Rasmus Fantomenindex:

Diana

Läs mer

Diana

Publicerad i Fa 5 1967.

Fantomen Talar: Fantomens fruar del 4

Publicerad i Fa 20 2008.

Maude Thorn eller Thorne? Här står det Thorne.

Fantomen Talar: Är Diana död?

Publicerad i Fa 4 2011.

Fantomens Kuriosa: Diana

Publicerad i Fa 6-7 2015.

Fantomens Universum: Diana

Av Andreas Eriksson & Henrik Sahlström.

Publicerad i Fa 17 2016.

Relaterade episoder

Fantomen: Den kidnappade Maharadjan

Maharajan av Nembal blir kidnappad från en elefantkaravan. Rajan av Timbal erbjuder maharajans dotter att hjälpa till med sökandet, mot att hon gifter sig med honom!

Det står Lee Falk och Ray Moore i vinjettbilden, men det är Wilson McCoy som tecknat detta äventyr. Hero gör debut i del 9.

Referenser: Diana, Elaine av Nembal, Hero, Lakani av Nimpore, Llongo, Nembal, Nimpore.

Text: Lee Falk, Bild: Wilson McCoy, Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrip 28 augusti 1944 - 24 mars 1945.

Publicerad i Fa 1 1950 (del 1), Fa 2 1950 (del 2), Fa 3 1950 (del 3), Fa 4 1950 (del 4), Fa 5 1950 (del 5), Fa 6 1950 (del 6), Fa 7 1950 (del 7), Fa 1 1951 (del 8), Fa 2 1951 (del 9), Fa 3 1951 (del 10), Fa 4 1951 (del 11), Fa 4 1967, Fa 14 1982, Fa 21 2000.

Fantomen: Sjöguden Lagos

Diana lånar Hero och beger sig ut på en tur ensam i djungeln … Hon räddar en sambiman från att offras åt Sjöguden Lagos, men blir själv nästa offergåva!

Titel sjöguden Lagos enligt blänkare i Fa 4 1951.

Referenser: Diana, Lagos, Sambi.

Av Lee Falk & Wilson McCoy.

Publicerad i Fa 5 1951 (del 1), Fa 6 1951 (del 2), Fa 7 1951 (del 3), Fa 8 1951 (del 4).

Fantomen: Mysteriet S/S Vesta

Fantomen vill fria till Diana, men har svår tunghäfta. Kanske blir det lättare om han först skaffar en ring att ge henne? Knappast. I stället råkar han hamna i vägen för en märklig piratliga …

Äventyret publiceras utan titel 1952. Redigering, översättning och textsättning skiljer mellan olika publiceringar (Janne Eriksson / Reprostugan gäller 2013).

Referenser: Diana, USA.

Av Lee Falk & Wilson McCoy, Översättning: Janne Eriksson, Textsättning: Reprostugan.

Originaltitel: Romance & The Vesta Pirates.

Dagstrip 31 mars 1947 - 29 november 1947.

Publicerad i Fa 8 1952 (del 1), Fa 9 1952 (del 2), Fa 10 1952 (del 3), Fa 11 1952 (del 4), Fa 12 1952 (del 5), Fa 13 1952 (del 6), Fa 14 1952 (del 6), Fa 2-3 2013.

Fantomen: S/S Lady Luck

Diana väntar otåligt på Fantomen hemma i USA. För att få tiden att gå svarar hon på en annons där Globetrotter AB söker ävertyrslystna kvinnor. Hon blir shanghajad och tvingas arbeta ombord på ett modernt, helt kvinnligt piratskepp!

Referenser: Diana.

Av Lee Falk & Wilson McCoy, Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrip 24 maj 1948 - 30 oktober 1948.

Publicerad i Fa 22 1952 (del 1), Fa 23 1952 (del 2), Fa 24 1952 (del 3), Fa 25 1952 (del 4), Fa 26 1952 (del 5), Fa 1 1953 (del 6), Fa 2 1953 (del 7), Fa 10 1967, Fa 24 1980.

Fantomen: Mysteriet med silkessnaran

Fantomen reser till USA för att träffa Diana, men hon har samtidigt rest till Bengali och träffa Fantomen. Innan Diana kommer fram till Bengali blir hennes plan dock kapat, och kaparna kidnappar Diana!

Vid publiceringen 1953 är äventyret färglagt och redigerat, 2014 publiceras det svartvitt och orignaltroget. Översättningen skiljer också. Dessutom finns en omtecknad version publicerad som "Dödens gudinna" i Fa 18 1970.

Referenser: Diana, Prins Tydore, Silkessnaran.

Av Lee Falk & Wilson McCoy, Översättning: Janne Eriksson, Textsättning: Reprostugan.

Dagstrip 22 augusti 1949 - 25 februari 1950.

Publicerad i Fa 18 1953 (del 3: (Ungefär)), Fa 19 1953 (del 4), Fa 20 1953 (del 5), Fa 21 1953 (del 6), Fa 22 1953 (del 7), Fa 23 1953 (del 8), Fa 24 1953 (del 9), Fa 25 1953 (del 10), Fa 26 1953 (del 11), Fa 14-15 2013.

Fantomen: S/S Gay

Dianas mor, Lily, ger sig ut på en jorden-runt-kryssning och telegraferar till Diana att följa med från Bengalen. Med på fartyget finns också den ökände "Gorillan" Gomelsky, som deporterats från USA.

1957 publiceras dagstripparna löpande, så serien börjar mitt i en sida och saknar titel.

Referenser: Diana, Lily Palmer, Lyxkryssare.

Publicerad i Fa 6 1957 (del 1), Fa 7 1957 (del 2), Fa 8 1957 (del 3), Fa 9 1957 (del 4), Fa 10 1957 (del 5).

Fantomen: Helikopterpiraterna

Ett flygplan med värdefull last tvingas ned på havet, kaparna stjäl lasten och flyr med helikopter. Med på planet som passagerare finns Diana Palmer. Kaparna gör ett misstag: De kidnappar Diana …

Referenser: Diana, Helikopter.

Publicerad i Fa 8 1958 (del 1), Fa 9 1958 (del 2).

Fantomen: Fantomens tolv stordåd

Diana råkar hamna i en skönhetstävling. Naturligtvis vinner hon, och priset visar sig vara att få gifta sig med Prins Pepe av Ptjar. Och det verkar inte gå att vägra ta emot priset …

Referenser: Diana.

Av Lee Falk & Ray Moore, Översättning: Janne Helander, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 37 1958 (del 1), Fa 38-39 1958 (del 2), Fa 20 2004 (del 1), Fa 21 2004 (del 2), Fa 22 2004 (del 3), Fa 23 2004 (del 4).

Fantomen: Alvar

Under en romantisk promenad fantiserar Diana om vad som kan tänkas smugglas i några stora lådor. När hon sedan träffar ägaren till företaget börjar hon snoka, och trampar i ett getingbo. Ett starkt äventyr där Diana inte bara behöver räddas utan även räddar Fantomens liv.

I Fa 4 1980 står det: I Fantomen har [äventyret] inte tidigare publicerats i originalskick – äventyret delades i två delar och gjordes till två separata äventyr och i det ena döptes Alvar om till Alex. Dessa episoder publicerades i fantomen nr 9 och 13 1961.

Referenser: Diana, Lily Palmer, Vapensmuggling.

Av Lee Falk & Ray Moore, Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrip 29 juli 1940 - 14 december 1940.

Publicerad i Fa 9 1961, Fa 13 1961, Fa 4 1980.

Fantomen: Skatten i dödskallegrottan

Det första svenskproducerade Fantomenäventyret!

Referenser: Diana, Fantomenskatten, Skeppsbrott.

Text: Ebbe Zetterstad, Bild: Bertil Wilhelmsson.

Publicerad i Fa 8 1963, Fa 16 2013.

Fantomen: Krig i djungeln

Den maktgalne generalen Bababu försöker tilltvinga sig makten i Bengali. Han låter skjuta ner en FN-helikopter som skall undsätta Diana, men Fantomen dyker upp …

Referenser: Bababu, Bengali, Diana, Dr. Kirk, Luaga.

Text: Lee Falk, Bild: Sy Barry.

Publicerad i Fa 2 1965.

Fantomen: Den unge Fantomen

Händelserna som nu ska berättas tilldrog sig under den blivande 21:e Fantomens födelse och uppväxt …

Referenser: Den 20:e Fantomen, Den 21:e Fantomen, Boxning, Diana, Friidrott, Harrison University, USA.

Publicerad i Fa 5 1965.

Fantomen: Det grymma spelet

En höglandsfurste uppfyller folks vildaste drömmar! Men den som vill ha sina drömmar uppfyllda måste kämpa sig fram till sitt mål, förbi sju hinder … och än har ingen överlevt!

Referenser: Diana, Prins Ragon.

Publicerad i Fa 12 1965, Fa 18 1975.

Fantomen: Revets hemlighet

Referenser: Diana.

Dagstrip 23 mars 1964 - 27 juni 1964.

Publicerad i Fa 16 1965, Fa 2 1997.

Fantomen: Jakten på Hero

Prins Hali, rikast av bergsfurstarna, får alltid som han vill. Nu vill han ha Hero! Hans första försök misslyckas, men sedan hittar han Fantomens svaga punkt ... Diana.

Referenser: Diana, Hero, Prins Hali, Wambesi.

Dagstrip 2 augusti 1965 - 1 januari 1966.

Publicerad i Fa 14 1966, Fa 6 1974, Fa 18 1997.

Fantomen: Diamant-mysteriet

Fantomen försöker köpa en ring till Diana, men råkar i stället avslöja en piratliga ...

Referenser: Diana.

Publicerad i Fa 5 1967.

Fantomen: Revanschen

Referenser: Diana.

Publicerad i Fa 3 1968.

Fantomen: Järnhandens borg

Diana besöker Fantomen i bengali men råkar ut för en trafikolycka. Dinas bil kan inte köras vidare, men den gallanta medtrafikanten erbjuder henna att köra henne vidare. Men Diana vet inte vem hon har kolliderat med ...

Referenser: Diana, Gust Strangol, Järnhanden.

Publicerad i Fa 15 1968.

Fantomen: Farlig gisslan

Dianas mamma behöver vila upp sig, så hon och Diana reser till en liten stuga. Men det blir inte så lungt som de hoppas. Lyckligtvis är Fantomen på väg till USA för att hälsa på.

Referenser: Diana, Lily Palmer, USA.

Publicerad i Fa 24 1968.

Fantomen: Djungelspioner

Dianas gamle vän Walt Gurney är journalist men har blivit anklagad för spioneri av båda sidorna i ett krig. Diana och Fantomen reser dit för att rädda honom!

Referenser: Diana, Walt Gurney.

Publicerad i Fa 4 1969.

Fantomen: Den falske presidenten

Diana är i en liten afrikansk republik med Dr. Kirks FN-grupp.

Referenser: Diana, Dr. Kirk.

Publicerad i Fa 8 1969.

Fantomen: Djungelhäxan

Trots att det inte har ljudit på flera generationer känner alla i trakten igen ljudet när Häxfolkets drottning låter blåsa i Skräckens horn. Nu har ett par präster från häxfolket känt igen sin inkarnerade drottning – i Diana!

Referenser: Diana, Häxfolket.

Publicerad i Fa 19 1969.

Fantomen: Huvudjägarna*

En svår pestepedimi har drabbat djungeln och Diana flyger med medecin, men måste nödlanda på huvudjägarnas ö.

*) Detta är inte samma äventyr som Huvudjägarna i Fa 10 1973, Fa 21 1981 och Fa 14 2001.

Referenser: Diana, Timor-ön.

Publicerad i Fa 21 1969.

Fantomen: Skeppsbrottet

Fantomen tillbringar en dag på Eden med goda vänner, men en tyfon blåser upp, och ett par mindre nogräknade djurfångare är på väg nedför floden ...

Referenser: Diana, Dr. Kirk, Eden.

Publicerad i Fa 22 1969.

Fantomen: Oljepiraterna

Referenser: Diana, Olja.

Av Lee Falk & Sy Barry, Översättning: L. Allen, Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor 24 november 1968 - 29 december 1968.

Publicerad i Fa 25 1969, Fa 7 1978, Fa 20 2001 (del 1), Fa 21 2001 (del 2), Fa 22 2001 (del 3).

Fantomen: Skattsökaren

Tom Clay vill åt fantomenskatten och har lyckats ta Diana som gisslan!

Referenser: Diana, Fantomenskatten.

Publicerad i Fa 4 1970.

Fantomen: Diana kidnappad

En hänsynslös diktator utkräver sin hämnd

Referenser: Diana, General Tara, Grå ligan, Tarakimo, USA.

Av Lee Falk & Sy Barry.

Dagstrip 17 april 1978 - 16 september 1978.

Publicerad i Fa 12 1970, Fa 22 1978, Fa 26 2003.

Fantomen: Maskeraden

Diana övertygar Fantomen att följa med på maskeradbal – klädd som sig själv!

Referenser: Diana, USA.

Av Lee Falk & Sy Barry.

Dagstrip 10 februari 1969 - 22 mars 1969.

Publicerad i Fa 13 1970, Fa 10 1999, Fa 14 2006.

Fantomen: Dödens gudinna

Fantomen reser till USA för att träffa Diana, men vet inte att hon samtidigt är på väg till Bengali. Klassiskt kidnappningsdrama!

Det här är en omtecknad och kraftigt förkortad version av dagstripsäventyret "Mysteriet med silkessnaran", som kan läsas i Fa c:a 20 - 25 1953 och i sin helhet i Fa 14-15 2013.

Referenser: Diana, Prins Tydore, Silkessnaran.

Publicerad i Fa 18 1970.

Fantomen: De två Fantomerna

De gamla striderna mellan Llongo och Wambesi hotar åter att blossa upp. Samtidigt är Fantomen svårt sjuk, och Guran kallar på Diana ...

Referenser: Diana, Llongo, Wambesi.

Publicerad i Fa 19 1970.

Fantomen: Horoskopligan

En välorganiserad liga lämnar ”visitkort” i form av horoskop id sina kupper. När Fantomen sätter stopp för en av deras operationer beslutar de att han är ett problem som måste åtgärdas, och de lyckas ta Diana och hennes mamma som gisslan!

Referenser: Diana, Horoskopligan, Lily Palmer.

Publicerad i Fa 1 1971.

Fantomen: Moogos hämnd – mysteriet med den falske guden

FN skickar Dr Kirk med ett team till Bengali för att bekämpa djungelfebern och Diana lyckas tjata sig till att följa med (Kirk hoppas att några veckors samvaro utanför sociteten ska göra Diana mer mottaglig för hans charm, Diana har helt andra förhoppningar). I Bengali träffar de Dr Luga, en läkare med lokalkännedom som blir till stor hjälp, men även medicinmän och Moogookulten.

Detta äventyr bör vara det första där Dr Luaga figurerar, även om det inte var nytt i den här tidningen.

Referenser: Bengali, Diana, Dr. Kirk, Luaga, Moogo, Wambesi.

Publicerad i Fa 3 1971.

Fantomen: Dödens ö

Diana studerar historia, och skriver en uppsats om en piratliga från 1600-talet. Kan det vara så att Scorpian finns än idag?

Referenser: Diana, Scorpian.

Publicerad i Fa 8 1971.

Fantomen: Drama i öknen

Ett kryssningsfartyg med Diana ombord förliser. Diana och löjtnant Byron lyckas rädda sig, men hamnar i klorna på slavhandlare ...

Detta är en modifierad och omtecknad version av äventyret Slavhandlarna, som finns publicerad i Fa 26 1982.

Referenser: Diana, Mucar, Slavhandel, Slavhandlaren Remi.

Publicerad i Fa 21 1971.

Fantomen: Det mystiska brevet

Fantomen kommer hem till de djupa skogarna, och han har Diana med sig! Men än har Fantomen inte kommit sig för att fria ... Rex och Tom-Tom bestämmer sig för att hjälpa tilL!

Referenser: Diana, Rex, Tom-Tom.

Text: Lee Falk, Bild: Sy Barry.

Dagstrip 17 december 1970 - 13 februari 1971.

Publicerad i Fa 23 1971, Fa 10 2000.

Fantomen: Diamantkuppen

Mot sin vilja kan även de hederligaste människor lockas in på brottets bana ... så även den oförvitliga Diana!

Referenser: Diana, Karibiska havet.

Publicerad i Fa 24 1971.

Fantomen: Revolt i djungeln

Läkaren Luaga har valts till president i Bengali, men general Bababu griper makten i huvudstaden och skickar ut patruller för att döda Luaga.

Referenser: Bababu, Diana, Dr. Kirk, Luaga.

Publicerad i Fa 2 1972.

Fantomen: Den grymme Amuri

Dinana besöker sin vän princessan Sira i Bushrana, men storvisiren där vill ta makten, och arresterar princessan!

Referenser: Bushrana, Diana.

Publicerad i Fa 8 1972.

Fantomen: Flodanden

Diana besöker sin gamla skolkamrat princessan Viyana i bergsfurstendömet Srirara. Viyanas pappa, Rajan, har råkat ut för en jaktolycka – och just dagen innan hans traditionella kamp mot flodanden!

Referenser: Diana, Srirara.

Publicerad i Fa 15 1972.

Fantomen: Vapensmugglarna

Diana tjänstgör vid ett av FN:s läkarteam i Västindien. Av en slump hittar hon en vapengömma på havsbottnen, något som de som placerat vapnen där inte gillar nåt vidare. Innan hon blir tillfångatagen av de samvetslösa smugglarna hinner hon skriva ett brev ...

Referenser: Diana, Vapensmuggling.

Publicerad i Fa 17 1972.

Fantomen: Det begravda vittnet

Diana har långtråkigt och lånar Julies fantomendräkt och rider ut i djungeln ...

Referenser: Devil, Diana, Wambesi.

Publicerad i Fa 21 1972.

Fantomen: De hemliga dokumenten

En gång om året reser Fantomen till USA – när Diana fyller år ...

Referenser: Diana, Spioneri.

Publicerad i Fa 2 1973.

Fantomen: Diana i djungelpatrullen

Referenser: Diana, Djungelpatrullen.

Av Magnus Knutsson & Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 5 1973, Fa 17 1993.

Fantomen: Porträtt av en vålnad

Prins Asad Khan upplöser nationalförsamlingen, ger sig själv oinskränkt makt och sätter Diana i sitt harem. På en vägg i palatset hänger ett märkligt porträtt av en en blåklädd man på en tron av sten ...

Referenser: Diana, Målning.

Av Vallvé & Lundström.

Publicerad i Fa 22 1973, Fa 18 1986.

Fantomen: Nattens gäster

Fyra bankrånare tar Diana, Mrs Palmer och morbror Dave som gisslan.

Referenser: Dave Palmer, Diana, USA.

Text: J. Lundström, Bild: Ö. Eralp.

Publicerad i Fa 21 1974.

Fantomen: Slavhandlarna*

*) Detta är inte samma serie som dagstrippsäventyret från 1969, som publicerats i Fa 26 1982.

Referenser: Den 14:e Fantomen, Diana, Slavhandel.

Text: Janne Lundström, Bild: Özcan Eralp.

Publicerad i Fa 3 1975.

Fantomen: Diana gift

Fantomen får ett brev. ”Kära Du! Jag har gift mig! Var snäll och glöm mig! Förlåt! Diana”

Referenser: Diana.

Text: J. Lundström, Bild: Ö. Eralp.

Publicerad i Fa 6 1975.

Fantomen: Wambesis drakgud

Äventyret har ingen titel angiven i tidningen, men handlar om Wambesis drakgud.

Referenser: Diana, Drakguden, Ulangi, Wambesi.

Av Lee Falk & Ray Moore.

Publicerad i Fa 20 1975.

Fantomen: Blodsguld

I slutskeded av andra världskriget gömden en SS-officer delar av Nazisternas guldreserv i en sjö i Carpatia. Nu är han tillbaks för att hämta guldet ...

Referenser: Andra Världskriget, Carpatia, Diana.

Text: Anders Eklund, Bild: Heiner Bade.

Publicerad i Fa 7 1976, Fa 22-23 2007.

Fantomen: Mumiens hämnd

Diana och Fantomen blir instängda i en gravkammare i en av Egyptens berömda pyramider ...

Referenser: Diana, Egyptiska Muséet, Kairo, Manhattan Muséum, Mumier, New York, Pyramiderna, USA.

Text: Janne Lundström, Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 15 1976, Fa 17 1992.

Fantomen: Den siste shogun

Han vill bli hela Japans Shogun. För att nå det målet har han stulit delar för att bygga en atombomb!

Referenser: Diana, Japan, Kärnvapen, Osaka, Shogun.

Text: J. Bull, Bild: Maidagan.

Publicerad i Fa 27 1976.

Fantomen: Farligt uppdrag

Diana Palmer, olympisk medaljör, flygare, forskningsresande och medicinsk expert i FN:s tjänst följer med en ambassadör på ett humanitärt uppdrag till Bengalis grannland Farilana – med livet som insats! Ett klassiskt äventyr från tiden innan giftermålet med Fantomen.

Referenser: Diana, Fari-Lana, General Asolana, Goranda, T-ligan.

Av Lee Falk & Sy Barry.

Dagstrip 1 november 1976 - 19 februari 1977.

Publicerad i Fa 12 1977, Fa 2 2003.

Fantomen: Ringens mästare

Tungviktsmästaren i boxning lägger an på Diana.

Referenser: Boxning, Diana.

Av Lee Falk & Wilson McCoy.

Publicerad i Fa 14 1977.

Fantomen: Dödens triangel

Ett område i Atlanten som undviks av sjöfarande. Där försvinner en atomubåt – men Fantomen finnder den ... till slut.

Referenser: Bermudatriangeln, Diana, Ubåt.

Text: A. Eklund, Bild: Ö. Eralp & B. Wilhelmsson.

Publicerad i Fa 18 1977.

Fantomen: Bröllop i de djupa skogarna

Fantomen & Diana äntligen gifta!

Bland gästerna: President Luaga, President Goranda, Llionto av Llongo, Wambatta av Wambesi, prins Obiju av Oongaan, Mugatta av Mori, Dr. Axel, Överste Worubu, bergsfurstarna Tirana, Coran och Molanda, Prins Lothar med sin vän Mandrake, Hzz. Ceremonimästare: Gamle Moz. Ringbärare: Guran.

Referenser: Den 21:e Fantomen, Dave Palmer, Diana, Lily Palmer.

Av Lee Falk & Sy Barry, Text: Lee Falk, Bild: Sy Barry, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: H. Jonsson & Ulf Granberg.

Söndagssidor 11 december 1977 - 5 februari 1978.

Publicerad i Fa 6 1978, Fa 17 1991, Fa 17 2008 (del 2).

Fantomen: Uppdrag i Tarakimo

Diana inspekterar diktatur och råkar ordentligt i klistret i denna repris från det legendariska bröllopsnummret 6/1978

Referenser: Diana.

Av Lee Falk & Sy Barry.

Dagstrip 15 augusti 1977 - 29 oktober 1977.

Publicerad i Fa 6 1978, Fa 18 2003.

Fantomen: I Singhpiraternas våld

Fantomens ärkefiende opererar från en bas i sargassohavet.

Referenser: Diana, Luftskepp, Orfevs, Sargassohavet, Singhpiraterna.

Text: Ulf Granberg, Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 10 1978.

Fantomen: Spök-klippan

Byborna i Santa Rosa lever i skräck, handelsmannen Sangaro verkar ha en märklig makt över klippans förbannelse!

Referenser: Diana, USA, Walkers Klippa.

Av Georges Bess & Norman Worker, Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 13 1978, Fa 14-15 2017.

Fantomen: Onda Makter

Dianas kusin Marie gifter sig i Frankrike, men en mörk skugga hänger över brudgummen.

Referenser: Diana, Frankrike, Satanister.

Text: Norman Worker, Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 14 1978, Fa 14-15 2017.

Fantomen: Röda drakens pirater del 2: Dödlig passion

Piraternas drottning är på ett frukansvärt humör. Hon äger skönhet, ungdom och allt som pengar kan skaffa, men hon saknar en man. Hon vill ha Fantomen.

Referenser: Diana, Princessan Sin.

Text: Norman Worker, Bild: Georges Bess.

Publicerad i Fa 9 1979, Fa 22-23 2017.

Fantomen: Blå Ligan

Ett par affärsmän slår vad om huruvida Fantomen existerar. För att fånga Fantomen och bevisa att han finns arrangerar Cal en kidnappning av Diana. Cal är också ledare för smugglarna Den Blå Ligan.

Referenser: Diana.

Av Lee Falk & Wilson Mc Coy.

Dagstrip 23 mars 1945 - 26 maj 1945.

Publicerad i Fa 10 1980.

Fantomen: Mr Hog

Än en gång har Dianas mor hittat en mer "passande" man att uppvakta Diana, men den här är en bedragare som skaffar en hållhake för att få in Diana i ett brottssyndikat …

Referenser: Diana, Lily Palmer, USA.

Av Lee Falk & Wilson Mc Coy, Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrip 28 oktober 1946 - 24 mars 1947.

Publicerad i Fa 20 1980.

Fantomen: Heloise

Fantomen och Diana har fått tvillingar. Pojken ska naturligtvis heta Kit, men vad ska flickan heta? Diana söker inspiration i krönikorna …

Det verkar vara olika översättningar 1980 (Jonsson) och 2009 (Brandendorff).

Referenser: Heloise, Diana, Heloise (Hanta-häxan).

Av Lee Falk & Sy Barry, Översättning: Hans Jonsson & Henrik Brandendorff.

Publicerad i Fa 22 1980, Fa 10 2009.

Fantomen: Slottet i djungeln

Vad ska ske med Diana och tvillingarna? Här är svaret på frågan alla ställt. Stort insidesreportage

Referenser: Diana, Repfolket, Trädhuset.

Av Lee Falk & Sy Barry, Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 23 1980, Fa 14 2004.

Fantomen: Gisslan!

Tre livstidsfångar rymmer från fängelset in i djungeln. De tar Diana och tvillingarna som gisslan i trädhuset men Rex lyckas kasta sig ut för att varna Fantomen …

Referenser: Heloise, Kit, Diana, Rex, Trädhuset.

Av Lee Falk & Sy Barry, Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrip 6 april 1981 - 26 juni 1981.

Publicerad i Fa 25 1981, Fa 18 2005.

Fantomen: Diana bortrövad

Av en slump bevittnar Diana en oljestöld en sen kväll, men råkar bli tillfångatagen av tjuvarna och hamnar därmed i klorna på storsvindlaren och playboyen Lyndon Cole. Fantomen tar upp jakten, men komplikationer tillstöter i form av en bekant dam lierad med Cole …

Referenser: Diana, Olja, Vasti Riba.

Text: Idi Kharelli, Bild: Jaime Vallvé, Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 11 1982.

Fantomen: Pärlfiskarna

Samtidigt som Diana anländer till Bengali ljuder trummor i djungeln; Fantomen har återvänt! Diana ber sin hotellvärd Roark ta med henne in i djugenln, i hopp om att hitta Fantomen, men vad hon inte vet att Roarks verkliga jobb är illegalt pärlfiske nattetid i statens pärlodling …

Referenser: Diana, Pärlfiskare, Roark.

Av Lee Falk & Ray Moore, Översättning: H Jonsson.

Dagstrip 7 november 1938 - 28 januari 1939.

Publicerad i Fa 22 1982.

Fantomen: Slavhandlarna

Diana tror att Fantomen inte älskar henne längre och tar första fartyg från Bengali. Fartyget hamnar i en våldsam orkan och går under. Diana och löjtnant Byron överlever men hamnar i klorna på slavhandlare! Byron lyckas fly och kontaktar Fantomen …

Det finns en svenskproducerad remake på detta äventyr, Drama i öknen, som publicerats i Fa 21 1971.

Referenser: Den 14:e Fantomen, Diana, Slavhandel.

Av Lee Falk & Ray Moore, Text: Janne Lundström, Bild: Özcan Eralp, Översättning: H Jonsson.

Dagstrip 30 januari 1939 - 6 maj 1939.

Publicerad i Fa 26 1982.

Fantomen: Terroristerna

Fantomens familj kidnappad

Referenser: Heloise, Kit, Diana, Luaga.

Av Falk & Barry, Översättning: H Jonsson.

Dagstrip 18 juli 1982 - 5 september 1982.

Publicerad i Fa 13 1983, Fa 20 2010 (del 1), Fa 21 2010 (del 2).

Fantomen: I dödens klor

En diktator använder mord och tortyr mot folket i sitt land. Diana tänker lägga fram bevis inför FN, men blir tillfångatagen …

Referenser: Diana, Golana.

Av Lee Falk & Sy Barry, Översättning: H Jonsson.

Dagstrip 14 februari 1983 - 2 juli 1983.

Publicerad i Fa 26 1983, Fa 6 2006.

Fantomen: Terrorligan

President Goranda besöker Bengali. En grupp terrorister angriper mottagningsbalen för att kräva att deras fängslade kumpaner friges, bland gisslan finns stora delar av Morristowns diplomatkår, två presidenter, och Diana!

Referenser: Diana, Fari-Lana, Goranda, Lamanda Luaga, Luaga, Morristown.

Av Lee Falk & Sy Barry, Översättning: H. Jonsson.

Dagstrip 10 september 1984 - 22 december 1984.

Publicerad i Fa 6 1985, Fa 3 2007.

Fantomen: Attentat

Mordförsök på president Luaga och Diana!

Referenser: Diana, Luaga.

Av Lee Falk & Sy Barry, Översättning: Fia Fox.

Dagstrip 7 juli 1986 - 22 november 1986.

Publicerad i Fa 2 1987, Fa 22-23 2007.

Fantomen: Knarkbaronerna

I Chasamba hotar knarkmaffian att ta över ... och Diana är där i ett hemligt ärende.

Referenser: Diana, Narkotika.

Av Falk & Barry.

Dagstrip 5 september 1988 - 20 januari 1989.

Publicerad i Fa 14 1989, Fa 16-17 2011.

Fantomen: Dogai Singhs hämnd

Fantomen är svårt skadad, och Kit och Heloise är kidnappade av Singhpiraterna. Då är det Diana och bandarerna som måste rycka ut.

Referenser: Diana, Dogai Singh.

Text: Worker, Bild: Felmang & Benny, Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 7 1994.

Fantomen: Uppdrag i Baltikum

Diana och Sam Freeday får ett FN-uppdrag att organisera hjälp till barnhem i baltikum – men något går snett för plötsligt upphör all kontakt och Diana och Sam försvinner ... Fantomen följer ett spår som leder till Riga och den ryska maffian.

Referenser: Diana, Riga, Sam Freeday.

Text: Moberg, Bild: Felmang & Usam, Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 8 1995.

Fantomen: Vapensmugglaren

I Managuara i Centralamerika pågår ett blodigt inbördeskrig och FN skickar hjälpsändningar med båt. Men det är nåt skumt med lasterna, det går rykten om vapensmuggling till högerrebellerna. Diana och Sam Freeman kommer sanningen på spåren, blir tillfångatagna – och så småningom förda till högergeneralen Salasars läger i djungeln. Men en vakande skugga följer i deras spår ...

Referenser: Diana, Sam Freeday.

Text: Moberg, Bild: Bade.

Publicerad i Fa 19 1995.

Fantomen: Gatans barn

Två mystiska män sätter eld på ett barnhem i Rio de Janeiro, som stöds av FN ... Fantomen får ett telegram från Diana och beger sig till Rio.

Referenser: Diana, Rio de Janeiro.

Text: C. Reimerthi, Bild: C. Spadari, Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 22 1995.

Fantomen: Uppdrag i Antarktis

Diana Palmer-Walker och Sam Freeday sänds av FN till den norska sektorn av Antarktis för att undersöka obekräftade rykten om mineralutvinning. De gör en förbluffande upptäckt ... men så bryts kontakten med omvärlden. Fantomen tar sig på egen hand till Antarktis för efterforskningar – trots norskt motstånd ...

Referenser: Antarktis, Diana, Sam Freeday.

Text: D. Avenell, Bild: C. Cruz, Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 22 1996.

Fantomen: Totempålarnas land

Gammal kultur och religiösa riter ställs mot ett stort oljebolags intressen

Referenser: Alaska, Diana, Sam Freeday.

Text: De Paul, Bild: Felmang, Morrik & Ferri, Översättning: Mats Jönsson.

Publicerad i Fa 3 1997.

Fantomen: Lily Palmers hemlighet

En dag kommer en okänd man och ringer på hos Lily Palmer. Han påstår sig vara hennes försvunne make och Dianas far ...

Referenser: Diana, Lily Palmer.

Översättning: Ola Westerberg.

Publicerad i Fa 3 1998.

Fantomen: Förrädaren*

Ett jetplan störtar i djungeln. Piloten, som kommer från Llongostammen, anklagas för att ha förrått bengali och sitt folk. Men är han skyldig till anklagelserna?

*) Detta är inte samma äventyr som "Förrädaren" i Fa 19 1976.

Referenser: Diana, Flyg, Llongo, Singhpiraterna.

Av Lindahl.

Publicerad i Fa 9 1999.

Fantomen: Voodoprästen

En voodopräst återvänder från andra sidan graven. En mans anskikte och ett namn. W-A-L-K-E-R! Deras vägar kommer att korsas i en nära framtid.

Referenser: Diana, King Royale, New Orleans, USA, Voodo.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Heiner Bade, Översättning: Lennart Allen.

Publicerad i Fa 11 1999.

Fantomen: Domedagssekten

Bengalis djungler döljer många skrämmande mysterier. En del djungelfolk tror att den som hittas under en blodröd måne är fördömd. Ett dåligt omen.

Referenser: Diana.

Text: Ben Raab, Bild: César Spadari, Översättning: Lennart Allen.

Publicerad i Fa 20 1999.

Fantomen: Skuggor över S:t Lucifer

S:t Lucifer – en västindisk ö som borde locka till sig massor av turister, men under ytan lurar ständigt ondskan ...

Referenser: Diana, S:t Lucifer, Sam Freeday.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Heiner Bade.

Publicerad i Fa 2 2000.

Fantomen: S:t Lucifers skatt

S:t Lucifers förre polischef hittas förgiftad till döds i Bayamofängelset. Samtidigt befinner sig Diana och Sam Freeday på ön för att följa med Sams Bror, som är historiker, för att leta efter en gammal piratskatt ...

Referenser: Diana, S:t Lucifer, Sam Freeday.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Heiner Bade, Översättning: Anniqa Tjernlund, Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 3 2001.

Fantomen: Dödlig maskerad

Everett Stark – en enstöring som levt hela livet isolerad i sitt slotssliknande hus i östra USA avlider och efterlämar en förmögenhet. I ett brev till sin gamla skolkamrat (och förälskelse) Diana skriver miljonären att han tror att han fallit offer för ett långsamt verkande gift och att när hon läser detta är han redan död. Everett Stark vill att Diana är med vid den maskerad för sina arvtagare som han redan förberett och som ska avslöja mördaren. Diana ber Fantomen följa med på detta underliga uppdrag ...

Referenser: Diana.

Text: David Bishop, Bild: Kari Leppänen, Översättning: Ulf Granberg, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 7 2004.

Fantomen: Diana försvunnen!

Fantomens värsta kris är över. Kulan i hans nacke är avlägsnad och tillsammans med Diana vilar han ut på Pearl Islands – ett turistparadis utanför Bengalis kust. Men friden blir kortvarig – ett bankrån inträffar just då Diana ska uträtta några bankärenden. Rånarna tar gisslan – och enligt rapporterna råder det ingen tvekan om vem det är. Fantomen tror sig kunna identifiera Diana med bilder från en övervakningskamera... Huvudön Pearl Island är inte stor, men rånarna är som uppslukade av jorden – och även Diana...

Referenser: Diana.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Paul Ryan & Bob McLeod, Översättning: Anette Salmelin, Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 9 2005.

Fantomen: Jakten på Diana

Fantomen tror att Diana blivit tagen som gisslan av bankrånare på Pearl Islands, men i själva verkar har hon lämnat ön utan berätta det för honom. Varför är en gåta där svaret bara gradvis växer fram. Inte ens Diana är riktigt säker på vad som händer med henne. I vart fall tar hon med sig tvillingarna Kit och Heloise...

Referenser: Diana.

Text: Tony DePaul, Bild: Felmang & Usam, Översättning: Henrik Brandendorff, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 16 2005.

Fantomen: Dianas Dilemma

Diana har fattat ett beslut – att hålla sig undan Fantomen och hon tar med sig barnen Kit och Heloise. Outtröttligt letar Fantomen efter dem med en enda fråga malande i huvudet ... varför

Referenser: Diana.

Text: Tony DePaul, Bild: Felmang & Usam, Översättning: Ulf Granberg, Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 19 2005.

Fantomen: Nattens Fantomer

Drama med Kit & Heloise

Referenser: Heloise, Kit, Diana.

Text: Tony De Paul, Bild: Felmang & Usam, Översättning: Ulf Granberg, Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 5 2006.

Fantomen: Kirkes ö

På den lilla ön Aeaea i Medelhavet har en mystisk stiftelse sitt högkvarter. Med gamla grekiska hälsokurer påstår man sig kunna hejda och fördröja åldrandet. Diana och hennes mor beslutar att besöka ön då det finns flera frågetecken kring verksamheten. Försent får Fantomen reda på oroväckande fakta och han skyndar efter Diana och Lily för att varna dem. De har dock redan hunnit anlända till den egendomliga ön ...

Referenser: Aeaea, Diana, Lily Palmer.

Text: David Bishop, Bild: Felmang, Översättning: Anette Salmelin, Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 19 2006 (del 1: Stiftelsen), Fa 20 2006 (del 2: Undergången).

Fantomen: Singhpiraterna

Den berömda äventyrerskan och arvtagaren Diana Palmer återvänder till New York efter en forskningsresa. Med sig har hon en last värdefull ambra. Singhpiraterna följer hennes spår för att stjäla ambran, men i deras spår följer Fantomen! En mäktig uppgörelse följer i piraternas undervattensbas Krakatan.

Det första fantomenäventyret. Diana debuterar i första strippen, Fantomen först i femte.

Referenser: Ahmed Singh, Diana, Kabai Singh, Kapten Melville Horton, Luntok, Sala, Singhpiraterna.

Av Lee Falk & Ray Moore, Textsättning: Reprostugan.

Dagstrip 17 februari 1936 - 7 november 1936.

Publicerad i Fa 26 2006, Fa 6-7 2016.

Fantomen: Brännpunkt Barbados

FN-agenten Samuel Freeday är på Barbados och skuggar en välbekant vitklädd general som köper krigsmateriel. Men generalen träffar inte bara vapenhandlare ... Samtidigt hittar Fantomen och en grupp Morifiskare ett övergivet fartyg.

Referenser: Bababu, Barbados, Diana, Mori, Sam Freeday.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Hans Lindahl, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: Henrik Brandendorff, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 5 2010.

Fantomen: Fången i Himalaya

Dianas mamma tjatar om att Diana borde gifta sig, och friare är det ingen brist på. Samtidigt är ett par engelska agenter på jakt efter Fantomen för att be honom om hjälp med ett delikat ärende i Indien, maharajan av Barogar vägrar tala med någon och hans son är försvunnen.

Referenser: Barogar, Diana.

Av Lee Falk & Ray Moore.

Dagstrip 7 februari 1938 - 18 juni 1938.

Publicerad i Fa 22 2010.

Fantomen: ... bland offren: Diana Palmer-Walker

Chatu sitter på Boomsby, men det hindrar honom inte att planera en hämnd på Fantomen, och ett terrorangrepp mot FN i Bengali.

Detta äventyr är egentligen två amerikanska dagstripsepisoder – och i den amerikanska serien är Lamanda Luaga fortfarande president. De bilder där Luaga uppträder som president har vi valt att teckna om med Sandal Singh i stället. För omteckning svarar Hase Lindahl och för mindre manustillägg svarar undertecknad – Gammelredax

Referenser: Boomsby, Chatu, Diana, Gravelinesfängelset, Kapten Savarna, Luaga, Miss Mist, Miss Tagama, Rhodia.

Text: Tony De Paul, Bild: Paul Ryan, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: Janne Eriksson, Textsättning: Reprostugan.

Dagstrip 24 augusti 2009 - 17 april 2010.

Publicerad i Fa 2-3 2011.

Fantomen: Ödesdigert möte

I Bengalis grannland Rhodia pågår ett inbördeskrig. Bengali och president Sandal Singh har hamnat i ett dilemma. Ska man stödja befrielsearmén eller den lagligt valda regeringen? Bägge sidorna använder smutsiga metoder för att besegra motståndaren ...

Referenser: Darkfire, Diana, Dogai Singh, Nelson N'dela, Rhodia, Sandal Singh, Singh corp.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Hasse Lindahl, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: Janne Eriksson, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 16-17 2011.

Fantomen: I Dianas spår*

Äntligen har Fantomen fått upp ett spår som kanske inte är en återvändsgränd! Hans sökande har fört honom till Gravelinesfängelset i Rodia där en mystisk fånge sitter inspärrad – en fånge som påstås vara dömd för mord, men ingen får tala med henne utantillstånd från fängelsedirektören ...

*) Detta är inte samma äventyr som dagstrippsäventyret I Dianas spår (Aviatrix lost i original).

Referenser: Boomsby, Chatu, Dave Palmer, Diana, Gamle Moz, Gravelinesfängelset, Kapten Savarna, Keela-Wee, Lily Palmer, Luaga, Rodia, Sandal Singh, Wambesi.

Text: Tony De Paul, Bild: Paul Ryan, Färgläggning: Reprostugan, Redaktion: Ulf Granberg, Översättning: Janne Eriksson, Textsättning: Reprostugan.

Dagstrip 13 december 2010 - 7 maj 2011.

Publicerad i Fa 19 2011 (del 1), Fa 20 2011 (del 2).

Fantomen: Syndabocken

Kevin Plainstow, Dianas tidigare chef på FN, är dömd för att ha organiserat stölder i stor skala av läkemedel och utrustning ur FN:s hjälpsändningar världen över. Nu dyker det emellertid upp dokument som tycks visa att Plainstow är oskyldigt dömd – och att hjärnan bakom alla stölderna i själva erket ar Diana Palmer-Walker ...

Referenser: Bababu, Caleb Kagoda, Diana, Oona Kagoda, Sandal Singh, Simon Plainstow.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Sal Velluto, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: Janne Eriksson, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 23 2011.

Fantomen: I Dianas spår

Fantomen kommer för att besöka Diana, men hon och hennes flygplan har försvunnit över centralamerikas djungler.

Referenser: Diana.

Av Lee Falk & Ray Moore, Översättning: Janne Eriksson, Textsättning: Reprostugan.

Originaltitel: Diana Aviatrix Lost.

Dagstrip 16 december 1940 - 12 juli 1941.

Publicerad i Fa 6-7 2012.

Fantomen: Bigfoot

Diana ska undersöka tillståndet hos några Redwoodskogar i Oregon – ett vilsamt FN-uppdrag efter alla traumatiska händelser hon gått igenom det senaste året. Dessutom ett tillfälle för både Fantomen och Diana att koppla av och bara var turister i de paradisiska jätteträdskogarna. Men friden blir kort då en mytisk varelse som ingen trott existerar dyker upp. Eller är det bara en bluff? Iscensatt av skogskoncernen Norsewood som visar stort intresse att köpa upp skogen och marken? Vissa tecken tyder på det – i alla fall till att börja med ...

På sidan 6 finns en liten hälsning till Carl Barks, som bode i Grants Pass, Oregon.

Referenser: Bigfoot, Diana, Grants Pass, Oregon, Redwood, Sasquatch.

Text: Falco Pellerin, Bild: Joan Boix, Färgläggning: Reprostugan, Redaktion: Ulf Granberg, Översättning: Göran Semb, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 20 2012.

Fantomen: Tidens slut

Vid vintersolståndet den 21 december nu i år tar Mayakalenderns så kallade "långa räkning", som ska ha varat i 5125 år, slut. Då detta sker finns det teorier om att någon form av förvandling av världen kommer att äga rum, till exempel att jorden anpassar sig till ett svart hål, kolliderar en sk fri planet, eller att polerna kommer att kastas om ... En domedagskult som leds av en prästinna – Lady Ik'Skull – utnyttjar myterna kring mayakalendern för att locka godtrogna att ansluta sig. En FN-kollega till Diana blir kidnappad och spåren leder till Guatemala. Närmare bestämt ut bland gamla Mayarunier i Guatemalas djungler ...

Referenser: Diana, Guatemala, Maya, New York.

Text: Falco Pellerin, Bild: Sal Velluto, Färgläggning: Reprostugan, Redaktion: Ulf Granberg, Översättning: Göran Semb, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 24 2012.

Fantomen: Läckan

Det ondskefulla företaget Darkfire Inc sysslar med legosoldater, vapenhandel och säkerhetsfrågor. En av deras anställda vill avslöja deras ljusskygga verksamhet för allmänheten, vilket sätter henne i livshotande fara!

Äventyret kallas Källan på omslaget, men Läckan på titelsidan.

Referenser: Amy Fletcher, Darkfire, Diana, Donald Santorich, San Francisco, Willard Ryan.

Text: David Bishop, Bild: Alex Saviuk, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: Göran Semb, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 10-11 2013.

Fantomen: I Lönnmördarens spår

En lönnmördare anlitas för att stoppa ett projekt för fredlig utveckling i Rodia. Fantomen måste lista ut vem som är måltavlan och stoppa mordet!

Detta är ett amerikanskt söndagsäventyr. Enligt dem är Lluaga fortfarande är president i Bengali. De rutor där presidenten är med har därför tecknats om till Sandal Singh av Henrik Jonsson.

Referenser: Diana, New York, Rodia.

Text: Tony DePaul, Bild: Graham Nolan & Henrik Jonsson, Översättning: Janne Eriksson, Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor 2 oktober 2005 - 26 mars 2006.

Publicerad i Fa 14-15 2014.

Fantomen: Mysteriet med Eldsberget

Fantomen och Diana gör en romantiskt utflykt till det ödsliga och obebodda Eldsberget. Under den smältande snön hittar det – växthus!

Referenser: Bengali, Diana.

Text: Tony DePaul, Bild: Graham Nolan, Översättning: Janne Eriksson, Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor 2 april 2006 - 24 september 2006.

Publicerad i Fa 14-15 2014.

Fantomen: Mandrakes Bon Voyage

Mandrake och Narda dyker upp vid dödskallegrottan för att bjuda Fantomen och Diana på en kryssning.

Referenser: Diana, Mandrake, Narda.

Text: Tony DePaul, Bild: Terry Beatty, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: Mikael Sol, Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor 21 april 2013 - 24 november 2013.

Publicerad i Fa 6-7 2015.

Fantomen: Luftens rövare

Fantomen har hjält till att utplåna Singhpiraterna, men var det bara för att undanröja konkurrens? Om han har fritagit Sala, hör han i själva verket till luftens rövare han också? Kanske är han till och med deras ledare? Kapten Horton och Diana har en hel del att fundera över, och Baronessan och Sala kämpar bittert om Fantomens gunst …

Referenser: Calcutta, Diana, Kapten Melville Horton, Luftpiraterna, Sala.

Av Lee Falk & Ray Moore, Översättning: Göran Semb, Textsättning: Reprostugan.

Dagstrip 9 november 1936 - 10 april 1937.

Publicerad i Fa 6-7 2016.

Fantomen: Högt spel i San Francisco

En privatdetektiv lyckas få bilder på Kit Walker och flickan han uppvaktar … Många år senare får Diana ett brev, och bilderna blir ett allvarligt problem för Fantomen och Diana, när skvallerjournalisten Sophie-Ann Lawton försöker rädda sin karriär.

Referenser: Alcatraz, Dave Palmer, Diana, Kalifornien, Lily Palmer, Oakland, San Francisco.

Text: John Razzy, Bild: Heiner Bade, Färgläggning: Reprostugan, Redaktion: Mikael Sol & Andreas Eriksson, Översättning: Cato Vandrare, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 1 2017.

Fantomen: Den tjugoandra Fantomen 3: Mannen i skuggorna

Referenser: Heloise, Kit, Diana, Worubu.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Martínez & Rafael Ruiz, Färgläggning: Reprostugan, Redaktion: Mikael Sol & Andreas Eriksson, Översättning: Cato Vandrare, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 2-3 2017.