Rasmus Fantomenindex:

Slavhandel

Läs mer

Fantomen Fakta: Massakern på slavskeppet Zong

Publicerad i Fa 5 2013.

Relaterade episoder

Fantomen: Drama i öknen

Ett kryssningsfartyg med Diana ombord förliser. Diana och löjtnant Byron lyckas rädda sig, men hamnar i klorna på slavhandlare ...

Detta är en modifierad och omtecknad version av äventyret Slavhandlarna, som finns publicerad i Fa 26 1982.

Referenser: Diana, Mucar, Slavhandel, Slavhandlaren Remi.

Publicerad i Fa 21 1971.

Fantomen: Myteri!

Den blivande 11 Fantomen ska prova på en tid som skeppsgosse innan han påbörjar sina studier, men råkar ut för myteri och hamnar som straffarbetare i den illa beryktade diamantdalen i Brasilien.

Här framgår att den blivande 11:e Fantomen hade en lillebror. En bifigur är "en svensk sjöfarare vid namn Majgren".

Referenser: Den 10:e Fantomen, Den 11:e Fantomen, Brasilien, Diamanter, Kapten Flint, Slavhandel.

Text: Janne Lundström, Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 22 1974.

Fantomen: Slavhandlarna*

*) Detta är inte samma serie som dagstrippsäventyret från 1969, som publicerats i Fa 26 1982.

Referenser: Den 14:e Fantomen, Diana, Slavhandel.

Text: Janne Lundström, Bild: Özcan Eralp.

Publicerad i Fa 3 1975.

Fantomen: Ch'gaans förbannelse

Den 14:e Fantomen anklagas av en medecinman för att gå kolonialmaktens ärenden mot djungelns folk!

1982 publicerades äventyret svartvitt, färgläggningen gjordes till 2015.

Referenser: Den 14:e Fantomen, Ch'gaan, Kolonier, Mori, Slavhandel.

Text: Idi Kharelli, Bild: Georges Bess, Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 23 1982, Fa 14-15 2015.

Fantomen: Slavhandlarna

Diana tror att Fantomen inte älskar henne längre och tar första fartyg från Bengali. Fartyget hamnar i en våldsam orkan och går under. Diana och löjtnant Byron överlever men hamnar i klorna på slavhandlare! Byron lyckas fly och kontaktar Fantomen …

Det finns en svenskproducerad remake på detta äventyr, Drama i öknen, som publicerats i Fa 21 1971.

Referenser: Den 14:e Fantomen, Diana, Slavhandel.

Av Lee Falk & Ray Moore, Text: Janne Lundström, Bild: Özcan Eralp, Översättning: H Jonsson.

Dagstrip 30 januari 1939 - 6 maj 1939.

Publicerad i Fa 26 1982.

Fantomen: Vit slavhandel

Det tillhör en förgången tid. Det är åtminstone vad vi tror ... men riktigt säker ska man aldrig vara, upptäcker ett par tågluffande flickor och Fantomen ...

Referenser: Frankfurt, Slavhandel.

Text: Dai Darell, Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 5 1983.

Fantomen: Svart Elfenben

Makt- och guldhunger driver en stamhövding att sälja sina egna fränder. Fränt Fantomenäventyr från förra seklet om den skamliga slavhandeln ...

I äventyret påstås det handla om den 17:e Fantomen. Enligt andra uppgifter ska ha dock vara född 1852, efter att det här äventyret utspelar sig. Fantomen Talar i Fa 22 1983 slår fast att det här äventyret handlar om den 16:e Fantomen.

Referenser: Den 16:e Fantomen, Den 17:e Fantomen, Black Jack, Cromfield, Fantomenskatten, Keita, Slavhandel.

Text: Layla Gauraz, Bild: Georges Bess, Översättning: B. Sahlberg.

Publicerad i Fa 11 1983.

Fantomen: Frihetens ögonblick

Fantomen tar upp jakten på slavjägarna som bortfört hans vänner ur Wambesistammen – en jakt som för honom tvärs över havet till den amerikanska kontinenten och sydstaternas slavplantager …

I äventyret påstås det handla om den 17:e Fantomen. Enligt andra uppgifter ska ha dock vara född 1852, efter att det här äventyret utspelar sig. Fantomen Talar i Fa 22 1983 slår fast att det här äventyret handlar om den 16:e Fantomen.

Referenser: Den 16:e Fantomen, Den 17:e Fantomen, Black Jack, Cromfield, Pearl Cromfield, Slavhandel, South Carolina, USA, Wilmington.

Text: Layla Gauraz, Bild: Georges Bess, Översättning: B. Sahlberg.

Publicerad i Fa 12 1983.

Fantomen: Sirenen

En underskön varelse i Månsjön lockar män i fördärvet ...

Referenser: Abour-Doun, Slavhandel.

Av Lee Falk & Sy Barry, Översättning: Fia Fox.

Dagstrip 9 september 1985 - 1 mars 1986.

Publicerad i Fa 14 1986, Fa 22 2006.

Fantomen: Slavskeppet Zong

I Jamaica på 1700-talet upptäcker Fantomen flera slavar som drunknat. Han hittar även loggboken från ett slavskepp där det står att slavarna kastats överbord på grund av brist på sötvatten, men den riktiga anledningen är att de mördats för att få ut försäkringspengar. Det blir rättegång och skurkarna försöker göra sig av med alla vittnen. Men ingen kan tysta Fantomen.

Referenser: Den 12:e Fantomen, Granville Sharp, Jamaica, Lemuriel Rowlands, London, Slavhandel.

Av Lundström & Lindahl, Färgläggning: Reprostugan, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 5 2013.

Fantomen: Flame

Slavjägare lägger till vid Keela-Wee och slår till mot Llongo! De lyckas ta flera bybor till fånga och hinner undan, men Fantomen följer efter deras skepp till Jamaica. När han kommer fram har någon redan misslyckats med att frita slavarna och ska till att hängas … Någon stackars sate som dom kallar för Fantomen!

Referenser: Den 9:e Fantomen, Flame Stanbury, Jamaica, Keela-Wee, Lamanda Luaga, Llongo, Slavhandel.

Text: Norman Worker, Bild: Georges Bess, Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 2-3 2018.