Fantomen 25/1997

Se även 195019601970198019901995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000201020202023.

Nr 25

Omslag av Rolf Gohs.

Nr 18 i bästa omslag.

Fantomen: Dödens Marionetter

Den tolfte Fantomen anländer till Wien 1791. I staden är uruppförandet av Mozarts "Trollflöjten" på allas läppar. Men den uppburne kompositören har farliga fiender.

Referenser: Den 12:e Fantomen, Mozart, Wien.

Text: Claes Reimerthi. Bild: Carlos Cruz. Översättning: Henrik Brandendorff. Textsättning: Ann Schwenke.

Nummer 10 i omröstningen om bästa äventyr 1997.

Fantomen Fakta: Blev Mozart mördad?

Tybalt: Den trojanska skatten

I slutet av andra världskriget förs en ovärderlig skatt från Berlin till USA. Drygt femtio år senare blir Rey Tybalt och Lana vittnen till en mystisk bilolycka.

Text: Norman Worker. Bild: Ian Kennedy. Översättning: Mats Jönsson.

Det okända: 3-minuters-geniet

Ärftlighetslagarna ger inget entydigt svar på varför eller när ett geni kommer att födas. Men riktigt underligt är fallet med det unga snillet i denna historia.

Av Sy Barry. Översättning: Michael Jaatinen.

Engelska originlet The Three-minute Genious.

Tidigare publicerad i Strange Adventures nr 48.

Herman Hedning & co: HH 401, 402

Av Jonas Darnell.

Fantomen Talar: Översättningsmiss som hängde med

Alla nummer 1997

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26