Fantomen 5/1999

Se även 195019601970198019901997, 1998, 1999, 2000, 2001201020202023.

Nr 5

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomen: Dödligt spel

Den åldrige William Shakespeare känner att hans utmätta tid är på väg att ebba ut och han skriver ner en händelse han var med om i sin barndom. En händelse han hållit hemlig i alla år, även för sina närmaste och käraste.

Referenser: Den 2:e Fantomen, Shakespeare.

Text: Claes Reimerthi. Bild: Carlos Cruz.

Nummer 21 i omröstningen om bästa äventyr 1999.

Fantomen Fakta: Den gåtfulle Willian Shakespeare

Herman Hedning & co: HH 454, 455

Av Jonas Darnell.

Zorro: Den maskerade hämnaren del 2

Text: Don McGregor. Bild: Ron Wagner. Tush: Rick Magyar. Översättning: Michael Jaatinen.

Även publicerad i Fa 4​/1999 (del 1), Fa 8​/1999 (del 3), Fa 9​/1999 (del 4).

Fantomen Talar: Fantomen värnar om liv och är ingen dråpare!

Alla nummer 1999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26