Fantomen 20/2002

Se även 195019601970198019902000, 2001, 2002, 2003, 2004201020202023.

Nr 20

Omslag av Hans Lindahl.

Nr 9 i bästa omslag.

Fantomen: I kamp mot ondskan

Upplösningen på en omskakande ombearbetning av Fantomenlegenden, som fick sin början i ”På främmande mark”! Den unge Chris Walker tar upp striden med den ondskefulle Sasaki och Singh-piraterna. Ska han få den hämnd han trängtar efter och besegra det gissel som hemsöker den japanska landsbyggden?

Referenser: Japan.

Text: Claes Reimerthi. Bild: César Spadari. Översättning: Anette Salmelin. Textsättning: Ann Schwenke.

Nummer 3 i omröstningen om bästa äventyr 2002.

Rövar-Bob: 23

Av Stan Lynde. Översättning: M. Jaatinen.

Fantomen Fakta: Kyuba no minchi – "bågens och hästens väg"

Referenser: Japan.

Tom Strong: Den försvunna platåns ryttare, Den gamla skolan, Hett möte

Text: Alan Moore. Bild: Alan Weiss. Redaktion: Mikael Jaatinen. Översättning: Henrik Brandendorff.

Stig & Grieg: 208

Av Wox.

Söndagsklassiker:

Fantomen: Alexanders diamantbägare del 2

Referenser: Bengali Explorers Club, Diamantbägaren, Fantomenskatten.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Söndagssidor söndag den 3 januari 1971 - söndag den 7 februari 1971.

Även publicerad i Fa 17​/1978, Fa 19​/2002 (del 1), Fa 21​/2002 (del 3), Fa 22​/2002 (del 4).

Tidigare publicerad i Fantomens julalbum 1973.

Herman Hedning & co: H2H 13, 14

Av Jonas Darnell.

Alla nummer 2002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26