Rasmus Fantomenindex:

Kipawa

Relaterade episoder

Fantomen: Bandarutmaningen

Babudans son Kipawa har utmanat Guran om att bli hövding! Bandarerna väljer sin hövding. Före valet sätts kandidaterna på både fysiska och kunskapsmässiga prov för att folket ska kunna ta ställning till vem som är lämpligast.

Referenser: Babudan, Bandarerna, Guran, Kipawa.

Text: Tony DePaul, Bild: Paul Ryan, Färgläggning: Reprostugan, Översättning: Mikael Sol, Textsättning: Reprostugan.

Dagstrip 11 maj 2015 - 12 november 2015.

Publicerad i Fa 6-7 2017.