Fantomen 8/1990

68 sidor. Pris 11:50.

Se även 19501960197019801988, 1989, 1990, 1991, 19922000201020202023.

Nr 8

Omslag av Rolf Gohs.

Nr 14 i bästa omslag.

68 sidor Pris 11:50

Fantomen: Döden i djupet

Där nere åp havsbottnen väntar det onda – där väntar Döden i djupet!

Text: Michael Tierres. Bild: Jaime Vallvé.

Nummer 20 i omröstningen om bästa äventyr 1990.

Herman Hedning & co: HH 68, 69

Av Jonas Darnell.

Ny originalserie:

Albatross: Nefertitis leopard

Av Norman Worker och Alberto Salinas. Översättning: Hans Jonsson.

Fantomen presenterar: Alberto Salinas

Referenser: Alberto Salinas.

Alla nummer 1990

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26