Viskande skogen

Artiklar

Fantomen Talar: Underkläder? / Ungkarl? / Träskallar

Referenser: Viskande skogen.

Publicerad i: Fa 22​/1974.

Fantoman Talar: Dödskalleeden / Den viskande skogen

Referenser: Viskande skogen.

Publicerad i: Fa 17​/1976.

Fantomen Talar: De största och hårdaste stammarna

Referenser: Hero, Llongo, Oogaan, Viskande skogen, Wambesi.

Publicerad i: Fa 22​/2009.

Episoder

Fantomen: Viskande skogens hemlighet

Några mindre nogräknade affärsmän får intresse för Oogaanstammens sniderier i gyllenträ ...

Referenser: Oogaan, Prins Obiju, Viskande skogen.

Av Falk och Barry.

Publicerad i Fa 19​/1974.

Fantomen: Den viskande statyn

En höglandsfurste tar sig en motvillig brud – hans trehundrasextionde – och beställer en staty av henne inför brölloppet. Konstnären finner att bara gyllenträ kan göra hennes skönhet rättvisa …

Referenser: Furst Buljhi, Oogaan, Viskande skogen.

Text: Donne Avenell. Bild: Heiner Bade.

Publicerad i Fa 22​/1983.

Här kan människor utan Ooogaans hemlighet utan svårighet fälla ett träd ur den viskande skogen och bearbeta dess trä.

Fantomen: Viskande skogen

En man som stulit en snidad mask och en bit gyllenträ hos Oogaan skaffar sällskap och kommer tillbaks för att stjäla hela träd …

Referenser: Oogaan, Viskande skogen.

Av Lee Falk och Sy Barry. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 24 februari 1985 - söndag den 9 juni 1985.

Publicerad i Fa 20​/1985, Fa 18-19​/2012.

Fantomen: Den viskande skogen

Referenser: Oogaan, Viskande skogen.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Janne Helander. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 18 november 1973 - söndag den 23 december 1973.

Publicerad i Fa 25​/2005 (del 1), Fa 26​/2005 (del 2), Fa 1​/2006 (del 3), Fa 2​/2006 (del 4).