Henrik Jonsson

Här listas vad Henrik Jonsson (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Artiklar

Fantomen presenterar: Henrik Jonsson, skaparen av The Norseman

Referenser: Henrik Jonsson, The Norseman.

Publicerad i: Fa 20​/2013.

Ledaren: The Norseman gör Fantomen

Referenser: Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 18-19​/2015.

Fantomen Fakta: Henrik lever drömmen

Referenser: Henrik Jonsson.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 18-19​/2015.

Fantomen Fakta: Fantomens tillhåll i Köping? / Henrik "Succé" Jonsson

Referenser: Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 24​/2015.

Omslagsbilder

Fa 2-3​/2015

Nr 18 i bästa omslag.

Fa 18-19​/2015

Nr 17 i bästa omslag.

Fa 25-26​/2015

Nr 7 i bästa omslag.

Fa 9​/2016

Nr 15 i bästa omslag.

Episoder

The Norseman

Asagudar, troll och andra väsen ur den nordiska mytologin i modern tappning tid med kopplingar ända upp till regeringsnivå.

Av Henrik Jonsson. Färgläggning: Jeremy Mohler.

Publicerad i Fa 20​/2013 (del 1).

The Norseman

Av Henrik Jonsson. Färgläggning: Jeremy Mohler.

Publicerad i Fa 21​/2013 (del 2).

The Norseman

Av Henrik Jonsson. Färgläggning: Jeremy Mohler.

Publicerad i Fa 22-23​/2013 (del 3).

The Norseman

Av Henrik Jonsson. Färgläggning: Jeremy Mohler.

Publicerad i Fa 24​/2013 (del 4).

The Norseman: Bortbytingen

Rickard är på väg till sitt första solouppdrag som The Norseman. Ett människobarn har blivit bortbytt mot ett trollbarn! Trollmamman vill inte byta tillbaka på ett fredligt vis.

Av Henrik Jonsson. Färgläggning: Jeremy Mohler.

Publicerad i Fa 2-3​/2014.

Fantomen: I Lönnmördarens spår

En lönnmördare anlitas för att stoppa ett projekt för fredlig utveckling i Rodia. Fantomen måste lista ut vem som är måltavlan och stoppa mordet!

Referenser: Diana, New York, Rodia.

Text: Tony DePaul. Bild: Graham Nolan och Henrik Jonsson. Översättning: Janne Eriksson. Textsättning: Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 2 oktober 2005 - söndag den 26 mars 2006.

Publicerad i Fa 14-15​/2014.

Detta är ett amerikanskt söndagsäventyr. Enligt dem är Luaga fortfarande är president i Bengali. De rutor där presidenten är med har därför tecknats om till Sandal Singh av Henrik Jonsson.

The Norseman: Små liv

Efter incidenten med bortbytingen har den hemliga organisationen L.I.O.N. satt både trollbarnet och människobarnet i säkert förvar i sin underjordiska bas. Men de verkar ha utvecklat en märklig kontakt med varandra. Det där säkra förvaret kanske inte är så säkert ...

Av Henrik Jonsson. Färgläggning: Jeremy Mohler.

Publicerad i Fa 18-19​/2014.

Fantomen: Biljetten till frihet

Advokaten Grace Aniston ska exekvera ett ovanligt testamente, där arvtagaren är en mystisk vålnad. Samtidigt hanterar hennes chef ett annat ärende: Att leverera falska pass till en organisation som smugglar ut krigsförbrytare ur Rodia.

Referenser: Aeneas, Grace Aniston, Rodia.

Text: Claes Reimerthi. Bild: Henrik Jonsson. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Göran Semb. Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 18-19​/2015.

Artiklar

Fantomens Universum: Chandra Sykharn

Referenser: Chandra Sykharn.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 10-11​/2014.

Fantomens Universum: Carolin Benson

Referenser: Carolin Benson.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 12​/2014.

Fantomens Universum: Viyaya

Referenser: Viyaya.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 13​/2014.

Fantomens Universum: Karola av Kula-Ku

Referenser: Karola av Kula-Ku.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 14-15​/2014.

Fantomens Universum: Joonkar

Referenser: Joonkar.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 16​/2014.

Fantomens Universum: Minerva Brooks

Referenser: Minerva Brooks.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 17​/2014.

Fantomens Universum: Fågelskrämman

Referenser: Fågelskrämman.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 18-19​/2014.

Fantomens Universum: Demonen

Referenser: Demonen.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 20​/2014.

Fantomens Universum: Joanne Fitzgerald

Referenser: Joanne Fitzgerald.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 21​/2014.

Fantomens Universum: Phoenix

Referenser: Phoenix.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 22-23​/2014.

Fantomens Universum: Maggie Crabtree

Referenser: Margaret Crabtree.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 24​/2014.

Fantomens Universum: Svarta Nejlikan

Referenser: Svarta Nejlikan.

Av Andreas Eriksson och Henrik Jonsson.

Publicerad i: Fa 25-26​/2014.