Weeks

Artiklar

Fantomen Talar: Kassaskåpet och brunnen / Överste Weeks pensionsmässig

Referenser: Djungelpatrullen, Weeks, Worubu.

Publicerad i: Fa 18/1970.

Fantomen Talar: Rätt klädd vid rätt tillfälle

Referenser: Blueberry, Luaga, Smythe, Weeks.

Publicerad i: Fa 25/1981.

Fantomen Talar: Hur okänd är befälhavaren, egentligen?

Referenser: Djungelpatrullen, Weeks, Worubu.

Om hur den okände befälhavaren blev okänd, och om när Worubo tog över efter Weeks som överste.

Publicerad i: Fa 26/1982.

Fantomens Universum: Överste Weeks

Referenser: Weeks.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 1/2016.

Episoder

Fantomen: Djungelpatrullen*

Referenser: Djungelpatrullen, Weeks.

Publicerad i Fa 18/1955 (del 2), Fa 19/1955 (del 3), Fa 20/1955 (del 4).

*) Detta är inte samma äventyr som "Djungelpatrullen" 1958, och det är oklart om äventyret har någon titel på svenska.

Fantomen: Spion i djungeln

Ett par journalister gör ett reportage om djungelpatrullen. De blir intresserade av den hemliga befälhavaren, och en mystisk brunn!

Referenser: Djungelpatrullen, Weeks.

Publicerad i Fa 3/1963, Fa 12/1975.

Fantomen: De ondas liga

Referenser: Caroline Weeks, Weeks.

Publicerad i Fa 7/1966, Fa 21/1973, Fa 10/1997.

Dagstrippar måndag den 14 december 1964 - lördag den 17 april 1965.

Vid publiceringen i 1973 kallades äventyret "De onda", men både 1966 och 1997 hette det "De ondas liga".

Fantomen: Djungelpojken

Jeremiah och Maria på missionsstationen har tagit hand om ett hittebarn. Strax därefter dör de båda missionärerna i Malaria, men barnet överlever! Trots att han har hjälp av Djungelpatrullen lyckas Fantomen inte spåra barnets föräldrar, och pojken växer upp i de djupa skogarna. Fantomen kallar honom Rex King!

Referenser: Djungelpatrullen, Eden, Joomba, Kateena, Rex, Tom-Tom, Weeks.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: M. Jaatinen. Textsättning: T. Stuve.

Publicerad i Fa 9/1967, Fa 6/2001 (del 1), Fa 7/2001 (del 2), Fa 8/2001 (del 3), Fa 9/2001 (del 4).

Söndagssidor söndag den 15 maj 1966 - söndag den 11 december 1966.

Fantomen: Den galna elefanten

Engelska originalets titel: The rough elephant

Referenser: Joomba, Rex, Weeks.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 21/1968, Fa 10/1977, Fa 18/1998.

Dagstrippar måndag den 2 oktober 1967 - lördag den 20 januari 1968.

I Fa 21 1968 och 18 1998 kallades äventyret "Den galna elefanten", men i Fa 10 1977 kallades det "Joomba – djungelns skräck". I detta äventyr figurerar Weeks för sista gången som överste för Djungelpatrullen.

Fantomen: Krahs hämnd

Fantomen har en gång tidigare råkat ut för den farliga hypnotisören Krahs med det magiska ögat, men lyckades klara av honom. Denna gång ser det allvarligare ut ...

Referenser: Djungelpatrullen, Krahs, Statsfängelset, Wakiterna, Weeks.

Publicerad i Fa 7/1970.

Fantomen: Piratfortet

En gammal fästning utanför Morristown har en gång varit pirattillhåll. Numera är det ett casion, men bär fortfarande på hemligheter ...

Referenser: Kapten Clink, Weeks.

Publicerad i Fa 4/1971.

Fantomen: Den stora flykten

Vid kusten, just i kanten av den väldiga ogenomträngliga djungeln, ligger Bengalis mest ökända fängelse – Boomsby. Omgivet av hav, träsk och djungel borde det vara rymningssäkert ...

Referenser: Boomsby, Djungelpatrullen, Mucar, Saldan, Slavhandlaren Remi, Smythe, Weeks.

Publicerad i Fa 6/1971.

Fantomen: Mysteriet på hundön

Referenser: Hundön, Janice Helm, Llongo, Weeks.

Publicerad i Fa 22/1972.

Fantomen: Dödens sekunder

Utanför Bengalis kust ligger Hundön, i forna tider tillhåll för vilda hundare, men numera i vanliga fall en öde plats dit sällan någon kommer. Mån något har hänt med den lilla ön ...

Referenser: Hundön, Janice Helm, Weeks.

Publicerad i Fa 23/1972.

Fantomen: Hotell Wambafallet

Mellan guldfälten och Morristown ligger hotell Wambafallet. Där tar nyrika guldgrävare in på vägen till stan – och försvinner!

Referenser: Djungelpatrullen, Weeks.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Michael Jaatinen och M. Jaatinen. Textsättning: Tina Stuve och T. Stuve.

Publicerad i Fa 14/1975, Fa 25/2000 (del 1), Fa 26/2000 (del 2), Fa 1/2001 (del 3).

Tidigare publicerad i Fantomens julkrönika 1969.

Söndagssidor söndag den 19 september 1965 - söndag den 24 oktober 1965.

Fantomen: Mördare i djungeln

En livsfarlig uppgift för den vandrande vålnaden!

Referenser: Weeks.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry.

Publicerad i Fa 15/1978, Fa 22/2003.

Dagstrippar måndag den 6 februari 1978 - lördag den 15 april 1978.

En direkt fortsättning på bröllopsäventyret

Fantomen: Polymos hemlighet

En ung kvinna är i fara, och Fantomen kommer till hennes hjälp. Då upptäcker han den grekiska öns uråldriga hemlighet.

Referenser: Caroline Weeks, Grekland, Weeks.

Text: Donne Avenell. Bild: César Spadari.

Publicerad i Fa 25/1987.

Fantomen: Skyddsängeln

En gråmulen förmiddag rusar en man med clownmask och ett avsågat hagelgäver in på Bengali First National Bank i Morristown. När alarmet går och han blir desperat tar han en gisslan.

Referenser: Svarta Nejlikan, Weeks.

Av Lindahl. Text: Tierres. Bild: Ferri och Felmang.

Publicerad i Fa 16/1991, Fa 18/1998.

Fantomen: Triaderna

15 oktober 1929 – En av de svartaste dagarna i djungelpatrullens historia, då hela posteringen vid Kayakasjön utplånas ... Det är denna händelse som drar in den 19:e Fantomen i en rasande duell med Triaderna – två kinesiska brottsorganisationer med stor makt över liv – och död – i stora delar av sydostasien under mellankrigstiden.

Referenser: Den 19:e Fantomen, Weeks, Överste Markham.

Text: Reimerthi. Bild: Ferri, Felmang, Benny och Rancho.

Publicerad i Fa 19/1994 (del 1: Dödlig last), Fa 20/1994 (del 2: De fem åskviggarna), Fa 21/1994 (del 3: Tigerdrottningen), Fa 22/1994 (del 4: Döden i Shanghai), Fa 23/1994 (del 5: Vid vägs ände).

Fantomen: Slagskämpen

Den 19:e Fantomen möter en ung man med dynamit i nävarna!

Referenser: Boxning, Den 19:e Fantomen, Djungelpatrullen, Weeks, Överste Markham.

Text: Reimerthi. Bild: Felmang. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 21/1996.

Detta äventyr är skrivet som ett brev till Överste Markham.

Fantomen: Den gåtfulla dödskallegrottan

Två patrullmän hittar en gammal kista med dokument i djungeln. Dokument som är farliga för Fantomen om de kommer i orätta händer.

Referenser: Djungelpatrullen, Weeks, Worubu.

Text: Donne Avenell. Bild: Felmang och Benny. Översättning: Michael Jaatinen.

Publicerad i Fa 10/1997.

Fantomen: Bedragaren

Caroline Weeks blir förälskad i en juridikstuderande och presenterar honom för sin far, men det är något hos den unge mannen som gör den gamle översten för djungelpatrullen misstänksam.

Referenser: Caroline Weeks, Weeks.

Text: Claes Reimerthi. Bild: Heiner Bade. Översättning: Henrik Brandendorff.

Publicerad i Fa 10/1998.

Fantomen: Överste Weeks återkomst

Överste Weeks sonson är kapten i djungelpatrullen. På en rutinpatrullering avslöjar han en kidnappning och blir skjuten.

Referenser: Djungelpatrullen, Kapten Weeks, Weeks, Worubu.

Text: Tony DePaul. Bild: Paul Ryan. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 10-11/2015.

Fantomen: John X

Under ett uppdrag tappar Fantomen minnet! Han hamnar hos Djungelpatrullen, där han känner att han hör hemma …

Referenser: Djungelpatrullen, Hawa, Kapten Weeks, Kay, Weeks, Worubu.

Text: Tony De Paul. Bild: Paul Ryan. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 22-23/2016.

Dagstrippar måndag den 25 augusti 2014 - lördag den 9 maj 2015.