Tigrar

Artiklar

Fantomen talar: Bangladesh och tigrarna – igen!

Referenser: Tigrar.

Publicerad i: Fa 12​/1972.

Fantomen Talar: Bland tigrar och bandarer

Referenser: Tigrar.

Publicerad i: Fa 5​/2007.

Fantomen Fakta: Ovanliga djur i Bengali

Referenser: Dront, Enhörningar, Tigrar.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 24​/2017.

Episoder

Fantomen: Tiger-flickan

Tivolit där Jeannie visar upp sin tiger Honey går så dåligt att chefen smiter med den lilla kassan. Men Jack har en idé om hur Jeannie och han ska klara uppehället, och kanske till och med bli berömda …

Referenser: Tigrar.

Publicerad i Fa 26​/1954 (del 1), Fa 1​/1955 (del 2), Fa 2​/1955 (del 3), Fa 3​/1955 (del 4), Fa 4​/1955 (del 5), Fa 5​/1955 (del 6), Fa 6​/1961.

1961 kallas äventyret "Tiger-mysteriet". Detta äventyr finns även i en bearbetad och omtecknad version i Fa 1/2000.

Fantomen: Tigerdalens hemlighet

Rajan av Thour terroriserar sitt folk med orimliga skatter. Nu har han besök av general Dowak, regeringens utsände kontrollör.

Referenser: General Dowak, Thour, Tigrar.

Publicerad i Fa 19​/1968.

Fantomen: Dödsprovet

Gamle Moz berättar om de grymma prov som till slut fick gudarna att förbanna staden Khutan … Många år senare ber Oogaanfolket Fantomen om hjälp med en sårad tiger.

Referenser: Khutan, Oogaan, Tigrar.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar The lost city måndag den 8 november 1971 - lördag den 8 januari 1972.

Publicerad i Fa 18​/1972, Fa 3​/1981, Fa 2​/2001.

1981, i Hans Jonssons översättning, kallas äventyret "Förbannelsen – sagan om ruinstaden Feenix". Staden har alltså bytt namn. Dessutom anges att äventyret publicerats i Fa 19/1972, när det ska vara Fa 18/1972.

Fantomen: De tusen tigrarna

På allmän begäran publicerar vi åter berättelsen om hur Bengali fick sina tigrar.

Referenser: Den 11:e Fantomen, Den 21:e Fantomen, Tigrar.

Text: Lennart Hartler. Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 20​/1972, Fa 4​/1993.

Fantomen: Tjuvskytteligan

En grupp jägare vill jaga elfenben i djungeln. De får reda på att det är förbjudet, men väljer att trotsa förbudet …

Referenser: Elefanter, Tigrar, Tjuvjakt, Wambesi.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry. Översättning: Hans Jonsson och Hans Jonson.

Publicerad i Fa 5​/1981, Fa 10​/2005.

Fantomen: Sammansvärjningen

Uppe i norr, i Dimmiga Bergen, ligger bergsfurstarnas riken. Det största av bergsrikena är Baronkhan vars tronarvinge är prins Rex, Fantomens fosterson. Riket styrs ännu av Rex morfar, men fursten är gammal och sjuklig och det finns onda krafter som helst skulle se att såväl fursten som tronarvingen försvinner samtidigt. En listig fälla gillras och alla tror att prins Rex omkommit vid en jaktolycka – ända tills Fantomen börjar undersöka de närmare omtändigheterna...

Referenser: Baronkhan, Greve Semon, Rex, Tigrar, Överste Petra.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: H. Jonsson.

Dagstrippar fredag den 22 juli 1983 - lördag den 26 november 1983.

Publicerad i Fa 6​/1984, Fa 26​/2005.

Fantomen: Tigerkungen

Tigrar sprider åter skräck i Bengalis djungler ...

Referenser: Tigrar.

Av Falk och Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Söndagssidor söndag den 24 maj 1992 - söndag den 6 december 1992.

Publicerad i Fa 19​/1993.

Fantomen: Tigerflickan

Rykten om en vit flicka i tigerskinn som ”dansar med tigrar” florerar i djungeln. Är ryktena sanna?

Referenser: Tigrar.

Text: Lee Falk och Ulf Granberg. Bild: Ferri och Felmang.

Publicerad i Fa 1​/2000.

Detta äventyr är en bearbetning och omteckning av ett äventyr som publicerades med början i Fa 26/1954.

Fantomen: Ön

Ett fartyg med tjuvskyttar och djursmugglare är på väg från Bengali ut mot internationellt vatten. När Fanomen försöker stoppa dem går det snett och skeppet förliser. Skurkarna lyckas ta sig iland på en öde ö, men det gör även Fantomen … och en tiger!

Referenser: Mori, Tigrar.

Text: Claes Reimerthi. Bild: Kari Leppänen. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Cato Vandrare. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 25-26​/2020.