Fantomen 25/1990

Se även 19501960197019801988, 1989, 1990, 1991, 19922000201020202023.

Nr 25

Omslag av Kari Leppänen.

Nr 3 i bästa omslag.

Fantomen: En patrullmans död

- Patrullen är i kris och befälhavaren ingriper!

Text: Donne Avenell. Bild: Kari Leppänen. Översättning: H. Jonsson.

Nummer 2 i omröstningen om bästa äventyr 1990.

Tybalt: Mitt i skottlinjen

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Ulf Granberg.

Herman Hedning & co: HH 102, 103

Av Jonas Darnell.

Ny Serie:

Fabler från framtiden: Videolyckan

”Det finns inga oskyldiga lekar” (Jean Piaget)

Av Jean-Yves Mitton. Översättning: PeO Carlsten.

Alla nummer 1990

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26