Andreas Eriksson

Här listas vad Andreas Eriksson (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Artiklar

Fantomenklubben special: Carlstad Comic Con – under det goda märkets beskydd

Referenser: Andreas Eriksson, Brian Jensen, Janne Lundström, Kevin Patrick, Magnus Eriksson, Mikael Sol, Rasmus Kaj, Ulf Granberg.

Av Brian Jensen.

Publicerad i: Fa 21​/2012.

Ledarn: Välkommen till de djupa skogarna

Referenser: Andreas Eriksson.

Andreas hälsar välkommen till sin tid som redax.

Publicerad i: Fa 8​/2016.

Ledaren: En Adamson till en Eriksson

Referenser: Andreas Eriksson.

Av Micke.

Publicerad i: Fa 22-23​/2017.

Ledaren: Åtta tecknare – en serie!

Referenser: Alex Saviuk, Andreas Eriksson, Carlos Pedrazzini, César Spadari, Heiner Bade, Joan Boix, Kari Leppänen, Rafael Ruiz, Sal Velluto.

Av Micke.

Publicerad i: Fa 24​/2018.

Ledaren: Fantomen Kids på bokmässan

Referenser: Andreas Eriksson, Fantomen Kids, Jan Bielecki.

Av Carina Tornqvist.

Publicerad i: Fa 22-23​/2019.

Ledaren: Solen är tillbaka

Referenser: Andreas Eriksson, Carina Tornqvist, Germund, Jacob Habinc, Katarina, Mattias.

Av Micke.

Tipsar om att ta det lugnt och tackar sina vikarier.

Publicerad i: Fa 4​/2020.

Episoder

Fantomen: Blodregn

Kit och Heloise har hittat oavslutade anteckningar i sin fars krönika, och vill höra hur de slutar. Fantomen känner igen sin handstil, men minns ingenting av de episoderna!

Text: Andreas Eriksson. Bild: Alex Saviuk, César Spadari, Heiner Bade, Kari Leppänen, Joan Boix, Sal Velluto, Carlos Pedrazzini och Rafael Ruiz. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Andreas Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 24​/2018.

Ett speciellt äventyr där åtta tecknare har fått göra tre sidor var!

Fantomen: Singhs sanna brödraskap

När Sandal Singh blev president i Bengali jublade inte alla Singh-pirater. Några av de mer traditionella sjörövarna bröt sig ut för att ägna sig åt annat än politiska intriger. Samtidigt har Djungelpatrullens specialstyrka med enbart kvinnliga medlemmar försvunnit från sin postering i dimmiga bergen, och patrullens hemliga befälhavare får stora bekymmer …

Referenser: Djungelpatrullen, Hawa, Kay, Kaya Singh, Kärnvapen, Mary (DP), Sandal Singh.

Text: Andreas Eriksson. Bild: Janusz Ordon. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Göran Semb. Textsättning: Michael Unge, Reprostugan.

Publicerad i Fa 25-26​/2021.

Detta är det tusende äventyret från "Svenska" Team Fantomen.

Artiklar

Fantomen Fakta: Med Fantomen jorden runt

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 14​/2006.

Fantomen Talar special: Fantomen fyller jämnt: NR 1400!

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 1​/2007.

Fantomen Talar Special: Djungelpatrullen - En herrklubb?

Referenser: Djungelpatrullen.

Av Andreas Eriksson.

Om kvinnor i djungelpatrullen

Publicerad i: Fa 2​/2010.

Fantomen Talar Special: Rasism i Fantomen

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 5​/2010.

Fantomen Talar: Är Fantomen Kit Walker eller Kit Walker Fantomen

Av Andreas Eriksson.

Om hur Fantomens "hemlig identitet" skiljer sig från superhjältarna.

Publicerad i: Fa 11​/2011.

Fantomen Talar Special: Tänk att man kan heta Fantomen!

Av Andreas Eriksson och Magnus Eriksson.

Publicerad i: Fa 12​/2012.

Fantomens Kuriosa: Boomsby

Referenser: Boomsby.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 21​/2012.

Fantomens Kuriosa: Det gyllene folket

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 25-26​/2012.

Fantomen Kuriosa: Den beslöjade damen

Referenser: Den beslöjade damen.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 1​/2013.

Fantomens Kuriosa: REX - Från fosterson till furste

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 10-11​/2013.

Fantomens Kuriosa: Slummen

Referenser: Bengete.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 14-15​/2013.

Fantomens Kuriosa: Kristallskallarna

Referenser: Kristallskallarna.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 17​/2013.

Fantomens Kuriosa: Timpennis Trumslagare

Referenser: Timpenni.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 20​/2013.

Ledaren: Eduardo Barreto 1954 - 2011

Referenser: Eduardo Barreto.

Av Mikael Sol och Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 20​/2013.

Fantomens Kuriosa: Grottmonstret Hzz

Referenser: Hzz.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 22-23​/2013.

Fantomens Universum: Rödskägg

Referenser: Rödskägg.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 1​/2014.

Fantomens Universum: Miss Mist

Referenser: Miss Mist.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3​/2014.

Fantomens Universum: Hoogaan

Referenser: Hoogan.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 4​/2014.

Fantomens Universum: Princessan Sin

Referenser: Princessan Sin.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 5​/2014.

Fantomens Universum: Vasti Riba

Referenser: Vasti Riba.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 6-7​/2014.

Fantomen Kuriosa: Slavstaden Mucar

Referenser: Mucar.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 6-7​/2014.

Fantomens Universum: Chou Chan

Referenser: Chou Chan.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 8​/2014.

Fantomens Universum: Amine van der Lööve

Referenser: Amine van der Lööve.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 9​/2014.

Fantomens Universum: Chandra Sykharn

Referenser: Chandra Sykharn.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 10-11​/2014.

Fantomen Talar: #fantomen

Av Andreas Eriksson.

Om Fantomen på Instagram

Publicerad i: Fa 10-11​/2014.

Fantomens Universum: Carolin Benson

Referenser: Carolin Benson.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 12​/2014.

Fantomen Talar: Fantomenbrottarna i Mexiko

Av Mikael Sol och Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 12​/2014.

Fantomens Universum: Viyaya

Referenser: Viyaya.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 13​/2014.

Fantomens Universum: Karola av Kula-Ku

Referenser: Karola av Kula-Ku.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 14-15​/2014.

Fantomens Universum: Joonkar

Referenser: Joonkar.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 16​/2014.

Fantomens Universum: Minerva Brooks

Referenser: Minerva Brooks.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 17​/2014.

Fantomens Universum: Fågelskrämman

Referenser: Fågelskrämman.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 18-19​/2014.

Fantomens Kuriosa: Zaal

Referenser: Zaal, Östra Mörkret.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 18-19​/2014.

Fantomens Universum: Demonen

Referenser: Demonen.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 20​/2014.

Fantomens Universum: Joanne Fitzgerald

Referenser: Joanne Fitzgerald.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 21​/2014.

Fantomens Universum: Phoenix

Referenser: Phoenix.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 22-23​/2014.

Fantomens Universum: Maggie Crabtree

Referenser: Margaret Crabtree.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 24​/2014.

Fantomens Universum: Svarta Nejlikan

Referenser: Svarta Nejlikan.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 25-26​/2014.

Fantomens Universum: Svarta Änkan

Referenser: Svarta Änkan.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 1​/2015.

Fantomens Kuriosa: Fantomen i populärkulturen

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3​/2015.

Fantomens Universum: Aron

Referenser: Aron.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 4​/2015.

Fantomens Universum: Madame X

Referenser: Madame X, Röda Handen.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 5​/2015.

Fantomens Kuriosa: Djungelpatrullen

Referenser: Djungelpatrullen.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 5​/2015.

Fantomens Universum: Höken

Referenser: Höken.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 6-7​/2015.

Fantomen Fakta: Fantomen i amerikanska serietidningar

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 6-7​/2015.

Fantomens Universum: Chasity Dark

Referenser: Chasity Dark.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 8​/2015.

Fantomen Kuriosa: Rodia

Referenser: Rodia.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 8​/2015.

Fantomens Universum: Mannen som aldrig sov

Referenser: Mannen som aldrig sov.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 9​/2015.

Fantomens Universum: Felicia

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 10-11​/2015.

Fantomens Universum: Bob Moore

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 12​/2015.

Fantomens Universum: Tara Tagama

Referenser: Lamanda Luaga, Miss Tagama.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 13​/2015.

Fantomen Fakta: Heiner Bade – 40 år med Fantomen

Referenser: Heiner Bade.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 13​/2015.

Fantomens Universum: Goldhand

Referenser: Goldhand.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 14-15​/2015.

Fantomens kuriositeter: Fantomens gömställen

Referenser: Eden, Keela-Wee, Notre Dame, Roms katakomber, Trädhuset, Vacul, Walkers Klippa.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 14-15​/2015.

Fantomens Universum: Oona Kagoda

Referenser: Caleb Kagoda, Oona Kagoda.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 16​/2015.

Fantomens Universum: Caleb Kagoda

Referenser: Caleb Kagoda, Oona Kagoda.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 17​/2015.

Fantomen Fakta: Alex Saviuk – Fantomtecknare

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 17​/2015.

Fantomens Universum: Jezebel

Referenser: Jezebel.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 18-19​/2015.

Fantomen Fakta: Henrik lever drömmen

Referenser: Henrik Jonsson.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 18-19​/2015.

Fantomens Universum: Jason Parnassos

Referenser: Jason Parnassos.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 20​/2015.

Fantomens Universum: Carrion Crane

Referenser: Carrion Crane.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 21​/2015.

Fantomens Universum: Caroline Weeks

Referenser: Caroline Weeks.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 22-23​/2015.

Fantomens Universum: Petra Faust

Referenser: Petra Faust.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 24​/2015.

Fantomens Universum: Överste Weeks

Referenser: Weeks.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 1​/2016.

Fantomen kuriosa: Fantomenfilmen

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3​/2016.

Fantomens Universum: Den förste Fantomen

Referenser: Den 1:a Fantomen.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 4​/2016.

En doldis på framsidan

Referenser: Henrik Sahlström.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 5​/2016.

Fantomens Universum: Julie

Referenser: Julie.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 5​/2016.

Fantomens Universum: Devil

Referenser: Devil.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 6-7​/2016.

Fantomens Universum: Guran

Referenser: Guran.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 8​/2016.

Fantomens Universum: Joomba

Referenser: Joomba.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 10-11​/2016.

Fantomens Universum: Överste Worubu

Referenser: Worubu.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 12​/2016.

Fantomens Universum: Sandal Singh

Referenser: Sandal Singh.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 13​/2016.

Fantomen Fakta: Fantomens 50-tal

Av Andreas Eriksson.

Ett decennium som började med att Fantomen fick en egen serietidning i Sverige!

Publicerad i: Fa 14-15​/2016.

Fantomens Universum: Baldy

Referenser: Baldy.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 14-15​/2016.

Fantomen Fakta: Fantomens 90-tal

Av Andreas Eriksson.

Om ett decennium när mycket hände. Bland annat kom Fantomen ut på film, och skurken Lubanga besegrade Luaga i presidentvalet.

Publicerad i: Fa 14-15​/2016.

Fantomens Universum: Den tjugoförste Fantomen

Referenser: Den 21:e Fantomen.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 16​/2016.

Team Fantomen presenterar: Rafael Ruiz – en ny tecknarfantomen

Referenser: Rafael Ruiz.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 17​/2016.

Fantomens Universum: Diana

Referenser: Diana.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 17​/2016.

Fantomens Universum: Hero

Referenser: Hero.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 18-19​/2016.

Fantomen Fakta: Sy Barry – den moderne Fantomens fader

Av Andreas Eriksson.

Sy Barry tecknade Fantomen i över 30 år. Andreas Eriksson har träffat den 88-åriga Fantomenfantasten.

Publicerad i: Fa 18-19​/2016.

Fantomen Fakta: Fantomens 60-tal

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 18-19​/2016.

Fantomens Universum: Dogai Singh

Referenser: Dogai Singh.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 20​/2016.

Fantomen Kuriosa: Ödestoppen

Referenser: Ödestoppen.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 20​/2016.

Fantomens Universum: Kapten Savarna

Referenser: Kapten Savarna.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 21​/2016.

Fantomens Universum: Hzz

Referenser: Hzz.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 22-23​/2016.

Fantomen Fakta: Fantomens 00-tal

Referenser: Kate Sommerset, Sandal Singh, År 1.

Av Andreas Eriksson.

Fantomen firade sitt femtioårsjubileum med den tjockaste Fantomentidningen någonsin. Milleniets första decennium bjöd även på "År 1" och Dogai Singhs dotter Sandal.

Publicerad i: Fa 22-23​/2016.

Fantomens Universum: Furst Grigor

Referenser: Furst Grigor.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 24​/2016.

Ledaren

Av Andreas Eriksson.

Andreas tackar för sig, nämner Ades Media och Nordsken, och hälsar Micke välkommen tillbaks i nästa nummer.

Publicerad i: Fa 25-26​/2016.

Fantomen Fakta: Jorden runt på 80 år

Av Andreas Eriksson.

Om hur fantomenserien publicerats och skapats i olika länder.

Publicerad i: Fa 25-26​/2016.

Fantomen Fakta: Fantomens 2010-tal

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 25-26​/2016.

Fantomens Universum: Kate Sommerset

Referenser: Kate Sommerset.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 25-26​/2016.

Fantomen Fakta: Fantomen i Papua Nya Guinea

Referenser: Papua nya Guinea.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 1​/2017.

Fantomen Fakta: Västernserier

Referenser: Blueberry, Rick O'Shay, Undertaker.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3​/2017.

Fantomen kuriosa: Frostiga fantomenäventyr

Referenser: Antarktis, Arktis.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 6-7​/2017.

Fantomen Fakta: Verkligheten bakom äventyret

Referenser: Armenier, Istanbul, Karabasan, Konstantinopel, Sultan Abd ül-Hamid II.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 8​/2017.

Fantomen kuriosa: Inom ramarna

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 10-11​/2017.

Fantomen Fakta: Ovanliga djur i Bengali

Referenser: Dront, Enhörningar, Tigrar.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 24​/2017.

Fantomen Fakta: Miljökämpen Fantomen

Referenser: Miljöförstöring.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 1​/2018.

Fantomen Kuriosa: Den stora skattkammaren

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3​/2018.

Fantomen Talar: Coral är den okända tecknaren

Referenser: Coral Martínez, Scorpian.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3​/2018.

Fantomenklubben: Fantomens frimärke

Referenser: Frimärken.

Av Andreas Eriksson och Michael Gillvén.

Publicerad i: Fa 12​/2018.

Fantomenklubben: Två åldermän har gått ur tiden

Referenser: Carlos Cruz, William "Bill" Lignante.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 13​/2018.

Fantomen Kuriosa: Vädrets makter

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 24​/2018.

Fantomen Fakta: En färgstark hjälte

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 24​/2018.

Fantomen Kuriosa: Nära döden

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3​/2019.

Fantomen Kuriosa: Fantomen 2040

Referenser: Steve Ditko.

Av Andreas Eriksson.

Marveltecknaren Steve Ditko, Spider Mans första tecknare, har faktiskt också tecknat Fantomen.

Publicerad i: Fa 17​/2019.

Fantomen Kuriosa: Carpatia

Referenser: Carpatia.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 18-19​/2019.

Fantomen jobbar aldrig ensam

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 24​/2019.

Team Fantomen presenterar: Anthony Spay

Referenser: Anthony Spay.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 24​/2019.

Ledaren: Att redigera eller inte redigera?

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 25-26​/2019.

Ledarn: Välkomna till Fantomen årgång 2020!

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 1​/2020.

Fantomen kuriosa: Den okända Vallvé-teckningen

Referenser: Jaime Vallvé.

Av Andreas Eriksson.

Om den teckning som är motiv för årets utgivningsplan.

Publicerad i: Fa 1​/2020.

Ledarn: Boktips

Av Andreas.

Fantomens årgångsböcker rekommenderas. Därunder en tävling med sagospelet Äventyr i pris.

Publicerad i: Fa 2-3​/2020.

Jubileumsextra: 50-tal

Av Andreas Eriksson.

Om Fantomentidingens första tid.

Publicerad i: Fa 2-3​/2020.

Jubileumsextra 60-tal

Referenser: Bertil Wilhelmsson, Stan Lee, Steve Ditko.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 4​/2020.

Jubileum­sextra 70-tal

Referenser: Ulf Granberg.

Av Andreas Eriksson.

Ett händelserikt decennium för både hjälten Fantomen och den svenska Fantomen­tidningen.

Publicerad i: Fa 8​/2020.

Jubileumsextra 80-tal

Av Andreas Eriksson.

På 1980-talet var Fantomen en viktig del av den svenska folksjälen, förutom serien fanns Fantomen­läsk, Fantomen­musikalen, Fantomen­land i Eskilstuna, med mera.

Publicerad i: Fa 12​/2020.

Jubileumsextra: 90-tal

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 16​/2020.

Jubileumsextra: 00-tal

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 20​/2020.

Jubileumsextra: 10-tal

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 24​/2020.

När gammalt blev nytt

Referenser: Özcan Eralp.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 6-7​/2021.

Ledaren: Bon appéit!

Av Andreas.

Andreas Eriksson tar över som redaktör.

Publicerad i: Fa 8​/2021.

Svart på vitt

Av Andreas Eriksson och Jacob Habinc.

Detta nummer är det första helt svartvita sedan 1991. Nu och i fortsättningen publiceras en serie i färg eller svartvitt beroende på vad som passar just den bäst.

Publicerad i: Fa 12​/2021.

Ledaren: Färgstarka pirater

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 13​/2021.

Ledaren: Tillfälligheternas spel

Referenser: Magnus Knutsson, Ulf Jansson.

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 14-15​/2021.

Fantomen Fakta: Kvinnor i Djungelpatrullen

Referenser: Diana, Djungelpatrullen, Hawa, Kay.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 14-15​/2021.

Ledaren: Blodsmak

Av Andreas.

Dags att hämta vitlök och vigvatten.

Publicerad i: Fa 16​/2021.

Ledaren: På Spaning

Referenser: De Vilda, Resiliens.

Av Andreas.

Två biserier är slut och redax söker nya uppslag.

Publicerad i: Fa 17​/2021.

Ledaren: Nostalgitripp

Av Andreas.

Redax har ett särskillt minne av äventyret Juvelkuppen.

Publicerad i: Fa 18-19​/2021.

Fantomen Kuriosa: När Fantomen talar så lyssar man

Referenser: Björn Harnby, Mikael Lyck.

Av Andreas Eriksson.

En genomgång av alla ljudsagor med Fantomen som släppts i Sverige.

Publicerad i: Fa 18-19​/2021.

Ledaren: Ljusa minnen

Referenser: Claes Reimerthi.

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 21​/2021.

En ofullständig sammanfattning

Referenser: Claes Reimerthi.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 21​/2021.

Ledaren: Högtidsstunder

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 22-23​/2021.

Fantomenklubben: Fantomen i Skillinge

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 22-23​/2021.

Fantomen Fakta: Hanta-Häxan

Referenser: Heloise (Hanta-häxan).

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 22-23​/2021.

Ledaren: Hårda tider

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 24​/2021.

Ledaren: Bakom kulisserna

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 25-26​/2021.

Med Team Fantomen till 1000

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 25-26​/2021.

Ledaren: Dragos – den mystiska mannen

Av Andreas.

I år är det åttio år sedan Dragos dök upp i Svenska Dagbladet. Där återfinns han fortfarande, men nu under sitt rätta namn.

Publicerad i: Fa 1​/2022.

Gott nytt fantomenår

Av Andreas och Jacob.

En programförklaring. Minst ett nytt Fantomen­äventyr i varje nummer, favoriter i repis, svartvitt / färg, nya biserier och spektakulära sidoutgåvor.

Publicerad i: Fa 1​/2022.

Ledaren: Fantomenpodcast

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 2-3​/2022.

Ledaren: Nya utmaningar

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 4​/2022.

Fantomenklubben: Nr 1700!

Av Andreas.

Det här är den 1700:e utgåvan av den svenska Fantomen­tidningen.

Publicerad i: Fa 4​/2022.

Ledaren: Mångsysslaren Boix

Referenser: Joan Boix.

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 5​/2022.

Ledaren: Efterlängtade återkomster

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 8​/2022.

Ledaren: Nytt av Claes en sista gång

Referenser: Claes Reimerthi.

Av Andreas.

Publicerad i: Fa 9​/2022.

Ledaren: Dåtid, nutid och framtid

Av Andreas.

I förra numret var Tvillingarna vuxna, i det här numret får vi möta Heloise som tonåring och båda som åttaåringar. Ni hänger väl med?

Publicerad i: Fa 10-11​/2022.

Medverkat som redaktion, översättare

Fantomen