Cy Tombago

Episoder

Fantomen: Arktis Hemlighet

En hel besättning försvinner spårlöst från en oljeborrplatform i nordatlanten. Fantomen spårar dem till en grotta under en glaciär, där tiden tycks ha stått stilla!

Referenser: Arktis, Cy Tombago.

Text: John Bull. Bild: Georges Bess. Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 25​/1976, Fa 6-7​/2017.

Färgläggning gäller bara publiceringen 2017.