Norman Worker

Här listas vad Norman Worker (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Artiklar

Fantomen presenterar: Norman J. Worker, Manusförfattare

Referenser: Norman Worker.

Publicerad i: Fa 21​/1977.

Team Fantomen presenterar: Norman Worker

Referenser: Norman Worker.

Av Hans Lindahl och Ulf Granberg.

Publicerad i: Fa 8​/1986.

Norman Worker in Memoriam

Referenser: Albatross, Norman Worker, Tybalt.

Av Ulf Granberg.

Publicerad i: Fa 14​/2005.

Fantomen Talar: Apropos förra numret …

Referenser: Claes Reimerthi, César Spadari, Donne Avenell, Hans Lindahl, Kari Leppänen, Norman Worker.

Lite kalenderbiteri om bästa äventyr; Vem har vunnit mest, brukar det vara historiska eller nutida äventyr som vinner, etc.

Publicerad i: Fa 16​/2008.

Episoder

Fantomen: Vråkar över Vacul

Efter ett slag mot Österrike-Ungern är Greve von Steyrbach, omtyckt härskare över Carpatia som förbytt ...

Referenser: Carpatia, Den 19:e Fantomen, Vacul, Vråkarna.

Text: J. Bull. Bild: J. Vallvé.

Publicerad i Fa 18​/1976.

Fantomen: Skräckens stad

Louis Zangarra, en gangsterboss i San Francisco, blir utvisat till Bengali – och börjar om i Morristown!

Text: J. Bull. Bild: B. Wilhelmsson och Ö. Eralp.

Publicerad i Fa 22​/1976.

Fantomen: Arktis Hemlighet

En hel besättning försvinner spårlöst från en oljeborrplatform i nordatlanten. Fantomen spårar dem till en grotta under en glaciär, där tiden tycks ha stått stilla!

Referenser: Arktis, Cy Tombago.

Text: John Bull. Bild: Georges Bess. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 25​/1976, Fa 6-7​/2017.

Färgläggning gäller bara publiceringen 2017.

Fantomen: Den siste shogun

Han vill bli hela Japans Shogun. För att nå det målet har han stulit delar för att bygga en atombomb!

Referenser: Diana, Japan, Kärnvapen, Osaka, Shogun.

Text: J. Bull. Bild: Maidagan.

Publicerad i Fa 27​/1976.

Fantomen: Sista uppdraget

En patrullmans avsked

Referenser: Djungelpatrullen.

Text: John Bull. Bild: B. Wilhelmsson och Özcan Eralp.

Publicerad i Fa 2​/1977.

Fantomen: Kalisekten

Referenser: Den 14:e Fantomen, Kali.

Text: J. Bull. Bild: J. Vallvé.

Publicerad i Fa 4​/1977.

Fantomen: Tyrannen i Tiang

Fantomen leder en dramatisk flykt ur ett krigshärjat land.

Text: Norman Worker. Bild: B. Wilhelmsson och Özcan Eralp.

Publicerad i Fa 9​/1977.

Fantomen: Vrakplundraren

Kit bor nära Portcullen hos sin morfar, Lord Trelwany, medans han studerar. På Cornwalls kust nära hamnstaden härjar vrakplundrare med falska hamnljus vid förädiska klippor. De leds av den fruktade Fågelskrämman.

Referenser: Ben Oakes, Black Gull, Cornwall, Den 12:e Fantomen, England, Fågelskrämman, Marion Trelawny, Pendragon House, Portcullen.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 15​/1977, Fa 22​/1986, Fa 1​/2020.

Fantomen: Skelettkusten

Sally Johnsson kommer till Skelettkusten för att söka efter sin bror, som är journalist och rest dit för att skriva om diamantgruvorna.

Referenser: Diamanter, Namibia, Skelettkusten.

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bessis. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 17​/1977, Fa 6-7​/2017.

Skelettkusten är den norra delen av Namibias atlantkust. Extremt otillgänglig och med oräkneliga skeppsvrak även i verkligheten.

Fantomen: Farlig seglats

Ett tankfartyg har gått på grund utanför Eden och släpper ut olja för att komma loss. Fantomen fattar dock värre misstankar mot rederiet och tar värvning för att skaffa bevis.

Referenser: Bababu.

Text: Norman Worker. Bild: B. Wilhelmsson och Ö. Eralp.

Publicerad i Fa 20​/1977.

Fantomen: La Gioconda

Professor Quentin Gillbank och hans dotter Avril har försvunnit spårlöst i Paris. Skorpian har återuppstått, och kidnappat dem som ett led i sin plan att stjäla Frankrikes största konstskatter från Louvren, bland dem världens mest berömda tavla; Mona Lisa!

Referenser: Frankrike, Louvren, Mona Lisa, Målning, Paris, Scorpian.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 24​/1977, Fa 10-11​/2017.

Fantomen: Hämnaren från havet

En hänsynslös pirat möter sitt öde – Fantomen!

Referenser: Black Carver, Den 8:e Fantomen, Den 9:e Fantomen, Djungelpatrullen, Ingrid, Kapten Blood, Sanloi.

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bess. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 2​/1978, Fa 14​/1986, Fa 10-11​/2017.

Fantomen: Schakalen

Fantomens far hjälper tuaregerna mot ett skurkaktig befäl i främlingslegionen

Referenser: Den 20:e Fantomen, Främlingslegionen, Tuareger.

Text: Norman Worker. Bild: Heiner Bade.

Publicerad i Fa 5​/1978.

Fantomen: Den falske Fantomen

En bedragare hetsar djungelfolken mot varandra för att starta ett inbördeskrig

Referenser: Bengali, Fotboll, Massagni, Wambesi.

Text: Norman Worker. Bild: Bertil Wilhelmsson och Özcan Eralp.

Publicerad i Fa 8​/1978.

Fantomen: Kärnkraftspiraterna

Djungelpatrullen har installerat en dator för att analysera brott över hela världen. Den hittar ett samband mellan tre olyckor i Kannada som kanske inte är olyckor, och den gemensamma nämnaren verkar vara Hydra!

Referenser: Djungelpatrullen, Hydra, Kannada, Kärnkraft, Luaga, Ridande polisen, Worubu.

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bessis. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 9​/1978, Fa 14-15​/2017.

Fantomen: Den stora kapplöpningen

En fantastisk tävling tvärs över hela Bengali!

Text: Norman Worker. Bild: Özcan Eralp.

Publicerad i Fa 11​/1978.

Fantomen: Spök-klippan

Byborna i Santa Rosa lever i skräck, handelsmannen Sangaro verkar ha en märklig makt över klippans förbannelse!

Referenser: Diana, USA, Walkers Klippa.

Av Georges Bess och Norman Worker. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 13​/1978, Fa 14-15​/2017.

Fantomen: Onda Makter

Dianas kusin Marie gifter sig i Frankrike, men en mörk skugga hänger över brudgummen.

Referenser: Diana, Frankrike, Satanister.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 14​/1978, Fa 14-15​/2017.

Fantomen: Grottöns hemlighet

Piratättlingar, gömda skatter och gamla sjörövarskepp

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bessis.

Publicerad i Fa 21​/1978, Fa 18-19​/2017.

Fantomen: Stormen

En orkan sveper fram över Bengali och påverkar många människors öden – även Fantomens ...

Av Georges Bess och Norman Worker.

Publicerad i Fa 24​/1978, Fa 18-19​/2017.

Fantomen: Flykten från Bastiljen

Fantomen besöker en vän som studerar i Paris. Men vännen sitter på Bastiljen – anklagad för att stödja den revulotionära rörelsen.

Referenser: Bastiljen, Den 12:e Fantomen, Franska Revolutionen, Notre Dame, Paris.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 25​/1978.

Fantomen: Nödlandning i söderhavet

Ett bengaliskt flygplan blir kapat – men bland passagerarna finns Fantomen

Referenser: Flygkapning.

Text: A. Eklund och N. Worker. Bild: H. Bade.

Publicerad i Fa 2​/1979.

Fantomen: Den falske prinsen

En mild regent blir plötsligt en tyrann ...

Referenser: Carpatia, Waldavia.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Läppenen.

Publicerad i Fa 3​/1979.

Fantomen: Långtradarpiraterna

Än en gång möter Fantomen sina ärkefiender Singh-piraterna!

Referenser: Orfevs, Singh, USA.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 4​/1979.

Fantomen: Röda drakens pirater del 1: Prinsessan Sin

Fantomen i sitt första möte med en dödlig fiende ...

Referenser: Princessan Sin.

Text: N. Worker. Bild: G. Bess.

Publicerad i Fa 6​/1979, Fa 22-23​/2017.

Fantomen: Röda drakens pirater del 2: Dödlig passion

Piraternas drottning är på ett frukansvärt humör. Hon äger skönhet, ungdom och allt som pengar kan skaffa, men hon saknar en man. Hon vill ha Fantomen.

Referenser: Diana, Princessan Sin.

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bess.

Publicerad i Fa 9​/1979, Fa 22-23​/2017.

Fantomen: Under farornas segel

Fartyg sänks för försäkringspengarnas skull, men fantomen är missdådarna på spåret.

Referenser: Asta Jensen, Den 16:e Fantomen, England, Köpenhamn, Lloyds, Plymouth.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 11​/1979, Fa 26​/1987.

Fantomen: Röda drakens pirater del 3: Dömd till undergång

Hetsjakt på piraternas ö och villebrådet är Fantomen!

Referenser: Princessan Sin.

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bess.

Publicerad i Fa 12​/1979, Fa 22-23​/2017.

Fantomen: Grand Prix

Bengali har satsat på en bilfabrik, men konkurrensen i denna branch är tuff och hänsynslös – ja rent av mördande.

Text: N. Worker. Bild: Wilhelmsson och Eralp.

Publicerad i Fa 17​/1979.

Fantomen: Flygpiraterna

Fantomen och Diana bevittnar hur några veteranflygplan stjäls vid en filminspelning ...

Referenser: Centralamerika, USA, Veteranflyg, Walkers Klippa.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 21​/1979.

Fantomen: Ungdomselixiret

En forskare gör en förbluffande upptäckt, men hamnar i händerna på gangsters ...

Text: Norman Worker. Bild: Özcan Eralp. Översättning: Bengt Sahlberg.

Publicerad i Fa 24​/1979.

Fantomen: Karneval i Rio

Fantomen möter en extrem sekt som drömmer om ett nytt Inka-rike.

Referenser: Inka, Karneval, Rio de Janeiro.

Text: Norman Worker. Bild: Knut Westad.

Publicerad i Fa 26​/1979.

Fantomen: Skatten från Rhodos

Ett ödesmättat äventyr om den förste Fantomen och riddarna av Johannitorden – om hur ränksmideri, föräderi och girighet leder till ond bråd död ... Och om hur Kit Walker, Hämnaren, kom att kallas Fantomen!

Referenser: Den 1:a Fantomen, Johanniterorden, Rhodos, Suliman den grymme.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Ingeli Granberg.

Publicerad i Fa 6​/1980, Fa 4​/1988.

Fantomen: Sanloibuktens hemlighet

Ett lag oljearbetare försvinner gåtfullt utanför Bengalis kust. Hur? Vart? Fantomen söker svaren i havets djup ...

Referenser: Dykning, Mori, Olja, Sanloi.

Text: Norman Worker. Bild: Helmer Bade.

Publicerad i Fa 16​/1980.

Chefen för ett oljeteam heter Reb Adrian, sannolikt efter "Red" Adair. Ett vrak Fantomen dyker ner till sägs ligga på 100 meters djup. Det är en översättningsmiss, det ska vara 100 fot, c:a 30 meter.

Fantomen: Den okände befälhavaren

Året är 1831 och Fantomen är i Paris i hopp om att en läkare där ska kunna bota hans hustru Marie Claire. Singhpiraterna lyckas få reda på detta och utnyttjar läget till att rikta ett dråpslag mot djungelpatrullen och Fantomen ...

Referenser: Chandra Sykharn, Den 14:e Fantomen, Den 15:e Fantomen, Djungelpatrullen, Douglas Wild, Marie Claire, Paris, Singhpiraterna.

Text: Georges Bess, G. Bess, Norman Worker och N. Worker. Översättning: Bengt Sahlberg och B. Sahlberg.

Publicerad i Fa 18​/1980 (del 1), Fa 19​/1980 (del 2), Fa 25-26​/2017 (del 1), Fa 25-26​/2017 (del 2).

Fantomen: Orientexpressen

En turkisk prinsessa på väg hem från drottning Victorias guldjubileum väljer att resa med Orientexpressen från Paris till Istanbul, men Vråkarna planerar att kidnappa henne. En släkting till Scotland Yards chef Gerald Flood råkar vara i London och är en framstående expert på Vråkarna … En viss herr Walker.

Referenser: Den 17:e Fantomen, Gerald Flood, Hydra, Istanbul, Järnväg, Kommisarie Tomkins, Orientexpressen, Paris, Vråkarna.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 25​/1980 (del 1), Fa 26​/1980 (del 2), Fa 10-11​/2018 (del 1), Fa 10-11​/2018 (del 2).

I en replik framgår att Fantomen anser att Vråkarna är en gren av brottsorganisationen Hydra.

Fantomen: Fiskekriget

Främmande män själ Llongos fisk. När Llongo inte längre har någon fisk att sälja till Wambesi hotar den gamla fientligheten mellan de två stammarna åter att blossa upp … Samtidigt ligger "flytande fabrik" och dess flotta av trålare precis utanför Bengalis territorialgräns och damsuger Bengalis fiskebankar.

Referenser: Fiske, Llongo, Wambesi.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 2​/1981.

Fantomen: Inkaguldet

Vid Walkers Klippa träffar Rex Sapa, en pojke från en kvarlevande spillra av Inkafolket. Sapas folk är de sista väktarna av ett mäktigt rikes skatter – men moderna plundrare skyr inga medel …

Referenser: Anderna, Cuzcachan, Inka, Peru, Rex, Walkers Klippa.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Översättning: Bengt Sahlberg.

Publicerad i Fa 6​/1981.

Fantomen: Stenslättens hemlighet

På en högplatå i Bengali ligger resterna av ett gammalt rike, vars undergång alltid varit ett mysterium. Efter 600 år snubblar Fantomen, tillsammans med en arkeolog och hans dotter, bokstavligen över gåtans lösning …

Referenser: Harub Khan, Sharudbad.

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bess. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Bengt Sahlberg.

Publicerad i Fa 8​/1981, Fa 14-15​/2018.

Fantomen: Legenden om Svärden 1: Excalibur

Berättelsen om en av dödskallegrottans främsta klenoder. Händelsen jag här nedtecknar ägde rum precis på detta sätt, men jag kan intet förklara, för mig sjelf eller för mina efterkommande som måhända läser dessa mina ord.

Referenser: Den 2:e Fantomen, England, Excalibur, Kung Arthur, Merlin.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 13​/1981, Fa 14-15​/2018.

Fantomen: Legenden om Svärden 2: Durandal

Berättelsen om en av dödskallegrottans främsta klenoder är en berättelse om ära, svek, föräderi och skam. Men också om mod och uppoffring. Den 13:e Fantomen träffar Amiral Nelsson i sin jakt på piraten Kourish Singh.

Referenser: Den 13:e Fantomen, Durandal, Karl den store, Kourish Singh, Lord Nelson, Riddaren Roland.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 14​/1981, Fa 14-15​/2018.

Fantomen: Dödlig sammansvärjning

Bengalis grannland Fari-Lana leds av president Goranda. Han är populär, men det finns män som vill störta honom. De har stöd av militärdiktaturen Buijongo, och de skyr inga medel!

Referenser: Buijongo, Fari-Lana, General Asolana, Goranda, Luaga, Pacemaker.

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bess. Översättning: Bengt Sahlberg.

Publicerad i Fa 19​/1981, Fa 18-19​/2018.

Redax riktar ett tack till Anders Sunnhagen vid tekniska muséet för idén till detta Fantomenäventyr.

Fantomen: Den ödelagda regnskogen

– väldiga djungelarealer avverkas utan hänsyn till människor eller djur i dessa områden … Samtidigt letar ett par ungdomar efter sin försvunna farbror, forskningsresande Abel Livesay.

Referenser: Miljöförstöring, Repfolket, Timmer.

Text: Norman Worker. Bild: Heiner Bade. Översättning: Bengt Sahlberg.

Publicerad i Fa 2​/1982.

Fantomen: Tulpansvindeln

Den fjärde Fantomen blir svårt skadad i ett piratöverfall och hamnar med minnesförlust i Holland. Där råder Tulipomania, tulpanlökar anses värda hur mycket som helst … Borgmästaren Krabber lånar gärna pengar till alla som vill köpa lökar, till rejäl ränta.

Referenser: Den 4:e Fantomen, Ekonomi, Holland, Kobald, Tulpaner, Voorhout.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 5​/1982.

Fantomen: Den dödskallemärkte

En ung man som en gång fått den vandrande vålnadens märke får tillfälle att visa sitt rätta jag under en brand i ett nybyggt lyxhotell tillsammans med Fantomen …

Referenser: Dödskallemärket, Hotell.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 7​/1982.

Fantomen: Satellitens hemlighet

En man som känner till Fantomens skatt råkar känna igen dödskallegrottan på en satellitbild! Han vill åka dit och hämta den gamla övergivna skatten, men det leder till att Singhpiraterna får kännedom om Dödskallegrottans position och kan organisera en militär attack!

Referenser: Dogai Singh, Dödskallegrottan, Singh.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 18​/1982, Fa 18-19​/2018.

Fantomen: Den gömda dalen

Många kända personer har spårlöst försvunnit under århundradena. Detta är historien om hur en av dem fick den sista vilan i Fantomens gåtfulla gravvalv ...

Referenser: De försvunnas valv, Den 14:e Fantomen, Mungo Park, Svarte Nero.

Text: Norman Worker. Bild: Heiner Bade. Översättning: H Jonsson.

Publicerad i Fa 1​/1983.

Fantomen: Trumslagarens hämnd

Djupt i svarta träsket döljer Wambesistammen sin hemlighet, bevakad dag och natt av två unga wambesikrigare på Skammens ö. Där har den siste av Timpenni bidat sin tid, men nu ska hans trummor åter höras!

Referenser: Heloise, Kit, Timpenni, Trummor, Wambesi.

Text: Norman Worker. Bild: K. Westad. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 9​/1983, Fa 26​/1986, Fa 12​/2020.

Fantomen: Död mans guld

En djungelpatrullman försöker reda ut en gammal guldkupp och rentvå sin fars namn, men han fastnar själv i en fälla. Hårdkokt Fantomenäventyr ...

Referenser: Djungelpatrullen, Hawaii.

Text: Norman Worker. Bild: Öscan Eralp. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 17​/1983.

Fantomen: Leopardkulten

I gamla tider fanns ett ondskefullt hemligt sällskap som spred fruktan över afrika – leopardmännens kult! Nu är kulten krossad sedan länge, och ett universitet är byggt över ruinerna av deras tempel.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 19​/1983, Fa 22-23​/2018.

Fantomen: Mysteriernas Mästare

I ett av bergsfurstendömena dör den gamle härskaren Sala Khan ... Det finns två arvingar till tronen – en ond, en god ... Tillsammans med Sangali, illusionist och utbrytarkung, blir Fantomen indragen i ett livsfarligt drama ...

Referenser: Rex, Sangali, Tom-Tom.

Av Lindahl och Worker.

Publicerad i Fa 25​/1983, Fa 12​/1986.

Fantomen: Ondskans sändebud

Ett illdåd planeras då Nizam av Goana ska besöka Mozambar, den första anhalten efter Goana på kryddvägen över havet från Indien till Europa. Abu Singh har en plan för att inte bara ta över Mozambar, utan dessutom oskadliggöra den nybildade djungelpatrullen!

Referenser: Abu Singh, Den 6:e Fantomen, Det goda märket, Djungelpatrullen, Natala av Navarra, Rödskägg, Singhpiraterna.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 4​/1984.

Fantomen: Gula Ormens pirater

Den 14:e Fantomen attackerar ensam ett helt piratfartyg, men blir övermannad och förs fången till piraternas näste. Hans 15-årige son Kit blir emellertid vittne till händelsen och han offrar allt annat för att ta upp jakten på piraterna och försöka befria sin far ...

Referenser: Den 14:e Fantomen, Den 15:e Fantomen, Fiol, Hong Kong, Kina, Narkotika, Opium, Peking.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Översättning: H Jonsson.

Publicerad i Fa 11​/1984, Fa 25-26​/2018.

Den blivande 15:e Fantomen är en skicklig violinist.

Fantomen: Barracudas skatt

Ättlingar till tre ökända piratkaptener letar efter sina förfäders skatter i ett sjunket vrak utanför Bengalis kust. Skattsökarna liknar dock mest moderna pirater och Fantomen får snart anledning att ingripa …

Referenser: Bengalitown, Den 10:e Fantomen, Den 21:e Fantomen, Den 9:e Fantomen, Grisbukten, Kemel Barbarossa, Lusang-klostret, Scarmelli, Svarte Morgan.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Översättning: Hans Jonsson. Textsättning: Birgit Lundborg.

Publicerad i Fa 13​/1984.

Fantomen: Poker med en vålnad

Utanför Bengali ligger ön Monocola med ett slott byggt av Furst Rashid Singh. Ön ligger utanför Bengalis kontroll, och nu har Banco Zaccarios förvandlat den till ett spelparadis där inga lagar gäller … Men så blir han utmanad på ett egendomligt pokerparti av en mystisk främlig.

Referenser: Casino, Oogaan.

Text: Norman Worker. Bild: Özcan Eralp. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 20​/1984.

Fantomen: Pestsmittad!

På den långa resan hem från Oxford träffar den 4:e Fantomen Catherine Galilei, som botar Suran efter en allvarlig skada. I Pisa får Fantomen möjlighet att återgälda tjänsten, då inkvistionen försöker ta henne till fånga. Orsaken är hennes far, Galileo Galilei, som har visat att Copernicus heliosentriska världsbild är den rätta, och därmed skaffat sig mäktiga fiender inom kyrkan …

Referenser: Den 4:e Fantomen, Galileo Galilei, Lorenzo Malvolti, Pest, Rom, Roms katakomber.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 24​/1984.

Catherine Galilei fanns inte i verkligheten. Galileo hade två döttrar, Virigina och Livia, och en son, Vincenso.

Fantomen: Pirater i sikte!

Henry Leach har inte långt kvar och vill uppleva ett sista stort äventyr. Hans förfader Morgan Leach var pirat på den 3:e Fantomens tid, och Henry vill gräva upp hans skatt för att finansiera ett segelfartyg där ungdomar kan lära sig sjömansskap … men har han inte räknat med att råka ut för moderna pirater!

Referenser: Den 21:e Fantomen, Den 3:e Fantomen, Heloise (Hanta-häxan).

Av Lindahl och Worker. Översättning: H Jonsson.

Publicerad i Fa 10​/1985.

Fantomen: Skorpians återkomst

För elva år sedan stoppades Scorpian och dess ledare Baron Sojin fängslades, mycket tack vare en mystisk maskerad man. Märkligt nog verkar samma man hjälpa honom att rymma! Kort därfter sveper en våg av rån och inbrott över Morristown och brottslingen man efterlyser är – Fantomen!

Referenser: Bengalis Nationalmuseum, Caleb Kagoda, Morristowns Botaniska Trädgård, Scorpian.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 18​/1985.

Fantomen: Julie

Berättelsen om den 17:e Fantomens tvillingsyster ...

Referenser: Den 17:e Fantomen, Julie, Louis Pasteur, Matonga.

Text: N. Worker. Bild: G. Bess.

Publicerad i Fa 25​/1985, Fa 13​/2007.

Fantomen: Patrullman Mary

Multimiljonären J J Vanderbilt och hans fru Elizabeth gör en expedition i djungeln. Samtidigt kallas årets rekryter till uttagningsprov, och bland dem finns en Mary Blake. Överste Worubu vill skicka hem henne, men låter sig övertalas att låta henne genomgå proven …

Referenser: Djungelpatrullen, Mary (DP).

Av Heiner Bade och Norman Worker.

Publicerad i Fa 26​/1985.

Fantomen: Skyternas skatt

Dogai Singh har studerat sin släkts historia och spårat en stor guldskatt till Zheta-Betaus ruiner – men där härskar en namnlös fasa!

Referenser: Djungelpatrullen, Dogai Singh, Schakalen, Zheta-Betau.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 8​/1986.

Fantomen: Duellen i Venedig

Den 1:e Fantomen hamnar i en fälla på väg till Malta och kampen mot turkarna ...

Referenser: Den 1:a Fantomen, Den 2:e Fantomen, Johanniterorden, Malta, Venedig.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 9​/1986, Fa 14​/2005.

Fantomen: Striden på Malta

1565. Den 1:e Fantomen är i Suleimans våld, men Kit, de Auvergne och en kringresande cirkus är på väg till hans undsättning. Samtidigt försvararar sig Johanniterriddarnas på Malta despeat met en övermäktig turkisk armé ...

Referenser: Den 1:a Fantomen, Den 2:e Fantomen, Johanniterorden, Malta, Venedig.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Fia Fox.

Publicerad i Fa 10​/1986, Fa 14​/2005.

Fantomen: Piratjakt

Piratkaptenen Bleach kidnappar alla män från Sanloi för att övertyga dem att bli pirater. Men sanlois kvinnor tar upp kampen!

Referenser: Bleach, Den 6:e Fantomen, Djungelpatrullen, Long John Calico, Sanloi.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Fia Fox.

Publicerad i Fa 17​/1986.

Fantomen: Devils äventyr

Har du någonsin hört talas om "mångalenskap"? Om månens underliga inflytande på människor och djur? Då den snällaste varelse kan förvandlas till en rytande demon ... Läs det fantastiska äventyret om vad som hände Devil en gång då det var fullmåne i djungeln ...

Referenser: Devil, Handlar-Joe, Wambatta.

Text: Norman Worker. Bild: John Stokes. Översättning: Fia Fox.

Publicerad i Fa 20​/1986.

Inte samma som "Devils äventyr" med början i Fa 2/1958.

Fantomen: Damballas dom

Voododyrkare har kommit till djungeln – och ett av deras offer är Fantomen som förvandlas till en levande död ...

Referenser: Damballa, Massagni, Papa Legbo, Voodo, Wambesi.

Text: Norman Worker. Bild: Heiner Bade. Översättning: H Jonsson.

Publicerad i Fa 21​/1986.

Fantomen: Molnpiraterna

- ett hisnande äventyr med den 19:e Fantomen i kamp med Singpiraterna ombord på ligans svävande högkvarter ...

Referenser: Akbar Singh, Den 19:e Fantomen, Luftskepp, Mayerling.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 24​/1986.

Fantomen: Slavarnas järnväg

Kit och Julie dras in i spelet kring Bengali-järnvägen ...

Referenser: Den 16:e Fantomen, Den 17:e Fantomen, Julie, Järnväg.

Text: Norman Worker. Bild: Hans Lindahl. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Mats Jönsson. Textsättning: Birgit Lundborg.

Publicerad i Fa 26​/1986, Fa 10-11​/2016.

Fantomen: Tougandas Hemlighet

Touloa, Tougandastammens lots, ska snart ge sig ut på sin sista seglats. Men främmande män kommer till byn och tvingar honom att visa vägen till havsguden Touroos hemliga ö, där de vill åt den legendariska svarta pärlan …

Referenser: Pärlfiskare, Svarta pärlor, Touganda, Touroo.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Fia Fox.

Publicerad i Fa 1​/1987.

Fantomen: Fasornas skog

Den 4:e Fantomen vill att hans son ska gå i klosterskolan i Woolstone, men abboten skriver att ondskan ligger tät över Sherwood Forest. Fantomen och Kobald rider dit, men på vägen dit hamnar de i Hellebore … en by som inte existerat på 400 år …

Referenser: Den 4:e Fantomen, Den 6:e Fantomen, England, Häxprocess, Kobald, Robin Hood, Sherwoodskogen.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 10​/1987.

Fantomen: Knarkaren

Fantomen går i en fälla, och pumpas full med heroin av en knarkliga som får fritt fram.

Referenser: Djungelpatrullen, Heroin, Narkotika.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 20​/1987.

Fantomen: Gandors hämnd

En bevingad mardrömsfiende möter Fantomen i detta äventyr! En berättelse med sting ...

Referenser: Gandor.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 21​/1987.

Fantomen: Carpatias förbannelse

Fantomen bekämpar vidskepelse och giriga skurkar för att få veta sanningen bakom ryktena om Carpatias vampyrer.

Referenser: Carpatia.

Text: Norman Worker. Bild: R. Felmang.

Publicerad i Fa 23​/1987.

Fantomen: Kungen är död!

Fantomen råkar in i komplotten kring mordförsöket på Gustav III.

Referenser: Den 12:e Fantomen, Gustav III, Olof Swedenborg, Stockholm, Sverige.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 26​/1987, Fa 22-23​/2022.

Fantomen: Ondskans slott

Ett äventyr som liknar en saga ... En kuslig saga! Gissa vilken?

Referenser: Bröderna Grimm.

Av Hans Lindahl, Lindahl, Norman Worker och Worker. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 2​/1988, Fa 14​/2006.

Fantomen: Spöket på flight 302

En vetenskaplig upptäckt hotar allt liv i Bengali! Flight 302 måste hejdas, och Fantomen är den enda som kan göra det.

Text: Norman Worker. Bild: José Casanovas. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 8​/1988.

Fantomen: I apornas våld

I den okända ruinstaden väntar ett skrämmande mysterium på Fantomen.

Referenser: Dr. Moon, Gorillor.

Text: Norman Worker. Bild: César Spadari.

Publicerad i Fa 11​/1988.

Fantomen: Den gyllene runans gåta

Ett tusenårigt mysterium går mot sin slutliga upplösning och Fantomen ställs mot ondskans nakna ansikte!

Referenser: Zaal, Östra Mörkret.

Av Cruz, Lindahl, Worker och Felmang. Översättning: Hans Jonsson, H. Jonsson och Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 16​/1988 (del 1: Ishavspiraterna), Fa 17​/1988 (del 2: Dödens trädgård), Fa 18​/1988 (del 3: Mörkrets furste), Fa 19​/1988 (del 4: Mysteriet Cagliostro), Fa 20​/1988 (del 5: Salomos Gruvor).

Fantomen: Mysteriet på Cape Cod

När mörker över Cape Cod rår, man lyktor kan se. Det är ljusen från vakten som nattpatrull går ... Piratdåd i det förgångna och moderna bankrån är några av ingredienserna i detta äventyr.

Referenser: Lee Falk.

Text: Norman Worker. Bild: Cèsar Spadari. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 25​/1988, Fa 26​/1988, Fa 17​/2009.

Fantomen: Wamballadalens hemlighet

I sekler har väktarna fullgjort sin plikt. Vad är det de vaktar, som nu hotas av Bengalis stora dammprojekt? Fantomen ställs emot president Luaga i detta miljöpolitiska äventyr.

Referenser: Enhörningar, Lamanda Luaga, Miljöförstöring, Wamballa.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 5​/1989, Fa 11​/2003.

Fantomen: Demonen

Detta är namnet på den oövervinnerlige svärdsmästare som sänds ut för att döda Fantomen!

Referenser: Demonen.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 6​/1989.

Fantomen: Den sista enhörningen

Alla känner nu till att enhörningarna existerar, men Wamballadalen har fler hemligheter kvar! Giriga män välver förödande planer för denna sagolika plats.

Referenser: Enhörningar, Wamballa.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 9​/1989, Fa 12​/2003.

Fantomen: Spökpiloten

Fantomen dras in i spännande händelser som orsakats av illdåd i det förgångna när han möter en flygare som störtat för länge sedan.

Text: Worker. Bild: Felmang och Waldrag. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 13​/1989.

Fantomen: Wulutis hemlighet

Den 14:e Fantomen i Australien! Bland urinnevånare och straffångar söker han en ung kvinna som försvunnit i vildmarkerna.

Referenser: Australien, Den 14:e Fantomen.

Av Cruz och Worker.

Publicerad i Fa 19​/1989.

Fantomen: Den svarta elden

I den australiska öknen döljer sig en fabulös skatt ... men också ett hot mot Fantomens ätt.

Referenser: Australien, Den 14:e Fantomen.

Av Cruz och Worker.

Publicerad i Fa 20​/1989.

Fantomen: Worubu!

Det verkar fullständigt otroligt, och Fantomen har svårt att tro det han hör och ser ... men det verkar som om Överste Worubu har blivit gangster ...

Referenser: Djungelpatrullen, Worubu.

Av Mitton och Worker.

Publicerad i Fa 22​/1989.

Fantomen: Dödlig last

Något har hänt med havet ... djuren dör och människorna blir sjuka. En miljökatastrof hotar Bengali.

Referenser: Miljöförstöring.

Av Worker och Felmang. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 23​/1989.

Fantomen: Brottsplats Manhattan

Fantomen möter åter ”De gyllene mannekängerna”

Referenser: De gyllene mannekängerna, New York.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Översättning: Hasse Jonsson.

Publicerad i Fa 4​/1990.

Tybalt: Hämnaren

Människan är av naturen god och ädel – det är vad vi vill tro. Det har Mark Hunter också alltid gjort, men när först hans trolovade faller offer för en bestialisk massmördare, och sedan hans bror avrättas av flygkapare, slocknar denna tro och Mark Hunter byter skepnad både fysiskt och psyksikt ... Detta är berättelsen om hur han blir Rey Tybalt – och om hur han blir Hämnaren

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 6​/1990.

Albatross: Nefertitis leopard

Av Norman Worker och Alberto Salinas. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 8​/1990.

Tybalt: Djävulens general

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 10​/1990.

Albatross: I farliga farvatten

Av Norman Worker och Alberto Salinas. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 12​/1990.

Fantomen: Den grymma jakten

Storviltjägare sprider död och förintelse i djungeln!

Text: Norman Worker. Bild: César Spadari. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 16​/1990.

Tybalt: New Orleans Intermezzo

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 16​/1990.

Fantomen: Den siste kejsaren

Härskaren i Nyaphura ligger för döden efter ett attentat och den 8:e Fantomen övertar försvaret av riket mot Singh-piraterna ...

Referenser: Den 8:e Fantomen, Joonkar.

Text: Norman Worker. Bild: Carlos Cruz. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 17​/1990, Fa 25-26​/2021.

Fantomen: Reptilernas drottning

Text: Norman Worker. Bild: Felmang och Waldrag. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 24​/1990.

Tybalt: Mitt i skottlinjen

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 25​/1990.

Albatross: Torped i sikte!

Av Norman Worker och Alberto Salinas. Text: Norman Worker. Bild: Alberto Salinas. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 1​/1991, Fa 14​/2005.

Fantomen: Häxan*

- Är hon ett ondskefullt monster som äter barn? Eller försöker hon rädda dem undan döden ...?

Av Jaime Vallvé och Norman Worker. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 2​/1991.

*) Detta är inte samma äventyr som i Fa 19/1976.

Tybalt: Quetzalcoatl

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 4​/1991, Fa 14​/2005.

Albatross: Farliga förbindelser

Av Norman Worker och Alberto Salinas. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 7​/1991.

Tybalt: Voodoo

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 11​/1991.

Tybalt: Dödligt paradis

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 18​/1991.

Fantomen: Den falske fången

Text: Worker. Bild: Felmang och Usam. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 20​/1991.

Albatross: Medicis skatt

Av Norman Worker och Alberto Salinas. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 24​/1991.

Fantomen: Lönnmördaren

Text: Norman Worker. Bild: George Olesen. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 26​/1991.

Albatross: Efterlyst för mord

Av Norman Worker och Alberto Salinas. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 1​/1992.

Fantomen: Domedagsvapnet

Referenser: Den 11:e Fantomen.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänän. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 1​/1992.

Tybalt: På liv och död

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 2​/1992.

Fantomen: De eviga dimmornas ö

En dag strandar en båt på ön Eden – ombord finns två unga pojkar som berättar en fantastisk historia om en fantastisk ö … När de lämnar Eden följer Rex & Tomtom med … Godvilligt? Kanske – Fantomen följer i alla fall efter!

Referenser: Grekisk mytologi, Rex, Tom-Tom.

Av Jaime Vallvé och Norman Worker. Översättning: Mats Jönsson.

Publicerad i Fa 10​/1992, Fa 17​/2020.

Tybalt: Polarstationens fångar

I norra Alaska ligger polarstationen Isbjörn överdriven – men bevakningssystemen fungerar ännu, vilket Rey Tybalt och hans vänner blir varse.

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: U. Granberg.

Publicerad i Fa 10​/1992, Fa 18-19​/2010.

Fantomen: Monstret i Montargis

Carpatia är ett land fyllt av myter och mysterier – några av dem högs verkliga – och blodtörstiga!

Referenser: Montargis.

Av Lindahl och Worker. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 11​/1992, Fa 20​/2023.

Fantomen: Takals mask

I 500 år har en förbannelse vilat över mayakungens gyllene begravningsmask – och förbannelsen hinner skörda liv innan Fantomen kan fullfölja sin förfaders uppdrag – att återbörda kung Takals mask ...

Av Carlos Cruz och Norman Worker. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 17​/1992.

Fantomen: Riddaren från La Mancha

Den fantastiska berättelsen om hur den 2:e Fantomen träffade författargeniet Miguel de Cervantes och hur deras gemensamma äventyr inspirerade till ett av litteraturhistoriens mästerverk ...

Referenser: Den 2:e Fantomen, Miguel de Cervantes.

Text: Norman Worker. Bild: Carlos Cruz. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 18​/1992.

Tybalt: Katastrofkurs

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: U. Granberg.

Publicerad i Fa 19​/1992.

Fantomen: Vargmonstret

En mardrömslik skepnad lämnar sitt tillhåll i träskmarkerna och beger sig till Morristown för att sprida skräck och kaos ... I sällskap har han en best som verkar komma direkt från underjorden ...

Text: Norman Worker. Bild: Cesar Spadari. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 25​/1992.

Albatross: Markattan

Av Norman Worker och Redondo. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 1​/1993.

Fantomen: Provet

- är Kip Walker redo att bli den 21:e Fantomen?

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 5​/1993.

Tidigare publicerad i Fantomen - Krönika över en vandrande vålnad 1990.

Tybalt: Asgamarna (TY 11)

Rey & Sam hamnar mitt i ett gerillakrig när de anländer till Managuara för att leta efter en vän som mystiskt försvunnit ...

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 7​/1993.

Fantomen: Prästkungens skatt

I århundraden har man letat efter den legendomspunne prästkonungen Johannes rike och sagolika skatter. På 1700-talet tror sir Willian Pendragon att han hittat en del av skatten, men han får aldrig njuta av den. Sentida ättlingar återupptar skattjakten – i hemlighet övervakade av Fantomen ...

Referenser: Skattjakt.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 11​/1993.

Djungeläventyr: Savannernas jättar (DJÄ-1)

Rex och Tomtom följer med Joomba till ett elefantreservat.

Referenser: Cy Bandoola, Elefanter, Joomba, Rex, Tom-Tom.

Text: Norman Worker. Bild: César Spadari. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 13​/1993.

Tybalt: Giri! Giri! Giri! (TY-12)

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 17​/1993.

Fantomen: Piraternas rike

Vem är den gåtfulle "vagabonden"? Ingen känner hans utseende, ingen vågar trotsa honom ... Han har en infernalisk plan för att krossa Djungelpatrullen!

Referenser: Den 14:e Fantomen.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 18​/1993.

Albatross: Sabas väktare

Vid ett besök i Alger får Ulysses orsak att berätta för Stacey om ett av hans och Bretts första äventyr ...

Text: Norman Worker. Bild: Redondo. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 19​/1993.

Fantomen: Ibismysteriet

Fantomen möter den onde Chafi i den slutliga uppgörelsen ...

Referenser: Den 19:e Fantomen, Den 7:e Fantomen, Joonkar.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 21​/1993 (del 1: Ondskans paradis), Fa 22​/1993 (del 2: Kazcim – de stummas herre), Fa 23​/1993 (del 3: Ärransiktet), Fa 24​/1993 (del 4: Vid gravens rand).

Albatross: Tjejligan (ALB-9)

Text: Norman Worker. Bild: Redondo. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 3​/1994.

Tybalt: Aroniterna

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 6​/1994.

Fantomen: Dogai Singhs hämnd

Fantomen är svårt skadad, och Kit och Heloise är kidnappade av Singhpiraterna. Då är det Diana och bandarerna som måste rycka ut.

Referenser: Diana, Dogai Singh.

Text: Worker. Bild: Felmang och Benny. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 7​/1994.

Fantomen: Wasakas Demon

Text: Norman Worker. Bild: César Spadari. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 8​/1994.

Tybalt: Den gröna jungfrun (TY-15)

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 21​/1994.

Albatross: Piratdrottningen (ALB 11)

Av Worker och Redondo. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 22​/1994.

Fantomen: Spöket på HMS Atropos

Referenser: Den 13:e Fantomen, Lady Emma Hamilton, Lord Nelson.

Text: Worker. Bild: Felmang. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 1​/1995.

Tybalt: Duell i dödens park

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 8​/1995.

Fantomen: Den gyllene falken

Johanniterriddarnas orden ska betala det årliga arrendet för ön Malta till den spanske kungen. Arrendet består av en gyllene falk och en av ordens främste riddare, sir Christopher, får uppdraget att överlämna falken. Men det finns förrädare i riddarnas skara som vill ha den gyllene falken för egen del ...

Referenser: Den 2:e Fantomen, Johanniterorden, Malta, Tempelorden.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 11​/1995.

Albatross: Svarta dödens ö

Av Worker och Redondo. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 13​/1995.

Fantomen: I kapardrottningens våld

En gestalt ur det förflutna dyker upp för att ta hämnd på den 13:e Fantomen. Hon kallar sig Marie Lamour och handlar med elfenben och slavar. När hon avslöjar sin rätta identitet inser Fantomen att han svävar i dödlig fara ...

Referenser: Den 13:e Fantomen.

Text: Norman Worker. Bild: César Spadari.

Publicerad i Fa 16​/1995.

Tybalt: Mordbrand

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 18​/1995.

Albatross: Sluträkningen

Av Norman Worker och Redondo. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 25​/1995.

Fantomen: Den siste vikingen

Den egendomliga historien om Odin Stars förlisning 1936 utanför ön Blacksay, och det våldsamma öde som ett flertal passagerare gick till mötes.

Referenser: Blacksey, Harald Hårdråde, Skottland, Vikingar.

Av Lindahl och Worker. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 1​/1996.

Tybalt: Den glömda staden

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 3​/1996.

Tybalt: Livsfarlig last

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 8​/1996.

Fantomen: Gamle Moz berättar Djungelordspårken

Av Jaime Vallvé och Norman Worker. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 15​/1996 (Fantomen har tio tigrars styrka).

Fantomen: De ödesdigra breven

Den 2:e Fantomen blir indragen i en politisk maktkamp i 1500-talets england ...

Referenser: Den 2:e Fantomen, Elisabeth II, Kassettbreven, Maria Stuart, Skottland.

Av Worker och Felmang. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 15​/1996.

Tybalt: Evigt Liv

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 17​/1996.

Albatross: Suleimans tårar

Av Worker och Redondo. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 20​/1996.

Tybalt: Bermuda-mysteriet

North Air har fått ett uppdrag som för Tybalt till Bermudatriangeln, känt för oförklarliga händelser och mystiska försvinnanden ...

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 6​/1997.

Fantomen: Mannen som dog två gånger

I krönikerummet finns en väl bevarad hemlighet i en "särkrönika" som skrevs av den 10:e och 11:e Fantomen tillsamman

Referenser: Den 10:e Fantomen, Den 11:e Fantomen.

Av Lindahl och Worker. Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 19​/1997.

Tybalt: Den trojanska skatten

I slutet av andra världskriget förs en ovärderlig skatt från Berlin till USA. Drygt femtio år senare blir Rey Tybalt och Lana vittnen till en mystisk bilolycka.

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Mats Jönsson.

Publicerad i Fa 25​/1997.

Fantomen: Den svarte Fantomen

Trots Omars tapperhet råder det inget tvivel om att Fantomenätten hade kunnat dö ut den dagen.

Referenser: Den 7:e Fantomen, Jamaica, Joonkar, Port Royal.

Text: Norman Worker. Bild: Felmang. Översättning: Lennart Allen.

Publicerad i Fa 10​/1999.

Fantomen: Barbareskpiraterna

År 1700 härjade barbareskpirater längs Medelhavets kuster. De brukade kräva lösen för sina fångar och en av fångarna var Johann, bror till den 8:e Fantomens hustru.

Referenser: Alger, Den 8:e Fantomen, Deyen av Alger, Sverige.

Text: Norman Worker. Bild: Carlos Cruz. Översättning: Mats Jönsson.

Publicerad i Fa 21​/1999.

Fantomen: Skeppsbruten

Skottland, 1707. En författare blir överfallen på en landsväg och Fantomen kommer till hans undsättning. De slår följe och Fantomen berättar för författaren om sina strapatsfyllda resor …

Referenser: Skeppsbrott, Skottland, Walkers Klippa.

Text: Norman Worker. Bild: Carlos Cruz. Översättning: Mats Fierras. Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 24​/2001, Fa 20​/2020.

Fantomen: Rolands Horn

I dödskallegrottan finns många unika föremål som man trott gått förlorade. Där finns svärden Excalibur som tillhört kung Arthur och Dyrendal som burits av riddar Roland. I stora skattrummet finns även Rolands legendariska hor Olivant. Detta är berättelsen om hur Olivant hamnade i Fantomens ägo.

Text: Norman Worker. Bild: Carloz Cruz. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 6​/2004.

Fantomen: Savannernas jättar

Rex och Tomtom följer med Joomba till ett elefantreservat.

Referenser: Cy Bandoola, Elefanter, Joomba, Rex, Tom-Tom.

Text: Norman Worker. Bild: César Spadari. Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 25-26​/2010.

Fantomen: Flame

Slavjägare lägger till vid Keela-Wee och slår till mot Llongo! De lyckas ta flera bybor till fånga och hinner undan, men Fantomen följer efter deras skepp till Jamaica. När han kommer fram har någon redan misslyckats med att frita slavarna och ska till att hängas … Någon stackars sate som dom kallar för Fantomen!

Referenser: Den 9:e Fantomen, Flame Stanbury, Jamaica, Keela-Wee, Lamanda Luaga, Llongo, Slavhandel.

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bess. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 2-3​/2018.

Tidigare publicerad i Fantomen (julalbum) 1980.

Artiklar

Fantomens fakta: Om Orientexpressen

Referenser: Orientexpressen.

Av Norman Worker.

Publicerad i: Fa 26​/1980.

Fantomens Fakta: Kung Arthur och Excalibur

Referenser: Excalibur, Kung Arthur, Merlin.

Av Norman Worker.

Publicerad i: Fa 13​/1981.

Fantomens Fakta: Roland och Durandal

Referenser: Durandal, Karl den store, Riddaren Roland.

Av Norman Worker.

Myter och fakta om Karl den stores paladin Roland och hans svärd Durandal, och om Rolandssången, Chanson de Roland, som berättar hans historia.

Publicerad i: Fa 14​/1981.