Henrik Sahlström

Här listas vad Henrik Sahlström (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Artiklar

En doldis på framsidan

Referenser: Henrik Sahlström.

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i: Fa 5​/2016.

Resultat bästa omslag 2016: Hattrick för Sahlström

Referenser: Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 16​/2017.

Sverige, vi har ett resultat

Referenser: Henrik Sahlström.

Resultat i omröstningen om bästa omslag 2017. Dubbelvinst för Henrik Sahlström, förstaplatsen med Fantomen omgiven av en svärm fjärilar.

Publicerad i: Fa 16​/2018.

Resultat av omröstningen: Bästa omslag 2018

Referenser: Henrik Sahlström.

Dubbel vinst till Henrik Sahlström, förstaplatsen med det omtalade omslaget där Fantomen använder en Prideflagga för att slå en nazist och andraplatsen till ett mer konventionellt omslag med Fantomen på Hero.

Publicerad i: Fa 16​/2019.

Resultat av omröstningen: Bästa omslag 2019

Referenser: Henrik Sahlström.

Henrik Sahlström tar hem alla tre pallplatserna.

Publicerad i: Fa 16​/2020.

Bästa omslag 2020

Referenser: Henrik Sahlström.

Resultat av omröstningen. Henrik Sahlström knep de fem topplaceringarna!

Publicerad i: Fa 16​/2021.

Bästa omslag 2021

Referenser: Henrik Sahlström, Luca Erbetta.

Resultat av omröstningen. Henrik Sahlström knep både första och andraplatsen, Luca Erbetta tog bronset.

Publicerad i: Fa 16​/2022.

Omslagsbilder

Henrik Sahlström har skapat minst 88 omslag till Fantomentidningen. Här visas några av de bästa, en så komplett lista som indexet förmår följer nedan.

Fa 4​/2016

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 21​/2017

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 9​/2018

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 21​/2019

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 5​/2020

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 1​/2021

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 4​/2022

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 12​/2016

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 16​/2016

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 2-3​/2017

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 25-26​/2018

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 5​/2019

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 1​/2020

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 21​/2021

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 10-11​/2015

Nr 3 i bästa omslag.

Artiklar

Fantomens Universum: Guran

Referenser: Guran.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 8​/2016.

Fantomens Universum: Joomba

Referenser: Joomba.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 10-11​/2016.

Fantomens Universum: Överste Worubu

Referenser: Worubu.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 12​/2016.

Fantomens Universum: Sandal Singh

Referenser: Sandal Singh.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 13​/2016.

Fantomens Universum: Baldy

Referenser: Baldy.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 14-15​/2016.

Fantomens Universum: Den tjugoförste Fantomen

Referenser: Den 21:e Fantomen.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 16​/2016.

Fantomens Universum: Diana

Referenser: Diana.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 17​/2016.

Fantomens Universum: Hero

Referenser: Hero.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 18-19​/2016.

Fantomens Universum: Dogai Singh

Referenser: Dogai Singh.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 20​/2016.

Fantomens Universum: Kapten Savarna

Referenser: Kapten Savarna.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 21​/2016.

Fantomens Universum: Hzz

Referenser: Hzz.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 22-23​/2016.

Fantomens Universum: Furst Grigor

Referenser: Furst Grigor.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 24​/2016.

Fantomens Universum: Kate Sommerset

Referenser: Kate Sommerset.

Av Andreas Eriksson och Henrik Sahlström.

Publicerad i: Fa 25-26​/2016.

Utgivningsprogram 2022

Bild: Henrik Sahlström.

Utgivningsdatum för årets nummer, och en hyllning till Fantomen i Svenska Dagbladet.

Publicerad i: Fa 1​/2022.