Srirara

Episoder

Fantomen: Flodanden

Diana besöker sin gamla skolkamrat princessan Viyana i bergsfurstendömet Srirara. Viyanas pappa, Rajan, har råkat ut för en jaktolycka – och just dagen innan hans traditionella kamp mot flodanden!

Referenser: Diana, Srirara.

Publicerad i Fa 15​/1972.