Rasmus Fantomenindex:

Miss Mist

Läs mer

Fantomens Universum: Miss Mist

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i Fa 2-3 2014.

Relaterade episoder

Fantomen: Dödlig smitta

När rhodianska forskare flyr till Bengali med bevis för att Rhodia producerar biologiska stridsmedel är säkerhetstjänsten beredd att göra vad som helst för att hindra att bevisen kommer till allmän kännedom ...

Referenser: Biologiska stridsmedel, Miss Mist, Rhodia.

Av Vallvé & Tierres.

Publicerad i Fa 16 1986.

Fantomen: Jezebel

Fantomen jagar en kidnapparliga!

Referenser: Jezebel, Miss Mist, Rhodia, Telekinesi.

Av Bade & Tierres.

Publicerad i Fa 6 1990.

Fantomen: Det sista uppdraget

Miss Mist är en av Rodias bästa agenter. Pålitlig och dödligt effektiv – tills hon får i uppdrag att hämta tillbaka en forskare som har flytt till Bengali. Plötsligt får allt snett och ingenting är längre enkelt ... Till råga på eländet dyker hennes arvfiende upp – Fantomen!

Referenser: Miss Mist.

Text: Tierres, Bild: Felmang & Ferri.

Publicerad i Fa 21 1992.

Fantomen: Elakt Spel

Referenser: Miss Mist, Van Basten.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Carlos Cruz, Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 11 1994.

Fantomen: Ondskans ansikte

Referenser: Dr. Cartwrigth, Lubanga, Miss Mist, Van Basten.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Carlos Cruz, Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 12 1994.

Fantomen: Lockbetet

President Lubanga tar till alla medel i jakten på sin företrädare Luaga ... Slumpen – eller mörka makter – ger Lubanga trumf på hand när Luagas bror Loka blir gripen efter ett inbrott. Loka blir det perfekta lockbetet i Lubangas plan!

Referenser: Chasity Dark, Loka Luaga, Luaga, Lubanga, Miss Mist.

Text: Lennart Moberg, Bild: Lennart Moberg, Tush: Christer Thunborg, Översättning: Ulf Granberg.

Publicerad i Fa 18 1995.

Fantomen: Operation Hades

Djupt inne i Bengalis djungel döljer sig en tickande bomb – en anläggning för tillverkning av biologiska stridsmedel. Projektet startades av förre försvarsminister Luis Vargas. Ett fåtal personer känner till anläggningens existens – president Lubanga som vill fortsätta driften och expresident Luaga som till varje pris vill förstöra den.

Referenser: Aaron Cartwright, Biologiska stridsmedel, Chasity Dark, Luaga, Lubanga, Miss Mist.

Text: C. Reimerthi, Bild: C. Cruz, Översättning: Hans Jonsson.

Publicerad i Fa 10 1996.

Fantomen: Gandorsekten

Referenser: Gandor, Luaga, Miss Mist.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Heiner Bade, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: Henrik Brandendorff.

Publicerad i Fa 3-4 2009.

Fantomen: ... bland offren: Diana Palmer-Walker

Chatu sitter på Boomsby, men det hindrar honom inte att planera en hämnd på Fantomen, och ett terrorangrepp mot FN i Bengali.

Detta äventyr är egentligen två amerikanska dagstripsepisoder – och i den amerikanska serien är Lamanda Luaga fortfarande president. De bilder där Luaga uppträder som president har vi valt att teckna om med Sandal Singh i stället. För omteckning svarar Hase Lindahl och för mindre manustillägg svarar undertecknad – Gammelredax

Referenser: Boomsby, Chatu, Diana, Gravelinesfängelset, Kapten Savarna, Luaga, Miss Mist, Miss Tagama, Rhodia.

Text: Tony De Paul, Bild: Paul Ryan, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: Janne Eriksson, Textsättning: Reprostugan.

Dagstrip 24 augusti 2009 - 17 april 2010.

Publicerad i Fa 2-3 2011.

Fantomen: Rodia – Skymning

I Bengalis grannland Rodia håller apartheidregimen på att falla när olika rebellfraktioner närmar sig huvudstaden. De hänsynslösa Vråkarna utnyttjar det kaotiska läget genom att mörda hjälplösa flyktingar, stjäla deras organ och sälja dem på svarta marknaden.

Referenser: Lamanda Luaga, Marcusburg, Miss Mist, RBA, Rodia, Vråkarna.

Av Reimerthi & Felmang, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: Göran Semb, Textsättning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 9 2013.