Grant

Episoder

Fantomen: Jordbävningen

Natankastammen vet att något hemskt kommer att hända, och kallar på Fantomen. När jordbävningen kommer drabbar den Natanka, men även det närbelägna fänglelset, där livstidsfångarna Burt och Grant lyckas rymma i förödelsen.

Referenser: Burt, Grant, Jordbävning, Natanka.

Bild: Rolf Gohs.

Publicerad i Fa 11​/1970.