Fantomen 14/2005

104 sidor. Pris 30:-.

Se även 1950196019701980199020002003, 2004, 2005, 2006, 2007201020202023.

Nr 14

Omslag av Hasse Lindahl.

Nr 1 i bästa omslag.

104 sidor Pris 30:-

Fantomen: Duellen i Venedig

Den 1:e Fantomen hamnar i en fälla på väg till Malta och kampen mot turkarna ...

Referenser: Den 1:a Fantomen, Den 2:e Fantomen, Johanniterorden, Malta, Venedig.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Även publicerad i Fa 9​/1986.

Nummer 11 i omröstningen om bästa äventyr 2005.

Fantomen: Striden på Malta

1565. Den 1:e Fantomen är i Suleimans våld, men Kit, de Auvergne och en kringresande cirkus är på väg till hans undsättning. Samtidigt försvararar sig Johanniterriddarnas på Malta despeat met en övermäktig turkisk armé ...

Referenser: Den 1:a Fantomen, Den 2:e Fantomen, Johanniterorden, Malta, Venedig.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen. Översättning: Fia Fox.

Även publicerad i Fa 10​/1986.

Nummer 1 i omröstningen om bästa äventyr 2005.

Fantomen Talar: Bengalis stammar del 2: Från kannibaler till pygméer

Referenser: Massagni, Repfolket, Tirangi.

Norman Worker in Memoriam

Referenser: Albatross, Norman Worker, Tybalt.

Av Ulf Granberg.

Tybalt: Quetzalcoatl

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Hans Jonsson.

Även publicerad i Fa 4​/1991.

Albatross: Torped i sikte!

Av Norman Worker och Alberto Salinas. Text: Norman Worker. Bild: Alberto Salinas. Översättning: Ulf Granberg.

Även publicerad i Fa 1​/1991.

Alla nummer 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26