana, Kapten Melville Horton, Luftpiraterna, Sala.

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Göran Semb. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 9 november 1936 - lördag den 10 april 1937.

Publicerad i Fa 6-7​/2016.

Fantomen: Mysteriet med skallran

Djungeln rymmer många mysterier. En sak som inte ens Fantomen kan förklara är den skallra som en viss natt varje år dyker upp på dödskalletronen …

Referenser: Småfolket.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 26 augusti 1956 - söndag den 13 januari 1957.

Publicerad i Fa 14-15​/2016.

Fantomen: Fantomenklippans bestar

Många mysterier döljer sig i Bengalis djungler. Ett är Fantomenklippan, men i skuggorna bakom den döljer sig något ännu märkligare …

Referenser: Fantomenklippan.

Text: Lee Falk. Bild: George Olesen och Keith Williams. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Mikael Sol.

Dagstrippar måndag den 1 maj 1995 - lördag den 2 september 1995.

Publicerad i Fa 1​/2019.

Fantomen: Häxdoktorernas maktkamp

När Dr. Axel startade sitt moderna sjukhus i Bengalis djungel räddade det livet på många. Men det innebar också att de traditionella häxdoktorernas inflytande över stammarna minskade rejält, något de inte kunde acceptera! Med våld försöker de få bort Dr. Axel och återta sin makt. I skottgluggen finns Fantomens egen son Kit!

Referenser: Djungelsjukhuset, Doktor Axel.

Text: Lee Falk. Bild: George Olesen, Keith Williams och Geoge Olesen. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Mikael Sol. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 28 juli 1997 - lördag den 15 november 1997.

Publicerad i Fa 14-15​/2019.

Det här äventyret utspelar sig när Fantomens barn var små.

Fantomen: Dakkpiraterna

Väster om Bengali ligger landet Dakk som i århundraden styrts av sjörövare. Olika generationer Fantomen har slagis mot Dakkpiraterna och nu blir det den 21:e Fantomens tur!

Referenser: Dakk, Zaal, Östra Mörkret.

Text: Lee Falk. Bild: George Olesen och Keith Williams. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Mikael Sol. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 18-19​/2019.

Fantomen: Kidnappninngen av prins Rex

Prins Rex vill mest bara umgås med sin kärlek prinsessan Alicia av shambad, men samtidigt lider hans utbilding av en inkompetent lärare. Fantomen övertygar Rex att börja på en skola i New York, där en korrupt baronkhansk greve passar på att utnyttja prinsens mindre skyddade tillvaro.

Referenser: Alicia, Baronkhan, Rex.

Text: Lee Falk. Bild: George Olesen och Keith Williams. Översättning: Mikael Sol. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 2 december 1996 - lördag den 29 mars 1997.

Publicerad i Fa 22-23​/2019.

Fantomen: Skönhetstävlingen

En bergsfurste arrangerar en skönhetstävling, och lockar kvinnor från djungeln med fina priser. Men fursten och hans "domarpanel" har mörkare avsikter …

Text: Lee Falk. Bild: George Olesen och Keith Williams.

Dagstrippar lördag den 31 maj 1997 - lördag den 26 juli 1997.

Publicerad i Fa 24​/2019.

Tidigare publicerad i Fantomens Julalbum 1998.

Fantomen: Passageraren i hytt 7

Bankrånaren Danglor hinner precis med fartyget innan det lägger ut. Polisen telegraferar och ber kaptenen gripa honom, men han står naturligtvis inte på passagerarlistan med det namnet. Det gäller att hitta rånaren, och den nya passageraren i hytt 7, som aldrig går ut annat än på natten, blir naturligtvis misstänkt …

Referenser: Lyxkryssare.

Text: Lee Falk. Bild: Wilson McCoy. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Andreas Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 20 januari 1957 - söndag den 7 april 1957.

Publicerad i Fa 1​/2020.

Fantomen: Janorras gudar

De gamla träden är heliga för Janorra­stamen. När män kommer från det Östra Mörkret och börjar fälla träden försöker de fridfulla Janorra­männen stoppa dem, men inkräktarna är beväpnade och skjuter tre män.

Referenser: Miljöförstöring, Olja, Östra Mörkret.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry.

Söndagssidor söndag den 14 januari 1990 - söndag den 13 maj 1990.

Publicerad i Fa 16​/2020.

Fantomen: Floradona-mysteriet

Bortom de södra bergen ligger Floradona. De styrs av militär, och importerar arbetskraft. Många från Bengali har blivit lovade höga löner och rest dit, men ingen kommer tillbaks. …

Referenser: Honung, Narkotika, Opium.

Text: Lee Falk. Bild: Fredericks och Olesen. Översättning: Cato Vandrare och Bulls Press.

Söndagssidor söndag den 4 oktober 1998 - söndag den 14 februari 1999.

Publicerad i Fa 17​/2020.

Fantomen: Dödens ö¹

Ön Muti är militärt område och dessutom tabu. Nu vill ett par forskare, Dianas kusin Ann och hennes make, besöka ön. De kommer att upptäcka att det fanns goda skäl till att ön var tabu …

Referenser: Biologiska stridsmedel, Insekter, Mori.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: Cato Vandrare.

Söndagssidor söndag den 23 januari 1994 - måndag den 7 mars 1994.

Publicerad i Fa 18-19​/2020.

1) Ett helt annat äventyr än i Fa 8/1971.

Fantomen: Hamnråttorna**

Handlar-Joe har plötsligt fördubblat sina priser, men det är inte han som är skurken, utan Maffian i hamnen …

Referenser: Handlar-Joe.

Text: Lee Falk. Bild: Fred Fredericks och George Olesen. Färgläggning: KFS och Reprostugan. Översättning: Jacob Habinc. Textsättning: Michael Unge, Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 22 augusti 1999 - söndag den 26 december 1999.

Publicerad i Fa 6-7​/2022.

En omtecknad version av Hamnråttorna (Fa 16/1964, Fa 15/1971, Fa 19/2001). Ej att förväxla med Hamnråttorna i Fa 7/1988.

Fantomen: Tvillingarnas födelsedag

Vardag och fest för de unga tvillingarna! En ridtur blir dock äventyrligare än det var tänkt …

Referenser: Diana, Heloise, Kit, Trädhuset.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry.

Söndagssidor söndag den 5 juli 1987 - söndag den 27 september 1987.

Publicerad i Fa 10-11​/2022.