Fantomen 16/1981

68 sidor. Pris 5:25.

Se även 1950196019701979, 1980, 1981, 1982, 198319902000201020202023.

Nr 16

Nr 20 i bästa omslag.

68 sidor Pris 5:25

Fantomen: Vapensmuggling

I Bengalis grannland Rhodia kämpar en befrielserörelse mot apartheidregimen. Regimen har hittat ett nytt sätt att bryta vapenblockaden, en Timothy Bellow i Morristown … Fantomen försöker underrätta president Luaga, men får bara tag på hans sekreterare Sobat Razza.

Referenser: Flyg, Morristown, RBA, Rhodia, Sobat Razza, Vapensmuggling.

Text: Idi Kharelli. Bild: Knut Westad. Översättning: Ulf Granberg.

RBA kallas här DRUFT, "Den Rhodiska Urbefolkningens FrihetsTrupper".

Nummer 14 i omröstningen om bästa äventyr 1981.

Seriedelikatessen:

Bruce J. Hawker: H.M.S. Thunder del 3: Kamp i dimma

Av William Vance. Översättning: B. Sahlberg.

Även publicerad i Fa 14​/1981 (del 1: Helveteshorden), Fa 15​/1981 (del 2: Kurs på Gibraltar).

King vid Gränspolisen: Mord i blindo

Ett bud rånas brutalt, och enda vitnet är den blinda tiggaren "Beard" …

Av Zane Grey och Jim Gary. Översättning: PeO Carlsten.

Även publicerad i Fa 2​/1951 (del 1), Fa 3​/1951 (del 2), Fa 4​/1951 (del 3).

Redigering, sidlayout och översättning skiljer sig mellan publiceringarna 1951 och 1981, den senare är av PeO Carlsten. Där heter "Beard" Skägget.

Fantomen Presenterar: Knut Westad

Referenser: Knut Westad.

Fantomen Presenterar: Idi – Avslöjad

Referenser: Idi Kharelli.

Alla nummer 1981

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26