Fantomen 16/1994

Se även 195019601970198019901992, 1993, 1994, 1995, 19962000201020202023.

Nr 16

Omslag av Terje Aspmo.

Nr 6 i bästa omslag.

Fantomen: Djungelpatrullen - klart - slut

Bengalis nye president Kigali Lubanga välver stora planer för landet och han skyr inga medel för att genomdriva vad han föresatt sig. Ett av hindren för dessa planer är Djungelpatrullen ... En av Lubangas agenter får i uppdrag att söka upp Djungelpatrullens okända befälhavare ...

Referenser: Djungelpatrullen, Lubanga.

Text: Donne Avenell. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Hans Jonsson.

Även publicerad i Fa 5​/2007.

Nummer 1 i omröstningen om bästa äventyr 1994.

Mandrake: Dubbelgångaren

Av Lee Falk. Bild: Fred Fredericks. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar måndag den 1 mars 1993 - lördag den 17 juli 1993.

Herman Hedning & co: HH 287

Av Jonas Darnell.

Det okända: Ödets hjul

Översättning: Niclas Bengtsson.

Fantomenlegender: Mörkrets Hjärta II del 5: Döden har många ansikten

Text: Claes Reimerthi. Bild: Joan Boix. Översättning: Ulf Granberg.

Även publicerad i Fa 12​/1994 (del 1: Tempelruinens hemlighet), Fa 13​/1994 (del 2: Varsel), Fa 14​/1994 (del 3: Flykten), Fa 15​/1994 (del 4: Fällan), Fa 17​/1994 (del 6: Kraftens hemlighet).

Alla nummer 1994

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26