Det goda märket

Artiklar

Fantomens tecken

Referenser: Det goda märket, Dödskallemärket.

Publicerad i: Fa 4​/1967.

Fantomen Talar: Det goda märket

Referenser: Det goda märket.

Publicerad i: Fa 14​/2009.

Fantomen Talar: (Ut)märkta människor

Referenser: Det goda märket.

Vilka har fått det goda märket och varför

Publicerad i: Fa 16​/2009.

Fantomen Talar: Utmärkta människor del II

Referenser: Det goda märket.

Publicerad i: Fa 25-26​/2009.

Episoder

Fantomen: Utpressarligan

1909. Fantomen spränger ett piratskepp men skadas allvarligt. Doktor Worth räddar honom och belönas med det goda märket. Många år senare har hans sonson blivit föräldralös och ärvt stora pengar, medans dennes förmyndare har dragit på sig stora spelskulder …

Referenser: Det goda märket.

Publicerad i Fa 9​/1965.

Det goda märket har här ännu inte fått den form vi är vana vid, utan svärden har sina handtag vända parvis mot varandra.

Fantomen: Mysteriet med Fantomens goda märke

Mystiska främlingar plundrar en djungelkaravan, och när Fantomen undersöker saken hittar han en klippa märkt med sitt goda märke på platsen där de försvann!

Referenser: Det goda märket.

Publicerad i Fa 19​/1965.

Här ser det goda märket ut som vi är vana.

Fantomens goda märke

Referenser: Det goda märket.

Publicerad i Fa 19​/1972.

Liten "bakgrundsfaktaserie", i samma stil som Fantomenlegenden.

Fantomen: Under märkets beskydd

Referenser: Det goda märket.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Söndagssidor söndag den 7 november 1971 - söndag den 6 februari 1972.

Publicerad i Fa 19​/1972, Fa 6​/2003.

Fantomen: Släktklenoden

Referenser: Det goda märket.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 28 november 1976 - söndag den 19 december 1976.

Publicerad i Fa 22​/1977, Fa 18​/2007 (del 1), Fa 19​/2007 (del 2), Fa 20​/2007 (del 3).

Fantomen: Ondskans sändebud

Ett illdåd planeras då Nizam av Goana ska besöka Mozambar, den första anhalten efter Goana på kryddvägen över havet från Indien till Europa. Abu Singh har en plan för att inte bara ta över Mozambar, utan dessutom oskadliggöra den nybildade djungelpatrullen!

Referenser: Abu Singh, Den 6:e Fantomen, Det goda märket, Djungelpatrullen, Natala av Navarra, Rödskägg, Singhpiraterna.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 4​/1984.

Fantomen: Snödemonens tempel

Äventyraren och miljardären Scotty McDougall är döende i cancer. Men kanske kan han hitta ett sätt att bli odödlig i Snödemonens tempel i Tibit. I alla fall tror han det. Utan att veta expeditionens sanna syfte erbjuder Fantomen sig att hjälpa honom eftersom McDougall i sina yngre dagar räddade livet på Fantomens far och därmed belönades med Fantomes goda märke. Men människor förändras under åren ...

Referenser: Det goda märket, Tibet.

Text: Jens Hansegård. Bild: Felmang. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Cato Vandrare. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 12​/2014.

Fantomen: Stulna ringar

En desillusionerad soldat från en välbergad sydstatsfamilj migrerar från USA till Afrika med sin slav under 1800-talets andra hälft. I Morristown blir han räddad av Fantomen efter ett rånförsök, men Fantomen som blivit förgiftad efter en tidigare kamp tuppar av. På så vis hamnar de två ringarna i orätta händer. Ringar som besitter stor makt.

Referenser: Det goda märket, Dödskalleringen, Morristown.

Text: Claes Reimerthi. Bild: Anthony Spay och Daniel Müller. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Göran Semb. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 24​/2020.