Oloongo

Episoder

Fantomen: Skräckens berg

Det finns ännu plats för djärva upptäckare, även om de inte längre kallar sig forskningsresande. I stället är de antropologer, biologer eller paleontologer. En av dem för med sig ett pteranodonben hem, men det är inte 135 - 75 millioner år gammalt, snarare 75 år.

Referenser: Diana, Oloongo, Pteranodon.

Text: Magnus Knutsson. Bild: Bertil Wilhelmsson.

Publicerad i Fa 9​/1970.