Fantomen

Här listas de gånger serien Fantomen (Seriewikin, wikipedia) förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Du kan lista serierna efter publikation i Fantomentidningen eller efter originalpublicerig som dagstripp eller söndagssidor (så långt information om ursprungspublicering finns med i indexet).

Episoderna kräver flera sidor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 944.

Artiklar

Fantomen presenterar: Samtal med Serieskapare del 1

Referenser: Fantomen, Lee Falk, Mandrake, Phil Davis, Ray Moore.

Lee Falk kommer till skandinavien med orsak av den norska Fantomentidningens 20-års jubileum och Mandrakes 50. Vi får oss till livs ett samtal mellan Redax och Falk om Fantomenmusikalen, Mandrake och hans förebild, tecknarna Phil Davis och Ray Moore, samt färgen på Fantomens dräkt.

Publicerad i: Fa 24/1984.

Fantomen presenterar: Samtal med Serieskapare del 2

Referenser: Fantomen, Lee Falk.

Redax pratar vidare med Lee Falk, bland annat om Walkers klippa, om tvillingarna och om Bengalikartan som Özcan Eralp tagit fram.

Publicerad i: Fa 25/1984.

Fantomen Fakta: Fantomens 30-tal

Referenser: Fantomen.

Den första Fantomenstrippen publicerades den 17 februari 1936. Här presenteras lite fakta om hur det började.

Publicerad i: Fa 6-7/2016.

Episoder

De gröna monstren

Den första rymdfarkosten mot Venus är på väg! Men farkosten kommer in i ett fosforliknande moln och störtar någonstans i Bengalis djungler!

Referenser: Astronauter, Djungelpatrullen, Rymdresa.

Publicerad i Fa 12/1968.

Tågattentatet

Fantomen räddar en gammal man från en tiger, men det är försent. Innan gamlingen dör återupplever han den förra gången han mötte Fantomen vid ett upprorsförsökt under kolonialtiden.

Referenser: Järnväg, Svinfett.

Publicerad i Fa 14/1968.

Det här äventyret verkar ha skrivits under den tid Bengali ansågs ligga i Indien.

Inkräktare i Bengali

”Här där den onde regerat ska liv ej finnas mer! Djungelns herre stänger allt och så får det bli!”

Referenser: Mongoler.

Publicerad i Fa 14/1968.

Järnhandens borg

Diana besöker Fantomen i bengali men råkar ut för en trafikolycka. Dinas bil kan inte köras vidare, men den gallanta medtrafikanten erbjuder henna att köra henne vidare. Men Diana vet inte vem hon har kolliderat med ...

Referenser: Diana, Gust Strangol, Järnhanden.

Publicerad i Fa 15/1968.

Kidnapparligan

Dianas släkting, atomexperten professor James Wilcox, är försvunnen. Diana misstänker att han är kidnappat och telegraferar till Fantomen.

Referenser: James Wilcox, USA.

Publicerad i Fa 17/1968.

Guldrövarna

Järnhanden har rymt från fängelset, men står inte att finna på de skumma barerna i Morristown … Han har redan nästa kupp på gång! Rajah Gluma beskattar sitt folk hårt, så mycket pengar finns på samma ställe.

Referenser: Järnhanden, Rajah Gluma, Tulaka.

Publicerad i Fa 18/1968.

Tigerdalens hemlighet

Rajan av Thour terroriserar sitt folk med orimliga skatter. Nu har han besök av general Dowak, regeringens utsände kontrollör.

Referenser: General Dowak, Thour, Tigrar.

Publicerad i Fa 19/1968.

Den galna elefanten

Engelska originalets titel: The rough elephant

Referenser: Joomba, Rex, Weeks.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 21/1968, Fa 10/1977, Fa 18/1998.

Dagstrippar måndag den 2 oktober 1967 - lördag den 20 januari 1968.

I Fa 21 1968 och 18 1998 kallades äventyret "Den galna elefanten", men i Fa 10 1977 kallades det "Joomba – djungelns skräck". I detta äventyr figurerar Weeks för sista gången som överste för Djungelpatrullen.

Fångar i djungeln

Fantomen kommer till Handlar-Joes bod, men finner den tom! Har Joe försvunnit frivilligt eller blivit bortförd? Och vem är kvinnan som verkar ha med saken att göra?

Referenser: Handlar-Joe.

Publicerad i Fa 22/1968.

Farlig gisslan

Dianas mamma behöver vila upp sig, så hon och Diana reser till en liten stuga. Men det blir inte så lungt som de hoppas. Lyckligtvis är Fantomen på väg till USA för att hälsa på.

Referenser: Diana, Lily Palmer, USA.

Publicerad i Fa 24/1968.

Trofétjuvarna

Priset i Djungelolympiaden är Fantomentrofén, med litervis med ädelstenar. Den lockar inte bara idrottsmän.

Referenser: Djungelolympiaden.

Av Falk och Barry.

Publicerad i Fa 25/1968, Fa 13/1977.

Hämndens testamente

Rudy Booty avrättas för mord. Hans syster Ellen Booty ger Fantomen skulden, och börjar leta efter honom för att hämnas ...

Publicerad i Fa 1/1969.

Snällt sagt ganska osammanhängande. Får jag gissa att det här är ett av de äventyr som komponerats av bilder från underkända italienska äventyr?

Sabotage!

Stretton & CO byggde en järnväg genom djungeln för snabbare transporter. Men preimiärturen kom aldrig fram ...

Referenser: Järnväg, Mashistammen.

Publicerad i Fa 3/1969.

Djungelspioner

Dianas gamle vän Walt Gurney är journalist men har blivit anklagad för spioneri av båda sidorna i ett krig. Diana och Fantomen reser dit för att rädda honom!

Referenser: Diana, Walt Gurney.

Publicerad i Fa 4/1969.

Havets hemlighet

Fantomen hjälper till att bärga en sjunken guldlast.

Referenser: Dykning, Robert Nolan.

Publicerad i Fa 5/1969.

Hotet mot Bengali

President Luagas son Lon studerar i USA, nu har han försvunnit, anklagad för att ha stulit hemliga dokument!

Referenser: Bababu, Bengali, Lon Luaga, Luaga.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 6/1969, Fa 26/1998.

Dagstrippar måndag den 6 maj 1968 - lördag den 6 juli 1968.

Ligornas kamp

Två grenar av Scorpionligan kämpar om vem som ska ta över ledarskapet

Publicerad i Fa 7/1969.

Den falske presidenten

Diana är i en liten afrikansk republik med Dr. Kirks FN-grupp.

Referenser: Diana, Dr. Kirk.

Publicerad i Fa 8/1969.

Maktkampen

Fantomen har alltid bekämpat vidskepelse och fördomar. Det har skaffat honom många fiender bland stammarnas medicinmän, som förr var mycket mäktiga och utnyttjade folks vidskeplighet. Tre av dem har en plan för hur de ska döda Fantomen, men Llongohövdnings son hamnar mellan dem och deras offer …

Referenser: Doktor Norton, General Mortimer, Kualy av Llongo, Leoparder, Llongo, Mashistammen, Wambesi.

Publicerad i Fa 9/1969.

Djävulsöknen

Fantomen gamle vän furst Ramanuri ska låna ut sin juvelsamling till ett amerikanskt museum, och Fantomen blir ansvarig för säkerheten under transporten.

Referenser: Furst Ramanuri, Järnhanden.

Publicerad i Fa 10/1969.

Uppviglaren

Jim Players kastas från ett fartyg och Fantomen lyckas rädda honom. Players hamnar hos Kaliwastammen och spelar ett högt spel, han uppviglar dem mot sina grannstammar.

Publicerad i Fa 11/1969.

Dödens hus

En taxichafför blir skjuten, till den som kommer till hans hjälp viskar han "Hydra" ... Kan det verkligen vara den urgamla brottsoranisationen som återuppstått?

Referenser: Hydra, USA, Walkers Klippa.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 12/1969, Fa 23/1977, Fa 2/1999.

Dagstrippar måndag den 8 juli 1968 - måndag den 7 oktober 1968.

I Fa 12 1969 och Fa 2 1999 heter äventyret "Dödens hus", men i Fa 23 1977 kallas det "Hydra".

Krigstrummor

Den kände Morristownkonstnären Charles Image vill målat det vilda och sköna, och ger sig ut i djungeln för att finna motiv.

Publicerad i Fa 14/1969.

Jetpiraterna

Moderna pirater rånar flygplan – och hoppar mot en säker död?!? Fantomen undersöker det mystiska brottet.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: L. Allen. Textsättning: T. Stuve.

Publicerad i Fa 15/1969, Fa 14/2001 (del 1), Fa 15/2001 (del 2).

Söndagssidor söndag den 24 september 1967 - söndag den 26 november 1967.

Klippfästet

"Affärsmannen" Clyde behöver ett gömställe för en del skatter ... Han hittar Walkers Klippa!

Referenser: USA, Walkers Klippa.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Publicerad i Fa 16/1969, Fa 1/1978, Fa 6/1999.

Dagstrippar måndag den 14 oktober 1968 - lördag den 8 februari 1969.

Den djävulska planen

Järnhanden vill åt fantomenskatten, och för att lyckas har han skaffat en fantastisk bepansrad vagn!

Referenser: Fantomenskatten, Järnhanden.

Publicerad i Fa 17/1969.

Legoknektarna

En grupp soldater plundrar djungelbyarna och får höra talas om en större skatt – Fantomens skatt!

Publicerad i Fa 18/1969.

Djungelhäxan

Trots att det inte har ljudit på flera generationer känner alla i trakten igen ljudet när Häxfolkets drottning låter blåsa i Skräckens horn. Nu har ett par präster från häxfolket känt igen sin inkarnerade drottning – i Diana!

Referenser: Diana, Häxfolket.

Publicerad i Fa 19/1969.

Huvudjägarna*

En svår pestepedimi har drabbat djungeln och Diana flyger med medecin, men måste nödlanda på huvudjägarnas ö.

Referenser: Diana, Timor-ön.

Publicerad i Fa 21/1969.

*) Detta är inte samma äventyr som Huvudjägarna i Fa 10 1973, Fa 21 1981 och Fa 14 2001.

Skeppsbrottet

Fantomen tillbringar en dag på Eden med goda vänner, men en tyfon blåser upp, och ett par mindre nogräknade djurfångare är på väg nedför floden ...

Referenser: Diana, Dr. Kirk, Eden.

Publicerad i Fa 22/1969.