Fantomen 3/2005

Se även 1950196019701980199020002003, 2004, 2005, 2006, 2007201020202023.

Nr 3

Omslag av Paul Ryan, Tom Smith.

Nr 2 i bästa omslag.

Fantomen: Liemannen skördar

Överallt kaos! Sjukhuset under attack! Fantomen rycks ur sin dödliga dvala då Singhpiraterna anfaller! Deras mål – att göra slut på den vandrande vålnaden ...

Text: Claes Reimerthi. Bild: Paul Ryan. Översättning: Ulf Granberg. Textsättning: Ann Schwenke.

Nummer 3 i omröstningen om bästa äventyr 2005.

Achilles Wiggen: Fångar i tiden del 9: Deadwood 1876

Av Kari Leppänen.

Robin Hood: Utmanad av en narr

"På denna dag är det brukligt att vem som helst får delta utan att bli straffad." Robin kämpar för Marions ära, och prins Johns hovnarr Malvio bestämmer reglerna!

Översättning: L. Hartler.

Även publicerad i Fa 16​/1985.

Herman Hedning & co: HH 49 & 50

Av Jonas Darnell.

Alla nummer 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26