Henrik Sahlström

Här listas vad Henrik Sahlström (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Artiklar

En doldis på framsidan

Referenser: Henrik Sahlström.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 5/2016.

Resultat bästa omslag 2016: Hattrick för Sahlström

Referenser: Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 16/2017.

Sverige, vi har ett resultat

Referenser: Henrik Sahlström.

Resultat i omröstningen om bästa omslag 2017. Dubbelvinst för Henrik Sahlström, förstaplatsen med Fantomen omgiven av en svärm fjärilar.

Publicerad i: Fa 16/2018.

Omslagsbilder

Henrik Sahlström har skapat minst 52 omslag till Fantomentidningen. Här visas några av de bästa, en så komplett lista som indexet förmår följer nedan.

Fa 4/2016

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 21/2017

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 12/2016

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 16/2016

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 2-3/2017

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 10-11/2015

Nr 3 i bästa omslag.

Fa 16/2015

Nr 4 i bästa omslag.

Fa 8/2015

Nr 5 i bästa omslag.

Fa 2-3/2016

Nr 5 i bästa omslag.

Fa 24/2016

Nr 6 i bästa omslag.

Fa 20/2017

Nr 6 i bästa omslag.

Fa 13/2016

Nr 7 i bästa omslag.

Fa 1/2017

Nr 7 i bästa omslag.

Fa 17/2015

Nr 8 i bästa omslag.

Fa 25-26/2017

Nr 8 i bästa omslag.

Artiklar

Fantomens Universum: Guran

Referenser: Guran.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 8/2016.

Fantomens Universum: Joomba

Referenser: Joomba.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 10-11/2016.

Fantomens Universum: Överste Worubu

Referenser: Worubu.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 12/2016.

Fantomens Universum: Sandal Singh

Referenser: Sandal Singh.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 13/2016.

Fantomens Universum: Baldy

Referenser: Baldy.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 14-15/2016.

Fantomens Universum: Den tjugoförste Fantomen

Referenser: Den 21:e Fantomen.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 16/2016.

Fantomens Universum: Diana

Referenser: Diana.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 17/2016.

Fantomens Universum: Hero

Referenser: Hero.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 18-19/2016.

Fantomens Universum: Dogai Singh

Referenser: Dogai Singh.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 20/2016.

Fantomens Universum: Kapten Savarna

Referenser: Kapten Savarna.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 21/2016.

Fantomens Universum: Hzz

Referenser: Hzz.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 22-23/2016.

Fantomens Universum: Furst Grigor

Referenser: Furst Grigor.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 24/2016.

Fantomens Universum: Kate Sommerset

Referenser: Kate Sommerset.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 25-26/2016.