Fantomen 18-19/2018

100 sidor. Pris 59:90.

Se även 19501960197019801990200020102016, 2017, 2018, 2019, 20202023.

Nr 18-19

Omslag av Henrik Sahlström.

Nr 9 i bästa omslag.

100 sidor Pris 59:90

Ledaren: Teknikens under

Fantomenklubben: Snabba frågor

Fantomen: Djungelns budbärare

Fantomens appost spelar en avgörande roll när en militärkupp mot Bengalis president omintetgörs …

Referenser: Apposten, Luaga.

Text: Donne Avenell. Bild: Georges Bess. Översättning: Hans Jonsson.

Även publicerad i Fa 11​/1981.

Nummer 22 i omröstningen om bästa äventyr 2018.

Fantomen: Satellitens hemlighet

En man som känner till Fantomens skatt råkar känna igen dödskallegrottan på en satellitbild! Han vill åka dit och hämta den gamla övergivna skatten, men det leder till att Singhpiraterna får kännedom om Dödskallegrottans position och kan organisera en militär attack!

Referenser: Dogai Singh, Dödskallegrottan, Singh.

Text: Norman Worker. Bild: Jaime Vallvé. Översättning: Hans Jonsson.

Även publicerad i Fa 18​/1982.

Nummer 25 i omröstningen om bästa äventyr 2018.

Fantomen: Dödlig sammansvärjning

Bengalis grannland Fari-Lana leds av president Goranda. Han är populär, men det finns män som vill störta honom. De har stöd av militärdiktaturen Buijongo, och de skyr inga medel!

Referenser: Buijongo, Fari-Lana, General Asolana, Goranda, Luaga, Pacemaker.

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bess. Översättning: Bengt Sahlberg.

Även publicerad i Fa 19​/1981.

Redax riktar ett tack till Anders Sunnhagen vid tekniska muséet för idén till detta Fantomenäventyr.

Nummer 25 i omröstningen om bästa äventyr 2018.

Alla nummer 2018

1 2-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12 13 14-15 16 17 18-19 20 21 22-23 24 25-26