Andreas Eriksson

Här listas vad Andreas Eriksson (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Artiklar

Fantomenklubben special: Carlstad Comic Con – under det goda märkets beskydd

Referenser: Andreas Eriksson, Brian Jensen, Janne Lundström, Kevin Patrick, Magnus Eriksson, Mikael Sol, Rasmus Kaj, Ulf Granberg.

Av Brian Jensen.

Publicerad i: Fa 21/2012.

Ledarn: Välkommen till de djupa skogarna

Referenser: Andreas Eriksson.

Andreas hälsar välkommen till sin tid som redax.

Publicerad i: Fa 8/2016.

Ledaren: En Adamson till en Eriksson

Referenser: Andreas Eriksson.

Av Micke.

Publicerad i: Fa 22-23/2017.

Ledaren: Åtta tecknare – en serie!

Referenser: Alex Saviuk, Andreas Eriksson, Carlos Pedrazzini, César Spadari, Heiner Bade, Joan Boix, Kari Leppänen, Rafael Ruiz, Sal Velluto.

Av Micke.

Publicerad i: Fa 24/2018.

Episoder

Fantomen: Blodregn

Kit och Heloise har hittat oavslutade anteckningar i sin fars krönika, och vill höra hur de slutar. Fantomen känner igen sin handstil, men minns ingenting av de episoderna!

Text: Andreas Eriksson. Bild: Alex Saviuk, César Spadari, Heiner Bade, Kari Leppänen, Joan Boix, Sal Velluto, Carlos Pedrazzini och Rafael Ruiz. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Andreas Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 24/2018.

Ett speciellt äventyr där åtta tecknare har fått göra tre sidor var!

Artiklar

Fantomen Fakta: Med Fantomen jorden runt

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 14/2006.

Fantomen Talar special: Fantomen fyller jämnt: NR 1400!

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 1/2007.

Fantomen Talar Special: Djungelpatrullen - En herrklubb?

Referenser: Djungelpatrullen.

Av Andreas Eriksson.

Om kvinnor i djungelpatrullen

Publicerad i: Fa 2/2010.

Fantomen Talar Special: Rasism i Fantomen

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 5/2010.

Fantomen Talar: Är Fantomen Kit Walker eller Kit Walker Fantomen

Av Andreas Eriksson.

Om hur Fantomens "hemlig identitet" skiljer sig från superhjältarna.

Publicerad i: Fa 11/2011.

Fantomen Talar Special: Tänk att man kan heta Fantomen!

Av Andreas Eriksson och Magnus Eriksson.

Publicerad i: Fa 12/2012.

Fantomens Kuriosa: Boomsby

Referenser: Boomsby.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 21/2012.

Fantomens Kuriosa: Det gyllene folket

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 25-26/2012.

Fantomen Kuriosa: Den beslöjade damen

Referenser: Den beslöjade damen.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 1/2013.

Fantomens Kuriosa: REX - Från fosterson till furste

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 10-11/2013.

Fantomens Kuriosa: Slummen

Referenser: Bengete.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 14-15/2013.

Fantomens Kuriosa: Kristallskallarna

Referenser: Kristallskallarna.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 17/2013.

Fantomens Kuriosa: Timpennis Trumslagare

Referenser: Timpenni.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 20/2013.

Ledaren: Eduardo Barreto 1954 - 2011

Referenser: Eduardo Barreto.

Av Mikael Sol och Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 20/2013.

Fantomens Kuriosa: Grottmonstret Hzz

Referenser: Hzz.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 22-23/2013.

Fantomens Universum: Rödskägg

Referenser: Rödskägg.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 1/2014.

Fantomens Universum: Miss Mist

Referenser: Miss Mist.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3/2014.

Fantomens Universum: Hoogaan

Referenser: Hoogan.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 4/2014.

Fantomens Universum: Princessan Sin

Referenser: Princessan Sin.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 5/2014.

Fantomens Universum: Vasti Riba

Referenser: Vasti Riba.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 6-7/2014.

Fantomen Kuriosa: Slavstaden Mucar

Referenser: Mucar.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 6-7/2014.

Fantomens Universum: Chou Chan

Referenser: Chou Chan.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 8/2014.

Fantomens Universum: Amine van der Lööve

Referenser: Amine van der Lööve.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 9/2014.

Fantomen Talar: #fantomen

Av Andreas Eriksson.

Om Fantomen på Instagram

Publicerad i: Fa 10-11/2014.

Fantomens Universum: Chandra Sykharn

Referenser: Chandra Sykharn.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 10-11/2014.

Fantomen Talar: Fantomenbrottarna i Mexiko

Av Mikael Sol och Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 12/2014.

Fantomens Universum: Carolin Benson

Referenser: Carolin Benson.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 12/2014.

Fantomens Universum: Viyaya

Referenser: Viyaya.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 13/2014.

Fantomens Universum: Karola av Kula-Ku

Referenser: Karola av Kula-Ku.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 14-15/2014.

Fantomens Universum: Joonkar

Referenser: Joonkar.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 16/2014.

Fantomens Universum: Minerva Brooks

Referenser: Minerva Brooks.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 17/2014.

Fantomens Universum: Fågelskrämman

Referenser: Fågelskrämman.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 18-19/2014.

Fantomens Kuriosa: Zaal

Referenser: Zaal, Östra Mörkret.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 18-19/2014.

Fantomens Universum: Demonen

Referenser: Demonen.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 20/2014.

Fantomens Universum: Joanne Fitzgerald

Referenser: Joanne Fitzgerald.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 21/2014.

Fantomens Universum: Phoenix

Referenser: Phoenix.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 22-23/2014.

Fantomens Universum: Maggie Crabtree

Referenser: Margaret Crabtree.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 24/2014.

Fantomens Universum: Svarta Nejlikan

Referenser: Svarta Nejlikan.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 25-26/2014.

Fantomens Universum: Svarta Änkan

Referenser: Svarta Änkan.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 1/2015.

Fantomens Kuriosa: Fantomen i populärkulturen

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3/2015.

Fantomens Universum: Aron

Referenser: Aron.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 4/2015.

Fantomens Universum: Madame X

Referenser: Madame X, Röda Handen.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 5/2015.

Fantomens Kuriosa: Djungelpatrullen

Referenser: Djungelpatrullen.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 5/2015.

Fantomens Universum: Höken

Referenser: Höken.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 6-7/2015.

Fantomen Fakta: Fantomen i amerikanska serietidningar

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 6-7/2015.

Fantomens Universum: Chasity Dark

Referenser: Chasity Dark.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 8/2015.

Fantomen Kuriosa: Rodia

Referenser: Rodia.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 8/2015.

Fantomens Universum: Mannen som aldrig sov

Referenser: Mannen som aldrig sov.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 9/2015.

Fantomens Universum: Felicia

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 10-11/2015.

Fantomens Universum: Bob Moore

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 12/2015.

Fantomens Universum: Tara Tagama

Referenser: Lamanda Luaga, Miss Tagama.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 13/2015.

Fantomen Fakta: Heiner Bade – 40 år med Fantomen

Referenser: Heiner Bade.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 13/2015.

Fantomens Universum: Goldhand

Referenser: Goldhand.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 14-15/2015.

Fantomens kuriositeter: Fantomens gömställen

Referenser: Eden, Keela-Wee, Notre Dame, Roms katakomber, Trädhuset, Vacul, Walkers Klippa.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 14-15/2015.

Fantomens Universum: Oona Kagoda

Referenser: Caleb Kagoda, Oona Kagoda.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 16/2015.

Fantomens Universum: Caleb Kagoda

Referenser: Caleb Kagoda, Oona Kagoda.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 17/2015.

Fantomen Fakta: Alex Saviuk – Fantomtecknare

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 17/2015.

Fantomens Universum: Jezebel

Referenser: Jezebel.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 18-19/2015.

Fantomen Fakta: Henrik lever drömmen

Referenser: Henrik Jonsson.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 18-19/2015.

Fantomens Universum: Jason Parnassos

Referenser: Jason Parnassos.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 20/2015.

Fantomens Universum: Carrion Crane

Referenser: Carrion Crane.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 21/2015.

Fantomens Universum: Caroline Weeks

Referenser: Caroline Weeks.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 22-23/2015.

Fantomens Universum: Petra Faust

Referenser: Petra Faust.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 24/2015.

Fantomens Universum: Överste Weeks

Referenser: Weeks.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 1/2016.

Fantomen kuriosa: Fantomenfilmen

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3/2016.

Fantomens Universum: Den förste Fantomen

Referenser: Den 1:a Fantomen.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 4/2016.

Fantomens Universum: Julie

Referenser: Julie.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 5/2016.

En doldis på framsidan

Referenser: Henrik Sahlström.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 5/2016.

Fantomens Universum: Devil

Referenser: Devil.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 6-7/2016.

Fantomens Universum: Guran

Referenser: Guran.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 8/2016.

Fantomens Universum: Joomba

Referenser: Joomba.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 10-11/2016.

Fantomens Universum: Överste Worubu

Referenser: Worubu.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 12/2016.

Fantomens Universum: Sandal Singh

Referenser: Sandal Singh.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 13/2016.

Fantomen Fakta: Fantomens 90-tal

Av Andreas Eriksson.

Om ett decennium när mycket hände. Bland annat kom Fantomen ut på film, och skurken Lubanga besegrade Luaga i presidentvalet.

Publicerad i: Fa 14-15/2016.

Fantomens Universum: Baldy

Referenser: Baldy.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 14-15/2016.

Fantomen Fakta: Fantomens 50-tal

Av Andreas Eriksson.

Ett decennium som började med att Fantomen fick en egen serietidning i Sverige!

Publicerad i: Fa 14-15/2016.

Fantomens Universum: Den tjugoförste Fantomen

Referenser: Den 21:e Fantomen.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 16/2016.

Fantomens Universum: Diana

Referenser: Diana.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 17/2016.

Team Fantomen presenterar: Rafael Ruiz – en ny tecknarfantomen

Referenser: Rafael Ruiz.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 17/2016.

Fantomen Fakta: Fantomens 60-tal

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 18-19/2016.

Fantomen Fakta: Sy Barry – den moderne Fantomens fader

Av Andreas Eriksson.

Sy Barry tecknade Fantomen i över 30 år. Andreas Eriksson har träffat den 88-åriga Fantomenfantasten.

Publicerad i: Fa 18-19/2016.

Fantomens Universum: Hero

Referenser: Hero.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 18-19/2016.

Fantomens Universum: Dogai Singh

Referenser: Dogai Singh.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 20/2016.

Fantomen Kuriosa: Ödestoppen

Referenser: Ödestoppen.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 20/2016.

Fantomens Universum: Kapten Savarna

Referenser: Kapten Savarna.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 21/2016.

Fantomen Fakta: Fantomens 00-tal

Referenser: Kate Sommerset, Sandal Singh, År 1.

Av Andreas Eriksson.

Fantomen firade sitt femtioårsjubileum med den tjockaste Fantomentidningen någonsin. Milleniets första decennium bjöd även på "År 1" och Dogai Singhs dotter Sandal.

Publicerad i: Fa 22-23/2016.

Fantomens Universum: Hzz

Referenser: Hzz.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 22-23/2016.

Fantomens Universum: Furst Grigor

Referenser: Furst Grigor.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 24/2016.

Fantomen Fakta: Fantomens 2010-tal

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 25-26/2016.

Ledaren

Av Andreas Eriksson.

Andreas tackar för sig, nämner Ades Media och Nordsken, och hälsar Micke välkommen tillbaks i nästa nummer.

Publicerad i: Fa 25-26/2016.

Fantomen Fakta: Jorden runt på 80 år

Av Andreas Eriksson.

Om hur fantomenserien publicerats och skapats i olika länder.

Publicerad i: Fa 25-26/2016.

Fantomens Universum: Kate Sommerset

Referenser: Kate Sommerset.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 25-26/2016.

Fantomen Fakta: Fantomen i Papua Nya Guinea

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 1/2017.

Fantomen Fakta: Västernserier

Referenser: Blueberry, Rick O'Shay, Undertaker.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3/2017.

Fantomen kuriosa: Frostiga fantomenäventyr

Referenser: Antarktis, Arktis.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 6-7/2017.

Fantomen Fakta: Verkligheten bakom äventyret

Referenser: Armenier, Istanbul, Karabasan, Konstantinopel, Sultan Abd ül-Hamid II.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 8/2017.

Fantomen kuriosa: Inom ramarna

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 10-11/2017.

Fantomen Fakta: Ovanliga djur i Bengali

Referenser: Dront, Enhörningar, Tigrar.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 24/2017.

Fantomen Fakta: Miljökämpen Fantomen

Referenser: Miljöförstöring.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 1/2018.

Fantomen Kuriosa: Den stora skattkammaren

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3/2018.

Fantomen Talar: Coral är den okända tecknaren

Referenser: Coral Martínez, Scorpian.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3/2018.

Fantomenklubben: Fantomens frimärke

Referenser: Frimärken.

Av Andreas Eriksson och Michael Gillvén.

Publicerad i: Fa 12/2018.

Fantomenklubben: Två åldermän har gått ur tiden

Referenser: Carlos Cruz, William "Bill" Lignante.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 13/2018.

Fantomen Fakta: En färgstark hjälte

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 24/2018.

Fantomen Kuriosa: Vädrets makter

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 24/2018.

Fantomen Kuriosa: Nära döden

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 2-3/2019.

Medverkat som redaktion, översättare

Fantomen