Rasmus Fantomenindex:

År 1

Läs mer

Fantomen Fakta: Fantomens 00-tal

Av Andreas Eriksson.

Publicerad i Fa 22-23 2016.

Fantomen firade sitt femtioårsjubileum med den tjockaste Fantomentidningen någonsin. Milleniets första decennium bjöd även på "År 1" och Dogai Singhs dotter Sandal.

Relaterade episoder

Fantomen: Johnny Hotwire

Kit Walker återvänder till det USA han nyss lämnat efter avslutade studer och blir "Johnny Hotwire" för att hjälpa en avlägsen släkting som hamnat i en ungdomsliga. Det blir ett av Kits första uppdrag som Fantomen ...

Referenser: Johnny Hotwire, Motorcykel, USA, Waterton, År 1.

Av De Paul & Lindahl, Text: Tony de Paul, Bild: Hans Lindahl, Översättning: Ulf Granberg & H. Brandendorff, Textsättning: A. Schwenke.

Publicerad i Fa 14 1996, Fa 20 2004, Fa 21 2004 (del 1: Vägens Riddare).

Fantomen: Den 21:e Fantomen

Referenser: År 1.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Paul Ryan, Översättning: Henrik Brandendorff, Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 17 2004.

Fantomen: Molok

Referenser: År 1.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Paul Ryan, Översättning: Hans Brandendorff, Textsättning: A. Schwenke.

Publicerad i Fa 18 2004.

Fantomen: Kuriren

Referenser: År 1.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Alex Saviuk, Översättning: Hans Brandendorff, Textsättning: A. Schwenke.

Publicerad i Fa 19 2004.

Fantomen: Fällan*

*) Detta är inte samma äventyr som i Fa 1 1981.

Referenser: År 1.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Kari Leppänen, Översättning: H. Brandendorff, Textsättning: A. Schwenke.

Publicerad i Fa 22 2004.

Fantomen: Stupad i strid

Referenser: År 1.

Text: David Bishop, Bild: César Spadari, Översättning: Henrik Brandendorff, Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 23 2004.

Fantomen: Av samma blod

Referenser: År 1.

Text: David Bishop, Bild: Cèsar Spadari, Översättning: H. Brandendorff, Textsättning: A. Schwenke.

Publicerad i Fa 24 2004.

Fantomen: Den Svarta Änkan

Referenser: År 1.

Text: Claes Reimerthi, Bild: Paul Ryan, Översättning: Henrik Brandendorff, Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 25 2004.

Fantomen: I stormens öga

Referenser: År 1.

Av Hans Lindahl, Text: David Bishop, Bild: Kari Leppänen, Översättning: Henrik Brandendorff, Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 26 2004.

Fantomen: Domedagsarken

Johnny Hotwire – den 21:e Fantomen – är på väg hem ombord på ett plan då en orkan tvingar planet att nödlanda i Floridas träskmarker. Passagerarna söker skydd på det ödsliga Hauntoon hotell. Orkanen drar bort och lämnar död och kaos efter sig och Johnny återupptar sin resa. Han möter kapten Hopper – en man besatt av en enda tanke...

Referenser: Johnny Hotwire, USA, År 1.

Text: David Bishop, Bild: Bob McLeod, Översättning: Ulf Granberg, Textsättning: Ann Schwenke.

Publicerad i Fa 1 2005.