Fantomen 25-26/2021

100 sidor. Pris 79:90.

Se även 19501960197019801990200020102019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Nr 25-26

Omslag av Henrik Sahlström.

Nr 7 i bästa omslag.

100 sidor Pris 79:90

Ledaren: Bakom kulisserna

Av Andreas.

Med Team Fantomen till 1000

Av Andreas.

Fantomen: Singhs sanna brödraskap

När Sandal Singh blev president i Bengali jublade inte alla Singh-pirater. Några av de mer traditionella sjörövarna bröt sig ut för att ägna sig åt annat än politiska intriger. Samtidigt har Djungelpatrullens specialstyrka med enbart kvinnliga medlemmar försvunnit från sin postering i dimmiga bergen, och patrullens hemliga befälhavare får stora bekymmer …

Referenser: Djungelpatrullen, Hawa, Kay, Kaya Singh, Kärnvapen, Mary (DP), Sandal Singh.

Text: Andreas Eriksson. Bild: Janusz Ordon. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Göran Semb. Textsättning: Michael Unge, Reprostugan.

Detta är det tusende äventyret från "Svenska" Team Fantomen.

Nummer 2 i omröstningen om bästa äventyr 2021.

Fantomen: De tusen äventyrens man

Av Mikael Lyck.

Fantomen: Den siste kejsaren

Härskaren i Nyaphura ligger för döden efter ett attentat och den 8:e Fantomen övertar försvaret av riket mot Singh-piraterna ...

Referenser: Den 8:e Fantomen, Joonkar.

Text: Norman Worker. Bild: Carlos Cruz. Översättning: Hans Jonsson.

Även publicerad i Fa 17​/1990.

Nummer 7 i omröstningen om bästa äventyr 2021.

Fantomen: Djungelpatrullen på uppdrag

Tre terrorister är objudna gäster i Wambesibyn, där de tar vad de vill ha och predikar sitt hat. Men den här gången har byn andra gäster också …

Referenser: Djungelpatrullen, Hawa, Kapten Weeks, Kay, Wambesi, Worubu.

Text: Tony DePaul. Bild: Terry Beatty och Jeff Weigel. Färgläggning: Terry Beatty, Jeff Weigel och Michael Unge, Reprostugan. Översättning: Jacob Habinc. Textsättning: Michael Unge, Reprostugan.

Söndagssidor söndag den 9 april 2017 - söndag den 14 maj 2017.

Detta äventyr är en prolog till "Fantomen finns överallt", Fa 13/2018.

Nummer 23 i omröstningen om bästa äventyr 2021.

Fantomen: Flamman del 1: Hjältekomplex

Text: Duncan Munro. Bild: Jeff Weigel. Redaktion: Glenn Ford. Översättning: Jacob Habinc. Textsättning: Michael Unge, Reprostugan.

Även publicerad i Fa 1​/2022 (del 2: Ställd till svars), Fa 2-3​/2022 (del 3: Ruttna äpplen).

Tidigare publicerad i The Phantom (Frew) nr 1896 2021.

Nummer 14 i omröstningen om bästa äventyr 2021.

Alla nummer 2021

1 2-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12 13 14-15 16 17 18-19 20 21 22-23 24 25-26