Fantomen 11/1995

Se även 195019601970198019901993, 1994, 1995, 1996, 19972000201020202023.

Nr 11

Omslag av Terje Aspmo.

Nr 10 i bästa omslag.

Fantomen: Den gyllene falken

Johanniterriddarnas orden ska betala det årliga arrendet för ön Malta till den spanske kungen. Arrendet består av en gyllene falk och en av ordens främste riddare, sir Christopher, får uppdraget att överlämna falken. Men det finns förrädare i riddarnas skara som vill ha den gyllene falken för egen del ...

Referenser: Den 2:e Fantomen, Johanniterorden, Malta, Tempelorden.

Text: Norman Worker. Bild: Kari Leppänen.

Nummer 5 i omröstningen om bästa äventyr 1995.

Fantomen Talar: Fantomenparodier m m

Herman Storm: Kvinnan med tusen ansikten del 2

Text: Eirik Ildahl. Bild: Enrique Villagrán. Översättning: H. Jonsson.

Även publicerad i Fa 10​/1995 (del 1), Fa 12​/1995 (del 3).

Herman Hedning & co: HH 320

Av Jonas Darnell.

Det okända: Vålnadens rättegång

Översättning: Niclas Bengtsson.

Vi å pappa

Av Krister Petersson.

Fantomenlegender: Mörkrets Hjärta V del 3: Tempelbergets hemlighet

Text: Claes Reimerthi. Bild: Joan Boix. Översättning: Ulf Granberg.

Även publicerad i Fa 9​/1995 (del 1: Jerusalem), Fa 10​/1995 (del 2: Förbundsarken), Fa 12​/1995 (del 4: Gömstället), Fa 13​/1995 (del 5: Svärdet i stenen), Fa 14​/1995 (del 6: Kamp i underjorden), Fa 15​/1995 (del 7: Fällan), Fa 16​/1995 (del 8: I dödens skugga), Fa 17​/1995 (del 9: Objudna gäster).

Alla nummer 1995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26