Fantomen 4/1993

Se även 19501960197019801990, 1991, 1992, 1993, 1994, 19952000201020202023.

Nr 4

Omslag av Rolf Gohs.

Nr 21 i bästa omslag.

Fantomen: Mombutu – onskans makt

Trollkarlen Mombutu levde för länge sedan, men hans ondska finns kvar – och har ännu kraft att tömma människans kropp och själ ...

Text: Tony De Paul. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Hans Jonsson.

Nummer 23 i omröstningen om bästa äventyr 1993.

Fantomen: De tusen tigrarna

På allmän begäran publicerar vi åter berättelsen om hur Bengali fick sina tigrar.

Referenser: Den 11:e Fantomen, Den 21:e Fantomen, Tigrar.

Text: Lennart Hartler. Bild: Jaime Vallvé.

Även publicerad i Fa 20​/1972.

Nummer 31 i omröstningen om bästa äventyr 1993.

Fantomen Könika presenteras

James Hund: The Big Bleep – Den Stora Sömnen

Vi befinner oss i framtiden. Den framtid som nutiden vill ge oss. Där allt snillrikare kiselgärnor gör livet behagligare att leva.

Text: Jonas Darnell. Bild: Patrik Norrman.

Smakprov ur Lee Falks skattkammare:

Mandrake: Mysteriet med de rödhåriga flickorna

Av Lee Falk och Phil Davis. Översättning: Hans Jonsson.

Herman Hedning & co: 216 Noaks Ark IV, 217 Noaks Ark V

Av Jonas Darnell.

Fantomen Talar: Fantomets Krønike m m

Alla nummer 1993

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26