Fantomen 5/2005

Se även 1950196019701980199020002003, 2004, 2005, 2006, 2007201020202023.

Nr 5

Omslag av Hans Lindahl.

Nr 14 i bästa omslag.

Fantomen: Döden på nöjesfältet

Fantomen möter sin förfaders vålnad som leder honom till ett nöjesfält ... men det är en egendomlig anläggning – allt är förknippat med Singhpiraterna. Bakom varje grinande mask döljer sig en dödsfälla...

Av Reimerthi och Lindahl. Översättning: Hans Brandendorff. Textsättning: Ann Schwenke.

Nummer 15 i omröstningen om bästa äventyr 2005.

Jerome K. Bloche: Avtalet del 2

Av Dodier. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Mikael Frennesson. Textsättning: Reprostugan.

Franska originlet #13: Le Pact.

Även publicerad i Fa 4​/2005 (del 1).

Robin Hood: Sjökungen

Ett enormt fartyg blockerar de skepp som förser Kung Richard med förnödenheter. Robin Hood och hans muntra män går till sjöss för att hjälpa sin rättmätige kung.

Översättning: L. Hartler.

Även publicerad i Fa 17​/1985.

Fantomen: Systrarna Marshall del 1

Av Lee Falk och Ray Moore. Översättning: Janne Helander.

Även publicerad i Fa 6​/2005 (del 2), Fa 7​/2005 (del 3), Fa 8​/2005 (del 4), Fa 9​/2005 (del 5).

Herman Hedning & co: 53 & 54

Av Jonas Darnell.

Alla nummer 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26