Rasmus Fantomenindex:

Enhörningar

Läs mer

Fantomen Fakta: Ovanliga djur i Bengali

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i Fa 24 2017.

Relaterade episoder

Fantomen: Wamballadalens hemlighet

I sekler har väktarna fullgjort sin plikt. Vad är det de vaktar, som nu hotas av Bengalis stora dammprojekt? Fantomen ställs emot president Luaga i detta miljöpolitiska äventyr.

Referenser: Enhörningar, Lamanda Luaga, Miljöförstöring, Wamballa.

Text: Norman Worker, Bild: Kari Leppänen, Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 5 1989, Fa 11 2003.

Fantomen: Den sista enhörningen

Alla känner nu till att enhörningarna existerar, men Wamballadalen har fler hemligheter kvar! Giriga män välver förödande planer för denna sagolika plats.

Referenser: Enhörningar, Wamballa.

Text: Norman Worker, Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 9 1989, Fa 12 2003.