Elin Jonsson

Här listas vad Elin Jonsson (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Artiklar

Resultat bästa omslag 2015: Ett omväxlande omslagsår

Referenser: Elin Jonsson.

För första gången har en kvinna tecknat ett Fantomenomslag, och det omslaget blev årets bästa: Elin Jonssons art noveau-inspirerade omslag till Fantomen 13.

Publicerad i: Fa 16/2016.

Omslagsbilder

Fa 13/2015

Nr 1 i bästa omslag.

Episoder

Fantomens värld: Den som gräver en grop …

Referenser: Guran.

Text: Alan Sonne. Bild: Elin Jonsson.

Publicerad i Fa 8/2015.

Fantomens värld: Mannen i mörkret

Avarias khagan är ute och rider en natt i de dimmiga berge då hon plötsligt hör ett rop på hjälp. En mystisk man har tagits tillfånga.

Referenser: Avaria.

Text: Alan Sonne. Bild: Elin Jonsson.

Publicerad i Fa 9/2015.

Artiklar

Fantomens Universum: Svarta Änkan

Referenser: Svarta Änkan.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 1/2015.

Fantomens Universum: Aron

Referenser: Aron.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 4/2015.

Fantomens Universum: Madame X

Referenser: Madame X, Röda Handen.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 5/2015.

Fantomens Universum: Höken

Referenser: Höken.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 6-7/2015.

Fantomens Universum: Chasity Dark

Referenser: Chasity Dark.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 8/2015.

Fantomens Universum: Mannen som aldrig sov

Referenser: Mannen som aldrig sov.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 9/2015.

Fantomens Universum: Felicia

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 10-11/2015.

Fantomens Universum: Bob Moore

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 12/2015.

Fantomens Universum: Tara Tagama

Referenser: Lamanda Luaga, Miss Tagama.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 13/2015.

Fantomens Universum: Goldhand

Referenser: Goldhand.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 14-15/2015.

Fantomens Universum: Oona Kagoda

Referenser: Caleb Kagoda, Oona Kagoda.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 16/2015.

Fantomens Universum: Caleb Kagoda

Referenser: Caleb Kagoda, Oona Kagoda.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 17/2015.

Fantomens Universum: Jezebel

Referenser: Jezebel.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 18-19/2015.

Fantomens Universum: Jason Parnassos

Referenser: Jason Parnassos.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 20/2015.

Fantomens Universum: Carrion Crane

Referenser: Carrion Crane.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 21/2015.

Fantomens Universum: Caroline Weeks

Referenser: Caroline Weeks.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 22-23/2015.

Fantomens Universum: Petra Faust

Referenser: Petra Faust.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 24/2015.

Fantomens Universum: Överste Weeks

Referenser: Weeks.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 1/2016.

Fantomens Universum: Den förste Fantomen

Referenser: Den 1:a Fantomen.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 4/2016.

Fantomens Universum: Julie

Referenser: Julie.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 5/2016.

Fantomens Universum: Devil

Referenser: Devil.

Av Andreas Eriksson och Elin Jonsson.

Publicerad i: Fa 6-7/2016.