Fantomen 6-7/2017

100 sidor. Pris 59:90.

Se även 19501960197019801990200020102015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20202023.

Nr 6-7

Omslag av Eugenio Mattozzi, Sal Velluto.

Nr 11 i bästa omslag.

100 sidor Pris 59:90

Ledaren: 100 % Fantomen

Av Mikael Sol.

Fantomenklubben: Försvunna världar

Om Edmund Halley och andra teorier om hemliga världar gömda i jordens innandömme.

Fantomen: Arktis Hemlighet

En hel besättning försvinner spårlöst från en oljeborrplatform i nordatlanten. Fantomen spårar dem till en grotta under en glaciär, där tiden tycks ha stått stilla!

Referenser: Arktis, Cy Tombago.

Text: John Bull. Bild: Georges Bess. Färgläggning: Reprostugan.

Även publicerad i Fa 25​/1976.

Färgläggning gäller bara publiceringen 2017.

Nummer 8 i omröstningen om bästa äventyr 2017.

Fantomen kuriosa: Frostiga fantomenäventyr

Referenser: Antarktis, Arktis.

Av Andreas Eriksson.

Fantomen: Bandarutmaningen

Babudans son Kipawa har utmanat Guran om att bli hövding! Bandarerna väljer sin hövding. Före valet sätts kandidaterna på både fysiska och kunskapsmässiga prov för att folket ska kunna ta ställning till vem som är lämpligast.

Referenser: Babudan, Bandarerna, Guran, Kipawa.

Text: Tony DePaul. Bild: Paul Ryan. Färgläggning: Reprostugan. Översättning: Mikael Sol. Textsättning: Reprostugan.

Dagstrippar måndag den 11 maj 2015 - torsdag den 12 november 2015.

Nummer 19 i omröstningen om bästa äventyr 2017.

Fantomen: Skelettkusten

Sally Johnsson kommer till Skelettkusten för att söka efter sin bror, som är journalist och rest dit för att skriva om diamantgruvorna.

Referenser: Diamanter, Namibia, Skelettkusten.

Text: Norman Worker. Bild: Georges Bessis. Färgläggning: Reprostugan.

Även publicerad i Fa 17​/1977.

Skelettkusten är den norra delen av Namibias atlantkust. Extremt otillgänglig och med oräkneliga skeppsvrak även i verkligheten.

Nummer 31 i omröstningen om bästa äventyr 2017.

Alla nummer 2017

1 2-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12 13 14-15 16 17 18-19 20 21 22-23 24 25-26