Det goda märket

Artiklar

Fantomens tecken – dödskallemärket och det goda märket

Referenser: Det goda märket, Dödskallemärket.

Publicerad i: Fa 4/1967.

Fantomen Talar: Det goda märket

Referenser: Det goda märket.

Publicerad i: Fa 14/2009.

Fantomen Talar: (Ut)märkta människor

Referenser: Det goda märket.

Vilka har fått det goda märket och varför

Publicerad i: Fa 16/2009.

Fantomen Talar: Utmärkta människor del II

Referenser: Det goda märket.

Publicerad i: Fa 25-26/2009.

Episoder

Fantomen: Under märkets beskydd

Referenser: Det goda märket.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 19/1972, Fa 6/2003.

Söndagssidor söndag den 7 november 1971 - söndag den 6 februari 1972.

Fantomens goda märke

Referenser: Det goda märket.

Publicerad i Fa 19/1972.

Liten "bakgrundsfaktaserie", i samma stil som Fantomenlegenden.

Fantomen: Släktklenoden

Referenser: Det goda märket.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 22/1977, Fa 18/2007 (del 1), Fa 19/2007 (del 2), Fa 20/2007 (del 3).

Söndagssidor söndag den 28 november 1976 - söndag den 19 december 1976.

Fantomen: Ondskans sändebud

Ett illdåd planeras då Nizam av Goana ska besöka Mozambar, den första anhalten efter Goana på kryddvägen över havet från Indien till Europa. Abu Singh har en plan för att inte bara ta över Mozambar, utan dessutom oskadliggöra den nybildade djungelpatrullen!

Referenser: Abu Singh, Den 6:e Fantomen, Det goda märket, Djungelpatrullen, Natala av Navarra, Rödskägg, Singhpiraterna.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 4/1984.

Fantomen: Snödemonens tempel

Äventyraren och miljardären Scotty McDougall är döende i cancer. Men kanske kan han hitta ett sätt att bli odödlig i Snödemonens tempel i Tibit. I alla fall tror han det. Utan att veta expeditionens sanna syfte erbjuder Fantomen sig att hjälpa honom eftersom McDougall i sina yngre dagar räddade livet på Fantomens far och därmed belönades med Fantomes goda märke. Men människor förändras under åren ...

Referenser: Det goda märket, Tibet.

Text: Jens Hansegård. Bild: Felmang. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Cato Vandrare. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 12/2014.