Timor-ön

Episoder

Fantomen: Huvudjägarna*

En svår pestepedimi har drabbat djungeln och Diana flyger med medecin, men måste nödlanda på huvudjägarnas ö.

Referenser: Diana, Timor-ön.

Publicerad i Fa 21​/1969.

*) Detta är inte samma äventyr som Huvudjägarna i Fa 10/1973, Fa 21/1981 och Fa 14/2001.