Rasmus Fantomenindex:

Dront

Läs mer

Fantomen Fakta: Ovanliga djur i Bengali

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i Fa 24 2017.

Relaterade episoder

Fantomen: Eden

Den tragiska sagan om djungelön som blev ett paradis.

Referenser: Aron, Dront, Eden.

Av Avenell & Lindahl, Översättning: Bengt Sahlberg.

Publicerad i Fa 10 1988.