Rolf Gohs

Här listas vad Rolf Gohs (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Artiklar

Fantomen presenterar: Rolf Gohs

Referenser: Mystiska 2:an, Rolf Gohs.

Mannen bakom omslagen.

Publicerad i: Fa 13​/1970.

Fantomen Talar: Ska vi utöka Fantomen Talar?

Referenser: Rolf Gohs.

Upplysning om omslagsartist efterlyses i en fråga, och redax svarar ja. Dessutom finns här en lista över Gohs samtliga omslag från start till 1981 så vitt känt.

Publicerad i: Fa 26​/1981.

Mångårig omslags-Gohsse belönad

Referenser: Rolf Gohs.

Fantomens mäste omslagstecknare, Rolf Gohs, har belönats med 1984 års 91:an-stipendium.

Publicerad i: Fa 20​/1984.

Fantomen Talar: Har Rolf Gohs tecknat Fantomen?

Referenser: Rolf Gohs.

Publicerad i: Fa 16​/1993.

Fantomen presenterar: Rolf Gohs – serietecknaren!

Referenser: Rolf Gohs.

Publicerad i: Fa 23​/1998.

Fantomen Presenterar: Rolf Gohs

Referenser: Rolf Gohs.

Publicerad i: Fa 21​/2002.

Rolf Gohs 1933-2020

Referenser: Rolf Gohs.

Av Ulf Granberg.

Ett personligt minnesord från gammelredax.

Publicerad i: Fa 20​/2020.

Omslagsbilder

Rolf Gohs har skapat minst 813 omslag till Fantomentidningen. Här visas några av de bästa, en så komplett lista som indexet förmår följer nedan.

Fa 16​/1971

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 24​/1973

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 19​/1974

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 19​/1975

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 5​/1978

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 4​/1983

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 21​/1990

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 6​/1991

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 1​/1993

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 19​/1996

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 16​/2006

Nr 1 i bästa omslag.

Fa 4​/1974

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 17​/1980

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 12​/1983

Nr 2 i bästa omslag.

Fa 9​/1986

Nr 2 i bästa omslag.

Episoder

Fantomen: Den stora bankkuppen

En bankkupp så välplanerad att när Djungelpatrullen anländer finns inga tecken på att den alls ägt rum …

Referenser: Bankrån, Djungelpatrullen, Morristown, Weeks.

Bild: Rolf Gohs.

Publicerad i Fa 11​/1966.

Tecknare enligt Fantomen Talar, Fa 23/1986.

Fantomen: Jordbävningen

Natankastammen vet att något hemskt kommer att hända, och kallar på Fantomen. När jordbävningen kommer drabbar den Natanka, men även det närbelägna fänglelset, där livstidsfångarna Burt och Grant lyckas rymma i förödelsen.

Referenser: Burt, Grant, Jordbävning, Natanka.

Bild: Rolf Gohs.

Publicerad i Fa 11​/1970.

Mystiska 2:an: Skatten på spökön

År 1719 anföll den ryska flottan Stockholms skärgård. Bland soldaterna fanns två svenskättade legoknektar från Lettland, Rosenstein och Löf. De hade betalt för att dräpa skärgårdsbor och bränna deras hem och de hade ingenting emot att tjäna pengar på det viset.

Av Rolf Gohs.

Publicerad i Fa 16​/1972 (del 1), Fa 17​/1972 (del 2: Till havs!), Fa 18​/1972 (del 3: Skeppsbrott), Fa 19​/1972 (del 4: Männen vid elden), Fa 20​/1972 (del 5: En kula i armen), Fa 21​/1972, Fa 22​/1972 (del 7: Sachos andra försök), Fa 23​/1972 (del 8: Upptäckt!), Fa 24​/1972 (del 9: En guldrubel!), Fa 25​/1972 (del 10: Avslöjandet), Fa 26​/1972 (del 11: Skatten!).

Denna del verkar varken ha namn eller nummer.

Mystiska 2:an: Rymlingarna

Av Rolf Gohs.

Publicerad i Fa 23​/1977.

Mystiska 2:an: 40 minuter med döden

Av Rolf Gohs.

Publicerad i Fa 23​/1998.

Mystiska 2:an: Tåg mot rött

Av Rolf Gohs.

Publicerad i Fa 24​/1998.

Mystiska 2:an: Gravguldet

Av Rolf Gohs.

Publicerad i Fa 25​/1998.

Dom oskyldiga

Rolf Gohs återkomst till seriesidorna i denna tidning! Det sker med en historia, baserad på verkliga händelser, om ett barnkorståg som drog fram genom 1200-talets Europa. Umbäranden, grymhet och hjältemod kantade deras väg – och vi får följa deras öden i tre omskakande delar.

Av Rolf Gohs. Redaktion: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 21​/2002 (del 1).

Dom oskyldiga

Vedermödorna staplas på varandra i denna gripande historia, baserad på verkliga händelser, av Rolf Gohs. Ett barnkorståg drog fram genom 1200-talets Europa – umbäranden, grymhet och hjältemod kantade deras väg.

Av Rolf Gohs. Redaktion: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 22​/2002 (del 2).

Dom oskyldiga

Upplösningen på Rolf Gohs gripande seriedokumentär, baserad på verkliga händelser. Ett barnkorståg drar fram genom 1200-talets Europa. Umbäranden kantar deras väg – in i evigheten.

Av Rolf Gohs. Redaktion: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 23​/2002 (del 3).

Mystiska 2:an: Fiskögat

Av Rolf Gohs.

Publicerad i Fa 10​/2004.

Tecknat 1972 och omarbetat 2003

Artiklar

Kuslig sommar: I: Vraket

Av K-A Schwartzkopf. Bild: Rolf Gohs.

Publicerad i: Fa 13​/1957.

Kuslig sommar: II: De mystiska filmrullarna

Av K-A Schwartzkopf. Bild: Rolf Gohs.

Publicerad i: Fa 14​/1957.

Kuslig sommar: III: Ångpannans hemlighet

Av K-A Schwartzkopf. Bild: Rolf Gohs.

Publicerad i: Fa 15​/1957.

Kuslig sommar: IV: Det djärva språnget

Av K-A Schwartzkopf. Bild: Rolf Gohs.

Publicerad i: Fa 16​/1957.

Kuslig sommar: V: Överfallet

Av K-A Schwartzkopf. Bild: Rolf Gohs.

Publicerad i: Fa 17​/1957.

Kuslig sommar: VI: Den stora sjöstriden

Av K-A Schwartzkopf. Bild: Rolf Gohs.

Publicerad i: Fa 18​/1957.

Tefat landar

Text: Al Rebefeldt. Bild: Rolf Gohs.

Novell

Publicerad i: Fa 16​/1959.