Fantomen 2/2001

108 sidor. Pris 29:-.

Se även 195019601970198019901999, 2000, 2001, 2002, 2003201020202023.

Nr 2

Omslag av Rudy Walk.

Nr 20 i bästa omslag.

108 sidor Pris 29:-

Fantomen: Lady Luck del 2

Text: Lee Falk och Ulf Granberg. Bild: Felmang. Översättning: A. Tjernlund. Textsättning: A. Schwenke.

Även publicerad i Fa 1​/2001 (del 1).

Nummer 20 i omröstningen om bästa äventyr 2001.

Herman Hedning & co: HH 533, 534

Kallt och strapatsrikt à la Darnell

Av Jonas Darnell.

Camelot 3000: 12: Länge leve kungen!

”Grand Final” på sagan om kung Artur och riddarna kring runda bordet. Men är det slutet?

Av Mike W. Barr och Brian Bolland. Tush: Terry Austin. Översättning: P. Sparring. Textsättning: B. Lundborg.

En fristående fortsättning på legender nedtecknade av Sir Thomas Malory

Stig & Grieg: 146

Av Wox.

Fantomenklassiker:

Fantomen: Dödsprovet

Gamle Moz berättar om de grymma prov som till slut fick gudarna att förbanna staden Khutan … Många år senare ber Oogaanfolket Fantomen om hjälp med en sårad tiger.

Referenser: Khutan, Oogaan, Tigrar.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Hans Jonsson.

Dagstrippar The lost city måndag den 8 november 1971 - lördag den 8 januari 1972.

Även publicerad i Fa 18​/1972, Fa 3​/1981.

1981, i Hans Jonssons översättning, kallas äventyret "Förbannelsen – sagan om ruinstaden Feenix". Staden har alltså bytt namn. Dessutom anges att äventyret publicerats i Fa 19/1972, när det ska vara Fa 18/1972.

Söndagsklassiker:

Fantomen: Den mystiska vulkanen del 1

Människan utforskar universum och världshaven, men ännu har ingen sett vulkankratern den beslöjade damen innifrån. Dr Love och hennes assistent vill flyga dit med helikopter, och överste Weeks ger motvilligt sitt tillstånd. Det sista man hör från helikopterns radio är: Kan se det nu, det är ett gigantiskt b…

Referenser: Den beslöjade damen, Insekter.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: M. Jaatinen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 3 april 1966 - söndag den 8 maj 1966.

Även publicerad i Fa 20​/1966, Fa 13​/1974, Fa 23​/1991, Fa 3​/2001 (del 2), Fa 4​/2001 (del 3), Fa 5​/2001 (del 4).

Kallas "Vulkanens hemlighet" 1974 och 1991, men ska ej förväxlas med Avenell/Vallvés äventyr med den titeln.

Alla nummer 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26