Katena

Episoder

Fantomenlegenden: Katena

Referenser: Katena.

Publicerad i Fa 7/1973.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 14.