Fantomenlegenden

Här listas de gånger serien Fantomenlegenden (Seriewikin, wikipedia) förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Episoder

Singhpiraterna

Referenser: Singhpiraterna.

Publicerad i Fa 20​/1972, Fa 15​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 1 1972 blev del 3 1999.

Den förste Fantomen

Referenser: Den 1:a Fantomen.

Publicerad i Fa 21​/1972, Fa 16​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 2 1972 blev del 4 1999.

Den vandrande vålnaden

Publicerad i Fa 22​/1972, Fa 14​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 3 1972 blev del 2 1999.

Det onda och det goda märket

Publicerad i Fa 23​/1972, Fa 13​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 4 1972, blev del 1 1999.

Vägen till dödskallegrottan

Referenser: Dödskallegrottan.

Publicerad i Fa 24​/1972, Fa 17​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 5.

Bandarerna

Referenser: Bandarerna.

Publicerad i Fa 25​/1972, Fa 18​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 6.

Diana

Referenser: Diana.

Publicerad i Fa 26​/1972, Fa 19​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 7.

Rex King

Referenser: Rex.

Publicerad i Fa 1​/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 8.

Fantomenexpressen

Publicerad i Fa 2​/1973, Fa 20​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 9 1973 blev del 8 1999.

Dödskallegrottans rum

Referenser: Dödskallegrottan.

Publicerad i Fa 3​/1973, Fa 21​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 10 1973 blev del 9 1999.

Djungelpatrullen

Referenser: Djungelpatrullen.

Publicerad i Fa 4​/1973, Fa 22​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 11 1973 blev del 10 1999.

Den okände befälhavaren

Referenser: Djungelpatrullen.

Publicerad i Fa 5​/1973, Fa 23​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 12 1973 blev del 11 1999.

Eden

Referenser: Eden.

Publicerad i Fa 6​/1973, Fa 24​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 13 blev del 12 1999.

Katena

Referenser: Katena.

Publicerad i Fa 7​/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 14.

Höglandsprinsarna

Publicerad i Fa 8​/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 15.

Walkers klippa

Referenser: Walkers Klippa.

Publicerad i Fa 9​/1973, Fa 25​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 16 1973 blev del 13 1999.

Kontakten med omvärlden

Publicerad i Fa 10​/1973, Fa 4​/2000.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 17 1973 blev del 15 2000.

President Luaga

Referenser: Llamanda Luaga.

Publicerad i Fa 11​/1973, Fa 26​/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 18 1973 blev del 13 1999.

Djungelolympiaden

Referenser: Djungelolympiaden.

Publicerad i Fa 12​/1973, Fa 6​/2000.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 19 1973 blev del 16 2000.

Läkare i djungeln

Publicerad i Fa 13​/1973, Fa 10​/2000.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 20 1973 blev del 17 2000.

Trolleri och vidskepelse

Publicerad i Fa 14​/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 21.

Kampen mot Pirater

Publicerad i Fa 15​/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 22.

Mr Walker

Publicerad i Fa 16​/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 23.

Hero och Devil

Referenser: Devil, Hero.

Publicerad i Fa 17​/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 24.

Fantomens kvinnor under 400 år

Publicerad i Fa 18​/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 25.

Fantomens legender

Publicerad i Fa 19​/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 26.

Trollkarlar

Vi börjar den här omgången med en av de farligaste trollkarlar djungeln skådat, och hoppas kunna fortsätta ungefär i vartannat nummer.

Av Westad.

Publicerad i Fa 2​/1987.

Fantomen-Legenden är tillbaka! Efter många års uppehåll fortsätter vi att ge er närbilder på olika märkvärdigheter i Fantomernas farofyllda liv!

Sagan om Devil

Referenser: Devil.

Av Westad.

Publicerad i Fa 4​/1987.

En sida bakgrundsinformation som samanfattar äventyret från Fa 23/1979.

Fantomen-stigen

Publicerad i Fa 8​/1987.

En sida bakgrundsinformation om den märkliga stigen till ingenstans.

"T"

Referenser: T-ligan.

Publicerad i Fa 11​/1987.

En sida bakgrundsinformation om terrorligan.