Jonas Darnell

Här listas vad Jonas Darnell (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Episoder

Herman Hedning & co: 1

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1988.

Herman Hedning & co: 2

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1988.

Herman Hedning & co: 3

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1988.

Herman Hedning & co: 4

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/1988.

Herman Hedning & co: 5

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1988.

Herman Hedning & co: 6

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1988.

Herman Hedning & co: 7

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1988.

Herman Hedning & co: 8

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1988.

Herman Hedning & co: 9

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1988.

Herman Hedning & co: 10

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1988.

Herman Hedning & co: 11

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1988.

Herman Hedning & co: HH-12

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1988.

Herman Hedning & co: 13

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1988.

Herman Hedning & co: 14

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1988.

Herman Hedning & co: 15

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/1988.

Herman Hedning & co: 16

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1988.

Herman Hedning & co: 17

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1988.

Herman Hedning & co: 18

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1988.

Herman Hedning & co: 19

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1988.

Herman Hedning & co: 20

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1988.

Herman Hedning & co: 21

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1988.

Herman Hedning & co: 22

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1988.

Herman Hedning & co: 23

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1988.

Herman Hedning & co: 24

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1988.

Herman Hedning & co: 25

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1988.

Herman Hedning & co: 26

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1988.

Herman Hedning & co: 27

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1989.

Herman Hedning & co: 28

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1989.

Herman Hedning & co: 29

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1989.

Herman Hedning & co: 30

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/1989.

Herman Hedning & co: 31

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1989.

Herman Hedning & co: 32

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1989.

Herman Hedning & co: 33

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1989.

Herman Hedning & co: 34

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1989.

Herman Hedning & co: 35

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1989.

Herman Hedning & co: 36

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1989.

Herman Hedning & co: 37

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1989.

Herman Hedning & co: 38

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1989.

Herman Hedning & co: 39

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1989.

Herman Hedning & co: 40

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1989.

Herman Hedning & co: 43

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/1989.

Herman Hedning & co: 42 & 42

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1989.

Herman Hedning & co: 44

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1989.

Herman Hedning & co: 45

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1989.

Herman Hedning & co: 46

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1989.

Herman Hedning & co: 47

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1989.

Herman Hedning & co: 48

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1989.

Herman Hedning & co: 49

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1989.

Herman Hedning & co: 50

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1989.

Herman Hedning & co: 51

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1989.

Herman Hedning & co: 52

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1989.

Herman Hedning & co: 53

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1989.

Herman Hedning & co: HH 54, 55

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1990.

Herman Hedning & co: HH 56, 57

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1990.

Herman Hedning & co: HH 58, 59

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1990.

Herman Hedning & co: HH 60, 61

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/1990.

Herman Hedning & co: HH 62, 63

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1990.

Herman Hedning & co: HH 64, 65

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1990.

Herman Hedning & co: HH 66, 67

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1990.

Herman Hedning & co: HH 68, 69

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1990.

Herman Hedning & co: HH 70, 71

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1990.

Herman Hedning & co: HH 72, 73

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1990.

Herman Hedning & co: HH 74, 75

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1990.

Herman Hedning & co: HH 76, 77

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1990.

Herman Hedning & co: HH 78, 79

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1990.

Herman Hedning & co: HH 80, 81

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1990.

Herman Hedning & co: HH 82, 83

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/1990.

Herman Hedning & co: HH 84, 85

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1990.

Herman Hedning & co: HH 86, 87

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1990.

Herman Hedning & co: HH 88, 89

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1990.

Herman Hedning & co: HH 92, 93

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1990.

Herman Hedning & co: HH 90, 91

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1990.

Herman Hedning & co: HH 94, 95

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1990.

Herman Hedning & co: HH 96, 97

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1990.

Herman Hedning & co: HH 98, 99

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1990.

Herman Hedning & co: HH 100, 101

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1990.

Herman Hedning & co: HH 102, 103

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1990.

Herman Hedning & co: HH 106, 107 – i vetenskapens tjänst

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1990.

Herman Hedning & co: HH 104, 105

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1991.

Herman Hedning & co: HH 108, 109

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1991.

Herman Hedning & co: HH 110, 111

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1991.

Herman Hedning & co: HH 112, 113

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/1991.

Herman Hedning & co: HH 114, 115

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1991.

Herman Hedning & co: HH 116, 117

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1991.

Herman Hedning & co: HH 118, 119

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1991.

Herman Hedning & co: HH 120, 121

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1991.

Herman Hedning & co: HH 122, 123

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1991.

Herman Hedning & co: HH 124, 125

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1991.

Herman Hedning & co: HH 126, 127

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1991.

Herman Hedning & co: HH 128, 129

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1991.

Herman Hedning & co: HH 130, 131

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1991.

Jeff Hund: Jordens undergång

Av Patrik Norrman och Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1991 (del 1: Sagan om Moppe), Fa 17​/1991 (del 2: Kometens hemlighet).

Herman Hedning & co: HH 132, 133

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1991.

Herman Hedning & co: HH 134, 135

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/1991.

Herman Hedning & co: HH 136, 137

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1991.

Herman Hedning & co: HH 138, 139

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1991.

Herman Hedning & co: HH 140, 141

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1991.

Herman Hedning & co: HH 142, 143

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1991.

Herman Hedning & co: HH 144, 145

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1991.

Herman Hedning & co: HH 146, 147

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1991.

Herman Hedning & co: HH 148, 149

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1991.

Herman Hedning & co: HH 150, 151

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1991.

Herman Hedning & co: HH 152, 153

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1991.

Herman Hedning & co: HH 154, 155

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1991.

James Hund: Blodbadet på grishyttan

Av Patrik Norrman och Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1991.

Herman Hedning & co: HH 156, 157

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1991.

Herman Hedning & co: 158, 159

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1992.

Herman Hedning & co: 160, 161: Fysik för megalomaniker

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1992.

Herman Hedning & co: 162, 163: Fysik för megalomaniker II

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1992.

Herman Hedning & co: 164, 165

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/1992.

Herman Hedning & co: 166, 167

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1992.

Herman Hedning & co: 168, 169

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1992.

Herman Hedning & co: 170, 171

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1992.

Herman Hedning & co: 172, 173

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1992.

Herman Hedning & co: 174, 175

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1992.

Herman Hedning & co: 176, 177

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1992.

Herman Hedning & co: 178, 179

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1992.

Herman Hedning & co: 180, 181

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1992.

Herman Hedning & co: 182, 183

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1992.

Herman Hedning & co: 184, 185

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1992.

Herman Hedning & co: 186, 187

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/1992.

Herman Hedning & co: 188, 189

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1992.

Herman Hedning & co: 190, 191

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1992.

Herman Hedning & co: 192, 193

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1992.

Herman Hedning & co: 194, 195

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1992.

Herman Hedning & co: 196, 197

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1992.

Herman Hedning & co: 198, 199

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1992.

Herman Hedning & co: 200, 201

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1992.

Herman Hedning & co: 202, 203

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1992.

Herman Hedning & co: 204, 205

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1992.

Herman Hedning & co: 206, 207

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1992.

Herman Hedning & co: 208, 209

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1992.

Herman Hedning & co: 210, 211

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1993.

Herman Hedning & co: 212, 213

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1993.

Herman Hedning & co: 214, 215

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1993.

James Hund: The Big Bleep – Den Stora Sömnen

Vi befinner oss i framtiden. Den framtid som nutiden vill ge oss. Där allt snillrikare kiselgärnor gör livet behagligare att leva.

Text: Jonas Darnell. Bild: Patrik Norrman.

Publicerad i Fa 4​/1993.

Herman Hedning & co: 216 Noaks Ark IV, 217 Noaks Ark V

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/1993.

Herman Hedning & co: 218 Noaks Ark VI, 219 Noaks Ark VII

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1993.

Herman Hedning & co: 220 - 221: Herman och Syndafloden VIII - IX

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1993.

Herman Hedning & co: 222 Herman på syndaflodens botten X, 223

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1993.

Herman Hedning & co: 224, 225

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1993.

Herman Hedning & co: 226, 227

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1993.

Herman Hedning & co: 228, 229

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1993.

Herman Hedning & co: 230, 231

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1993.

Herman Hedning & co: 232, 233

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1993.

Herman Hedning & co: 234, 235

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1993.

Herman Hedning & co: 236, 237 Herman i Helvetet

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1993.

Herman Hedning & co: 240, 241 Herman i Helvetet

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1993.

Herman Hedning & co: 242, 243

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1993.

Herman Hedning & co: 244, 245

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1993.

Herman Hedning & co: 246, 247

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1993.

Herman Hedning & co: 248, 249

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1993.

Herman Hedning & co: 250 – Jubileumsspecial

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1993.

Herman Hedning & co: 251, 252

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1993.

Herman Hedning & co: 253, 254

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1993.

Herman Hedning & co: 255, 256

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1993.

Herman Hedning & co: 257, 258

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1993.

Herman Hedning & co: 259, 260

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1993.

Herman Hedning & co: 261, 262

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1994.

Herman Hedning & co: 263, 264

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1994.

Herman Hedning & co: 265

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1994.

Herman Hedning & co: 266, 267

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/1994.

Herman Hedning & co: 268, 269

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1994.

Herman Hedning & co: 270, 271

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1994.

Herman Hedning & co: 272

Att skita eller skitas

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1994.

Herman Hedning & co: 273, 274

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1994.

Herman Hedning & co: 275

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1994.

Herman Hedning & co: 276, 277

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1994.

Herman Hedning & co: 278, 279

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1994.

Herman Hedning & co: 280, 281

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1994.

Herman Hedning & co: 282, 283

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1994.

Herman Hedning & co: HH 284

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1994.

Herman Hedning & co: HH 285, 286

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/1994.

Herman Hedning & co: HH 287

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1994.

James Hund: Armageddon Antarctica

En brännande aktuell historia

Av Patrik Norrman och Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1994.

Herman Hedning & co: HH 289, 290

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1994.

James Hund: James i Valfuskens byk

En vedervärdig vision av demokratins utveckling – En osannolikt sannolik historia

Av Patrik Norrman och Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1994.

Herman Hedning & co: HH 291, 292

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1994.

Herman Hedning & co: HH 293

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1994.

Herman Hedning & co: HH 294, 295

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1994.

Herman Hedning & co: HH 296, 297

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1994.

Herman Hedning & co: HH 298, 299

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1994.

Herman Hedning & co: HH 300, 301

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1994.

Herman Hedning & co: HH 302

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1994.

James Hund: Håll julen snurrande

Av Patrik Norrman och Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1994.

Herman Hedning & co: HH 303, 304

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1994.

Herman Hedning & co: HH 305, 306

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1995.

Herman Hedning & co: HH 306, 307

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1995.

Herman Hedning & co: HH 308

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1995.

Herman Hedning & co: HH 309, 310

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/1995.

Herman Hedning & co: HH 311, 312

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1995.

Herman Hedning & co: HH 313, 314

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1995.

Herman Hedning & co: HH 315

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1995.

Herman Hedning & co: HH 316: Lord Encoctmebreu

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1995.

Herman Hedning & co: HH 317

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1995.

Herman Hedning & co: HH 318

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1995.

Herman Hedning & co: HH 320

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1995.

Herman Hedning & co

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1995.

Herman tar med sig Lilleman och Gammelman ut i rymden på upptäcktssemester för obestämd tid. Bacon & Ägg på väg in som vikarier.

Herman Hedning & co: HH 322

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1995.

Herman Hedning & co

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1995.

Herman Hedning & co: HH 324

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1995.

Herman Hedning & co: HH 325

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1995.

Herman Hedning & co: HH 326

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1995.

Herman Hedning & co: HH 327, 328

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1995.

Herman Hedning & co: HH 329

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1996.

Herman Hedning & co: HH 330

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1996.

Herman Hedning & co: HH 331

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1996.

Herman Hedning & co: HH 332

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/1996.

Herman Hedning & co: HH 333, 334

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1996.

Herman Hedning & co: HH 335

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1996.

Herman Hedning & co: HH 336

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1996.

Herman Hedning & co: HH 337

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1996.

Herman Hedning & co: HH 340

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1996.

Herman Hedning & co: HH 341

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1996.

Herman Hedning & co: HH 342

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1996.

Herman Hedning & co: HH 343

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1996.

Herman Hedning & co: HH 344

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1996.

Herman Hedning & co: HH 345

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/1996.

Herman Hedning & co: HH 346

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1996.

Herman Hedning & co: HH 347

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1996.

Herman Hedning & co: HH 348, 349

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1996.

Herman Hedning & co: HH 350, 351

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1996.

Herman Hedning & co: HH 352

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1996.

Herman Hedning & co: HH 353

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1996.

Herman Hedning & co: HH 354, 355

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1996.

Herman Hedning & co: HH 356, 357

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1996.

Herman Hedning & co: HH 358, 359

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1996.

Herman Hedning & co: HH 360

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1996.

Herman Hedning & co: HH 361, 362

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1996.

Herman Hedning & co: HH 363

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1997.

Herman Hedning & co: HH 364, 365

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1997.

Herman Hedning & co: HH 366

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1997.

Herman Hedning & co: HH 367, 368

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/1997.

Herman Hedning & co: HH 369, 370

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1997.

Herman Hedning & co: HH 371, 372

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1997.

Herman Hedning & co: HH 373, 374

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1997.

Herman Hedning & co: HH 375

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1997.

Herman Hedning & co: HH 376

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1997.

Herman Hedning & co: HH 377

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1997.

Herman Hedning & co: HH 378

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1997.

Herman Hedning & co: HH 379

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1997.

Herman Hedning & co: HH 380

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1997.

Herman Hedning & co: HH 382, 383

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1997.

Herman Hedning & co: HH 384, 385

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/1997.

Herman Hedning & co: HH 386

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1997.

Herman Hedning & co: HH 387, 388

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1997.

Herman Hedning & co: HH 389

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1997.

Herman Hedning & co: HH 390, 391

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1997.

Herman Hedning & co: HH 392

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1997, Fa 21​/1997.

Herman Hedning & co: HH 395, 396

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1997.

Herman Hedning & co: HH 397, 398

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1997.

Herman Hedning & co: HH 399, 400

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1997.

Herman Hedning & co: HH 401, 402

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1997.

Herman Hedning & co: HH 403

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1997.

Herman Hedning & co: HH 404, 405

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1998.

Herman Hedning & co: HH 406, 407

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1998.

Herman Hedning & co: HH 408, 409

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/1998, Fa 4​/1998.

Herman Hedning & co: HH 411, 412

Det yttersta brottet och stöd för en ny teori

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1998, Fa 6​/1998.

Herman Hedning & co: HH 414

Geggigt och sumpgöligt med fettot.

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1998.

Herman Hedning & co: HH 415, 416

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1998.

Herman Hedning & co: HH 417, 418

Herman flink på symaskin, syr en randig dräkt så fin

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1998.

Herman Hedning & co: HH 419, 420

Äckligheter, rakning och schamponering

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1998.

Herman Hedning & co: HH 421

Dryga dumheter och vämjeliga vedervärdigheter.

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1998.

Herman Hedning & co: HH 422, 423

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1998.

Herman Hedning & co: HH 424, 425

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1998.

Herman Hedning & co: HH 426

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1998.

Herman Hedning & co: HH 427, 428

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/1998.

Herman Hedning & co: HH 429

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1998.

Herman Hedning & co: HH 430

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1998.

Herman Hedning & co: HH 431, 432

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1998.

Herman Hedning & co: HH 433, 434

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1998.

Herman Hedning & co: HH 435, 436

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1998.

Herman Hedning & co: HH 437

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1998.

Herman Hedning & co: HH 438, 439

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1998.

Herman Hedning & co: HH 440, 441

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1998.

Herman Hedning & co: HH 442, 443

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1998.

Herman Hedning & co: HH 444, 445

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1998.

Cordon Bleu: Den Sjunde Himlen

Av Henrik Brandendorff, Patrik Norrman och Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1998.

Herman Hedning & co: HH 446

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1998.

Herman Hedning & co: HH 447

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/1999.

Herman Hedning & co: HH 448, 449

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/1999, Fa 3​/1999, Fa 4​/1999.

Herman Hedning & co: HH 454, 455

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/1999.

Herman Hedning & co: HH 456, 457

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/1999.

Herman Hedning & co: HH 458, 459

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/1999.

Herman Hedning & co: HH 460, 461

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/1999.

Herman Hedning & co: HH 462, 463

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/1999.

Herman Hedning & co: HH 464, 465

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/1999.

Herman Hedning & co: HH 466, 467

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/1999.

Herman Hedning & co: HH 468

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/1999.

Herman Hedning & co: HH 469, 470

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/1999.

Herman Hedning & co: HH 471, 472

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/1999.

Herman Hedning & co: HH 473

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/1999.

Herman Hedning & co: HH 474, 475

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/1999.

Herman Hedning & co: HH 476

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/1999.

Herman Hedning & co: HH 477, 478

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/1999.

Herman Hedning & co: HH 479

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/1999.

Herman Hedning & co: HH 480, 481

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/1999.

Herman Hedning & co: HH 482

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/1999.

Herman Hedning & co: HH 483, 484

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/1999.

Herman Hedning & co: HH 485

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/1999.

Herman Hedning & co: HH 486, 487

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/1999.

Herman Hedning & co: HH 488

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/1999.

Herman Hedning & co: HH 489

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/1999.

Herman Hedning & co: 490, 491

Ett stenåldersfetto i 2000-talet

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2000.

Herman Hedning & co: 492, 493

Ett stenåldersfetto i 2000-talet

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/2000.

Herman Hedning & co: 494

Fläskigt och elakt betingat

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/2000.

Herman Hedning & co: 495, 496

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2000.

Herman Hedning & co: 497, 498

Fett, sopigt och musikaliskt

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2000.

Herman Hedning & co: 499

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2000.

Herman Hedning & co: 500

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/2000.

Herman Hedning & co: 501, 502

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/2000.

Herman Hedning & co: 503

Fett, fräckt och finurligt

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/2000.

Herman Hedning & co: 504, 505

Nya vämjeligheter med fettot

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/2000.

Herman Hedning & co: 506

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/2000.

Herman Hedning & co: 507, 508

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/2000.

Herman Hedning & co: 509, 510

Fiskafänge och strävan mot framsteg

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/2000.

Herman Hedning & co: 511, 512

Fett flottigt och flabbigt

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/2000.

Herman Hedning & co: 513, 514

Fett, skämt och vedervärdigt

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/2000.

Herman Hedning & co: 515, 516

Hemskt, hedniskt och humoristiskt.

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/2000.

Herman Hedning & co: 517, 518

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2000.

Herman Hedning & co: 519, 520

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/2000.

Herman Hedning & co: 521

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/2000.

Herman Hedning & co: 524, 525

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/2000.

Herman Hedning & co: 526

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/2000.

Herman Hedning & co: 522, 523

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/2000.

Herman Hedning & co: 527

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/2000.

Herman Hedning & co: 528, 529

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/2000.

Herman Hedning & co: 530

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/2000.

Herman Hedning & co: 531, 532

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2001.

Herman Hedning & co: HH 533, 534

Kallt och strapatsrikt à la Darnell

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/2001.

Herman Hedning & co: HH 535, 536

Nyklippt och luktar gott

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/2001.

Herman Hedning & co: HH 537

Nya feta flottigheter med fettot

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2001.

Herman Hedning & co: HH 538, 539

Galna skämt som stinker

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2001.

Herman Hedning & co: HH 540, 541

Störande reklam och fågelsk-t

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2001.

Herman Hedning & co: HH 542

Herman får en uppenbarelse!

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/2001.

Herman Hedning & co: HH 543, 544

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/2001.

Herman Hedning & co: HH 545

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/2001.

Herman Hedning & co: HH 546, 547

Snökedjor och fluffiga fåglar

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/2001.

Herman Hedning & co: HH 548

Erfarna sjömän och fysiskt våld.

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/2001.

Herman Hedning & co: HH 549

I valfiskens buk

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/2001.

Herman Hedning & co: HH 530, 531

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/2001.

Herman Hedning & co: HH 552

Av Jonas Darnell, Peter Bergting och Tomas Blijdenstein.

Publicerad i Fa 14​/2001, Fa 15​/2001.

Herman Hedning & co: HH 555, 556

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/2001.

Herman Hedning & co: HH 557, 558

Pilgiftsgrodor och nikotinslavar

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2001.

Herman Hedning & co: HH 559, 560

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/2001.

Herman Hedning & co: HH 561, 562

Av Jonas Darnell och Peter Bergting.

Publicerad i Fa 19​/2001.

Herman Hedning & co: HH 563, 564

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/2001.

Herman Hedning & co: HH 565

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/2001.

Herman Hedning & co: HH 566, 567

Nytt och fräscht från den semestrande herr Darnell

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/2001.

Herman Hedning & co: HH 568, 569

... täljer ett grillspett

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/2001.

Herman Hedning & co: HH 570

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/2001.

Herman Hedning & co: HH 571, 572

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/2001.

Herman Hedning & co: HH 573, 574

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/2001.

Herman Hedning & co: HH 575

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2002.

Herman Hedning & co: HH 576

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/2002.

Herman Hedning & co: HH 577 - 578

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/2002.

Herman Hedning & co: HH 579 - 580

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2002.

Herman Hedning & co: HH 581

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2002.

Herman Hedning & co: HH 582, 583

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2002.

Herman Hedning & co: HH 584, 585

Kul med maneter

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/2002.

Herman Hedning & co: H2H 1, 2

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/2002.

Här börjar den omtecknade versionen av de tidiga episoderna.

Herman Hedning & co: H2H 3, 4

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/2002.

Herman Hedning & co: H2H 5, 6

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/2002.

Herman Hedning & co: H2H 7, 8

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/2002.

Herman Hedning & co: H2H 9, 10

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/2002.

Herman Hedning & co: H2H 11, 12

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/2002.

Herman Hedning & co: HH 586, 587

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/2002.

Herman Hedning & co: HH 588, 589

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/2002.

Herman Hedning & co: HH 590, 591

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/2002.

Herman Hedning & co: HH 592

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2002.

Herman Hedning & co: HH 593, 594

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/2002.

Herman Hedning & co: HH 595, 596

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/2002.

Herman Hedning & co: H2H 13, 14

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/2002.

Herman Hedning & co: H2H 15, 16

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/2002.

Herman Hedning & co: H2H 17, 18

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/2002.

Herman Hedning & co: H2H 19, 20

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/2002.

Herman Hedning & co: H2H 21, 22

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/2002.

Herman Hedning & co: HH 597

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/2002.

Herman Hedning & co: HH 598, 599

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/2002.

Herman Hedning & co: HH 600

Jonas Darnells hyllade humorserie fyller 600!

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2003.

Herman Hedning & co: 601, 602

... med kumpaner är ute på djupt vatten.

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/2003.

Herman Hedning & co: HH 603

Hedning i batalj med närsynt, krokodiljagande vapen­fetischist­osaurus!

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/2003.

Herman Hedning & co: HH 604, 605

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2003.

Herman Hedning & co: HH 606, 607

Elfenbensmöbler till salu!

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2003.

Herman Hedning & co: HH 608, 609

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2003.

Herman Hedning & co: HH 610

Lilleman gör en insats vid motorvägen

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/2003.

Herman Hedning & co: HH 611, 612

Klimathumor

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/2003.

Herman Hedning & co: HH 613, 614

Herman blir sänkt

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/2003.

Herman Hedning & co: H2H 23, 24

Existensiella bekymmer plågar vår runde vän i dessa omtecknade klassiker.

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/2003.

Herman Hedning & co: H2H 25, 26

Herman – en varböld på Vår herres skapelse

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/2003.

Herman Hedning & co: H2H 27, 28

Uråldriga skämt.

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/2003.

Herman Hedning & co: H2H 29, 30

Uråldriga skämt i nytecknad tappning.

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/2003.

Herman Hedning & co: H2H 31, 32

Återanvänd avfallshumor

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/2003.

James Hund: Morra Morra-atollens hemlighet

Hund flyter iland på en paradisö där fransmän testar massförstörelsevapen. Efterlängtad repris från Bacon & Ägg 1/96

Text: Jonas Darnell. Bild: Patrik Norrman. Textsättning: Henrik Nilsson.

Publicerad i Fa 15​/2003.

Tidigare publicerad i Bacon & Ägg nr 1 1996.

Herman Hedning & co: HH 615, 616

Humor? Det här är ju äckligt!

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/2003.

Herman Hedning & co: HH 617, 618

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/2003.

Herman Hedning & co: HH 619, 620

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2003.

Herman Hedning: HED 13

Gammal unken repris.

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/2003.

Herman Hedning: HED 10

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/2003.

En tvåsidig episod där Herman ger sig ut på vandring.

Herman Hedning: HED 18

Är det inte ett reklamjippo så är det nog en rymdinvasion!

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/2003.

Herman Hedning: HED 16

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/2003.

Herman Hedning: HED 17

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/2003.

Herman Hedning: HED 15

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/2003.

Herman Hedning: HED 23

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/2003.

Herman Hedning: HED 25

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/2003.

Herman Hedning & co: 621, 622

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2004.

Herman Hedning & co: 623, 624

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/2004.

Herman Hedning & co: 625, 626

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/2004.

Herman Hedning & co: 627, 628

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2004.

Herman Hedning & co: 629, 630

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2004.

Herman Hedning & co: 631

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2004.

Herman Hedning & co: 632

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/2004.

Herman Hedning & co: 633, 634

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/2004.

Herman Hedning & co: 635, 636

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/2004.

Herman Hedning & co: 637

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/2004.

Herman Hedning & co: 638, 639

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/2004.

Herman Hedning & co: 640, 641

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/2004.

Herman Hedning & co: H2H 33, 34

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/2004.

Herman Hedning: 22

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/2004.

Herman Hedning: 31

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/2004.

Herman Hedning: 27

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2004.

Herman Hedning: 28

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/2004.

Herman Hedning & co: H2H 35, 36

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/2004.

Herman Hedning & co: H2H 37, 38

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/2004.

Herman Hedning & co: H2H 39, 40

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/2004.

Herman Hedning & co: H2H 41, 42

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/2004.

Herman Hedning & co: H2H 43, 44

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/2004.

Herman Hedning & co: H2H 45, 46

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/2004.

Herman Hedning & co: HH 642, 643

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/2004.

Herman Hedning & co: HH 644 & 645

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2005.

Herman Hedning & co: H2H 47 & H2H 48

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/2005.

Herman Hedning & co: HH 49 & 50

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/2005.

Herman Hedning & co: 51 & 52

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2005.

Herman Hedning & co: 53 & 54

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2005.

Herman Hedning & co: 55 & 56

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2005.

Herman Hedning & co: 646 & 647

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/2005.

Herman Hedning & co: 648 & 649

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/2005.

Herman Hedning: 650

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/2005.

Herman Hedning: 651 & 652

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/2005.

Herman Hedning: 653

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/2005.

Herman Hedning: 654-655

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/2005.

Herman Hedning: 656

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/2005.

Herman Hedning: 657-658

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/2005.

Herman Hedning: H2H 57-58

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/2005.

Herman Hedning: H2H 59 - 60

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2005.

Herman Hedning: H2H 61 - 62

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/2005.

Herman Hedning: H2H 63 - 64

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/2005.

Herman Hedning: HED 7-1

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/2005.

Herman Hedning: Hed 11

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/2005.

Herman Hedning: Hed 12

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/2005.

Herman Hedning: Hed 19

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/2005.

Herman Hedning: Hed 21

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/2005.

Herman Hedning: Hed 26

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/2005.

Herman Hedning: H2H 65 - 66

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/2005.

Herman Hedning: HH 659 - 660

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2006.

Herman Hedning & co: HH 662

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/2006.

Herman Hedning & co: HH 663, 664

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2006.

Herman Hedning & co: HH 661

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2006.

Herman Hedning & co: HH 665

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2006.

Herman Hedning & co: HH 666, 667

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/2006.

Herman Hedning & co: HH 668, 669

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/2006.

Herman Hedning & co: HH 670

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/2006.

Herman Hedning & co: HH 671

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/2006.

Herman Hedning och Bacon & Egg: Firar 70-årig vålnad

Av Patrik Norrman och Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/2006.

Herman Hedning & co: HH 672

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/2006.

Herman Hedning & co: HH 673, 674

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2006.

Herman Hedning & co: HH 675, 676

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/2006.

Herman Hedning & co: HH 677, 678

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/2006.

Herman Hedning & co: HH 679, 680

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2007.

Herman Hedning & co: HH 681, 682

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/2007.

Herman Hedning & co: HH 683, 684

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3​/2007.

Herman Hedning & co: HH 685, 686

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2007.

Herman Hedning & co: HH 687, 688

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2007.

Herman Hedning & co: HH 689, 690

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2007.

Herman Hedning & co: HH 691, 692

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/2007.

Herman Hedning & co: H2H 67, 68

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/2007.

Herman Hedning & co: H2H 69, 70

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10-11​/2007.

Herman Hedning & co: H2H 71, 72

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/2007.

Herman Hedning & co: H2H 73, 74

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/2007.

Herman Hedning & co: HH 694

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/2007.

Herman Hedning & co: H2H 75, 76

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/2007.

Herman Hedning & co: HH 695, 696

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/2007.

Herman Hedning & co: HH 693

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2007.

Herman Hedning & co: HH 697

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/2007.

Herman Hedning & co: HH 698, 699

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/2007.

Herman Hedning & co: HH 700

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/2007.

Herman Hedning: HH 1, H2H 1, HH 701, HH 702

20 år! En landsplåga firar jubileum!

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2008.

Herman Hedning: HH 703, HH 704

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/2008.

Herman Hedning: HH 705, 706

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2008.

Herman Hedning: HH 707, 708

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2008.

Herman Hedning & co: HH 715, 716

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18-19​/2008.

Herman Hedning & co: HH 717, 718

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/2008.

Herman Hedning & co: HH 719, 720

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22-23​/2008.

Herman Hedning & co: HH 721, 722

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/2008.

Herman Hedning & co: HH 723, 724

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25​/2008.

Herman Hedning & co: HH 725, 726

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 26​/2008.

Herman Hedning & co: HH 727, 728

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2009.

Herman Hedning & co: HH 729, 730

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/2009.

Herman Hedning & co: HH 731, 732

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 3-4​/2009.

Herman Hedning & co: HH 733, 734

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2009.

Herman Hedning & co: HH 735, 736

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2009.

Herman Hedning & co: HH 737, 738

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/2009.

Herman Hedning & co: HH 739, 740

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8-9​/2009.

Herman Hedning & co: HH 741, 742

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/2009.

Herman Hedning & co: HH 743, 744

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/2009.

Herman Hedning & co: HH 745, 746

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12-13​/2009.

Herman Hedning & co: HH 747, 748

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/2009.

Herman Hedning & co: HH 749, 750

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/2009.

Herman Hedning & co: HH 751, 752

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/2009.

Herman Hedning & co: HH 753, 754

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2009.

Herman Hedning & co: HH 755, 756

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19-20​/2009.

Herman Hedning & co: HH 757

Den som rullar tunnbrödrullen, styr världen! Expresidenten Herman har startat en korvfabrik.

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/2009.

Herman Hedning & co: HH 759, 760

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/2009.

Herman Hedning & co: HH 761, 762

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/2009.

Herman Hedning & co: HH 763, 764

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/2009.

Herman Hedning & co: HH 765, 766

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25-26​/2009.

Herman Hedning & co: HH 767, 768

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2​/2010.

Herman Hedning & co: HH 769, 770

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2010.

Herman Hedning & co: HH 771, 772

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 7​/2010.

Herman Hedning & co: HH 773, 774

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8-9​/2010.

Herman Hedning & co: HH 775, 776

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/2010.

Herman Hedning & co: HH 777, 778

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12-13​/2010.

Herman Hedning & co: HH 779, 780: Hos slaktarmonstret

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14​/2010.

Herman Hedning & co: HH 781, 782

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/2010.

Herman Hedning & co: HH 783, 784

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/2010.

Herman Hedning & co: HH 785, 786

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2010.

Herman Hedning & co: HH 787, 788

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18-19​/2010.

Herman Hedning & co: HH 789, 790

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/2010.

Herman Hedning & co: HH 791, 792

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/2010.

Herman Hedning & co: HH 793, 794

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22​/2010.

Herman Hedning & co: HH 795, 796

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/2010, Fa 24​/2010.

Herman Hedning & co: HH 799, 800

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25-26​/2010.

Herman Hedning & co: HH 801, 802

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2011.

Herman Hedning & co: HH 803, 804

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2-3​/2011.

Herman Hedning & co: HH 805, 806

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2011.

Herman Hedning & co: HH 807, 808

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2011.

Herman Hedning & co: HH 809, 810

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6​/2011, Fa 7​/2011.

Herman Hedning & co: HH 813, 814

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8-9​/2011.

Herman Hedning & co: HH 815, 816

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10​/2011.

Herman Hedning & co: HH 817, 818

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 11​/2011.

Herman Hedning & co: HH 819, 820

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12-13​/2011, Fa 14​/2011.

Herman Hedning & co: HH 823, 824

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 15​/2011.

Herman Hedning & co: HH 825, 826

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16-17​/2011.

Herman Hedning & co: HH 827, 828

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18​/2011.

Herman Hedning & co: HH 829, 830

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 19​/2011.

Herman Hedning & co: HH 831, 832

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/2011.

Herman Hedning & co: HH 833, 834

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21-22​/2011.

Herman Hedning & co: HH 836, 837

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 23​/2011.

Herman Hedning & co: HH 838, 839

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/2011.

Herman Hedning & co: HH 840, 841

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25-26​/2011.

Herman Hedning & co: HH 842, 843

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2012.

Herman Hedning & co: HH 844, 845, 846, 847

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 2-3​/2012.

Herman Hedning & co: HH 848, 849

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2012, Fa 9​/2013.

Herman Hedning & co: HH 850, 851

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 5​/2012.

Herman Hedning & co: HH 852, 853

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 6-7​/2012.

Herman Hedning & co: HH 854, 855, 856

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 8​/2012.

Herman Hedning & co: HH 857, 858

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 9​/2012.

Herman Hedning & co: HH 859, 862

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/2012.

Herman Hedning & co: HH 863, 864

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/2012.

Herman Hedning & co: HH 865, 866

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14-15​/2012.

Herman Hedning & co: HH 867, 868

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/2012.

Herman Hedning & co: HH 869, 870

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 18-19​/2012.

Herman Hedning & co: HH 871, 872

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 20​/2012.

Herman Hedning & co: HH 873, 874, 875, 876

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22-23​/2012.

Herman Hedning & co: HH 877, 878, 879, 880

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 24​/2012.

Herman Hedning & co: HH 882, 883

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 25-26​/2012.

Herman Hedning & co: HH 844, 845

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 1​/2013.

Herman Hedning & co: HH 846, 847

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 4​/2013.

Herman Hedning & co: HH 890, 891, 829, 893

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 10-11​/2013.

Herman Hedning & co: HH 894, 895

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 12​/2013.

Herman Hedning & co: HH 896, 897, 898, 899, 900, 901

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 13​/2013.

Herman Hedning & co: HH 902, 903, 904, 905

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 14-15​/2013.

Herman Hedning & co: HH 906, 907, 908, 909

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 16​/2013.

Herman Hedning & co: HH 910, 911

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 17​/2013.

Herman Hedning & co: HH 912, 913

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 21​/2013.

Herman Hedning & co: HH 914, 915

Av Jonas Darnell.

Publicerad i Fa 22-23​/2013.