Fantomen 12/1999

Se även 195019601970198019901997, 1998, 1999, 2000, 2001201020202023.

Nr 12

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomen: Guldbuddhan

Ett telegram kommer via apposten till dödskallegrottan i de djupa skogarna. Kinesdetektiven Chou Chan har spårlöst försvunnit i Manilla.

Referenser: Chou Chan, Filipinerna, Manila.

Text: Claes Reimerthi. Bild: Carlos Cruz. Översättning: L. Allen. Textsättning: A. Schwenke.

Nummer 15 i omröstningen om bästa äventyr 1999.

Stig & Grieg

Av Wox.

Achilles Wiggen: Fångar i tiden del 3: Morituri Te Salutant!

Gladiatorspelen inleds, ett skådespel för folket som färgar arenan röd av blod och folkmassan tjuter upphetsat.

Av Kari Leppänen.

Sluga Räven & co

Av Stan Lynde. Översättning: Björn Ihrstedt.

Herman Hedning & co: HH 468

Av Jonas Darnell.

Fantomen Talar: Fantomen i USA och annorstädes

Alla nummer 1999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26