Llamanda Luaga

Episoder

Fantomenlegenden: President Luaga

Referenser: Llamanda Luaga.

Publicerad i Fa 11/1973, Fa 26/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 18 1973 blev del 13 1999.