Serier

TitelAntal episoderFörstSenast
Achilles Wiggen27 Fa 14/1983 Fa 18-19/2010
Acke och Benke4 Fa 22/1953 Fa 8/1955
Agent Jimmy Rush1 Fa 25/1972 Fa 25/1972
Airborne 443 Fa 8/2018 Fa 22-23/2019
Albatross15 Fa 8/1990 Fa 14/2005
All the world loves a fighter1 Fa 3/1958 Fa 3/1958
Andlös kamp1 Fa 1/1971 Fa 1/1971
Aristokraterna7 Fa 12/1988 Fa 3/1990
Arizona Rangers1 Fa 3/1968 Fa 3/1968
Bacon & Egg1 Fa 26/1999 Fa 26/1999
Bacon & Ägg45 Fa 1/1985 Fa 16/2010
Bakhållet1 Fa 17/1969 Fa 17/1969
Barracudarevet1 Fa 3/1973 Fa 3/1973
Basketkungar1 Fa 11/1959 Fa 11/1959
Bergets förbannelse1 Fa 12/1970 Fa 12/1970
Bernard Prince78 Fa 20/1974 Fa 24/2012
Berts Dagbok8 Fa 5/1993 Fa 12/1993
Bill Montana23 Fa 20/1958 Fa 7/2010
Bill Montanas lägereldshistorier1 Fa 15/1959 Fa 15/1959
Billy – Bankrånaren1 Fa 22/1969 Fa 22/1969
Blint Hat1 Fa 8/1969 Fa 8/1969
Blixt Gordon110 Fa 15/1970 Fa 21/2010
Blueberry89 Fa 1/1982 Fa 22/1995
Bruce J. Hawker24 Fa 14/1981 Fa 19/1996
Bröderna Carter2 Fa 4/1967 Fa 24/1968
Bröderna Hawker slår till1 Fa 1/1965 Fa 1/1965
Budskap av bly och eld1 Fa 5/1967 Fa 5/1967
Buster Perk32 Fa 6/1956 Fa 1/1959
Camelot 300012 Fa 14/2000 Fa 2/2001
Captain Biceps10 Fa 11/2006 Fa 25/2006
Cat Cooper3 Fa 3/1969 Fa 5/1969
Cheyenneblod1 Fa 12/1967 Fa 12/1967
Cordon Bleu1 Fa 26/1998 Fa 26/1998
Dalens Kung1 Fa 8/1959 Fa 8/1959
Dan Brand och Tipi5 Fa 14/1975 Fa 15/1976
Dan Drake2 Fa 13/1971 Fa 8-9/2010
De Utvalda11 Fa 4/2011 Fa 18-19/2016
De Vilda6 Fa 20/2018 Fa 13/2019
De levande radaranläggningarna1 Fa 14/1972 Fa 14/1972
De orättfärdiga1 Fa 11/1969 Fa 11/1969
De tolv skyldiga2 Fa 9/1972 Fa 10/1972
De öppna gravarna1 Fa 7/1967 Fa 7/1967
Delta 9925 Fa 1/1970 Fa 12-13/2010
Den arvlöse1 Fa 2/1970 Fa 2/1970
Den brune bombaren1 Fa 14/1959 Fa 14/1959
Den dubble förrädaren1 Fa 23/1969 Fa 23/1969
Den flygande våghalsen1 Fa 3/1966 Fa 3/1966
Den hemliga kraften1 Fa 26/1971 Fa 26/1971
Den stora dalen3 Fa 2/1968 Fa 14/1969
Den tyska jetflygaren1 Fa 5/1966 Fa 5/1966
Desperados i Tucson1 Fa 1/1965 Fa 1/1965
Det Mörka Tornet1 Fa 10-11/2008 Fa 10-11/2008
Det australiska kodmysteriet1 Fa 10/1985 Fa 10/1985
Det bystantinska kavalleriet1 Fa 21/1969 Fa 21/1969
Det okända105 Fa 15/1968 Fa 8-9/2010
Det perfekta gömstället1 Fa 22/1969 Fa 22/1969
Det stora loppet1 Fa 16/1959 Fa 16/1959
Det svängda hölstret1 Fa 7/1969 Fa 7/1969
Det var en gång1 Fa 24/1968 Fa 24/1968
Djungelmystik1 Fa 22/1971 Fa 22/1971
Djungeläventyr4 Fa 13/1993 Fa 13/1994
Dom oskyldiga3 Fa 21/2002 Fa 23/2002
Dra eller dö1 Fa 1/1965 Fa 1/1965
Dödens Berg4 Fa 4/2018 Fa 17/2018
Dödsbilen1 Fa 18/1968 Fa 18/1968
Dödsspelet21 Fa 4/1996 Fa 15/2001
Eddie tar revanch1 Fa 21/1969 Fa 21/1969
En dag med Fantomen1 Fa 24/1987 Fa 24/1987
En enastående fräckhet1 Fa 9/1960 Fa 9/1960
En grav för Phileas Grubb1 Fa 12/1968 Fa 12/1968
En riktig krutgubbe1 Fa 19/1969 Fa 19/1969
En vanlig dag i en vandrande vålnads liv3 Fa 17/2002 Fa 19/2002
Ensamme Rock8 Fa 5/1968 Fa 22/1968
Ernie Bushmiller ritar och berättar1 Fa 1/1951 Fa 1/1951
Ett fall för Mike Shayne1 Fa 8/1970 Fa 8/1970
Fabler från framtiden5 Fa 25/1990 Fa 6/1991
Fallet Fawcett1 Fa 19/1959 Fa 19/1959
Fallet Samarang1 Fa 18/1959 Fa 18/1959
Fantomen2050 Fa 1/1950 Fa 22-23/2019
Fantomen Kids4 Fa 21/2015 Fa 24/2018
Fantomenlegenden47 Fa 20/1972 Fa 10/2000
Fantomenlegender49 Fa 4/1994 Fa 26/1996
Fantomenrysaren21 Fa 6/1971 Fa 2/1973
Fantomens goda märke1 Fa 19/1972 Fa 19/1972
Fantomens värld16 Fa 16/2014 Fa 24/2018
Fantommålvakten3 Fa 21/1973 Fa 23/1973
Faran i djupet1 Fa 6/1973 Fa 6/1973
Farlig ritt1 Fa 19/1969 Fa 19/1969
Fasans trädgård2 Fa 7/1973 Fa 8/1973
Fasornas djungel1 Fa 31/1958 Fa 31/1958
Flyg fram på Hermes framtidscykeln1 Fa 7/1956 Fa 7/1956
Flygkul1 Fa 2/1956 Fa 2/1956
Fordringsägare1 Fa 26/1986 Fa 26/1986
Fort Sumter1 Fa 13/1970 Fa 13/1970
Frank Horn2 Fa 12/1959 Fa 15/1959
Frazers fälla1 Fa 15/1969 Fa 15/1969
Fred till döds1 Fa 17/1971 Fa 17/1971
Fällan vid Black Canyon1 Fa 8/1960 Fa 8/1960
Fånge hos cykloperna1 Fa 1/1973 Fa 1/1973
Följeslagaren1 Fa 18/1969 Fa 18/1969
Förföljd1 Fa 1/1969 Fa 1/1969
Genesis1 Fa 11/1992 Fa 11/1992
Gorillaön1 Fa 8/1976 Fa 8/1976
Grand Prix6 Fa 11/1969 Fa 19/1969
Gula Örnen7 Fa 4/1958 Fa 9/1958
Guld1 Fa 3/1959 Fa 3/1959
Guldgrävarsång1 Fa 4/1970 Fa 4/1970
Guldtransporten1 Fa 11/1969 Fa 11/1969
Gus & Gussie1 Fa 37/1958 Fa 37/1958
Gåtfull Safari4 Fa 12/1970 Fa 2/1971
Hemligheten1 Fa 17/1981 Fa 17/1981
Herman Hedning34 Fa 18/2003 Fa 5/2008
Herman Hedning & co546 Fa 1/1988 Fa 22-23/2013
Herman Hedning och Bacon & Egg1 Fa 14/2006 Fa 14/2006
Herman Storm31 Fa 17/1990 Fa 8/2001
Hitchcocks Arkiv11 Fa 3/1984 Fa 6/1985
Hjälten1 Fa 3/1965 Fa 3/1965
Hopalong Cassidy79 Fa 1/1950 Fa 18/1959
Horse1 Fa 3/1971 Fa 3/1971
Hubert1 Fa 16/1959 Fa 16/1959
Hämnd1 Fa 37/1958 Fa 37/1958
Hämnden i Rio Bates1 Fa 4/1966 Fa 4/1966
Häxjakten1 Fa 1/1971 Fa 1/1971
Höken1 Fa 4/1951 Fa 4/1951
Idaho14 Fa 14/1966 Fa 24/1970
Indiana Jones11 Fa 13/1992 Fa 19/1995
Indianblod1 Fa 6/1969 Fa 6/1969
Indianspejaren17 Fa 22/1958 Fa 18/1959
Ingemar Johansson1 Fa 7/1960 Fa 7/1960
Ingen rår på Andy1 Fa 16/1969 Fa 16/1969
Jacovittis vildsinta värld8 Fa 17/2004 Fa 2/2005
Jakten på rånarna1 Fa 6/1972 Fa 6/1972
James Hund6 Fa 26/1991 Fa 15/2003
Jason Drum1 Fa 24/1980 Fa 24/1980
Jeff Hawke4 Fa 14/1989 Fa 25/1989
Jeff Hund2 Fa 14/1991 Fa 17/1991
Jeremiah6 Fa 15/1984 Fa 4/1985
Jerome K. Bloche52 Fa 14/2002 Fa 6-7/2015
Jet Dream4 Fa 5/1971 Fa 20/1971
Jim Nelson17 Fa 18/1952 Fa 8/1953
Joe Palooka25 Fa 1/1957 Fa 25/1957
Johan Vilde11 Fa 1/1988 Fa 23/1988
John Cappers Spökjägaren9 Fa 9/1998 Fa 21/2000
Johnny Galax2 Fa 1/1966 Fa 3/1966
Johnny Hazard153 Fa 20/1958 Fa 16/2012
Johnny Peril10 Fa 20/1996 Fa 15/1997
Johnny Thunder3 Fa 19/1998 Fa 26/1998
Jokern7 Fa 9/1987 Fa 15/1988
Kalle Krona1 Fa 19/1951 Fa 19/1951
Kansas Bill2 Fa 3/1965 Fa 4/1965
Kapten Våghals1 Fa 19/1955 Fa 19/1955
Kartagos fall1 Fa 15/1968 Fa 15/1968
Kelly vid F.B.I.30 Fa 15/1972 Fa 24/1973
Kid Colt3 Fa 2/1965 Fa 5/1965
King vid Gränspolisen256 Fa 4/1950 Fa 3-4/2010
Knockout-Charlie138 Fa 1/1950 Fa 2/2010
Korsriddarna1 Fa 4/1973 Fa 4/1973
Krahs förbannelse1 Fa 26/1973 Fa 26/1973
Kriss från Valnor15 Fa 4/2012 Fa 18-19/2019
Krypskyttarna1 Fa 5/1969 Fa 5/1969
Kul att veta1 Fa 12/1974 Fa 12/1974
Kungen på klippön1 Fa 12/1972 Fa 12/1972
Kustpirater1 Fa 4/1959 Fa 4/1959
Köttätande växter1 Fa 12/1972 Fa 12/1972
Lady Black2 Fa 1/1981 Fa 2/1981
Laganda1 Fa 25/1958 Fa 25/1958
Lash LaRue10 Fa 13/1957 Fa 8/1960
Latigo86 Fa 5/1980 Fa 13/2012
Legenden om Lambton-Draken1 Fa 21/2005 Fa 21/2005
Legenden om Rhenguldet7 Fa 18/1974 Fa 26/1974
Lejonjägarna1 Fa 25/1970 Fa 25/1970
Leo Gwenn7 Fa 5/1981 Fa 5/1982
Linda & Valentin14 Fa 5/2002 Fa 26/2004
Lira på Gregory2 Fa 4/1973 Fa 5/1973
Lirarna i Welport5 Fa 8/1978 Fa 26/1978
Lisa & Sluggo5 Fa 1/1951 Fa 5/1951
Lisa och Sluggo23 Fa 1/1950 Fa 18/1951
Long John Silver7 Fa 1/2010 Fa 25-26/2013
Louis Bernard1 Fa 13/1974 Fa 13/1974
Ludvig28 Fa 1/1950 Fa 17/1951
Lättförtjänta pengar1 Fa 8/1969 Fa 8/1969
Mandrake212 Fa 13/1970 Fa 9/2004
Mandrake & Fantomen1 Fa 12/2005 Fa 12/2005
Mannen från Östern1 Fa 2/1966 Fa 2/1966
Mannen i svart1 Fa 1/1966 Fa 1/1966
Mark Malones bedrift1 Fa 9/1969 Fa 9/1969
Mark Trail22 Fa 14/1970 Fa 14/1972
Mark Trail berättar6 Fa 19/1970 Fa 20/1971
Mary Shelleys Frankenstein4 Fa 14/1995 Fa 17/1995
Med guld i lasten1 Fa 7/1959 Fa 7/1959
Mike Steel12 Fa 12/1971 Fa 26/1971
Mildh & Fromm9 Fa 6-7/2014 Fa 2-3/2018
Monster Island3 Fa 19/1999 Fa 21/1999
Montana Kid1 Fa 5/1966 Fa 5/1966
Mortimer1 Fa 17/1959 Fa 17/1959
Mysteriepatrullen11 Fa 11/2003 Fa 12/2006
Mystiska 2:an18 Fa 16/1972 Fa 10/2004
Människan och ...4 Fa 25/1972 Fa 2/1973
Mästerskottet1 Fa 7/1960 Fa 7/1960
Nevadas flyktfåglar1 Fa 4/1965 Fa 4/1965
Nybörjarsheriffen1 Fa 23/1972 Fa 23/1972
Oskyldig list1 Fa 11/1970 Fa 11/1970
Oslagbar11 Fa 1/2019 Fa 22-23/2019
Otroligt men sant med Roy Raymond12 Fa 1/1976 Fa 27/1976
Oxen1 Fa 2/1965 Fa 2/1965
Paul Foran5 Fa 18/1981 Fa 25/1981
Pojkspionen1 Fa 19/1973 Fa 19/1973
Ponyexpressen2 Fa 4/1965 Fa 5/1965
Prasselsork8 Fa 6-7/2015 Fa 17/2017
Prins Valiant2 Fa 19/1977 Fa 20/1977
Pultronen1 Fa 4/1965 Fa 4/1965
På Robin Hoods tid5 Fa 21/1985 Fa 23/1986
Racerhjältar1 Fa 4/1958 Fa 4/1958
Rent spel1 Fa 14/1969 Fa 14/1969
Resiliens2 Fa 6-7/2018 Fa 10-11/2019
Revansch i ringen1 Fa 7/1969 Fa 7/1969
Revolvermannen1 Fa 13/1971 Fa 13/1971
Revolverstriden i Sundance1 Fa 3/1966 Fa 3/1966
Rick O'Shay151 Fa 7/1973 Fa 12-13/2010
Rick O'Shay och Hipshot2 Fa 14/1975 Fa 20/1975
Riddarnas fritid1 Fa 8/1986 Fa 8/1986
Ringo1 Fa 13/1971 Fa 13/1971
Rio Negro1 Fa 20/1972 Fa 20/1972
Ripleys otroligt men sant3 Fa 2/1971 Fa 5/1972
Robin Hood44 Fa 14/1985 Fa 16/2010
Rocketeer6 Fa 1/1987 Fa 16/1998
Roland den Djärve7 Fa 11/1977 Fa 26/1977
Rymdhäxan1 Fa 11/1969 Fa 11/1969
Rymdskeppet29 Fa 20/1958 Fa 10/1959
Rymdstriden1 Fa 1/1969 Fa 1/1969
Rättvisa i blindo1 Fa 21/1969 Fa 21/1969
Rövar-Bob59 Fa 1/2002 Fa 25-26/2010
S.O.S.1 Fa 5/1959 Fa 5/1959
Sabotage1 Fa 2/1959 Fa 2/1959
Sagor från Mirakelstaden3 Fa 18-19/2013 Fa 25-26/2014
Samuraj3 Fa 12/2018 Fa 14-15/2019
Segraren1 Fa 23/1958 Fa 23/1958
Sheriffen2 Fa 6/1963 Fa 2/1966
Sherlock Holmes7 Fa 2/1979 Fa 15/1979
Shikari Shankar2 Fa 4/1970 Fa 3/1972
Silkesmasken7 Fa 1/1975 Fa 11/1975
Sista färden1 Fa 12/1968 Fa 12/1968
Sista skeppet från jorden1 Fa 18/1992 Fa 18/1992
Skatten i Rennes-le-château5 Fa 9/1996 Fa 13/1996
Skattkammarön3 Fa 22/1974 Fa 24/1974
Skorpionen19 Fa 1/2013 Fa 21/2019
Skräckens ögon1 Fa 2/1974 Fa 2/1974
Skärskådaren1 Fa 1/2018 Fa 1/2018
Slaget vid Metz1 Fa 15/1968 Fa 15/1968
Sluga Räven & co67 Fa 1/1997 Fa 26/2000
Snillet1 Fa 36/1958 Fa 36/1958
Spel om döden1 Fa 17/1968 Fa 17/1968
Spirit98 Fa 15/1982 Fa 11/2004
Spirou42 Fa 17/2004 Fa 18/2009
Spökskeppet1 Fa 21/1972 Fa 21/1972
Starstriker1 Fa 14/1987 Fa 14/1987
Stig & Grieg153 Fa 1/1997 Fa 25-26/2010
Stormfågeln1 Fa 22/1972 Fa 22/1972
Striden i snön1 Fa 12/1967 Fa 12/1967
Stålmasken1 Fa 3/1974 Fa 3/1974
Sultan II tar hem priset1 Fa 27/1958 Fa 27/1958
Supertönten2 Fa 22/1990 Fa 24/1990
Svarta Blommor1 Fa 1/1967 Fa 1/1967
Svarta bågen1 Fa 6/1963 Fa 6/1963
Svartkåpan5 Fa 9/1975 Fa 17/1975
Svindlande rymder1 Fa 28/1958 Fa 28/1958
Tarzan15 Fa 7/2000 Fa 21/2000
Teknikens under8 Fa 9/1971 Fa 7/1972
Terry och piraterna7 Fa 4/1973 Fa 17/1973
Terry tar revanch1 Fa 38-39/1958 Fa 38-39/1958
Texas Bill1 Fa 16/1959 Fa 16/1959
Texas Jim57 Fa 10/1954 Fa 3-4/2010
The Norseman6 Fa 20/2013 Fa 18-19/2014
Thorgal169 Fa 23/1995 Fa 5/2019
Thun'da4 Fa 21/1995 Fa 24/1995
Tidfararna4 Fa 1/1974 Fa 12/1974
Tidsresenärerna5 Fa 3/1992 Fa 11/1992
Titanics undergång1 Fa 9/1959 Fa 9/1959
Tom Mix29 Fa 6/1956 Fa 2/1959
Tom Strong12 Fa 10/2002 Fa 3/2004
Tom Taylor7 Fa 11/1972 Fa 14/1973
Tomas Hawk3 Fa 15/1953 Fa 9/1954
Toto7 Fa 15/1957 Fa 18/1959
Trellos – den förbjudna planeten1 Fa 15/1992 Fa 15/1992
Tuffe Slim1 Fa 17/1959 Fa 17/1959
Tumac4 Fa 2/1979 Fa 26/1979
Två bedragare1 Fa 10/1969 Fa 10/1969
Tybalt34 Fa 6/1990 Fa 18-19/2010
Tyste Riddaren26 Fa 9/1979 Fa 16/2010
Tänkaren1 Fa 12/1982 Fa 12/1982
UR-kunder1 Fa 8/1956 Fa 8/1956
Undertaker5 Fa 1/2016 Fa 2-3/2019
Unge Buffalo Bill1 Fa 34/1958 Fa 34/1958
Uppgörelse i ringen1 Fa 26/1972 Fa 26/1972
Ur kuriosakammaren4 Fa 3/1973 Fa 16/1973
Utstött1 Fa 4/1966 Fa 4/1966
Vad döljer masken?1 Fa 15/1972 Fa 15/1972
Vad är mod?1 Fa 8/1974 Fa 8/1974
Vaillant2 Fa 21/1958 Fa 17/1959
Vance Flanagan1 Fa 5/1968 Fa 5/1968
Varg-Olle och Blå Monarkerna22 Fa 7/1954 Fa 9/1958
Varghunden4 Fa 14/1996 Fa 17/1996
Veteranerna1 Fa 24/1969 Fa 24/1969
Vi å pappa42 Fa 18/1992 Fa 18-19/2010
Vigilante10 Fa 1/1978 Fa 26/1978
Vilde Bill Hickok6 Fa 6/1960 Fa 9/1960
Ville, Valle och Vispen1 Fa 9/1960 Fa 9/1960
Visste du detta om Fantomen2 Fa 21/1970 Fa 25/1970
Vita bågen10 Fa 1/1990 Fa 20/1991
Vite Riddarens sista strid1 Fa 19/1968 Fa 19/1968
Viva Villa!6 Fa 10/1974 Fa 26/1974
Väktaren – den gamle i fyrtornet10 Fa 5/1996 Fa 16/2003
Västerns Hjältar5 Fa 18/1970 Fa 4/1972
Västerns Riddare3 Fa 6/1960 Fa 6/1960
Wollastons förbannelse1 Fa 10/1972 Fa 10/1972
Wyatt Earp3 Fa 3/1969 Fa 4/1969
Xellana5 Fa 17/1998 Fa 21/1998
Xenozoicum10 Fa 1/1994 Fa 23/1994
Ylva15 Fa 6-7/2012 Fa 6-7/2019
Yxmännen1 Fa 8/1971 Fa 8/1971
Yxmännens sista strid1 Fa 1/1969 Fa 1/1969
Zorro4 Fa 4/1999 Fa 9/1999
Ärransiktets gisslan1 Fa 25/1972 Fa 25/1972
Äventyr i Afrika7 Fa 1/1972 Fa 7/1972
Återseendet1 Fa 24/1968 Fa 24/1968
Ödeshandsken41 Fa 2/1973 Fa 11/2010
Ödlan som spred Skräck och Fasa1 Fa 6/1972 Fa 6/1972
Överfallet1 Fa 6/1963 Fa 6/1963