Rasmus Fantomenindex:

Lloyds

Relaterade episoder

Fantomen: Under farornas segel

Fartyg sänks för försäkringspengarnas skull, men fantomen är missdådarna på spåret.

Referenser: Den 16:e Fantomen, Asta Jensen, England, Köpenhamn, Lloyds, Plymouth.

Text: Norman Worker, Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 11 1979, Fa 26 1987.