Rasmus Fantomenindex:

Cy Tombago

Relaterade episoder

Fantomen: Arktis Hemlighet

En hel besättning försvinner spårlöst från en oljeborrplatform i nordatlanten. Fantomen spårar dem till en grotta under en glaciär, där tiden tycks ha stått stilla!

Färgläggning gäller bara publiceringen 2017.

Referenser: Arktis, Cy Tombago.

Text: John Bull, Bild: Georges Bess, Färgläggning: Reprostugan.

Publicerad i Fa 25 1976, Fa 6-7 2017.