Fantomenlegenden

Här listas de gånger serien Fantomenlegenden (Seriewikin, wikipedia) förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Episoder

Singhpiraterna

Referenser: Singhpiraterna.

Publicerad i Fa 20/1972, Fa 15/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 1 1972 blev del 3 1999.

Den förste Fantomen

Referenser: Den 1:a Fantomen.

Publicerad i Fa 21/1972, Fa 16/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 2 1972 blev del 4 1999.

Den vandrande vålnaden

Publicerad i Fa 22/1972, Fa 14/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 3 1972 blev del 2 1999.

Det onda och det goda märket

Publicerad i Fa 23/1972, Fa 13/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 4 1972, blev del 1 1999.

Vägen till dödskallegrottan

Referenser: Dödskallegrottan.

Publicerad i Fa 24/1972, Fa 17/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 5.

Bandarerna

Referenser: Bandarerna.

Publicerad i Fa 25/1972, Fa 18/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 6.

Diana

Referenser: Diana.

Publicerad i Fa 26/1972, Fa 19/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 7.

Rex King

Referenser: Rex.

Publicerad i Fa 1/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 8.

Fantomenexpressen

Publicerad i Fa 2/1973, Fa 20/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 9 1973 blev del 8 1999.

Dödskallegrottans rum

Referenser: Dödskallegrottan.

Publicerad i Fa 3/1973, Fa 21/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 10 1973 blev del 9 1999.

Djungelpatrullen

Referenser: Djungelpatrullen.

Publicerad i Fa 4/1973, Fa 22/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 11 1973 blev del 10 1999.

Den okände befälhavaren

Referenser: Djungelpatrullen.

Publicerad i Fa 5/1973, Fa 23/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 12 1973 blev del 11 1999.

Eden

Referenser: Eden.

Publicerad i Fa 6/1973, Fa 24/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 13 blev del 12 1999.

Katena

Referenser: Katena.

Publicerad i Fa 7/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 14.

Höglandsprinsarna

Publicerad i Fa 8/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 15.

Walkers klippa

Referenser: Walkers Klippa.

Publicerad i Fa 9/1973, Fa 25/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 16 1973 blev del 13 1999.

Kontakten med omvärlden

Publicerad i Fa 10/1973, Fa 4/2000.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 17 1973 blev del 15 2000.

President Luaga

Referenser: Llamanda Luaga.

Publicerad i Fa 11/1973, Fa 26/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 18 1973 blev del 13 1999.

Djungelolympiaden

Referenser: Djungelolympiaden.

Publicerad i Fa 12/1973, Fa 6/2000.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 19 1973 blev del 16 2000.

Läkare i djungeln

Publicerad i Fa 13/1973, Fa 10/2000.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 20 1973 blev del 17 2000.

Trolleri och vidskepelse

Publicerad i Fa 14/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 21.

Kampen mot Pirater

Publicerad i Fa 15/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 22.

Mr Walker

Publicerad i Fa 16/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 23.

Hero och Devil

Referenser: Devil, Hero.

Publicerad i Fa 17/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 24.

Fantomens kvinnor under 400 år

Publicerad i Fa 18/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 25.

Fantomens legender

Publicerad i Fa 19/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 26.

Trollkarlar

Vi börjar den här omgången med en av de farligaste trollkarlar djungeln skådat, och hoppas kunna fortsätta ungefär i vartannat nummer.

Av Westad.

Publicerad i Fa 2/1987.

Fantomen-Legenden är tillbaka! Efter många års uppehåll fortsätter vi att ge er närbilder på olika märkvärdigheter i Fantomernas farofyllda liv!

Sagan om Devil

Referenser: Devil.

Av Westad.

Publicerad i Fa 4/1987.

Fantomen-stigen

Publicerad i Fa 8/1987.

"T"

Publicerad i Fa 11/1987.