Rudy Walk

Här listas vad Rudy Walk (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Omslagsbilder

Fa 12/2000

Nr 9 i bästa omslag.

Fa 13/2000

Nr 17 i bästa omslag.

Fa 14/2000

Nr 6 i bästa omslag.

Fa 17/2000

Nr 17 i bästa omslag.

Fa 1/2001

Nr 12 i bästa omslag.

Fa 2/2001

Nr 20 i bästa omslag.

Fa 8/2001

Nr 16 i bästa omslag.

Fa 21/2001

Nr 16 i bästa omslag.

Fa 2/2004

Nr 15 i bästa omslag.

Fa 19/2005

Nr 13 i bästa omslag.

Fa 5/2006

Nr 4 i bästa omslag.

Fa 19/2006

Nr 16 i bästa omslag.

Fa 20/2006

Nr 16 i bästa omslag.