Karibiska havet

Episoder

Fantomen: Diamantkuppen

Mot sin vilja kan även de hederligaste människor lockas in på brottets bana ... så även den oförvitliga Diana!

Referenser: Diana, Karibiska havet.

Publicerad i Fa 24/1971.